Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №781 від 26.10.2016. Про внесення змін до постанов від 5 квітня 2012 р. № 321 і від 23 квітня 2014 р. № 117


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 жовтня 2016 р. № 781

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 і від 23 квітня 2014 р. № 117

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 “Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 31, ст. 1146; 2014 р., № 64, ст. 1760, № 69, ст. 1935) і від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, щозакуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 34, ст. 916, № 82, ст. 2330, № 90, ст. 2581; 2015 р., № 22, ст. 603, № 55, ст. 1794, № 96, ст. 3293; 2016 р., № 9, ст. 412, № 23, ст. 901) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 жовтня 2016 р. № 781

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2012 р. № 321 і від 23 квітня 2014 р. № 117

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321:

1) у назві і тексті постанови слова “інвалідів” та “дітей-інвалідів” замінити відповідно словами “осіб з інвалідністю” та “дітей з інвалідністю”;

2) у Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова “інвалідів” та “дітей-інвалідів” замінити відповідно словами “осіб з інвалідністю” та “дітей з інвалідністю”;

абзац десятий пункту 2 викласти в такій редакції:

“Жінки після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та із вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочних залоз, післяопераційними протезами, ліфами для їх кріплення, спеціальними ліфами для кріплення протезів молочних залоз для занять фізичною культурою і плаванням, ортезами на верхні кінцівки, зокрема компресійними рукавами.”;

перше речення пункту 6 після слів “законним представникам” доповнити словами “, соціальним працівникам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю та іншим особам, керівникам первинних організацій УТОС, УТОГ”;

абзац четвертий пункту 7 викласти в такій редакції:

“осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які досягли шестирічного віку (для забезпечення кріслами колісними з електричним приводом для пересування в приміщенні); дітей з інвалідністю з 14 років (для забезпечення кріслами колісними для пересування поза межами приміщення) — обласні, центральні міські у мм. Києві та Севастополі, республіканська в Автономній Республіці Крим МСЕК з оформленням відповідного медичного висновку;”;

у другому реченні пункту 10 слова “Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим” замінити словами “республіканським органом виконавчої влади з питань соціального захисту населення Автономної Республіки Крим”;

у пункті 11 слово “магнітофонами” замінити словом “аудіоплеєрами”;

абзац перший пункту 161 викласти в такій редакції:

“161. Якщо в особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, або їх законних представників відсутні документи, передбачені пунктом 16 цього Порядку, орган соціального захисту населення перевіряє дані про особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу в банку даних, а за відсутності їх у банку даних сприяє в отриманні зазначених документів за місцем фактичного проживання (перебування):”;

у пункті 21:

в абзаці першому слова “праці та” виключити;

в абзаці другому слова “наступного дня після” замінити словами “за два місяці до”;

у пункті 24:

у третьому реченні слова “праці та” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі зміни прізвища, імені та по батькові, відомостей про зареєстроване місце проживання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи вони або їх законні представники повідомляють про це органу соціального захисту населення протягом 15 робочих днів.”;

в абзаці одинадцятому пункту 30 слова “Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим” замінити словами “з республіканським органом виконавчої влади з питань соціального захисту населення Автономної Республіки Крим”;

у першому реченні абзацу першого пункту 26 слово “померлого” замінити словом “померлої”;

в абзаці одинадцятому пункт 30 слова “головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Головним управлінням праці та соціального захисту населення Київської і Управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій” замінити словами “органами соціального захисту населення”;

у пункті 32:

абзац другий після слова “здійснюється” доповнити словом “переважно”;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“У разі потреби здійснюється первинне протезування постраждалих внаслідок антитерористичної операції на строк, необхідний для формування кукси (від одного до 12 місяців).”.

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;

у пункті 35:

абзац десятий замінити абзацами такого змісту:

“Протези та ортези підвищеної надійності та функціональності, що мають покращені антропологічні, ергономічні та косметичні характеристики і дають змогу виконувати фізичну роботу з підвищеними навантаженнями, вести активний спосіб життя (займатися спортом і туризмом, доглядати за дітьми та особами, які втратили працездатність, тощо), перелік яких визначається Мінсоцполітики, видаються:

постраждалим внаслідок антитерористичної операції та особам з інвалідністю, які працюють, служать, навчаються, — з розрахунку  один виріб на три роки;

особам з інвалідністю — з розрахунку  один виріб на чотири з половиною роки.”.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий — тринадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим — п’ятнадцятим;

в абзаці тринадцятому слово “призначенні” замінити словами “функціональності, призначенні”;

абзац чотирнадцятий після слів “на рік” доповнити словами “, протези та ортези підвищеної надійності та функціональності — на два роки”;

абзац п’ятнадцятий замінити абзацами такого змісту:

“Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи, які за своїми функціональними можливостями не мають підстав для отримання протезів, які передбачено для осіб, яким визначено вищий ступінь функціональних можливостей, за бажанням можуть отримати такий виріб за умови збільшення строку його експлуатації на 18 місяців, а в разі численних (два і більше) уражень верхніх та/або нижніх кінцівок — на один рік.

