Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №903 від 07.12.2016. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 грудня 2016 р. № 903

Київ

Про внесення змін та визнання такими, 
що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                           В. ГРОЙСМАН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2016 р. № 903

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державної служби інтелектуальної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 674 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 21, ст. 1042; 2004 р., № 12, ст. 741; 2006 р., № 21, ст. 1562; 2011 р., № 71, ст. 2673; 2012 р., № 71, ст. 2870; 2014 р., № 3, ст. 53):

1) у пункті 8:

у підпункті 2 слова “, а від суб’єктів господарювання, що виробляють диски і матриці, також ліцензії на їх виробництво” виключити;

підпункт 13 виключити;

2) в абзаці дев’ятому пункту 9 слово “Міндоходів” замінити словом “ДФС”;

3) абзац третій пункту 13 виключити;

4) у другому реченні пункту 19 слова “(у тому числі ліцензованих)” виключити, а слово “Міндоходів” замінити словом “ДФС”.

2. У Порядку надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2002 р. № 925 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 27, ст.1280; 2004 р., № 2, ст. 39):

1) у тексті Порядку слово “Держпідприємництво” в усіх відмінках замінити словами “Державна служба інтелектуальної власності” у відповідному відмінку;

2) у додатку 1 до Порядку:

у назві додатка слово “Держпідприємництва” замінити словами “Державної служби інтелектуальної власності”;

слова “Номер та дата видачі ліцензії на виробництво (імпорт) дисків ____” виключити.

3. У Порядку присвоєння і нанесення на диски для лазерних систем зчитування та/або матриці спеціального ідентифікаційного коду, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 623 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18—19, ст. 836; 2005 р., № 37, ст. 2280; 2011 р., № 71, ст. 2673; 2012 р., № 3, ст. 86, № 91, ст. 3676):

1) пункт 2 доповнити новим абзацом першим такого змісту:

“2. Виробництво дисків та/або матриць здійснюється лише після присвоєння виробнику дисків та/або матриць СІД-коду.”.

У зв’язку з цим абзаци перший — сьомий вважати відповідно абзацами другим — восьмим;

в абзаці третьому слова “на підставі заяви виробника” виключити;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Для присвоєння СІД-коду виробник дисків та/або матриць подає до Державної служби заяву за формою згідно з додатком 2.

До заяви додаються:

документально підтверджені дані про власне або орендоване виробниче обладнання із зазначенням його найменування та кількості ліній;

документально підтверджені дані про власні або орендовані виробничі та складські приміщення;

довіреність, оформлена в установленому порядку, якщо заява подається довіреною особою.

Розгляд заяви та прийняття рішення про присвоєння
СІД-коду здійснюється Державною службою протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви.

Рішення про присвоєння СІД-коду надсилається поштою на адресу, зазначену в заяві, або видається особисто заявникові.”;

3) у пункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

“5. Датою присвоєння СІД-коду є дата прийняття рішення.”;

в абзаці другому слово “Держмитслужбі” замінити словом “ДФС”;

4) пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. СІД-код, присвоєний одному виробнику дисків та/або матриць, не може бути присвоєний іншому.

Підставами для визнання СІД-коду недійсним є:

повідомлення від виробника дисків та/або матриць про припинення виробництва дисків та/або матриць;

повідомлення від виробника дисків та/або матриць про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця).

Державна служба протягом трьох робочих днів з дати надходження повідомлення приймає рішення про визнання СІД-коду недійсним, яке надсилається виробнику дисків та/або матриць не пізніше наступного робочого дня з дати його прийняття.

Запис про дату та номер рішення про визнання СІД-коду недійсним вноситься до реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати його прийняття.

Державна служба не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про визнання СІД-коду недійсним повідомляє про це МВС та ДФС.

Виробник дисків та/або матриць зобов’язаний письмово повідомляти Державній службі про всі зміни даних, зазначених у заяві про присвоєння СІД-коду та/або у документах, що додавалися до заяви, протягом десяти робочих днів з дати виникнення таких змін з поданням завірених копій документів, які підтверджують їх виникнення.”;

5) у пункті 7:

абзац п’ятий виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“дата та номер рішення про визнання недійсним СІД-коду.”;

6) у додатках до Порядку:

у тексті додатка 1 слово “ліцензіат” в усіх відмінках замінити словами “виробник дисків та/або матриць” у відповідному відмінку;

у додатку 2 слова “прес-форми____” замінити словами і цифрами:

“Рішення про присвоєння СІД-коду:

1) надіслати за адресою ________________________________________

  (вулиця, номер будинку, найменування населеного пункту,

_________________________________________________________________

район, область, поштовий індекс)

2) видати заявникові _________________________________________”.

(прізвище та ініціали)

4. Підпункт 15 пункту 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2014 р. № 658 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 97, ст. 2783), виключити.

_____________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2016 р. № 903

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 675 “Про затвердження Порядку прийняття рішення про застосування до суб’єктів господарювання спеціальних заходів, спрямованих на припинення порушень вимог Закону України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 21, ст. 1043).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2005 р. № 881 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 675” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 37, ст. 2279).

3. Пункт 5 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань інтелектуальної власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2011 р. № 957 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 71, ст. 2673).


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (09.12.2016)
Просмотров: 757
Всего комментариев: 0
avatar