Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №99 від 01.03.2017. Про затвердження Порядку переміщення  товарів до району або з району проведення  антитерористичної операції (АТО)


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 березня 2017 р. № 99

Київ

Про затвердження Порядку переміщення 
товарів до району або з району проведення 
антитерористичної операції

Відповідно до частини першої статті 4 та частини першої статті 141 Закону України “Про боротьбу з тероризмом” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції, що додається.

2. Антитерористичному центру при Службі безпеки, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки, Міністерству оборони, Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, Адміністрації Державної прикордонної служби, Національній поліції, Державній фіскальній службі за участю громадськості та волонтерів забезпечити у контрольних пунктах в’їзду/виїзду протидію незаконному переміщенню товарів, а також встановити контроль за переміщенням гуманітарної допомоги до району або з району проведення антитерористичної операції (через лінію зіткнення та/або в її межах).

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, державним органам видати протягом двох місяців акти, передбачені затвердженим цією постановою Порядком.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування, та пунктів 9 і 31 Порядку, затвердженого цією постановою, які набирають чинності через місяць з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України                                                       В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2017 р. № 99

ПОРЯДОК
переміщення товарів до району або з району 
проведення антитерористичної операції

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає правовий режим переміщення товарів, у тому числі тих, що визнані в установленому порядку гуманітарною допомогою, до району або з району проведення антитерористичної операції (через лінію зіткнення та/або в її межах) та поширюється на фізичних осіб і суб’єктів господарювання, які здійснюють такі переміщення.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

гуманітарні майданчики — територія в районі проведення антитерористичної операції, на якій здійснюється контроль товару, визнаного в установленому порядку гуманітарною допомогою (далі — гуманітарний вантаж), формуються товари для подальшого ввезення на тимчасово неконтрольовану територію донорами (іноземними, вітчизняними та міжнародними гуманітарними організаціями);

гуманітарно-логістичний центр — майданчик на контрольованій території в районі проведення антитерористичної операції, на якому здійснюється роздрібна та дрібнооптова торгівля продуктами харчування, засобами особистої гігієни, одягом і взуттям, побутовою хімією, а також надання послуг, гуманітарної та благодійної допомоги;

дорожні коридори (автомобільні та на залізниці) — основні напрямки руху у межах контрольованої території, облаштовані дорожніми знаками та інформаційними покажчиками від контрольних пунктів до лінії зіткнення;

контрольний пост в межах дорожніх коридорів на залізниці (далі — контрольний пост) — частина контрольного пункту в’їзду/виїзду на залізниці, яка розміщена на виділеній території залізничної станції, з комплексом будівель, інженерних, фортифікаційних споруд і технічних засобів, де підрозділами Держприкордонслужби та за потреби іншими підрозділами, що здійснюють державний контроль, здійснюється контроль за переміщенням товарів залізничним рухомим складом через лінію зіткнення;

контрольний пункт в’їзду/виїзду — спеціально виділена територія на автомобільній дорозі з комплексом будівель, спеціальних, інженерних, фортифікаційних споруд і технічних засобів, де підрозділами, що здійснюють державний контроль, здійснюється контроль за переміщенням та пропуск на тимчасово неконтрольовану територію та з такої території осіб, транспортних засобів, товарів;

контрольний пункт в’їзду/виїзду на залізниці — спеціально виділена територія залізничної станції з комплексом будівель, спеціальних, інженерних, фортифікаційних споруд і технічних засобів, де відповідними підрозділами здійснюється державний контроль за переміщенням осіб, транспортних засобів та товарів, пропуск на тимчасово неконтрольовану територію та з такої території осіб, у тому числі обслуговуючого персоналу, а також залізничного рухомого складу;

контрольний талон — документ для внутрішньої перевірки проходження контролю транспортними засобами між лінією зіткнення і контрольним пунктом в’їзду/виїзду та у зворотному напрямку, форма якого затверджується керівником антитерористичної операції;

