Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №813 від 16.11.2016. Про внесення змін до Положення про головного державного соціального інспектора та державного


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2016 р. № 813

Київ

Про внесення змін до Положення про головного 
державного соціального інспектора та державного 
соціального інспектора

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 1091 “Деякі питання надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 34, ст. 1590; 2004 р., № 34, ст. 2265; 2005 р., № 17, ст. 902; 2016 р., № 10, ст. 632; 2013 р., № 76, ст. 2823; 2014 р., № 93, ст. 2683), зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

Інд. 73

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2016 р. № 813

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про головного державного 
соціального інспектора та державного соціального інспектора

1. Абзац перший пункту 1 після слів “на цю мету” доповнити словами “, за призначенням (відновленням) виплати внутрішньо переміщеним особам пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, пільг (далі — соціальні виплати) за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування”.

2. Пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Головний державний соціальний інспектор та державний соціальний інспектор:

перевіряють достовірність та повноту інформації про доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги;

проводять вибіркові перевірки особових справ одержувачів державної соціальної допомоги за рішенням керівника відповідного органу соціального захисту населення або його заступника;

складають акти за підсумками перевірки з висновками щодо правильності призначення державної соціальної допомоги;

проводять перевірку достовірності та повноти інформації про фактичне місце проживання (перебування) внутрішньо переміщених осіб за рішенням керівника відповідного органу соціального захисту населення або його заступника та складають за результатами такої перевірки акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї;

здійснюють моніторинг призначення та виплати державної соціальної допомоги і проводять аналіз причин порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги;

готують пропозиції щодо припинення надання державної соціальної допомоги, позбавлення права на продовження строку її надання, зменшення розміру допомоги у випадках, передбачених законодавством;

співпрацюють з місцевими органами державної служби зайнятості, служби у справах дітей, територіальними органами Пенсійного фонду України, робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, а до завершення заходів, пов’язаних з утворенням зазначеного Фонду та його робочих органів, — робочими органами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей  та молоді, державними органами нагляду за охороною праці, профспілковими та громадськими об’єднаннями у вирішенні питань соціального захисту населення та проведення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам;

виконують інші обов’язки відповідно до законодавства.”.

3. Пункт 4 після абзацу третього доповнити абзацом такого змісту:

“проводити за рішенням керівника відповідного органу соціального захисту населення або його заступника перевірку інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи із складенням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї;”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий — дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим — десятим.

4. Пункт 7 після слів “державної соціальної допомоги” доповнити словами “та соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (24.11.2016)
Просмотров: 1066
Всего комментариев: 0
avatar