Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №936 від 20.09.2005. Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 


ПОСТАНОВА 

від 20 вересня 2005 р. N 936 

Київ 

Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 1 серпня 2006 року N 1074,
 від 14 лютого 2007 року N 211,
 від 5 березня 2008 року N 165,
 від 7 вересня 2011 року N 968,
 від 25 січня 2012 року N 35,
 від 19 грудня 2012 року N 1198,
 від 27 березня 2013 року N 331,
від 29 грудня 2014 року N 716,
від 14 січня 2015 року N 8,
від 11 лютого 2016 року N 74,
від 26 жовтня 2016 року N 759

Додатково див. оголошення 
("Офіційний вісник України", N 43, 8 листопада 2006 р.),
постанову Київського апеляційного адміністративного суду
 від 9 серпня 2007 року,
ухвалу Вищого адміністративного суду України
 від 15 січня 2009 року

З метою вдосконалення системи проведення соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що додається. 

2. Визнати такими, що втратили чинність: 

абзаци другий, четвертий - шостий пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 1992 р. N 258 "Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 236); 

пункти 20 - 22, 25 - 28, 30, 32 - 35 Порядку використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 987 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 25, ст. 1054; 2001 р., N 32, ст. 1481; 2002 р., N 15, ст. 814, N 27, ст. 1265), а також пункт 23 - в частині надання громадянам житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, позик банків та забезпечення громадян паливом. 

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України 
 
Ю. Єхануров 

Інд. 33 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 вересня 2005 р. N 936 


ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

(У тексті Порядку слово "Мінпраці" замінено словом "Мінсоцполітики" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 року N 35)

1. Цей Порядок визначає механізм використання, обліку, звітності і контролю за використанням коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, головним розпорядником яких є Мінсоцполітики. 

2. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за програмами є структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської держадміністрацій, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім м. Києва) рад, Фонд соціального захисту інвалідів. 

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 35,
 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 19.12.2012 р. N 1198,
 від 27.03.2013 р. N 331,
від 29.12.2014 р. N 716,
від 26.10.2016 р. N 759)

3. Призначення громадянам компенсацій, допомоги певних видів та надання пільг здійснюється за єдиною заявою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1146 "Про вдосконалення механізму надання соціальної допомоги" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1584). 

Органи соціального захисту населення, що проводять нарахування та виплати, передбачені Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (далі - Закон), звіряють у разі потреби отриману від громадян інформацію щодо правомірності нарахування компенсаційних виплат з відділами персоніфікованого обліку згідно з Єдиним автоматизованим реєстром осіб, які мають право на пільги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 117 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 5, ст. 177). 

Виплата компенсацій, допомоги певних видів та надання пільг у разі, коли вперше встановлено відповідний статус постраждалої особи і видано відповідне посвідчення, проводиться з дня подання громадянином заяви, але не раніше ніж з дня видачі йому посвідчення встановленого зразка. 

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. N 211)

У разі зміни категорії постраждалої особи, її групи інвалідності або посвідчення проведення виплати поновлюється з дня припинення останньої виплати за умови, що особа мала право на такі виплати та повідомила про це уповноважений орган протягом трьох місяців.

(абзац четвертий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. N 211,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

У разі зміни зареєстрованого місця проживання (перебування) або місця роботи постраждала особа для отримання виплати за новим місцем проживання (перебування) або місцем роботи не пізніше ніж через три місяці подає заяву та довідку про отримані виплати (нарахування) за попереднім місцем проживання (перебування). 

