Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №851 від 23.11.2016. Про затвердження Порядку звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 листопада 2016 р. № 851

Київ

Про затвердження Порядку звільнення від оподаткування 
податком на додану вартість операцій з постачання послуг на
 митній території України, які виконуються за угодами в рамках
 реалізації проекту “Реконструкція споруд очистки стічних 
каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці 
та утилізації осадів Бортницької станції аерації”

Відповідно до підпункту “в” пункту 46 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання послуг на митній території України, які виконуються за угодами в рамках реалізації проекту “Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації”, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 37

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2016 р. № 851

ПОРЯДОК
звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій 
з постачання послуг на митній території України, які виконуються 
за угодами в рамках реалізації проекту “Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці 
та утилізації осадів Бортницької станції аерації”

1. Цей Порядок встановлює процедуру підтвердження звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання послуг на митній території України, які виконуються за угодами в рамках реалізації проекту “Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницькоїстанції аерації” (далі — проект), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 450 “Деякі питання підготовки проекту “Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницькоїстанції аерації”.

2. У цьому Порядку термін “японський суб’єкт з реалізації проекту” вживається у значенні, наведеному у пункті 9 підрозділу 1 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України.

3. Постачання на митній території України послуг, які надаються у рамках реалізації проекту (далі — послуги), здійснюється згідно з умовами, визначеними у відповідній угоді, укладеній в рамках реалізації проекту з японським суб’єктом з реалізації проекту (далі — угода).

4. В угоді обов’язково зазначається, що постачання послуг здійснюється в рамках реалізації проекту.

5. Платник податку (у тому числі японський суб’єкт з реалізації проекту) (далі — заявник) для підтвердження звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання послуг, здійснених відповідно до угоди, не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, в якому здійснювалися такі операції, подає ПАТ “Акціонерна компанія “Київводоканал” заяву із зазначенням мети звернення разом із завіреними в установленому порядку копіями:

1) угоди з відповідним перекладом на українську мову;

2) витягу з реєстру платників податку на додану вартість;

3) документа, що підтверджує факт надання послуг або отримання попередньої оплати (авансу) за них, а також податкових накладних, складених у звітному (податковому) періоді, згідно з угодою.

6. ПАТ “Акціонерна компанія “Київводоканал” протягом п’яти робочих днів з дати отримання документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, видає довідку-підтвердження загального обсягу операцій з постачання на митній території України послуг, що надаються в рамках реалізації проекту (далі — довідка-підтвердження), за формою згідно з додатком або надсилає обґрунтовану відмову у письмовій формі.

7. Довідка-підтвердження оформлюється у трьох примірниках, підписується уповноваженою особою ПАТ “Акціонерна компанія “Київводоканал” та скріплюється печаткою. Два примірники довідки-підтвердження видаються заявнику, один з яких подається органові доходів і зборів, другий — залишається у заявника. Третій примірник довідки-підтвердження залишається у ПАТ “Акціонерна компанія “Київводоканал”.

ПАТ “Акціонерна компанія “Київводоканал” веде журнал видачі довідок-підтверджень.

8. Підставою для відмови у видачі довідки-підтвердження є:

подання заявником документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, не в повному обсязі;

виявлення у таких документах недостовірних відомостей.

9. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі довідки-підтвердження, заявник має право повторно звернутися до ПАТ “Акціонерна компанія “Київводоканал” для отримання такої довідки.

10. Заявник подає довідку-підтвердження органові доходів і зборів, в якому перебуває на обліку, не пізніше ніж через десять робочих днів після настання останнього дня строку подання податкової декларації з податку на додану вартість за відповідний звітний (податковий) період.

_____________________

 

Додаток
до Порядку

ДОВІДКА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ
 

від ____ ____________ 20__ р. № _________

ПАТ “Акціонерна компанія “Київводоканал” підтверджує, що за звітний період з____ ____________ 20__ р. по ____ ____________ 20__ р. у рамках реалізації проекту “Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації” відповідно до угоди від __ ______ 20_ р. № ______________, укладеної між японським суб’єктом з реалізації проекту

_________________________________________________________________

(найменування японського суб’єкта з реалізації проекту (за наявності — податкова адреса

_________________________________________________________________

та індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість)

та платником податку ______________________________________________

(найменування платника податку, податкова адреса,

_________________________________________________________________,

індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість)

згідно з податковими накладними ____________________________________

(дата і номер)

загальний обсяг операцій з постачання послуг на митній території України в рамках реалізації зазначеного проекту, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість відповідно до підпункту “в” пункту 46 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України, у звітному періоді становить ________________________________.

(сума без урахування податку на додану вартість)

Передбачена зазначеною угодою загальна вартість операцій з постачання послуг на митній території України, що підлягають звільненню від оподаткування податком на додану вартість, відповідно до підпункту “в” пункту 46 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України становить _________________________________ гривень.

(словами)

__________________________    ____________          __________________
(посада уповноваженої особи                         (підпис)                       (ініціали та прізвище)

ПАТ “Акціонерна компанія “Київводоканал”)

МП


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (24.11.2016)
Просмотров: 715
Всего комментариев: 0
avatar