Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №917 від 23.11.2016. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань земельних відносин


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 23 листопада 2016 р. N 917

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань земельних відносин

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України
В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2016 р. N 917


ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань земельних відносин

1. В абзаці першому пункту 11 Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 р. N 381 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 30, ст. 1012, N 59, ст. 2069), слова "суб'єкта оціночної діяльності, що має ліцензію на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки" замінити словами і цифрою "юридичну або фізичну особу, яка є суб'єктом оціночної діяльності в розумінні статті 6 Закону України "Про оцінку земель".

2. У пункті 2 Порядку продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. N 689 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 51, ст. 1734; 2012 р., N 77, ст. 3120):

1) в абзаці четвертому слова "ліцензію на проведення землеоціночних робіт" замінити словами "є суб'єктом оціночної діяльності у сфері оцінки земель";

2) абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"виконавець робіт із землеустрою - юридична особа, що володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі якої працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою, або фізична особа - підприємець, яка володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером-землевпорядником, відповідальним за якість робіт із землеустрою;";

3) в абзаці шостому слово "Держземагентство" замінити словом "Держгеокадастр".

3. У додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835 "Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 59, ст. 2374; 2012 р., N 65, ст. 2669; 2013 р., N 2, ст. 41; 2015 р., N 46, ст. 1472) розділ "Держгеокадастр" виключити.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. N 1207 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з проведенням робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 1, ст. 16; 2014 р., N 77, ст. 2193; 2015 р., N 46, ст. 1472):

1) у назві та постановляючій частині постанови слова ", пов'язаної з проведенням робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів," замінити словами "у сфері землеустрою";

2) у додатку до постанови:

у назві додатка слова ", пов'язаної з проведенням робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів," замінити словами "у сфері землеустрою";

у пункті 1:

в абзаці першому слова ", пов'язаної з проведенням робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів" замінити словами "у сфері землеустрою";

в абзаці другому слова ", ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з проведенням землеоціночних робіт та земельних торгів" виключити;

в абзаці третьому слова "та види робіт, які проводять суб'єкти господарювання" виключити;

у пункті 3:

у підпункті 1 слова ", ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з проведенням землеоціночних робіт та земельних торгів" виключити;

у підпункті 2:

абзац п'ятий після слів "історико-культурного призначення" доповнити словами ", лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок особливо цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;";

доповнити підпункт після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:

"проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;

технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель у разі формування земельних ділянок за рахунок особливо цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев'ятим;

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти господарювання, які за останній рік розробляли хоча б один з таких видів документації:

проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

технічну документацію з бонітування ґрунтів;

проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб;

проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;

робочі проекти землеустрою;

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).";

в абзаці першому пункту 6 слова ", пов'язаної з проведенням робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів" замінити словами "у сфері землеустрою".

5. У Положенні про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. N 15 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 7, ст. 164; 2016 р., N 61, ст. 2078):

1) підпункт 52 пункту 4 виключити;

2) пункт 5 доповнити підпунктом 5 1 такого змісту:

"5 1) аналізує результати діяльності територіальних органів, що забезпечують здійснення повноважень з розпорядження землями державної власності сільськогосподарського призначення, розробляє заходи щодо підвищення ефективності функціонування територіальних органів;".

 


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (16.12.2016)
Просмотров: 732
Всего комментариев: 0
avatar