(абзац п'ятий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

4. Виплата компенсацій та допомоги певних видів, передбачених Законом, проводиться центрами по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних і районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім м. Києва) рад (далі - уповноважений орган) за місцем фактичного проживання (перебування) працюючих та непрацюючих громадян, у тому числі пенсіонерів, працюючим і непрацюючим громадянам і пенсіонерам, зокрема пенсіонерам та особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби та інших органів, громадянам, що провадять підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, громадянам, які працюють у громадян, що провадять підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, а саме:

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. N 1074,
від 29.12.2014 р. N 716,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

1) одноразова допомога на кожного члена сім'ї - громадянам, які евакуйовані, відселені (відселяються) або самостійно переселилися (переселяються) на нове місце проживання, відповідно до пункту 1 частини першої статті 36 Закону та в розмірах, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. N 285 "Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 40, ст. 1204); 

(підпункт 1 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

2) підпункт 2 пункту 4 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

3) компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування - громадянам, що належать до першої та другої категорії постраждалих відповідно до пункту 14 частини першої статті 20, пункту 6 частини першої статті 21 Закону, за нормами, встановленими МОЗ; 

(підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. N 211)

4) одноразова компенсація - учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій, особам, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, які стали інвалідами внаслідок відповідних ядерних аварій та випробувань, участі у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та виконанні на них регламентних робіт, дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, сім'ям, які втратили годувальника, та батькам померлого із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до частини першої статті 48 Закону, постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. N 285 "Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 40, ст. 1204), а також щорічна допомога на оздоровлення деяким категоріям постраждалих громадян відповідно до частини другої статті 48 Закону, постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. N 562 "Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 28, ст. 1636); 

(підпункт 4 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

5) підпункт 5 пункту 4 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

6) виплата допомоги у трикратному розмірі середньомісячної заробітної плати у разі вивільнення працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників, а також збереження за їх бажанням посадового окладу, тарифної ставки (окладу) на новому місці роботи відповідно до пункту 7 частини першої статті 20, пункту 1 частини першої статті 21, пункту 1 частини першої статті 22 Закону; 

7) виплата при переведенні громадянина у зв'язку із станом здоров'я на нижчеоплачувану роботу різниці між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі на період до встановлення інвалідності або одужання, але не більш як на один рік, відповідно до пункту 7 частини першої статті 20, пункту 1 частини першої статті 21, пункту 1 частини першої статті 22 Закону; 

8) збереження середньої заробітної плати під час переїзду на нове місце проживання, але не більше ніж за 14 робочих днів, виходячи із середньомісячної заробітної плати за попереднім місцем роботи громадянам, які відселяються або переселяються з території зони радіоактивного забруднення. У разі неможливості працевлаштування на новому місці - збереження заробітної плати за період навчання нових професій (спеціальностей), але не більше одного року, відповідно до пунктів 3, 6 частини першої статті 36 Закону; 

9) оплата додаткової відпустки громадянам строком 14 робочих днів (16 календарних днів) відповідно до пункту 22 частини першої статті 20, пункту 1 частини першої статті 21, пункту 3 частини третьої статті 30 Закону; 

(підпункт 9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. N 211)

10) оплата різниці між тривалістю щорічної відпустки, яка надається відповідно до статті 47 Закону, та тривалістю щорічної відпустки, яка надається відповідно до Закону України "Про відпустки" або інших законів громадянам, які працюють (перебувають у відрядженні) на території зон радіоактивного забруднення, категорії яких визначено Законом України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи";

(підпункт 10 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. N 211,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

10 1) оплата громадянам, які працювали (перебували у відрядженні) на території, яка до 1 січня 2015 р. належала до зони посиленого радіоекологічного контролю, різниці між тривалістю невикористаної щорічної відпустки відповідно до статті 47 Закону та тривалістю щорічної відпустки, встановленої Законом України "Про відпустки" або іншими законами; 

(пункт 4 доповнено підпунктом 10 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

11) доплата особам, які працюють у зоні відчуження, відповідно до статті 39 Закону, постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. N 831 "Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 71, ст. 2384); 

(підпункт 11 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

12) підпункт 12 пункту 4 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

13) виплата середньої заробітної плати за час вимушеного простою громадянам, які повинні бути відселені із зон радіоактивного забруднення відповідно до статті 46 Закону; 

14) виплата підвищення до стипендії учням і студентам (у тому числі інвалідам, які отримують пенсію) відповідно до пункту 26 частини першої статті 20, пункту 1 частини першої статті 21, пункту 6 частини першої статті 22, пункту 4 частини третьої статті 30 Закону.

