Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №845 від 23.11.2016. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з промислового вилову водних


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 листопада 2016 р. № 845

Київ

Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з промислового вилову 
водних біоресурсів за межами юрисдикції України

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 7 і абзацу першого частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” Кабінет Міністрів Українипостановляє:

Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2016 р. № 845

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ 
провадження господарської діяльності з промислового вилову
водних біоресурсів за межами юрисдикції України

Загальні положення

 1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України (далі — ліцензія).

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що зареєстровані в установленому законодавством порядку і провадять господарську діяльність з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України.

 3. Терміни, що використовуються в цих Ліцензійних умовах, вживаються у значенні, наведеному в Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року, Кодексі торговельного мореплавства України, Водному кодексі України, Законах України “Про ліцензування видів господарської діяльності” та “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, інших законодавчих актах, міжнародних договорах України.

4. Господарська діяльність з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України провадиться на підставі ліцензії за наявності у ліцензіата матеріально-технічної бази для провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України.

Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги, передбачені цими Ліцензійними умовами, а здобувач ліцензії для її отримання — відповідати цим Ліцензійним умовам.

 5. Для отримання ліцензії здобувачі ліцензії подають органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 та документи згідно з переліком, визначеним пунктом 6 цих Ліцензійних умов.

6. До заяви про отримання ліцензії додаються:

документи, передбачені частиною третьою статті 11 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”;

відомість про наявність у здобувача ліцензії матеріально-технічної бази для провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України за формою згідно з додатком 2;

опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох примірниках (додаток 3).

7. Для переоформлення ліцензії ліцензіати подають органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії за формою згідно з додатком 4 та документи, що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії. Ліцензія, видана ліцензіату на паперовому носії, також додається до заяви про переоформлення ліцензії.

 Кадрові вимоги

8. Здобувач ліцензії забезпечує укладення трудових договорів із працівниками для призначення на посаду у складі екіпажу судна за кількістю, що відповідає встановленому мінімальному складу екіпажу судна.

Інформація про кількість найнятих працівників, кваліфікаційний склад та громадянство подається суб’єктами господарювання органу ліцензування за формою згідно з додатком 2.

Організаційні вимоги

9. Ліцензіат зобов’язаний:

зберігати протягом строку дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”;

зберігати протягом строку дії ліцензії документи (їх копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”;

у разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії подати протягом одного місяця до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та документи, що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії;

здійснювати промисловий вилов водних біоресурсів виключно в межах місць провадження господарської діяльності, зазначених у відомості про наявність у здобувача ліцензії матеріально-технічної бази для провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України;

 забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

забезпечити подання звітності про обсяги вилучених за межами юрисдикції України водних біоресурсів з урахуванням вимог законодавства прибережних держав та міжнародних договорів України;

у разі планового або позапланового припинення господарської діяльності (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) у тижневий строк повідомити про це у письмовій формі органу ліцензування та відновити виконання вимог цих Ліцензійних умов після усунення зазначених обставин.

Технологічні вимоги

 10. Ліцензіат зобов’язаний:

здійснювати залежно від місцезнаходження рибогосподарського водного об’єкта промисловий вилов водних біоресурсів у строки та знаряддями лову, технічним і технологічним оснащенням, що визначені у міжнародних договорах України, з урахуванням режиму та правил рибальства на відповідному водному об’єкті;

забезпечити відповідність риболовних суден вимогам безпеки мореплавства згідно із законодавством України, включаючи міжнародні зобов’язання України;

забезпечити на суднах, що експлуатуються, наявність обладнання, облаштування приміщень та створення умов для проживання екіпажу згідно з Кодексом торговельного мореплавства України і міжнародними договорами;

забезпечити наявність на суднах суднових документів, передбачених Кодексом торговельного мореплавства України. Судно має перебувати у власності ліцензіата або використовуватися на умовах договору чартеру (фрахтування).

11. Використання судна одночасно декількома ліцензіатами заборонено.

Заява про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції

Відомість про наявність у здобувача ліцензії матеріально-технічної бази для провадження господарської діяльності з промислового вилову

Опис документів, що подаються для отримання ліцензії

Заява про переоформлення ліцензії


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (24.11.2016)
Просмотров: 911
Всего комментариев: 0
avatar