Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №94 від 14.02.2017. Про внесення змін до Порядку та умов  надання освітньої субвенції з державного  бюджету місцевим бюджетам


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2017 р. № 94

Київ

Про внесення змін до Порядку та умов 
надання освітньої субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 “Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 7, ст. 155, № 59, ст. 1938, № 70, ст. 2310; 2016 р., № 6, ст. 314), зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 73

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2017 р. № 94

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку та умов надання освітньої 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

1. У пункті 3:

1) в абзаці першому слова “поточних видатків” замінити словами “праці з нарахуваннями педагогічних працівників”;

2) доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

“7) професійно-технічні навчальні заклади державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти, а саме на оплату праці з нарахуваннями викладачів, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 11, ст. 400; 2013 р., № 63, ст. 2283).”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий — двадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — двадцять першим;

3) абзац дев’ятий викласти у такій редакції:

“Залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів, зазначених у цьому пункті. Залишки можуть спрямовуватися, зокрема, на такі видатки:”;

4) в абзаці шістнадцятому слова “, включаючи їх спрямування на капітальні видатки” виключити;

5) абзац сімнадцятий виключити.

2. У пункті 4 слова “, для здійснення видатків, що не могли бути враховані під час застосування формули розподілу субвенції між місцевими бюджетами” виключити.

3. В абзаці другому пункту 6 слово “поточних” виключити.

4. Пункти  7 і 8 викласти у такій редакції:

“7. Використання субвенції здійснюється в обсязі, передбаченому в законі про Державний бюджет України на відповідний рік, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739).

8. Відповідні місцеві ради мають право:

передавати кошти субвенції у вигляді міжбюджетного трансферту іншим місцевим бюджетам;

перерозподіляти у межах відповідного місцевого бюджету кошти субвенції на кінець бюджетного періоду між відповідними типами навчальних закладів, що визначені у статті 1032Бюджетного кодексу України, для забезпечення в повному обсязі обов’язкових виплат на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам;

розподіляти залишки субвенції на кінець бюджетного періоду відповідними рішеннями, а також додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних та капітальних видатків навчальних закладів, що визначені у статті 1032Бюджетного кодексу України, включаючи погашення бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства.”.

5. Абзаци перший — п’ятий пункту 11 замінити абзацом такого змісту:

“Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном. ”.

У зв’язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами другим і третім.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (28.02.2017)
Просмотров: 848
Всего комментариев: 0
avatar