Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №816 від 16.11.2016. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1154


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2016 р. № 816

Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2015 р. № 1154

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1154 “Про реалізацію пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 3, ст. 165) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                             В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2016 р. № 816

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2015 р. № 1154

1. У постанові:

1) у пункті 1 слова і цифри “з 1 липня 2016 р. по 31 грудня 2017 р.” замінити словами і цифрами “з 1 грудня 2016 р. по 1 червня 2018 р.”;

2) у підпункті 2 пункту 4 слова “за встановленою ним формою” виключити;

3) у підпункті 2 пункту 5 слова і цифри “до 31 березня 2018 р.” замінити словами і цифрами “до 1 листопада 2018 р.”.

2. У Порядку реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

“З метою участі в пілотному проекті зазначені особи звертаються до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації або виконавчого органу міської ради (далі — органи соціального захисту населення) за місцем фактичного проживання/перебування з відповідною заявою та документами, що підтверджують статус таких осіб (довідка про отримання/неотримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи). У заяві особа зазначає форми участі в пілотному проекті, вибрані нею із числа зазначених у пункті 3 Порядку.”;

2) у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

“4. Органи соціального захисту населення формують списки непрацюючих працездатних членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, внутрішньо переміщених осіб, які подали заяви про участь у пілотному проекті, та передають їх до Львівської, Полтавської та Харківської облдержадміністрацій (далі — облдержадміністрації), а копії списків — до Львівського, Полтавського та Харківського обласних центрів зайнятості (далі — обласні центри зайнятості).”;

в абзаці другому слова “та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, враховуються” замінити словами “які перебувають у складних життєвих обставинах, до списків додаються”, а після слів “(далі — базові центри зайнятості)” доповнити словами “в межах їх компетенції”;

3) пункти 6 і 7 викласти в такій редакції:

“6. Для вирішення питань реалізації пілотного проекту в облдержадміністрації може утворюватися комісія (далі — комісія), до складу якої включаються представники облдержадміністрації, територіальних органів ДФС, обласного центру зайнятості, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також (за згодою) організацій роботодавців і профспілок, їх об’єднань і громадських об’єднань з правом дорадчого голосу.

Для забезпечення роботи комісії відповідна облдержадміністрація затверджує положення про комісію, строки підготовки та подання списків можливих учасників пілотного проекту, порядок підготовки матеріалів, розгляду його комісією.

Розгляд комісією списків можливих учасників пілотного проекту, поданих органами соціального захисту населення, проводиться двома етапами.

На першому етапі розглядаються списки можливих учасників пілотного проекту, надані органами соціального захисту населення, з урахуванням результатів проведеної Мінфіном верифікації та моніторингу достовірності інформації відповідно до Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 136 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 19, ст. 769).

За результатами опрацювання матеріалів верифікації та моніторингу достовірності інформації комісія приймає рішення про відбір учасників пілотного проекту для участі в другому етапі для надання фінансової допомоги або послуг із сприяння працевлаштуванню, в тому числі на нові робочі місця, та участі в громадських роботах.

Учасники пілотного проекту для отримання фінансової допомоги заповнюють анкету за формою, затвердженою Мінсоцполітики, за допомогою якої встановлюється відсутність в особи:

заборгованості із сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,  несплачених фінансових санкцій за порушення податкового законодавства (за інформацією ДФС) та законодавства про зайнятість населення і загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття — для фізичних осіб — підприємців;

фінансових зобов’язань, що перевищують суму граничного розміру фінансової допомоги, та заборгованості з погашення фінансових зобов’язань;

рухомого та/або нерухомого арештованого майна чи інших обтяжень;

заборгованості з виплати заробітної плати — для фізичних осіб — підприємців;

незнятої судимості або судимості з відстрочкою виконання вироку.

Особи, які не відповідають зазначеним критеріям, можуть бути залучені до участі в пілотному проекті для отримання послуг із сприяння працевлаштуванню, в тому числі на нові робочі місця, та участі в громадських роботах.

Відбір учасників пілотного проекту, яким надається можливість для організації підприємницької діяльності шляхом надання фінансової допомоги, проводиться комісією на другому етапі шляхом розгляду бізнес-планів учасників і рекомендацій базових центрів зайнятості, поданих після професійного консультування.

Рішення комісії про відбір учасників пілотного проекту на першому та другому етапах оформляються протоколом засідання.

Комісія заслуховує щокварталу на засіданнях доповіді учасників проекту про провадження ними підприємницької діяльності.

Про час проведення засідань учасників проекту повідомляють письмово не пізніше ніж за 10 робочих днів.

Засідання можуть відбуватися з виїздом до учасників пілотного проекту для ознайомлення з питаннями провадження підприємницької діяльності.

7. Учасники пілотного проекту, яких залучають до роботи шляхом сприяння працевлаштуванню, в тому числі на нові робочі місця, та участі в громадських роботах, звертаються до базових центрів зайнятості.

З кожним учасником пілотного проекту, щодо якого комісією прийнято рішення про надання йому фінансової допомоги обласними і відповідними базовими центрами зайнятості та органами соціального захисту населення, укладається чотиристоронній договір, примірна форма якого затверджується Мінсоцполітики (далі — договір).

У договорі обов’язково зазначаються умови, невиконання або неналежне виконання яких може призвести до розірвання його сторонами та повернення учасником пілотного проекту отриманих ним коштів фінансової допомоги.

Матеріали щодо порушення учасником пілотного проекту умов договору збирає та подає на розгляд комісії сторона, яка ініціює розгляд питання.

Рішення про повернення учасником пілотного проекту отриманих ним коштів фінансової допомоги приймає комісія шляхом оформлення протоколу засідання. Протокол є підставою для проведення обласним центром зайнятості претензійно-позовної роботи з повернення коштів.

Учасникам пілотного проекту, які не мають статусу суб’єкта підприємницької діяльності, та щодо яких комісією прийнято рішення про надання їм фінансової допомоги, надаються кошти фінансової допомоги після державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи — підприємця протягом десяти робочих днів з дати отримання повідомлення про прийняте комісією рішення.”;

4) у пункті 8:

в абзаці першому слова “, який має статус фізичної особи — підприємця,” виключити;

у першому реченні абзацу другого слова “за принципом ощадливого використання коштів, економічної обґрунтованості на основі достовірної інформації щодо діапазону цін та” виключити;

5) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Розмір фінансової допомоги не може перевищувати 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на початок відповідного року.”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (24.11.2016)
Просмотров: 689
Всего комментариев: 0
avatar