Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №836 від 16.11.2016. Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2016 р. № 836

Київ

Про внесення змін до Порядку проведення
індексації грошових доходів населення

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 29, ст. 1471; 2006 р., № 20, ст. 1484; 2007 р., № 52, ст. 2113; 2008 р., № 20, ст. 569; 2012 р., № 7, ст. 249, № 45, ст. 1759; 2014 р., № 14, ст. 426; 2015 р., № 73, ст. 2404, № 100, ст. 3436; 2016 р., № 16, ст. 645), зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

Інд. 73

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2016 р. № 836

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення індексації
грошових доходів населення

1. Пункт 2 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі;”.

У зв’язку з цим абзаци шостий — восьмий вважати відповідно абзацами сьомим — дев’ятим.

2. У пункті 4:

1) абзац другий після слів “(грошове забезпечення)” доповнити словами “, розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі”;

2) доповнити пункт після абзацу дев’ятого новими абзацами такого змісту:

“У разі коли потерпілий внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (або особа, яка отримує страхові виплати у разі втрати годувальника) одночасно із щомісячною страховою виплатою отримує стипендію, в першу чергу індексується стипендія.

Індексація щомісячної страхової виплати проводиться на підставі виданої з місця навчання довідки, в якій зазначається розмір стипендії, проіндексована сума стипендії і сума індексації. На підставі зазначеної довідки проводиться індексація щомісячної страхової виплати у межах суми, що не перевищує прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, з урахуванням отриманої стипендії.”.

У зв’язку з цим абзаци десятий — дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим — чотирнадцятим.

3. Пункт 6 доповнити підпунктом 7 такого змісту:

“7) індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться за рахунок коштів платника аліментів.

Індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами — підприємцями, які провадять відповідні відрахування аліментів із доходу платника аліментів.”.

4. Пункт 9 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Пенсіонерам та потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (членам їх сімей), які постійно проживають за межами України, індексація пенсії та щомісячних страхових виплат (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим) проводиться відповідно до укладених міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.”.

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.

5. Абзац шостий пункту 10 замінити абзацами такого змісту:

“У разі звільнення з роботи потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання або в разі, коли відбулася перерва у здійсненні страхових виплат (не більше трьох років), а потім виплати поновилися, обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації щомісячних страхових виплат здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення його щомісячної страхової виплати (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим).

У разі коли у потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання одночасно із щомісячною страховою виплатою виникає право на допомогу по безробіттю, в першу чергу індексується щомісячна страхова виплата, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку, а потім проводиться індексація допомоги по безробіттю.

У разі коли потерпілий внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (або особа, яка отримує страхові виплати у разі втрати годувальника) одночасно із щомісячною страховою виплатою отримує інший грошовий дохід (крім оплати праці, стипендії та виплат на необхідний догляд за потерпілим), який є об’єктом індексації, і відбувається підвищення розміру такого грошового доходу, сума індексації щомісячної страхової виплати не зменшується на розмір підвищення доходу. При цьому в разі підвищення щомісячної страхової виплати сума індексації визначається відповідно до пункту 5 цього Порядку.

Щомісячні страхові виплати дітям, які втратили годувальника, індексуються в межах прожиткового мінімуму, встановленого для дітей (залежно від віку).”.

6.  Доповнити Порядок пунктом 104 такого змісту:

“104. Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.

Для аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, що були призначені до червня 2016 р., обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з дня набрання чинності Законом України від 17 травня 2016 р. № 1368-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі”.

При цьому розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, разом із сумою індексації не повинен перевищувати 50 відсотків грошового доходу платника аліментів.”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (22.11.2016)
Просмотров: 1112
Всего комментариев: 0
avatar