Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №775 від 02.11.2016. Про внесення змін до порядків, затверджених постановами від 30 травня 2011 р. № 594 і 615


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 листопада 2016 р. № 775

Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594 і 615

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 44, ст. 1783; 2012 р., № 30, ст. 1116, № 81, ст. 3283; 2016 р., № 16, ст. 644, № 30, ст. 1208), і Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1832, № 54, ст. 2151; 2012 р., № 30, ст. 1116, № 81, ст. 3283; 2013 р., № 6, ст. 202; 2016 р., № 4, ст. 239, № 16, ст. 644, № 30, ст. 1208), зміни, що додаються.

2. Центральним органам виконавчої влади у місячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем’єр-міністр України                                                           В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2016 р. № 775

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594 і 615

1. У Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594:

1) пункт 4 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Склад аукціонного комітету затверджується за погодженням з Мінприроди.”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

2) перше речення абзацу третього пункту 6 після цифр “10” доповнити словом“робочих”.

2. У Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615:

1) абзац двадцятий пункту 8 доповнити новим другим реченням такого змісту: “Разом із заявою подаються дві копії заяви та доданих до неї документів.”;

2) пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. Переоформлення дозволу здійснюється:

1) у випадках та в порядку, передбачених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”;

2) у разі отримання юридичною особою в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства;

3) у зв’язку з правонаступництвом юридичної особи (надрокористувача) у результаті реорганізації шляхом перетворення.

У разі переоформлення дозволу відповідно до підпункту 1 цього пункту до заяви, в якій зазначаються номер і дата дозволу, додаються:

засвідчені копії установчих документів заявника — юридичної особи або копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи — підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, подають лише копію сторінки паспорта з такою відміткою);

копія рішення власника або уповноваженого ним органу про зміну найменування або місцезнаходження юридичної особи, копії документів, що підтверджують зміну прізвища, імені та по батькові, місця проживання фізичної особи — підприємця.

У разі переоформлення дозволу відповідно до підпункту 2 цього пункту до заяви, в якій зазначаються номер і дата дозволу, додаються:

засвідчені копії установчих документів заявника — юридичної особи або копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи — підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, подають лише копію сторінки паспорта з такою відміткою);

пояснювальна записка, яка складається надрокористувачем, засвідчується його підписом, скріплюється печаткою (у разі її наявності) та містить обґрунтування необхідності переоформлення дозволу;

засвідчена копія договору оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства.

У разі переоформлення дозволу відповідно до підпункту 3 цього пункту до заяви, в якій зазначаються номер і дата дозволу, додаються:

засвідчені копії установчих документів заявника — юридичної особи або копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи — підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, подають лише копію сторінки паспорта з такою відміткою);

пояснювальна записка, яка складається надрокористувачем, засвідчується його підписом, скріплюється печаткою (у разі її наявності) та містить обґрунтування необхідності переоформлення дозволу;

копія рішення власника або уповноваженого ним органу про реорганізацію юридичної особи (надрокористувача) шляхом перетворення;

оригінал або засвідчена копія передавального акта, складеного відповідно до вимог законодавства.

Законом можуть бути встановлені інші підстави для переоформлення дозволу.”;

3) у пункті 25:

друге речення абзацу третього після слів “затверджуються органом з питань надання дозволу” доповнити словами “за погодженням з Мінприроди”;

в абзаці восьмому слово “анулювання,” замінити словами “анулювання дозволу, рішення про”;


Нравится? Лайкни!



Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (08.11.2016)
Просмотров: 721
Всего комментариев: 0
avatar