Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №762 від 26.10.2016. Про затвердження Порядку ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 жовтня 2016 р. № 762

Київ

Про затвердження Порядку ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але внесеного до Переліку сортів рослин рганізації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна

Відповідно до частини другої статті 20 Закону України “Про насіння і садивний матеріал” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, що додається.

2. У додатку 13 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436 “Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1531; 2016 р., № 20, ст. 796) назву графи “Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень” викласти в такій редакції:

“Фітосанітарний сертифікат, сертифікат країни-експортера, що засвідчує якість насіння та/або садивного матеріалу, або сертифікат ОЕСР і сертифікат ISTA”.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності через п’ять днів з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2016 р. № 762

ПОРЯДОК
ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації  яких приєдналася Україна

1. Цей Порядок визначає процедуру ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна (далі — насіння сортів рослин ОЕСР).

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про насіння і садивний матеріал” і “Про охорону прав на сорти рослин”.

3. Ввезення на територію України насіння сортів рослин ОЕСР здійснюється виключно для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України.

4. Суб’єкт господарювання, який планує ввезення та вивезення насіння і садивного матеріалу, надсилає Держпродспоживслужбі повідомлення за формою згідно з додатком 1.

Повідомлення подається в одному примірнику. Достовірність даних, наведених у повідомленні, забезпечує суб’єкт господарювання, який здійснює ввезення та вивезення насіння і садивного матеріалу.

5. Держпродспоживслужба протягом п’яти робочих днів з дати отримання повідомлення письмово звертається до спеціально уповноваженого органу країни реєстрації сорту рослин для надання ним:

1) відповідної письмової згоди (угоди) на розмноження насіння за межами країни реєстрації, в якій зазначається:

найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання, який надсилає насіння;

найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання, який здійснює розмноження;

найменування ботанічного таксона;

найменування сорту рослини;

вага партії насіння;

категорія насіння та/або садивного матеріалу майбутнього врожаю, кількість поколінь, дозволених для розмноження;

2) офіційно засвідченого стандартного зразка сорту або погодженого стандартного зразка сорту, що повинен бути розмножений, а в разі розмноження гібридів — офіційно засвідченого зразка або погодженого стандартного зразка батьківських компонентів;

3) офіційного опису сорту, що повинен бути розмножений, в разі розмноження гібридного сорту — опису батьківських компонентів.

6. У разі повторного ввезення насіння сортів рослин ОЕСР (сортів, що вже ввозилися на митну територію України) Держпродспоживслужба надсилає звернення до спеціально уповноваженого органу країни реєстрації сорту рослин для надання письмової згоди (угоди), зазначеної в підпункті 1 пункту 5 цього Порядку.

7. Держпродспоживслужба не пізніше наступного робочого дня після надсилання звернення надсилає у письмовій формі (подає) суб’єктові господарювання:

інформацію про дату та номер звернення, надісланого спеціально уповноваженому органові країни реєстрації сорту рослин;

завірену в установленому законодавством порядку Держпродспоживслужбою копію такого звернення.

8. Держпродспоживслужба протягом п’яти робочих днів після отримання матеріалів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, надає на безоплатній основі суб’єкту господарювання погодження за формою згідно з додатком 2.

9. У разі розбіжностей в обсягах ввезення насіння і садивного матеріалу та/або найменуваннях сортів рослин, гібридів, батьківських компонентів, зазначених у повідомленні про ввезення та письмовій згоді (угоді), наданій згідно з підпунктом 1 пункту 5 цього Порядку, Держпродспоживслужба надає погодження на підставі зазначеної письмової згоди (угоди).

10. У разі неподання уповноваженим органом країни реєстрації сорту рослин протягом 30 робочих днів документів, запитуваних згідно з пунктом 5 цього Порядку, Держпродспоживслужба протягом п’яти робочих днів письмово інформує суб’єкта господарювання про відмову у ввезенні насіння та/або садивного матеріалу.

Повідомлення про ввезення на територію України (вивезення за межі території України) насіння та/або садивного матеріалу

Погодження Держпродспоживслужбою насіння сорту, внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (02.11.2016)
Просмотров: 717
Всего комментариев: 0
avatar