Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №766 від 26.10.2016. Про внесення змін до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 жовтня 2016 р. № 766

Київ

Про внесення змін до Порядку підготовки, 
оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися 
за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196 “Деякі питання державного фонду регіонального розвитку” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 30, ст. 886, № 58, ст. 1899), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                 В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2016 р. № 766

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку підготовки, оцінки та відбору
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку,
що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку

1. У пункті 2:

1) абзац третій викласти в такій редакції:

“До складу регіональної комісії включаються представники органу, який її утворив, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, громадських об’єднань та регіональних відділень всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, наукових та інших установ, до сфери діяльності яких належить питання соціально-економічного, інвестиційного та/або регіонального розвитку (за погодженням з їх керівниками). До роботи регіональної комісії можуть залучатися незалежні експерти (за згодою).”;

2) абзац четвертий після слів “веб-сайті органу, який її утворив” доповнити словами “, та відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону”.

2. Пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Оголошення про проведення відбору розміщується регіональною комісією на офіційному веб-сайті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій і відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону не пізніше ніж за
30 днів до початку проведення оцінки та відбору.

В оголошенні зазначаються:

перелік технічних завдань на інвестиційні програми і проекти, що включені до плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку, затвердженого в установленому законодавством порядку;

умови проведення відбору;

місце прийому документів;

адреса електронної пошти, номер телефону, за яким надаються роз’яснення.

Форма технічних завдань на інвестиційні програми і проекти встановлюється Мінрегіоном.”.

3. В абзаці першому пункту 4 слово “підготовлені” замінити словом “подані”.

4. Пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

“Інформація про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що подана заявником регіональній комісії, оприлюднюється ним на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону до початку проведення оцінки та відбору.”.

5. У пункті 8 абзац другий замінити абзацами такого змісту:

“Інвестиційні програми і проекти, календарні плани реалізації яких становлять більше одного року і які починаючи з 2015 року фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, включаються щороку Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями до узагальненого переліку інвестиційних програм і проектів до завершення їх реалізації відповідно до календарних планів.

Про результати проведеної оцінки та відбору Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації інформують заявника шляхом оприлюднення  інформації на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону.”.

6. У пункті 12 слова “оцінки інвестиційних програм і проектів” замінити словами “оцінки відповідності інвестиційних програм і проектів вимогам законодавства”.

7. Доповнити Порядок пунктами 13 і 14 такого змісту:

“13. Моніторинг стану реалізації інвестиційної програми (проекту) проводиться заявником шляхом порівняння фактичних строків виконання і показників результативності виконання заходу інвестиційної програми (проекту) з плановими та оцінки ступеня їх відхилення від запланованих.  

Заявник щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, оприлюднює на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону звіт про виконання заходів інвестиційної програми (проекту) згідно з додатком 1 разом з фотографіями, на яких зафіксований стан реалізації інвестиційної програми (проекту), та узагальненою аналітичною інформацією про основні результати, досягнуті за звітний період.

14. Мінрегіон забезпечує доступ Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та заявників до окремої сторінки офіційного веб-сайту Мінрегіону для розміщення або оприлюднення передбаченої цим Порядком інформації.”.

8. Доповнити Порядок додатком 1 такого змісту:

Додаток 1
до Порядку

ЗВІТ
про виконання заходів інвестиційної програми (проекту)
за 20__ рік (квартал)

 

________________________________________________________________________________
(найменування програми (проекту)

 

Відповідальний виконавець ________________________________________

Загальна вартість програми (проекту) _________________ тис. гривень.

Найменування заходу

Строк виконання

Джерела фінансування у звітному періоді

Сума касових видатків

Показники результативності виконання заходу

Стан виконання заходу з порівняльною оцінкою фактично виконаного і планованого обсягу

Проблемні питання та стан їх вирішення з поясненням причини виникнення та зазначенням механізму вирішення

 

плановий

фактичний

планова

фактична

пла-нові

фак-тичні

відхи-лення, +/−

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

”.

 


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (01.11.2016)
Просмотров: 722
Всего комментариев: 0
avatar