контрольована територія — територія в районі проведення антитерористичної операції, на якій органи державної влади у повному обсязі здійснюють свої повноваження, передбачені законодавством;

координаційний центр з питань режиму та економічної діяльності на територіях, прилеглих до смуги безпеки вздовж лінії зіткнення (далі — координаційний центр), — підрозділ, який утворений при оперативному штабі з управління антитерористичною операцією з метою організації видачі дозволів фізичним особам та прийняття рішення про включення суб’єктів господарювання до відповідних переліків для переміщення;

лінія зіткнення — умовне розмежування між тимчасово неконтрольованою територією та контрольованою територією;

натурний лист — документ для здійснення контролю за переміщенням товару на контрольних пунктах в’їзду/виїзду на залізниці (контрольних постах), форма якого затверджується ПАТ “Укрзалізниця”;

Об’єднаний центр цивільно-військового співробітництва — група з представників Збройних Сил, СБУ (за згодою), МВС (за згодою), Національної гвардії (за згодою), Держприкордонслужби (за згодою), ДФС (за згодою), військово-цивільних адміністрацій (за згодою), місцевих органів виконавчої влади (за згодою), органів місцевого самоврядування (за згодою), громадських організацій (за згодою), яка створена для координації спільних дій Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів, військово-цивільних адміністрацій, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних, недержавних, благодійних організацій, об’єднань громадян, засобів масової інформації та з метою швидкого реагування на загрози виникнення гуманітарної кризи, відновлення законності і правопорядку в районах (населених пунктах) проведення антитерористичної операції, залучення додаткових ресурсів для потреб громадян, підрозділів Збройних Сил та правоохоронних органів;

підрозділи, що здійснюють державний контроль, — підрозділи суб’єктів боротьби з тероризмом, які залучені в установленому порядку до проведення антитерористичної операції, що здійснюють контроль за переміщенням осіб, транспортних засобів та товарів на контрольних пунктах в’їзду/виїзду, контрольних пунктах в’їзду/виїзду на залізниці і контрольних постах та територіях між ними вздовж лінії зіткнення;

тимчасово неконтрольована територія — територія, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;

товар — будь-який товар, у тому числі визнаний в установленому порядку гуманітарною допомогою, який переміщується в районі проведення антитерористичної операції через лінію зіткнення та/або в її межах.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про боротьбу з тероризмом”, “Про військово-цивільні адміністрації”, “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”, “Про гуманітарну допомогу” та в інших нормативно-правових актах України.

3. Переміщення товарів через лінію зіткнення здійснюється у визначених для цього місцях фізичними особами та суб’єктами господарювання з дотриманням положень цього Порядку та норм законодавства.

За рішенням керівника антитерористичної операції в районі її проведення можуть встановлюватися додаткові обмеження.

Контрольні пункти та дорожні коридори

4.  Контрольний пункт в’їзду/виїзду та контрольний пункт в’їзду/виїзду на залізниці функціонують без вихідних, цілодобово. Контрольні заходи здійснюються в час, встановлений рішенням керівника антитерористичної операції.

Межі території контрольного пункту в’їзду/виїзду на залізниці та контрольного пункту в’їзду/виїзду визначаються наказом керівника антитерористичної операції за поданням керівника групи контрольного пункту в’їзду/виїзду на залізниці та старшого контрольного пункту в’їзду/виїзду.

5. Рух автомобільного та залізничного транспорту в межах контрольованої території від контрольного пункту в’їзду/виїзду, контрольного пункту в’їзду/виїзду на залізниці до лінії зіткнення та у зворотному напрямку здійснюється в межах дорожніх коридорів (автомобільних та на залізниці), визначених керівником антитерористичної операції.

6. Дорожні коридори облаштовуються дорожніми знаками та інформаційними покажчиками від контрольних пунктів в’їзду/виїзду до лінії зіткнення та на основних шляхах руху вздовж лінії зіткнення (у межах контрольованої території) до контрольних пунктів в’їзду/виїзду.

