Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №892 від 26.10.2016. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 жовтня 2016 р. N 892

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Установити, що теплогенеруючі та теплопостачальні організації мають право надати постачальнику природного газу довідку щодо суми коштів, які підлягають обов'язковій сплаті постачальнику природного газу протягом міжопалювального періоду, в рахунок оплати за природний газ, спожитий в кожному місяці відповідного опалювального сезону, а постачальник природного газу зобов'язаний врахувати зазначену в такій довідці інформацію під час визначення строків остаточних розрахунків за спожитий природний газ.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

 

Інд. 37

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2016 р. N 892

 

 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Правилах надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 1811; 2007 р., N 83, ст. 3071; 2009 р., N 68, ст. 2349; 2010 р., N 12, ст. 574; 2011 р., N 85, ст. 3121; 2015 р., N 101, ст. 3474; 2016 р., N 87, ст. 2828):

1) у пункті 10:

в абзаці другому цифри "16" замінити цифрами "15";

в абзаці третьому слова і цифри "нараховує 50 відсотків плати за послугу з централізованого опалення" замінити словами і цифрами "виставляє до оплати 50 відсотків нарахованої плати за послугу з централізованого опалення";

в абзаці четвертому слова "плати за послугу з централізованого опалення нараховується" замінити словами "нарахованої плати за послугу з централізованого опалення виставляється до оплати";

абзац п'ятий після цифр і слова "50 відсотків" доповнити словами "нарахованої протягом опалювального сезону";

2) абзац третій пункту 20 після слів і цифр "для зазначення 50 відсотків" і "неоплачених 50 відсотків" доповнити словом "нарахованої";

3) доповнити Правила пунктом 23 1 такого змісту:

"23 1. На підставі отриманих заяв споживачів про надання розстрочки виконавець послуги з централізованого опалення у строк до 15-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому такі заяви були отримані, надає постачальнику природного газу або виробнику теплової енергії та НКРЕКП довідку щодо суми коштів, які підлягають обов'язковій сплаті постачальнику природного газу протягом міжопалювального періоду, в рахунок оплати за природний газ, спожитий в кожному місяці відповідного опалювального сезону, складену згідно з додатком 5.

Відповідальність за достовірність розрахунку суми розстрочки за надану послугу з централізованого опалення та розрахунку суми коштів, які підлягають обов'язковій сплаті постачальнику природного газу протягом міжопалювального періоду, в рахунок оплати за природний газ, спожитий в кожному місяці відповідного опалювального сезону, покладається на виконавця послуги з централізованого опалення.";

4) доповнити Правила додатком 5 такого змісту:

"Додаток 5
до Правил

 

 

 

ДОВІДКА
щодо суми коштів, які підлягають обов'язковій сплаті постачальнику природного газу протягом міжопалювального періоду, в рахунок оплати за природний газ, спожитий в ________________ місяці (місяцях) опалювального сезону 20__/__ року

_______________________________________________________
(найменування виконавця послуги з централізованого опалення)

(гривень)

Місяці опалювального сезону

Сума коштів, що підлягає щомісячній сплаті протягом міжопалювального періоду

У тому числі

Х

Х

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

 

 

 

 

 

 

листопад

 

 

 

 

 

 

грудень

 

 

 

 

 

 

січень

 

 

 

 

 

 

лютий

 

 

 

 

 

 

березень

 

 

 

 

 

 

квітень

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

".

2. У Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. N 217 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 53, ст. 1417; 2016 р., N 2, ст. 84, N 20, ст. 794, N 83, ст. 2737):

1) пункт 11 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"суми коштів, які підлягають обов'язковій сплаті постачальнику природного газу протягом міжопалювального періоду, в рахунок оплати за природний газ, спожитий в кожному місяці відповідного опалювального сезону, відповідно до довідок, наданих теплопостачальною та теплогенеруючою організацією за формою згідно з додатком 5 до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 1811) (в розрізі теплопостачальних та теплогенеруючих організацій).".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

2) у пункті 20:

формулу коефіцієнта рівня розрахунків за договорами купівлі-продажу (постачання) природного газу з постачальником природного газу із спеціальними обов'язками (К Р) викласти у такій редакції:

"

  

,";

 

 

доповнити пункт після абзацу дев'ятого новим абзацом такого змісту:

Р - заборгованість теплопостачальної або теплогенеруючої організації, що підлягає обов'язковій сплаті постачальнику природного газу протягом міжопалювального періоду, в рахунок оплати за природний газ, спожитий у відповідному опалювальному сезоні.".

У зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим;

в абзаці одинадцятому слова ", ніж значення показника Р Т" замінити словами "суми показників Р Т та З Р".

3. У Примірному договорі про постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016 р. N 357 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 46, ст. 1666):

1) у пункті 29:

абзац другий після слів "поставки газу" доповнити словами і цифрами ", за винятком сум, зазначених у довідці щодо суми коштів, які підлягають обов'язковій сплаті постачальнику природного газу протягом міжопалювального періоду, в рахунок оплати за природний газ, спожитий в кожному місяці опалювального сезону, наданій споживачем відповідно до пункту 29 1 цього договору";

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Оплата за спожитий природний газ протягом відповідного опалювального сезону здійснюється в міжопалювальний період відповідно до пункту 29 1 цього договору.".

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;

2) доповнити Примірний договір пунктом 29 1 такого змісту:

"29 1.  В строк до 15-го числа місяця, наступного за місяцем поставки газу, споживач має право надати постачальнику довідку щодо суми коштів, які підлягають обов'язковій сплаті постачальнику природного газу протягом міжопалювального періоду, в рахунок оплати за природний газ, спожитий в кожному місяці опалювального сезону, за формою згідно з додатком 5 до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 1811).

У разі коли споживач відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" не є виконавцем житлово-комунальної послуги з централізованого опалення, він має право надати постачальнику довідку щодо суми коштів, які підлягають обов'язковій сплаті постачальнику природного газу протягом міжопалювального періоду, в рахунок оплати за природний газ, спожитий в кожному місяці опалювального сезону, за формою згідно з додатком 5 до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, складену на підставі відповідної довідки виконавця житлово-комунальної послуги з централізованого опалення.

При цьому відповідальність за достовірність наданої постачальнику інформації покладається на споживача.

Нарахування неустойки (штрафу, пені), а також платежів відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України не здійснюється на суму зобов'язань споживача, зазначену у довідці щодо суми коштів, які підлягають обов'язковій сплаті постачальнику природного газу протягом міжопалювального періоду, в рахунок оплати за природний газ, спожитий в кожному місяці опалювального сезону, у разі дотримання споживачем умов внесення плати в міжопалювальний період.".


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (12.12.2016)
Просмотров: 880
Всего комментариев: 0
avatar