Розмір підвищення до стипендії визначається згідно з пунктом 35 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. N 882 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1871). Кошти для виплати підвищеної академічної або соціальної стипендії перераховуються навчальним закладам за місцем навчання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на підставі паспортних даних, що подаються навчальним закладом протягом 20 днів з початку семестру, та щомісячних розрахунків, надісланих до 20 числа місяця, що передує місяцю виплати; 

(підпункт 14 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. N 211,
від 05.03.2008 р. N 165,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

15) відшкодування в установленому законодавством порядку втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров'я, у разі, коли захворювання або каліцтво, що виникли у зв'язку з виконанням робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без встановлення інвалідності), що встановлено уповноваженою медичною комісією відповідно до пункту 8 частини першої статті 21 Закону; 

16) підпункт 16 пункту 4 виключено 

(пункт 4 доповнено підпунктом 16 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. N 211,
підпункт 16 пункту 4 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

17) підпункт 17 пункту 4 виключено 

(пункт 4 доповнено підпунктом 17 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. N 211,
підпункт 17 пункту 4 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

18) підпункт 18 пункту 4 виключено 

(пункт 4 доповнено підпунктом 18 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. N 211,
підпункт 18 пункту 4 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

19) підпункт 19 пункту 4 виключено 

(пункт 4 доповнено підпунктом 19 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. N 211,
підпункт 19 пункту 4 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

20) виплата щомісячної грошової компенсації до досягнення повноліття на дітей, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах, коледжах та технікумах (училищах), розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також дітей, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, і не харчуються в їдальнях зазначених навчальних закладів, а також за всі дні, коли перелічені особи з поважних причин не відвідували ці заклади, відповідно до пункту 11 частини першої статті 30 Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. N 155 "Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 7, с. 44). 

(пункт 4 доповнено підпунктом 20 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. N 211,
підпункт 20 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

21) підпункт 21 пункту 4 виключено 

(пункт 4 доповнено підпунктом 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. N 211,
підпункт 21 пункту 4 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

5. Соціальні виплати, доплати (види допомоги), передбачені підпунктами 6 - 13 пункту 4 цього Порядку, проводяться за місцем основної роботи (служби) громадян підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та фізичними особами - підприємцями (далі - підприємства) відповідно до розрахункових даних, поданих до уповноваженого органу за формою, затвердженою Мінсоцполітики. 

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. N 211,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

6. Підприємства реєструються уповноваженим органом, для чого подають не пізніше ніж за два місяці до початку кожного бюджетного року відомості про підприємство з визначенням кількості постраждалих осіб за категоріями отримувачів компенсацій та допомоги певних видів та кількості громадян, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, і списки громадян із зазначенням прізвища, імені та по батькові, категорії, серії та номера посвідчення (за наявності), місця проживання (перебування), ідентифікаційного номера. 

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

Графік відпусток громадян та розрахунок витрат для додаткової відпустки на наступний бюджетний рік подаються підприємством до уповноваженого органу разом із зазначеними відомостями. 

У разі зміни зазначених відомостей, у тому числі найменування підприємства, його місцезнаходження та розрахункових рахунків, на які перераховуються кошти, та списків громадян підприємство повідомляє протягом 20 днів наступного місяця про такі зміни відповідних розпорядників коштів. 

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

До 25 числа місяця, за який здійснюється нарахування, підприємства подають до уповноваженого органу документи щодо розрахункових витрат, пов'язаних з виплатою компенсацій та допомоги певних видів, за затвердженою Мінсоцполітики формою та реєстр отримувачів компенсаційних виплат і допомоги певних видів, де зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, категорія, номер посвідчення, ідентифікаційний номер, відомості про нараховані виплати, суму компенсацій та вид допомоги. 

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. N 211)

Керівники підприємств несуть персональну відповідальність за своєчасність подання розрахункових документів до уповноваженого органу та правильність призначення і нарахування компенсаційних виплат та допомоги певних видів. 

Уповноважений орган перевіряє, реєструє, обліковує розрахунки та подає органам Казначейства платіжні документи для здійснення відповідних видатків, що провадяться в установленому законодавством порядку. 