7. Пропуск товарів через лінію зіткнення здійснюється підрозділами, що здійснюють державний контроль, з проставленням на контрольних пунктах в’їзду/виїзду та на контрольних пунктах в’їзду/виїзду на залізниці, контрольних постах відміток у контрольному талоні, натурному листі. Переміщення товарів поза межами контрольних пунктів в’їзду/виїзду та контрольних пунктів в’їзду/виїзду на залізниці, контрольних постів забороняється.

8. Перелік дорожніх коридорів, контрольних пунктів в’їзду/виїзду, контрольних пунктів в’їзду/виїзду на залізниці затверджується керівником антитерористичної операції та оприлюднюється на офіційних веб-сайтах ДФС, Держприкордонслужби та СБУ.

Переміщення товарів фізичними особами 
та суб’єктами господарювання

9. Фізичні особи здійснюють переміщення товарів у ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі автомобільним транспортом за переліком та обсягами (вартість, вага, кількість), що затверджуються МТОТ.

10. Суб’єкт господарювання для переміщення товарів повинен бути включений до переліків суб’єктів господарювання, які здійснюють переміщення товарів, відповідно до цього Порядку. Форми таких переліків визначаються рішенням координаційного центру.

11. Суб’єкт господарювання (власник або уповноважена ним особа), який має намір перемістити товар, повинен звернутися із заявою в письмовій та електронній формі до ДФС.

12. Форма заяви про включення до переліків, необхідні документи та електронні поштові адреси ДФС оприлюднюються на її офіційному веб-сайті.

13. До розгляду приймаються заяви, подані суб’єктами господарювання, які відповідають таким ознакам:

зареєстрували місцезнаходження та перебувають на податковому обліку на території України (крім тимчасово неконтрольованої території та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя);

не мають заборгованості із сплати податків перед державним та місцевими бюджетами;

мають єдиний цикл виробництва, реалізації продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру на території України (крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя) та на тимчасово неконтрольованій території;

проводять розрахунки з використанням виключно внутрішньодержавної платіжної системи.

Заяви, оформлені з порушенням цього Порядку, до розгляду не беруться.

14. ДФС у строк не більш як 10 робочих днів з моменту реєстрації заяви проводить перевірку та надсилає подання координаційному центру про прийняття рішення щодо включення суб’єктів господарювання до відповідних переліків.

За необхідності проведення додаткової перевірки строк перевірки заяви може бути продовжений на 10 робочих днів.

15 Координаційний центр приймає рішення про розгляд подання і матеріалів до них та включення суб’єктів господарювання до відповідних переліків протягом не більш як 10 робочих днів.

16. Переліки суб’єктів господарювання, які здійснюють переміщення товарів, оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДФС.

17. Підстави для відмови у включенні суб’єктів господарювання до переліків такі:

товар віднесено до заборонених для переміщення;

надходження від правоохоронних органів інформації, що містить ознаки використання товару з метою провадження терористичної діяльності або вчинення іншого злочину, або про причетність власника чи отримувача товару до не передбачених законом збройних (воєнізованих) формувань, або про використання коштів за поставлений товар з метою фінансування тероризму;

наявність інформації про порушення отримувачем та/або постачальником товару бюджетного, податкового та/або митного законодавства;

відсутність власника та/або отримувача товару за адресою, що міститься у відомостях, внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, або наявність інших обставин, що унеможливлюють встановлення місцезнаходження власника та/або отримувача товару;

надання недостовірної інформації про заявника та/або товар.

18. На контрольному пункті в’їзду/виїзду, контрольному пункті в’їзду/виїзду на залізниці представник ДФС:

перевіряє наявність записів про перевізника та/або власника товару, переміщуваний товар у натурному листі залізничного рухомого складу;

перевіряє наявність записів про перевізника та/або власника товару, переміщуваний товар у відповідному переліку суб’єктів господарювання, оприлюдненому на офіційному веб-сайті ДФС;

проводить огляд товару та транспортного засобу на предмет відповідності заявленим у відповідному переліку відомостям;

проставляє відмітки у контрольному талоні.

