Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №797 від 09.11.2016. Про внесення змін до порядків, затверджених постановами від 11.07.2007 №915 і від 25.12.2015 №1130


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 листопада 2016 р. № 797

Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 915 і від 25 грудня 2015 р. № 1130

Кабінет Міністрів України постановляє:

1.      Внести до Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 915 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 52, ст. 2115; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 71, ст. 2870; 2015 р., № 69, ст. 2276), і Порядку акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1130 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 111), зміни, що додаються.

2.      Установити, що акредитовані суб’єкти державної реєстрації, які до дня набрання чинності цією постановою здійснювали повноваження у сферах державної реєстрації в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць за місцезнаходженням відокремлених підрозділів (філій), зобов’язані привести до 1 грудня 2016 р. свою діяльність та діяльність таких відокремлених підрозділів (філій) у відповідність з вимогами, встановленими Порядком акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1130 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 111).

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 9 листопада 2016 р. № 797

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 915 і від 25 грудня 2015 р. № 1130

1. У Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 915:

1) в абзаці другому пункту 8 слова “до МВС” замінити словами “до Національної поліції”;

2) у тексті Порядку слова “орган внутрішніх справ” у всіх відмінках замінити словами “територіальний орган Національної поліції” у відповідному відмінку.

2. У Порядку акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1130:

1) пункт 3 доповнити абзацами такого змісту:

“У разі коли юридична особа публічного права має відокремлений підрозділ (філію), що здійснюватиме повноваження у сферах державної реєстрації, в заяві також декларують відомості про такий відокремлений підрозділ (філію), передбачені підпунктами 1—5 цього пункту.

Юридична особа публічного права може подати заяву щодо акредитації в одній із сфер державної реєстрації з обов’язковим зазначенням такої сфери.”;

2) у підпункті 2 пункту 4:

слова “нотаріально посвідчену” замінити словами “оригінал або нотаріально посвідчену”, а після слів “визначеної Законами” доповнити словами “, та документа про підтвердження набрання чинності договором страхування цивільно-правової відповідальності, що передбачений таким договором”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“У разі коли юридична особа публічного права має відокремлений підрозділ (філію), що здійснюватиме повноваження у сферах державної реєстрації, до заяви обов’язково також додаються належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують факт перебування у трудових відносинах із таким відокремленим підрозділом (філією) не менше ніж двох осіб, що відповідають кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора, встановленим Законами та Мін’юстом (копії диплома, трудової книжки, наказу про призначення тощо).

У такому разі договір страхування цивільно-правової відповідальності, передбачений підпунктом 2 цього пункту, повинен бути з розміром страхової суми, що відповідає сумі мінімальних розмірів страхової суми, визначеної Законами, залежно від кількості відокремлених підрозділів (філій).”;

3) у пункті 8 слово “після” замінити словами “протягом місяця з дня”, а після слів “для отримання” доповнити словами “державними реєстраторами, зазначеними у заяві та доданих до неї документах,”;

4) у пункті 9:

1) у підпункті 2 слова “чи цього Порядку в частині вимог до засвідчення (посвідчення) копій документів” виключити;

2)  доповнити пункт підпунктами 3 і 4 такого змісту:

“3) подала заяву, відомості у якій не відповідають доданим до заяви документам;

4) подала заяву протягом трьох місяців з моменту прийняття Мін’юстом рішення про скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації.”;

5) доповнити Порядок пунктом 111 такого змісту:

“111. Акредитований суб’єкт державної реєстрації у разі утворення відокремленого підрозділу (філії), що здійснюватиме повноваження у сферах державної реєстрації, або прийняття рішення про здійснення повноважень у сферах державної реєстрації відокремленим підрозділом (філією), утвореним до акредитації, подає Мін’юсту в довільній письмовій формі повідомлення, в якому декларує відомості про такий відокремлений підрозділ (філію), передбачені підпунктами 1—5 пункту 3 цього Порядку, до якого додаються документи, передбачені пунктом 4 цього Порядку.

За результатами розгляду зазначеного повідомлення Мін’юст у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з моменту його реєстрації, на підставі висновків комісії надсилає технічному адміністратору відповідне повідомлення або інформує заявника про відсутність інституційної готовності відокремленого підрозділу (філії) до здійснення повноважень у сферах державної реєстрації.

Інформація про відсутність інституційної готовності відокремленого підрозділу (філії) до здійснення повноважень у сферах державної реєстрації надсилається у разі, коли:

акредитований суб’єкт державної реєстрації не подав в повному обсязі передбачені цим Порядком документи або подав документи, оформлені з порушенням вимог законодавства;

акредитований суб’єкт державної реєстрації подав повідомлення, відомості у якому не відповідають доданим до повідомлення документам;

особи, що заявлені як державні реєстратори, не відповідають кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора, встановленим Законами та Мін’юстом.”;

6) абзац п’ятий пункту 12 викласти у такій редакції:

“Акредитований суб’єкт державної реєстрації зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання обставин, що впливають на дотримання таким суб’єктом вимог акредитації, а також у разі прийняття на посаду державного реєстратора, відомості про якого відповідно до цього Порядку не надавалися Мін’юсту, надіслати Мін’юсту засвідчені (посвідчені) копії документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, що підтверджують дотримання суб’єктом вимог акредитації, а також кваліфікаційних вимог до державного реєстратора, встановлених Законами та Мін’юстом.”;

7) у пункті 13:

слова і цифри “абзацом п’ятим пункту 12” замінити словами і цифрами “пунктом 8 та абзацом п’ятим пункту 12”, а після слів “у заяві” доповнити словами “чи повідомленні”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Розгляд справи щодо скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації може бути ініційований за заявою відповідного акредитованого суб’єкта державної реєстрації.”;

8) у тексті Порядку слова “технічні адміністратори реєстрів” у всіх відмінках замінити словами “технічний адміністратор реєстрів” у відповідному відмінку.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (11.11.2016)
Просмотров: 773
Всего комментариев: 0
avatar