Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №830 від 16.11.2016. Про утворення Координаційного комітету з пошуку і рятування на морі


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2016 р. № 830

Київ

Про утворення Координаційного 
комітету з пошуку і рятування на морі

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційний комітет з пошуку і рятування на морі у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційний комітет з пошуку і рятування на морі, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

Інд. 21

 

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2016 р. № 830

СКЛАД
Координаційного комітету з пошуку і рятування на морі

Міністр інфраструктури, голова Комітету

Заступник Міністра інфраструктури (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), заступник голови Комітету

Заступник директора казенного підприємства “Морська пошуково-рятувальна служба”, секретар Комітету (за згодою)

Заступник Міністра закордонних справ (відповідно до розподілу функціональних обов’язків)

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі (відповідно до розподілу функціональних обов’язків)

Заступник Міністра охорони здоров’я (відповідно до розподілу функціональних обов’язків)

Представник Мінфіну

Голова Укртрансбезпеки

Голова Держприкордонслужби

Голова ДСНС

Голова Держрибагентства

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил

Директор департаменту морського та річкового транспорту Мінінфраструктури

Начальник управління безпеки на транспорті та технічного регулюванняМінінфраструктури

Директор казенного підприємства “Морська пошуково-рятувальна служба” (за згодою)

_____________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2016 р. № 830

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційний комітет з пошуку і рятування на морі

1. Координаційний комітет з пошуку і рятування на морі (далі — Комітет) є тимчасовим міжвідомчим дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

Комітет утворюється з метою забезпечення узгодження дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з питань, пов’язаних з функціонуванням та розвитком системи пошуку і рятування в морському пошуково-рятувальному районі України.

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Комітет провадить свою діяльність у взаємодії із заінтересованими органами державної влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких пов’язана з функціонуванням системи пошуку і рятування в морському пошуково-рятувальному районі України.

4. Основними завданнями Комітету є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

2) підготовка пропозицій щодо забезпечення функціонування та розвитку системи пошуку і рятування в морському пошуково-рятувальному районі України, зокрема щодо підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади, удосконалення нормативно-правової бази з відповідних питань;

3) визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, пов’язаних з функціонуванням та розвитком системи пошуку і рятування в морському пошуково-рятувальному районі України.

5. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі функціонування та розвитку системи пошуку і рятування в морському пошуково-рятувальному районі України;

2) проводить аналіз інформації, отриманої від  органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що залучаються до  пошуку і рятування на морі;

3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

4) подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

6. Комітет має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати в разі потреби для виконання покладених на нього завдань постійні або тимчасові робочі групи.

7. До складу Комітету входять голова, заступник голови, представники центральних і місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), а також за згодою представники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана із функціонуванням системи пошуку і рятування на морі.

8. Комітет провадить свою діяльність відповідно до щорічного плану роботи, прийнятого на засіданні Комітету.

9. Головою Комітету є Міністр інфраструктури.

Голова Комітету:

організовує роботу Комітету;

затверджує персональний склад Комітету;

затверджує щорічні плани роботи Комітету;

звітує про результати діяльності Комітету перед Кабінетом Міністрів України.

10. Засідання Комітету проводяться відповідно до щорічного плану, а також у разі потреби — за рішенням його голови. Засідання проводить голова Комітету, а в разі його відсутності — заступник голови.

Засідання Комітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

Члени Комітету беруть участь у його засіданнях без права заміни. У разі відсутності на засіданні Комітету з поважних причин член Комітету має право висловити свою думку стосовно питань, що розглядаються, у письмовому вигляді.

На своїх засіданнях Комітет розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

11. Підготовка матеріалів до засідання Комітету здійснюється секретарем відповідно до щорічного плану роботи Комітету, а також попередніх рішень Комітету за участю його членів.

12. Пропозиції та рекомендації Комітету приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комітету та Кабінетові Міністрів України.

Пропозиції та рекомендації Комітету можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить в установленому порядку центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

13. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комітету здійснюєМінінфраструктури за участю казенного підприємства “Морська пошуково-рятувальна служба”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (22.11.2016)
Просмотров: 750
Всего комментариев: 0
avatar