19. Для переміщення вугільної продукції Міненерговугілля надсилає інформацію координаційному центру про включення енергогенеруючих компаній, що використовують вугільну продукцію для вироблення електроенергії, до переліку суб’єктів господарювання — отримувачів вугільної продукції.

Форма відповідного переліку визначається рішенням координаційного центру та оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДФС.

Переміщення вугільної продукції через лінію зіткнення здійснюється виключно залізничним транспортом через визначені контрольні пункти в’їзду/виїзду на залізниці.

Після укладення договору про постачання вугілля з постачальниками (видобувниками, переробниками) енергогенеруючі компанії надсилають інформацію разом з копіями документів про вчинення такого правочину до координаційного центру.

Координаційний центр розглядає такі матеріали не більше п’яти робочих днів.

20. Суб’єктам господарювання забороняється переміщувати на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території товари, за винятком:

харчових продуктів у визначенні Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів”, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів;

лікарських засобів у визначенні Закону України “Про лікарські засоби” та виробів медичного призначення, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів;

товарів та продукції (в тому числі тих, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі) металургійної, гірничозбагачувальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, об’єктів критичної інфраструктури за переліком та обсягами (вартість, вага, кількість), які затверджуються спільним рішенням МТОТ та Мінекономрозвитку.

21. Суб’єктам господарювання дозволяється переміщувати товари виключно залізничним транспортом, крім випадків, передбачених пунктом 31 цього Порядку.

22. У виняткових випадках за рішенням координаційного центру та за погодженням з керівником антитерористичної операції з метою оперативного реагування, запобігання та подолання наслідків виникнення особливих соціальних чи економічних обставин, пов’язаних із загрозою життю та здоров’ю людей, порушенням нормальних умов життєдіяльності та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, які унеможливлюють дотримання вимог цього Порядку, через лінію зіткнення можуть бути переміщені товари без обмежень, визначених у цьому Порядку.

Координаційний центр інформує про такі рішення та підстави їх прийняття МТОТ, ДФС, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади. Співробітник ДФС на контрольному пункті перевіряє наявність рішення координаційного центру, згідно з яким здійснюється переміщення товару, реєстраційні документи суб’єкта господарювання — перевізника та/або власника товару та проводить огляд товару та транспортного засобу на предмет відповідності заявленим відомостям.

Переміщення товарів залізничним транспортом

23. Суб’єкти господарювання переміщують товари через контрольні пункти в’їзду/виїзду на залізниці, які розташовані на залізничних станціях, функціонують без вихідних, цілодобово. Контрольні заходи та перетинання лінії зіткнення здійснюються цілодобово або у час, встановлений рішенням керівника антитерористичної операції.

24. ПАТ “Укрзалізниця” у строки, порядку та обсягах, погоджених із ДФС та СБУ, надсилає їм зведену інформацію про переміщення товарів через залізничні станції, на яких діють контрольні пункти в’їзду/виїзду на залізниці.

25. Керівники залізничних станцій, на яких діють контрольні пункти в’їзду/виїзду на залізниці:

за фактом прибуття залізничного рухомого складу з тимчасово неконтрольованої території надають на контрольному посту посадовим особам Держприкордонслужби натурний лист залізничного рухомого складу для здійснення контролю за товаром та проставлення відповідних спеціальних відміток на ньому;

за фактом відправлення залізничного рухомого складу до тимчасово неконтрольованої території надають на контрольних пунктах в’їзду/виїзду на залізниці посадовим особам підрозділів, що здійснюють державний контроль, залізничну накладну, два примірники натурного листа, за наявності договірні документи або документи, що визначають відправника та вантажовласника.

26. У виняткових випадках (порушення залізничного полотна, мінування колій тощо) координаційний центр за погодженням з керівником антитерористичної операції може прийняти рішення про надання дозволу суб’єкту господарювання, який включений до переліку, на переміщення товарів автомобільним транспортом.

