Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №890 від 30.11.2016. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 листопада 2016 р. № 890

Київ

Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                          В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2016 р. № 890

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. № 1192 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 31, ст. 1314; 2004 р., № 12, ст. 745; 2012 р., № 42, ст. 1610; 2014 р., № 93, ст. 2683; 2015 р., № 33, ст. 967; 2016 р., № 5, ст. 275):

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі утворення об’єднаної територіальної громади заяви з необхідними документами для призначення допомоги на догляд приймаються уповноваженими особами, що визначені виконавчими органами об’єднаної територіальної громади, та передаються відповідним органам соціального захисту населення.”;

2) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

“Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чинного на відповідний місяць; для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, — трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб; для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, — чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.”;

3) у пункті 7:

абзац четвертий виключити;

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

“Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.”.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий — одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим — дванадцятим.

2. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з ітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2365; 2002 р., № 12, ст. 601, № 52, ст. 2372; 2003 р., № 9, ст. 397, № 37, ст. 1981, № 51, ст. 2691; 2004 р., № 16, ст. 1110, № 34, ст. 2255; 2005 р., № 17, ст. 902; 2006 р., № 22, ст. 1609, № 31, ст. 2220, ст. 2233; 2007 р., № 52, ст. 2105; 2008 р., № 15, ст. 364, № 63, ст. 2135; 2009 р., № 9, ст. 266, № 12, ст. 357, № 75, ст. 2562; 2011 р., № 15, ст. 615, № 47, ст. 1905, № 89, ст. 3232; 2012 р., № 7, ст. 249; 2013 р., № 29, ст. 1004; 2014 р., № 18, ст. 544, № 53, ст. 1408, № 70, ст. 1958, № 93, ст. 2683; 2015 р., № 46, ст. 1473, № 74, ст. 2437; 2016 р., № 5, ст. 275):

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі утворення об’єднаної територіальної громади заяви з необхідними документами для призначення державної допомоги приймаються уповноваженими особами, що визначені виконавчими органами об’єднаної територіальної громади, та передаються відповідним органам соціального захисту населення.”;

2) абзац другий пункту 3  викласти в такій редакції:

“жінкам із числа військовослужбовців Збройних Сил, Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, Держспецтрансслужби,Держспецзв’язку та із числа поліцейських, осіб начальницького і рядового складу органів та підрозділів  служби  цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби;”;

3) підпункт 1 пункту 7 викласти  в такій редакції:

“1) жінкам із числа військовослужбовців Збройних Сил, Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, Держспецтрансслужби,Держспецзв’язку та із числа поліцейських, осіб начальницького і рядового складу органів та підрозділів  служби  цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби — у розмірі 100 відсотків грошового забезпечення;”;

4)  абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:

“жінкам із числа військовослужбовців Збройних Сил, Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, Держспецтрансслужби,Держспецзв’язку та із числа поліцейських, осіб начальницького і рядового складу органів та підрозділів  служби  цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на такі цілі Збройним Силам та іншим військовим формуванням, Національній поліції, АдміністраціїДержспецтрансслужби, Адміністрації Держспецзв’язку, Державній кримінально-виконавчій службі, Державній службі з надзвичайних ситуацій;”;

5) абзац перший  пункту 9 викласти в такій редакції:

“9. Допомога  у зв’язку  з вагітністю та пологами жінкам із числа військовослужбовців Збройних Сил, Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку та із числа поліцейських, осіб начальницького і рядового складу органів та підрозділів  служби  цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби призначається та виплачується за місцем основної служби.”;

6) пункт 11 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

“Заява, зазначена у підпункті 1 цього пункту, може бути подана в електронній формі (з використанням засобів телекомунікаційних систем, через офіційний веб-сайт Мінсоцполітикиабо інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема з використанням електронного цифрового підпису) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання заявника. В такому разі факт народження дитини на території України підтверджується за інформацією з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отриманою шляхом електронної взаємодії у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мін’юстом. У разі надходження  надісланої з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви без електронного цифрового підпису громадянина орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, що   допомога при народженні дитини призначається лише після підписання у місячний строк зазначеної заяви. У разі непідписання заяви у зазначений строк подається нова заява.”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий — чотирнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим — п’ятнадцятим;

7) у пункті 13:

абзац тридцять другий після слів “та молоді” доповнити словами “або уповноваженою особою, визначеною виконавчим органом об’єднаної територіальної громади”;

абзац тридцять п’ятий після слів “та молоді” доповнити словами “або уповноваженою особою, визначеною виконавчим органом об’єднаної територіальної громади,”;

8) у підпункті 4 пункту 27 слова “з місця проживання заявника про склад сім’ї” замінити словами “про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини”;

9) абзац сьомий пункту 30 після слів “сільської (селищної) ради” доповнити словами “або уповноважена особа об’єднаної територіальної громади”;

10) у пункті 34:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чинного на відповідний місяць; для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, — трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб; для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, — чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.”.

У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим — шостим;

в абзаці шостому слова “, яка надається з урахуванням доходів сім’ї,” виключити;

11) у пункті 35:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

“4) довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини. У разі неможливості одержати таку довідку допомога призначається на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю. Якщо дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, подається довідка про реєстрацію місця проживання матері та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування (навчання) дитини.”;

абзац десятий після слова “продовжується” доповнити словами “з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами,”;

12) у пункті 36:

абзац другий викласти в такій редакції:

“Допомога виплачується протягом шести календарних місяців.”;

абзац шістнадцятий після слів “та молоді” доповнити словами “або уповноваженої особи, визначеної виконавчим органом об’єднаної територіальної громади,”.

3. У Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 394, № 51, ст. 2691; 2011 р., № 51, ст. 2032, № 89, ст. 3232; 2012 р., № 7,ст. 249; 2015 р., № 46, ст. 1473; 2016 р., № 5, ст. 275):

1) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі утворення об’єднаної територіальної громади заяви з необхідними документами для призначення державної соціальної допомоги приймаються уповноваженими особами, що визначені виконавчими органами об’єднаної територіальної громади, та передаються відповідним органам соціального захисту населення.”;

2) у пункті 6:

абзац четвертий виключити;

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

“Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий — дев’ятий вважати відповідно абзацами восьмим — десятим;

в абзаці восьмому слова “довідки про склад сім’ї,” виключити;

3) пункт 14 доповнити абзацом такого змісту:

“Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чинного на відповідний місяць; для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, — трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб; для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, — чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.”;

4) в абзаці першому пункту 23 слова “зазначених у довідці про склад сім’ї, або” виключити.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 189 “Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 446; 2008 р., № 18, ст. 504; 2012 р., № 7, ст. 249, № 71, ст. 2870; 2015 р., № 74, ст. 2437; 2016 р., № 5, ст. 275):

1) у вступній частині постанови слова “частини шостої” замінити словами “частини дев’ятої”;

2) у Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженому зазначеною постановою: пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі утворення об’єднаної територіальної громади заяви з необхідними документами для призначення тимчасової допомоги приймаються уповноваженими особами, що визначені виконавчими органами об’єднаної територіальної громади, та передаються відповідним органам соціального захисту населення.”;

3) у пункті 6:

абзаци четвертий і п’ятий виключити;

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

“Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий — чотирнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим — п’ятнадцятим;

4) пункт 81 доповнити абзацом такого змісту:

“Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чинного на відповідний місяць; для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, — трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб; для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, — чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (06.12.2016)
Просмотров: 1003
Всего комментариев: 0
avatar