Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №861 від 23.11.2016. Про внесення змін до постанов РМ УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 № 470 і КМУ від 29.01.2003 №117


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 листопада 2016 р. № 861

Київ

Про внесення змін до постанов Ради Міністрів 
УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. 
№ 470 і Кабінету Міністрів України 
від 29 січня 2003 р. № 117

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 “Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР” (ЗП УРСР, 1984 р., № 12, ст. 80; 1986 р., № 7, ст. 34; 1988 р., № 1, ст. 1; ЗП України, 1994 р., № 3, ст. 55; Офіційний вісник України, 2011 р., № 26, ст. 1072; 2014 р., № 4, ст. 101) і постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117 “Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 5, ст. 177; 2004 р., № 28, ст. 1888, № 43, ст. 2841; 2006 р., № 8, ст. 439; 2009 р., № 54, ст. 1864; 2012 р., № 7, ст. 249; 2014 р., № 74, ст. 2097) зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 37

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2016 р. № 861

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради
від 11 грудня 1984 р. № 470 і Кабінету Міністрів 
України від 29 січня 2003 р. № 117 

1. У Правилах обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофрадивід 11 грудня 1984 р. № 470:

1) пункт 8 доповнити абзацами такого змісту:

“Внутрішньо переміщені особи, визначені у підпункті 8 пункту 13 цих Правил, беруться на квартирний облік в будь-якому населеному пункті за їх бажанням в межах території обслуговування органу соціального захисту населення, в якому вони перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб. При цьому члени сім’ї інваліда війни, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (видану згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312), беруться на квартирний облік разом з ним незалежно від місця перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

До членів сім’ї інвалідів належать: дружина (чоловік), їх малолітні (до 14 років) та неповнолітні (до 18 років) діти; неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним, за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.”;

2) пункт 13 доповнити підпунктом 8 такого змісту:

“8) внутрішньо переміщені особи з числа інвалідів війни, визначених у пунктах 11—14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та члени їх сімей; а також члени сімей загиблих, визначені абзацами четвертим — восьмим, шістнадцятим — двадцять другим пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.”;

3) у пункті 15:

в абзаці першому:

у першому реченні слово “прописані” замінити словами “мають реєстрацію місця проживання”;

доповнити абзац новим другим реченням такого змісту: “Зазначені вимоги не поширюються на внутрішньо переміщених осіб, визначених у підпункті 8 пункту 13 цих Правил.”;

в останньому реченні слово “прописані” замінити словами “мають реєстрацію місця проживання”, а після слів “непрацездатних батьків” доповнити словами і цифрами “, а також осіб, зазначених у підпункті 8 пункту 13 цих Правил”;

абзац другий після слова “першочергового” доповнити словами “і позачергового”;

в абзаці третьому слово “прописку” замінити словами “реєстрацію місця проживання”;

в абзаці четвертому слово “прописані” замінити словами “мають реєстрацію місця проживання”;

4) пункт 18 викласти в такій редакції:

“18. Заява про взяття на квартирний облік подається відповідно виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради, сільському голові (у разі, коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено) за місцем проживання громадян (у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 8 цих Правил, — за місцем перебування внутрішньо переміщеної особи на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб) та адміністрації підприємства, установи, організації чи органу або іншому громадському об’єднанню (організації) за місцем їх роботи. Заява підписується членами сім’ї, які разом проживають, мають самостійне право на одержання жилого приміщення і бажають разом стати на облік.

До заяви додаються:

довідки про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї, видані виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, сільським головою (у разі, коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено) (далі — орган реєстрації), за формою, встановленою в додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108);

довідки про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи (у виконавчому комітеті сільської, селищної, міської ради).

Громадяни, які беруться на облік на пільгових підставах або користуються правом першочергового чи позачергового одержання жилих приміщень, зазначають про це у заяві і подають відповідні документи.

Внутрішньо переміщені особи, визначені у підпункті 8 пункту 13 цих Правил, крім заяви про взяття на квартирний облік, подають такі документи:

копію посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218), що підтверджує статус особи як члена сім’ї загиблого або інваліда війни;

 

довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, інваліда війни з урахуванням членів сім’ї, а також члена сім’ї загиблого згідно із Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

копії документів, які підтверджують родинний зв’язок членів сім’ї з інвалідом війни;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на кожного члена сім’ї загиблого або інваліда війни.

У разі потреби до заяви додаються також медичний висновок, довідка (виписка з рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради) про невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним і технічним вимогам, копія договору піднайму жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду чи договору найму жилого приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу або в будинку (частині будинку), квартирі, що належить громадянину на праві приватної власності.

Інші документи у разі потреби запитуються виконавчим комітетом сільської, селищної, міської ради або адміністрацією підприємства, установи, організації.

Подана заява реєструється у книзі реєстрації заяв про взяття на квартирний облік (додаток № 3). Книга повинна бути пронумерована, прошнурована, підписана керуючим справами виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради і скріплена печаткою виконавчого комітету.”;

5) пункт 26 доповнити підпунктом 6 такого змісту:

“6) скасування довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.”;

6) абзац третій пункту 30 викласти в такій редакції:

“За внутрішньо переміщеними особами, визначеними у підпункті 8 пункту 13 цих Правил, а також у зазначених в абзацах першому і другому цього пункту випадках за громадянами зберігається попередній час перебування на квартирному обліку та у списках осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень.”;

7) додаток № 2 до Правил виключити.

2. Пункт 2 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117, доповнити абзацом такого змісту:

“Інформація про осіб, які мають право на пільги відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, вноситься до Реєстру диференційовано з урахуванням належності особи до визначеної підкатегорії.”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: advokat (01.12.2016)
Просмотров: 1080
Всего комментариев: 0
avatar