(абзац шостий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 35)

Одержану інформацію, подану підприємствами, підрозділи уповноваженого органу у разі потреби звіряють щодо правомірності нарахування виплат та компенсацій з відділами персоніфікованого обліку. 

7. Виплата компенсацій та видів допомоги може проводитись через банківські установи або поштові відділення. 

Уповноважений орган укладає з національним оператором поштового зв'язку та установами банків договори на безоплатне обслуговування одержувачів соціальних виплат відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банківських установах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1803). 

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

Оплата поштових операцій та інші витрати в частині видатків, пов'язані з виплатою компенсацій, допомоги певних видів та наданням пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюються за рахунок коштів, виділених за відповідною бюджетною програмою на підставі укладених договорів. 

8. Витрати, пов'язані з оплатою особам, застрахованим у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, листків непрацездатності за період лікування в санаторіях, виплати понад установлені законодавством розміри допомоги по тимчасовій непрацездатності (у тому числі допомоги по догляду за хворою дитиною), вагітності та пологах здійснюються підприємствами за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, пов'язаними з народженням та похованням. 

Мінсоцполітики відшкодовує Фонду соціального страхування (до завершення заходів, пов'язаних з його утворенням, - Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності) зазначені витрати за рахунок коштів, передбачених відповідною бюджетною програмою. 

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

Відшкодування витрат Фонду здійснюється Мінсоцполітики на підставі розрахункових даних про використання коштів, що подаються щомісяця виконавчою дирекцією Фонду. Після надходження зведеного щоквартального фінансового звіту про фактичні витрати, який подається Фондом до Мінсоцполітики через 45 календарних днів після закінчення звітного періоду, уточнюються обсяги витрат Фонду, що підлягають відшкодуванню. 

9. Мінсоцполітики у місячний строк після прийняття закону про Державний бюджет України на відповідний рік визначає з урахуванням розроблених МОЗ фізіологічних (медичних) норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 1992 р. N 258 "Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 236), і даних Держстату щодо середніх цін на продукти харчування, що склалися в регіонах за попередні три місяці, в розрізі областей та м. Києва розміри грошової компенсації вартості продуктів харчування відповідно до Закону для громадян, що належать до категорій 1 і 2. 

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.02.2007 р. N 211,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 35,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

10. Виплата компенсацій громадянам за нерухоме майно, що втрачене у разі відселення або самостійного переселення з території зон радіоактивного забруднення, та перерахунок компенсацій, виплачених громадянам у період 1992 - 1996 років, провадиться за попереднім місцем їх проживання уповноваженими органами у порядку черговості за списками, затвердженими відповідними органами місцевої виконавчої влади, на підставі Положення про порядок виплати компенсацій громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 755 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 50; 2001 р., N 31, ст. 1400; 2002 р., N 36, ст. 1691), за умови надходження коштів на зазначені цілі. 

Прийняття заяв на проведення та виплату перерахунку компенсації за втрачене нерухоме майно, виплаченої громадянам у період 1992 - 1996 років, здійснюється поетапно до 31 грудня 2007 р. у межах бюджетних призначень. 

11. Видатки, пов'язані з обслуговуванням банківських позик, що надані до 1999 року на пільгових умовах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, провадяться уповноваженими органами у межах бюджетних призначень, затверджених Мінсоцполітики на зазначені видатки, на підставі розрахунків регіональних відділень Ощадбанку. 

Кошти перераховуються уповноваженим органом регіональним управлінням Ощадбанку, які використовують зазначені кошти в такій послідовності: 

для відшкодування заборгованості за минулі періоди (в тому числі за минулий місяць); 

для відшкодування заборгованості, що утвориться у поточному місяці (за січень та грудень). 

Сплата банківських відсотків несвоєчасно погашеної частини безвідсоткової позики покладається на особу, яка отримала зазначену позику. 

12. Забезпечення інвалідів автомобілями здійснюється безпосередньо структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій відповідно до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. N 999 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2130). 

