Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №839 від 16.11.2016. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. № 706 і від 24.06.2016 №394


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2016 р. № 839

Київ

Про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України
від 4 вересня 2013 р. № 706 і 
від 24 червня 2016 р. № 394

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706 “Питання запобігання та виявлення корупції” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2826; 2014 р., № 62, ст. 1711) і від 24 червня 2016 р. № 394 “Про затвердження Положення про Міністра Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 52, ст. 1839, № 75, ст. 2512) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності одночасно з призначенням на посаду Державного секретаря Кабінету Міністрів України.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

Інд. 40

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2016 р. № 839

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 4 вересня 2013 р. № 706 і від 24 червня 2016 р. № 394

1. У тексті Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706, слова “Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики” в усіх відмінках замінити словами “посадова особа Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначена Міністром Кабінету Міністрів України” у відповідному відмінку.

2. У Положенні про Міністра Кабінету Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 394:

1) пункт 1 після слів “є членом Кабінету Міністрів України” доповнити словами “, який не очолює міністерство”;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Основними завданнями Міністра є:

1) забезпечення організації діяльності щодо ефективного здійснення Кабінетом Міністрів України повноважень, визначених Конституцією та законами України;

2) розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України пропозицій з питань забезпечення формування та реалізації державної політики, у тому числі з питань функціонування центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України;

3) взаємодія з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами.”;

3) у пункті 5:

підпункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

“1) організовує проведення Секретаріатом Кабінету Міністрів України моніторингу і контролю виконання органами виконавчої влади актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України та інформує Кабінет Міністрів України про їх результати, а також про вжиття заходів з усунення виявлених недоліків;

2) погоджує проект порядку денного засідання Кабінету Міністрів України, підготовлений Секретаріатом Кабінету Міністрів України та подає Прем’єр-міністрові України для схвалення;”;

у підпункті 3 слова “перевіряє стан” замінити словами “координує роботу з”;

у підпункті 5 слово “організовує” замінити словами “координує діяльність Секретаріату Міністрів України щодо”;

доповнити пункт підпунктом 71 такого змісту:

“71) забезпечує взаємодію Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України, Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, що утворюються Президентом України, іншими державними органами;”;

підпункт 10 викласти в такій редакції:

“10) дає доручення Державному секретарю Кабінету Міністрів України та його заступникам, державним службовцям, іншим працівникам Секретаріату Кабінету Міністрів України, погоджує структуру, кошторис і штатний розпис Секретаріату Кабінету Міністрів України, розподіл обов’язків між Державним секретарем Кабінету Міністрів України та його заступниками, склад конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби Секретаріату Кабінету Міністрів України, рішення щодо оголошення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби Секретаріату Кабінету Міністрів України чи переведення працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України на вакантні посади;”;

доповнити пункт підпунктом 112 такого змісту:

“112) ініціює в установленому законодавством порядку питання притягнення до дисциплінарної відповідальності Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, інших працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України. Погоджує склад дисциплінарної комісії, яка утворюється в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, організовує проведення службових розслідувань та перевірок дотримання вимог законодавства працівниками Секретаріату Кабінету Міністрів України, за дорученням Прем’єр-міністра — працівниками інших органів виконавчої влади;”;

4) у пункті 6:

у підпункті 3:

абзац другий після слів “органів виконавчої влади” доповнити словами “та їх територіальних підрозділів”;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

“планів роботи відповідних центральних органів виконавчої влади та звітів про їх виконання;”;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

“4) забезпечення організації за дорученням Прем’єр-міністра України проведення службових розслідувань та перевірок дотримання посадовими особами відповідних центральних органів виконавчої влади вимог законодавства, порушення перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів відповідних центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині, а також питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників відповідних центральних органів виконавчої влади та їх заступників;”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (24.11.2016)
Просмотров: 853
Всего комментариев: 0
avatar