У разі двосторонньої ампутації молочних залоз протези молочної залози видаються з розрахунку одна пара на рік, ліфи для їх кріплення — три одиниці на рік.

Якщо жінкам після мастектомії в період експлуатації попередньо виданих протезів молочної залози та ліфів для їх кріплення проведено чергову операцію, що підтверджено довідкою ЛКК, органи соціального захисту населення формують електронні направлення про дострокову видачу протезів молочної залози та ліфів для їх кріплення.

Жінки після мастектомії забезпечуються на вибір трьома ліфами для кріплення протезів молочної залози або двома зазначеними ліфами та одним спеціальним ліфом для кріплення протезів молочної залози для занять фізичною культурою і плаванням.

Жінки в післяопераційний період згідно з довідкою лікаря закладу охорони здоров’я, в якому проводилася операція, забезпечуються післяопераційним протезом у комплекті з одним ліфом.”;

у пункті 36:

перше речення після слів “засобом реабілітації” доповнити словами “, зокрема системою протезів верхніх та нижніх кінцівок, системою ортезівшарнірних на верхні та нижні кінцівки,”;

доповнити пункт реченням такого змісту: “Інші індивідуальні засоби реабілітації, за якими протягом чотирьох місяців з дня їх виготовлення не з’явилися особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа, їх законні представники, підлягають списанню в установленому законодавством порядку.”;

у пункті 37:

в абзаці першому слова “до органу соціального захисту населення або сервісного центру” замінити словами “особисто, через засоби поштового зв’язку або засобами електронної пошти до підприємства, сервісного центру або органу соціального захисту населення”;

в абзаці другому слова “органів соціального захисту населення або сервісних центрів” замінити словами “підприємств, сервісних центрів або органів соціального захисту населення”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“Оригінали заявок залишаються на підприємствах, в сервісних центрах або органах соціального захисту населення. Завірені копії заявок у разі потреби надаються особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, іншим особам, їх законним представникам.”;

пункти 38 і 40 виключити;

у пункті 40слово “наступному” замінити словом “наступній”;

пункт 41 виключити;

пункт 44 викласти в такій редакції:

“44. Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції забезпечуються одним виробом на вибір таких видів:

1) допоміжними засобами для особистої гігієни:

кріслом-стільцем; сидінням на унітаз; сидінням-надставкою на унітаз;

сидінням для ванни; сидінням для душу; табуретом; стільцем;

східцями; східцями з поручнем; підставкою до ванни;

2) засобами для ходіння, керованими однією рукою, — палицею; палицею з трьома або більше ніжками; милицями ліктьовими; милицями з опорою на передпліччя; милицями паховими;

3) засобами для ходіння, керованими обома руками, — ходунками-рамками; ходунками на колесах; ходунками-стільцями; ходунками-столами;

4) меблями:

столом-партою, стійкою-партою, столом робочим;

табуретом, стільцем;

5) оснащенням — руків’ям (поручнем прямим, кутовим, відкидним, поворотним).

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції можуть бути забезпечені базовими моделями технічних засобів реабілітації на мінімальний строк, передбачений переліком, або моделями підвищеної надійності та функціональності на максимальний строк, передбачений переліком.

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції забезпечуються кріслами колісними таких видів:

кріслом-каталкою;

низькоактивним кріслом колісним;

середньоактивним кріслом колісним;

активним кріслом колісним;

багатофункціональним кріслом колісним;

кріслом колісним з електроприводом;

електроскутером;

дорожнім кріслом колісним;

дошкою для пересування (коляскою малогабаритною);

триколісним велосипедом.

Порядок призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції затверджується Мінсоцполітики за погодженням з МОЗ.

Технічні засоби реабілітації видаються разом з інструкцією з експлуатації і талоном на гарантійний ремонт такого засобу.

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції забезпечуються двома кріслами колісними на вибір — базовими та/або моделями підвищеної надійності та функціональності (при цьому видається не більш як одне крісло з електричним приводом), перелік яких визначається Мінсоцполітики.

У разі забезпечення одним кріслом колісним таке крісло видається на мінімальний строк, передбачений переліком, двома кріслами колісними — на максимальний строк, передбачений переліком.

Особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок антитерористичної операції, які виявили бажання отримати крісло колісне, яке не відноситься  до їх функціональних можливостей, таке крісло видається на максимальний строк, передбачений переліком.

