Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №93 від 21.02.2017. Про затвердження Порядку ведення реєстру теплопостачальних  та теплогенеруючих організацій, підприємств


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2017 р. № 93

Київ

Про затвердження Порядку ведення реєстру теплопостачальних 
та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого 
водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі 
врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії, та 
користування зазначеним реєстром

Відповідно до статті 3 Закону України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок ведення реєстру теплопостачальних та теплогенеруючихорганізацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії, та користування зазначеним реєстром, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                             В. ГРОЙСМАН

Інд. 37

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2017 р. № 93

ПОРЯДОК
ведення реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, 
підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть 
участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії, та 
користування зазначеним реєстром

1. Цей Порядок визначає механізм формування, ведення реєстру теплопостачальних татеплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії (далі — реєстр), а також користування його даними.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючихорганізацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії” (далі — Закон).

3. Реєстр формується з метою забезпечення збирання, накопичення, обробки, захисту, обліку та надання інформації про теплопостачальні та теплогенеруючі організації, підприємства централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії відповідно до Закону (далі —підприємства).

4. Формування та ведення реєстру здійснюється Мінрегіоном шляхом:

збирання та оброблення інформації про підприємства;

внесення даних до реєстру та змін до них, а також виключення таких даних з реєстру.

5. Рішення про включення підприємства до реєстру або про відмову в його включенні приймається керівником Мінрегіону або уповноваженою ним посадовою особою протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви про включення підприємства до реєстру та розміщується на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

6. Мінрегіон:

забезпечує технічне функціонування автоматизованої комп’ютерної бази даних, збереження інформації та захист її від несанкціонованого доступу і пошкодження;

формує та веде реєстр;

повідомляє підприємствам про включення їх до реєстру, прийняття рішення про відмову в такому включенні (із зазначенням причини відмови), зміну даних про зазначені підприємства в реєстрі та виключення з нього;

здійснює приймання, облік та оброблення запитів користувачів реєстру;

здійснює приймання, облік і зберігання документів, отриманих у процесі формування та ведення реєстру;

використовує інформацію, що міститься в реєстрі, для виконання положень Закону;

забезпечує розміщення реєстру та рішень про включення до реєстру, виключення з нього або відмову у включенні до реєстру підприємств на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

Мінрегіон забезпечує своєчасне формування реєстру, відповідність внесених до нього даних про підприємство документам, на підставі яких здійснюється реєстрація, та збереження інформації, пов’язаної з його формуванням і веденням.

Мінрегіон визначає перелік осіб, що мають право вносити дані в реєстр, змінювати дані в реєстрі, обробляти і зберігати документи, пов’язані з його функціонуванням.

7. Виконання робіт, пов’язаних з формуванням та веденням реєстру, здійснюється в межах коштів, предбачених на утримання апарату Мінрегіону.

8. Для включення підприємств до реєстру та внесення змін до нього підприємства подають до Мінрегіону заяву, до якої додають документи, передбачені в абзацах другому — сьомому частини другої статті 3 Закону.

Подані документи підписуються (засвідчуються) особою, уповноваженою діяти від імені підприємства, та скріплюються печаткою підприємства (у разі наявності).

9. Мінрегіон може відмовити підприємству у включенні до реєстру з підстав, визначених абзацами дванадцятим — чотирнадцятим частини другої статті 3 Закону.

10. Виключення підприємства з реєстру здійснюється з підстав, визначених абзацами другим — четвертим частини третьої статті 3 Закону.

Рішення про виключення підприємства з реєстру приймається керівником Мінрегіону або уповноваженою ним посадовою особою у десятиденний строк з дня надходження обґрунтованого звернення постачальника природного газу та/або електроенергії.

Підприємство вважається таким, що виключене з реєстру, з наступного дня після прийняття керівником Мінрегіону або уповноваженою ним посадовою особою рішення про виключення такого підприємства з реєстру та внесення відповідного запису до нього.

11. Інформаційна система реєстру є сукупністю даних і документів, що забезпечують формування та ведення реєстру. Зазначена система складається з:

реєстру;

підтвердних документів, що визначені частиною другою статті 3 Закону.

12. Реєстр ведеться у паперовій формі та на електронних носіях.

Усі записи в реєстрі виконуються українською мовою.

13. Реєстр ведеться із забезпеченням збереження документів, що стали підставою для його формування та внесення до нього змін, а також забезпеченням можливості відновлення внесених до нього даних про підприємства.

Дані, що містяться в реєстрі, зберігаються Мінрегіоном не менш як три роки з моменту припинення ведення реєстру.

14. У реєстрі зазначаються такі дані про підприємство:

повне найменування юридичної особи;

код згідно з ЄДРПОУ;

номер і дата внесення до реєстру даних про підприємство;

основний вид діяльності (згідно з ліцензією);

фактичне місцезнаходження підприємства;

прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої діяти від імені підприємства, із зазначенням посади і номерів телефонів;

реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в період виникнення заборгованості за спожиті енергоносії, яка підлягає врегулюванню згідно із Законом;

підстава включення підприємства до реєстру (дата видання та номер наказуМінрегіону);

підстава і дата внесення змін до інформації про включене до реєстру підприємство (дата видання та номер наказу Мінрегіону);

підстава і дата виключення підприємства з реєстру (дата видання та номер наказуМінрегіону);

обсяг кредиторської заборгованості, що підлягає врегулюванню згідно із Законом;

обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 р. заборгованості з різниці в тарифах, підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах;

обсяг нарахувань із сплати неустойки (штрафу, пені), інших штрафних, фінансових санкцій, а також інфляційних нарахувань і процентів річних, що підлягають стягненню на підставі рішення суду, на заборгованість за спожитий природний газ, електричну енергію, теплову енергію, централізоване водопостачання і водовідведення, що утворилася в період до 1 липня 2016 року.

15. Типове положення про територіальні комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах затверджується Мінрегіоном.

16. Інформація про включені до реєстру підприємства надається користувачам реєстру у письмовій формі в строк, що становить не більш як десять робочих днів після надходження доМінрегіону відповідного запиту.

17. Реєстр є відкритим для всіх його користувачів.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (28.02.2017)
Просмотров: 1358
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar