Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №754 від 26.10.2016. Питання підготовки будівництва другої черги Національного музею Меморіал жертв Голодомору


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 жовтня 2016 р. № 754

Київ

Питання підготовки будівництва другої черги
Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Організаційний комітет з питань підготовки будівництва другої черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” (далі — Оргкомітет) у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Організаційний комітет з питань підготовки будівництва другої черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”, що додається.

3. Міністерству культури:

1) розробити та подати у десятиденний строк Оргкомітету концепцію Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” для розгляду та схвалення;

2) забезпечити розроблення відповідно до схваленої концепції та затвердження в установленому порядку проекту будівництва другої черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”;

3) передбачати під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на 2017 і наступні роки видатки на будівництво другої черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”, в тому числі виготовлення проектної документації.

4. Київській міській державній адміністрації:

1) забезпечити завершення процедури надання Національному музею “Меморіал жертв Голодомору” у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування існуючих об’єктів Музею;

2) сприяти у вирішенні питання надання Національному музею “Меморіал жертв Голодомору” у постійне користування земельної ділянки для будівництва другої черги Музею з подальшим обслуговуванням і експлуатацією всього комплексу.

Прем’єр-міністр України                                                 В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2016 р. № 754

СКЛАД
Організаційного комітету з питань підготовки будівництва
другої черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”

Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Оргкомітету

Представник Адміністрації Президента України, заступник голови Оргкомітету (за згодою)

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, заступник голови Оргкомітету

Співголова Громадського комітету із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду (за згодою), заступник голови Оргкомітету

Народні депутати України (за згодою)

Міністр культури

Заступник Міністра фінансів

Голова Українського інституту національної пам’яті

Голова Київської міськдержадміністрації

Генеральний директор Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” (за згодою)

Представник Мінрегіону

Представник Головного управління Держгеокадастру у м. Києві

Директор департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)

Директор департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)

Генеральний секретар Світового конгресу українців (за згодою)

Директор представництва Світового конгресу українців в Україні (за згодою)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2016 р. № 754

ПОЛОЖЕННЯ
про Організаційний комітет з питань підготовки будівництва 
другої черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”

1. Організаційний комітет з питань підготовки будівництва другої черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” (далі — Оргкомітет) є тимчасовим допоміжним органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою врегулювання питань, пов’язаних з підготовкою будівництва другої черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”.

2. Оргкомітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Оргкомітету є:

1) схвалення концепції Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”;

2) сприяння вирішенню питання відведення земельних ділянок для будівництва другої черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” та забезпечення функціонування Музею;

3) сприяння вирішенню питання фінансування виготовлення проектної документації щодо будівництва другої черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” та подальшого фінансування будівництва;

4) сприяння координації дій органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

5) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають у зв’язку з підготовкою будівництва другої черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”;

6) удосконалення нормативно-правової бази з відповідних питань.

4. Оргкомітет відповідно до покладених на нього завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі підготовки будівництва другої черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”;

2) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань;

3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

5. Оргкомітет має право:

1) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на нього завдань тимчасові робочі групи;

4) проводити конференції, семінари, наради та інші заходи.

6. Оргкомітет під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Оргкомітету затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою Оргкомітету є Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі.

Голова Оргкомітету затверджує його персональний склад та у разі потреби вносить до нього зміни.

Голова Оргкомітету має заступників.

8. Організаційною формою роботи Оргкомітету є засідання, що проводяться за рішенням його голови.

Засідання Оргкомітету веде голова, а у разі його відсутності — один із заступників.

Засідання Оргкомітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

9. На своїх засіданнях Оргкомітет розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Оргкомітету.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та надсилається усім членам Оргкомітету та Кабінетові Міністрів України.

Член Оргкомітету, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Оргкомітету можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Оргкомітету здійснює Український інститут національної пам’яті.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (02.11.2016)
Просмотров: 645
Всего комментариев: 0
avatar