Діти з інвалідністю забезпечуються кріслами колісними у разі зміни антропометричних даних, що підтверджується довідкою ЛКК.”;

в абзаці третьому пункту 45 слова “один з” замінити словом “одна”;

у пункті 49:

абзац другий викласти в такій редакції:

“акта про недоцільність проведення їх ремонту, складеного підприємством, територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів, республіканським органом виконавчої влади з питань соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (для протезно-ортопедичних виробів) або підприємством, сервісним центром із залученням фахівців органів соціального захисту населення (для технічних засобів реабілітації);”;

абзац п’ятий після слів “довідки ЛКК” доповнити словами “, висновку МСЕК, індивідуальної програми”;

абзац шостий після слів “висновком МСЕК” доповнити словами “, індивідуальною програмою”;

абзац четвертий пункту 51 доповнити реченням такого змісту: “Якщо особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законний представник відмовилися від забезпечення новим технічним та іншим засобом реабілітації, післягарантійний ремонт раніше виданого засобу проводиться за рахунок коштів державного бюджету.”;

у пункті 53: 

абзац третій замінити абзацами такого змісту:

“Перерахування бюджетних коштів здійснюється на підставі актів приймання-передачі робіт (надання послуг), до яких додається витяг з реєстру про видані особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, іншим особам технічні та інші засоби реабілітації за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а також на підставі рахунка підприємства на оплату, в якому зазначаються витрати, пов’язані з виготовленням індивідуального засобу реабілітації, його демонтажем, крім вартості комплектувальних виробів і матеріалів, що можуть бути повторно використані, та інших документів, зазначених у пункті 36 цього Порядку.

Мінсоцполітики має право проводити огляд виданих технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечені особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи, в порядку, визначеному Міністерством.

Порядок включення та ведення реєстру технічних та інших засобів реабілітації, комплектувальних виробів до них затверджуєтьсяМінсоцполітики.”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий — сьомий вважати відповідно абзацами шостим — дев’ятим;

абзац восьмий виключити;

в абзаці дев’ятому слова “одного місяця” замінити словами “ніж три місяці”;

у тесті Порядку слова “інвалід” та “дитина-інвалід” в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами “особа з інвалідністю” та “дитина з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі;

3) у додатку до постанови:

у назві додатка слова “інвалідів” та “дітей-інвалідів” замінити відповідно словами “осіб з інвалідністю” та “дітей з інвалідністю”;

абзац дев’ятий пункту 4 виключити;

абзаци восьмий — десятий пункту 5 виключити;

абзац другий пункту 6 у графі “Найменування виробу” після слів “молочної залози” доповнити словами “ , в тому числі спеціальні ліфи для занять фізичною культурою і плаванням”;

у пункті 8:

в абзаці сьомому у графі “Найменування виробу” слова “для кінцівок, частин тіла” виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“комплект чохлів для кукси верхньої кінцівки

1

1

 

комплект чохлів для кукси нижньої кінцівки

1

1”;

 

пункт 14 викласти в такій редакції:

 

 

 

“14. Крісла колісні:

 

 

12 21

крісла-каталки

2 або 4
4 або 6

1

 

низькоактивні крісла колісні

2 або 4
4 або 6

1

 

середньоактивні крісла колісні

2 або 4
4 або 6

1

 

активні крісла колісні

2 або 4
4 або 6

1

 

багатофункціональні крісла колісні

2 або 4
4 або 6

1

 

крісла колісні з електроприводом

8 або 10

1

 

електроскутери

8 або 10

1

 

дорожні крісла колісні

2 або 4
4 або 6

1

 

дошки для пересування (коляски малогабаритні)

1

1

12 27 15

триколісні велосипеди

4

1

12 18 06”;

у примітках до додатка:

пункти 4 і 6 викласти в такій редакції:

“4. У разі користування системою протезів на верхні або нижні кінцівки особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи забезпечуються вкладишами із силіконової або гелевої композиції для кукс верхніх і нижніх кінцівок із розрахунку не більш як дві одиниці на рік на одну кінцівку.”;

“6. Комплект чохлів для кукси верхньої або нижньої кінцівки видається для кожної ураженої кінцівки з розрахунку не більш як шість чохлів у комплекті. Під час забезпечення системою протезів на верхні або нижні кінцівки у комплекті з чохлами додаткові чохли не видаються.”;

доповнити примітки пунктами 7¾9 такого змісту:

“7. Крісла колісні з електроприводом та електроскутери одночасно не видаються.

8. Відповідно до медичних показань особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції можуть бути забезпечені двома палицями (на праву та ліву руку).

9. Зазначені у пункті 14 переліку базові моделі крісел колісних видаються на два або чотири роки, а моделі підвищеної функціональності — на чотири або шість років.”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117:

1) у тексті постанови слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”;

2) пункті 1:

абзац восьмий підпункту 1 виключити;

підпункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

“технічних та інших засобів реабілітації, послуг з їх післягарантійного ремонту;”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (08.11.2016)
Просмотров: 940
Всего комментариев: 0
avatar