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 35,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.12.2014 р. N 716,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

Розпорядником коштів нижчого рівня за бюджетною програмою "Забезпечення автомобілями громадян, віднесених до категорії І осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" визначено Фонд соціального захисту інвалідів. 

13. Абзац перший пункту 13 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

Абзац другий пункту 13 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

Відшкодування витрат на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для оплати житлово-комунальних послуг, придбання палива, передбачених законодавством, здійснюється за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам. 

(абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

13 1. Головний розпорядник бюджетних коштів проводить розподіл бюджетних коштів, передбачених для відшкодування витрат із безоплатного харчування потерпілих дітей відповідно до пункту 11 частини першої та частини третьої статті 30 Закону, між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій, що проводять відповідний розподіл коштів між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад відповідно до чисельності потерпілих дітей.

(абзац перший пункту 13 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 р. N 74)

Відшкодування витрат організаторам харчування за фактично надані послуги проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад на підставі актів про виконані роботи. Зазначені акти складаються організаторами харчування, погоджуються з керівниками навчальних закладів, засвідчуються підписом керівника, скріпленим печаткою структурного підрозділу з питань освіти районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад за місцем розташування таких закладів, згідно з договорами про закупівлю та разом із зведеним реєстром видатків подаються визначеному в договорі структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад протягом п'яти днів після закінчення місяця, в якому надано послуги. 

(абзац другий пункту 13 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 р. N 74)

Закупівля послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється у встановленому законом порядку. 

(Порядок доповнено пунктом 13 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. N 211,
пункт 13 1 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 19.12.2012 р. N 1198,
 від 27.03.2013 р. N 331,
від 29.12.2014 р. N 716)

13 2. Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює розподіл коштів, передбачених на оплату послуг на санаторно-курортне лікування постраждалих громадян відповідно до пункту 4 частини першої статті 20 і пункту 10 частини третьої статті 30 Закону, між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської держадміністрацій пропорційно чисельності постраждалих громадян, які подали заяви на таке лікування.

(абзац перший пункту 13 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

Оплата послуг закладів, підприємств, установ та організацій на санаторно-курортне лікування постраждалих громадян здійснюється розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" на підставі укладених договорів.

Організація оздоровлення постраждалих громадян та виплата грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування здійснюються відповідно до Порядку організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 р. N 261 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 29, ст. 1009).

Видатки здійснюються в межах бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів у законі про Державний бюджет України на відповідний рік. 

(Порядок доповнено пунктом 13 2 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. N 211,
пункт 13 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.12.2014 р. N 716,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.01.2015 р. N 8)

14. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності щодо отримання і використання бюджетних коштів здійснюється за формами та в установленому законодавством порядку. 

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 759)

15. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім м. Києва) рад подають щокварталу відповідному розпоряднику коштів вищого рівня звіт про виплату компенсацій, допомоги певних видів та надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, не пізніше ніж до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, а річний - не пізніше ніж до 20 січня року, наступного за звітним. 

(абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 29.12.2014 р. N 716,
від 26.10.2016 р. N 759)

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій, Фонд соціального захисту інвалідів подають Мінсоцполітики зведений звіт не пізніше ніж до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, а річний - не пізніше ніж до 25 січня року, наступного за звітним. 

(абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 35,
від 29.12.2014 р. N 716,
від 26.10.2016 р. N 759)

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад щомісяця до 15 числа місяця подають структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій звіт про використання бюджетних коштів, передбачених для відшкодування витрат з безоплатного харчування потерпілих дітей. Зведений звіт структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій подають щомісяця до 20 числа Мінсоцполітики. 

(пункт 15 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.12.2014 р. N 716,
абзац третій пункту 15 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 р. N 74)

16. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів здійснюється Мінсоцполітики, Держфінінспекцією, обласними та Київською міською держадміністраціями в межах їх компетенції. 

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. N 968,
від 26.10.2016 р. N 759)


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (03.11.2016)
Просмотров: 942
Всего комментариев: 0
avatar