27. ПАТ “Укрзалізниця” на період проведення антитерористичної операції не приймає до перевезення товари, а також припиняє переадресування товарів, що прямують через лінію зіткнення, якщо власники, відправники та одержувачі таких товарів не внесені до відповідного переліку згідно з цим Порядком.

28. Під час слідування рухомого складу між лінією зіткнення та контрольним пунктом в’їзду/виїзду на залізниці (контрольним постом) забороняється здійснювати зупинки, змінювати його комплектацію та маршрут руху.

29. Затримання товарів на контрольному пункті в’їзду/виїзду на залізниці у зв’язку з неможливістю переміщення через лінію зіткнення за відсутності ознак кримінального або адміністративного правопорушення, відсутності відправника, отримувача та власника товару у відповідному переліку згідно з цим Порядком та в разі неможливості їх повернення власнику (відправнику) проводиться підрозділами, що здійснюють державний контроль, та засвідчується актами, які складаються працівниками залізничної станції, на якій затримали товар, із зазначенням дати, часу та конкретної підстави для затримання.

Підрозділи, що здійснюють державний контроль, протягом 10 днів приймають рішення щодо можливості або неможливості подальшого перевезення затриманого товару за призначенням, про що повідомляють керівнику залізничної станції, на якій затримали товар.

У разі прийняття рішення про неможливість перевезення товару за призначенням та видачі одержувачу, зазначеному у накладній, підрозділи, що здійснюють державний контроль, інформують про це із зазначенням конкретних підстав керівника залізничної станції, на якій затримали товар, та вантажовідправника/вантажоодержувача (через залізничну станцію відповідно відправлення/призначення). При цьому вантажовідправнику ставиться вимога про необхідність прийняти назад товар, не пропущений через лінію зіткнення.

У разі відмови вантажовідправника від приймання товару, що підлягає поверненню у зв’язку з неможливістю переміщення через лінію зіткнення, ПАТ “Укрзалізниця” може передати (реалізувати) цей товар у порядку, встановленому Статутом залізниць України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 457 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 14, ст. 548), та іншими нормативними документами, що регулюють діяльність залізничного транспорту.

Переміщення товарів до/з гуманітарно-логістичних центрів

30. Гуманітарно-логістичні центри створюються та облаштовуються на контрольованій території між контрольним пунктом в’їзду/виїзду та лінією зіткнення з метою забезпечення населення, що проживає на тимчасово неконтрольованій території, товарами та послугами, а також гуманітарною та благодійною допомогою.

31. Місце розташування гуманітарно-логістичних центрів затверджується керівником антитерористичної операції.

Порядок провадження торговельної діяльності, правила торговельного обслуговування та надання послуг в гуманітарно-логістичних центрах визначаються обласними військово-цивільними адміністраціями відповідно до законодавства.

Перелік та обсяги (вартість, вага, кількість) товарів, що переміщуються до/з гуманітарно-логістичних центрів та через лінію зіткнення, визначаються МТОТ.

32. Переміщення товарів для здійснення дрібнооптової та роздрібної торгівлі в гуманітарно-логістичних центрах проводять суб’єкти господарювання, місцезнаходження яких зареєстровано на території України (крім тимчасово неконтрольованої території та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя).

Контрольні заходи щодо переміщення товарів до/з гуманітарно-логістичних центрів здійснюють посадові особи ДФС.

33. Матеріально-технічне та інші види забезпечення гуманітарно-логістичних центрів, а також організація їх охорони покладаються на обласні військово-цивільні адміністрації.

Переміщення гуманітарних вантажів на тимчасово 
неконтрольовану територію

34. Переміщення гуманітарних вантажів міжнародних гуманітарних організацій, затверджених наказом Мінсоцполітики, проводиться першочергово за спрощеною процедурою контролю за переміщенням таких вантажів на тимчасово неконтрольовану територію.

Перелік міжнародних гуманітарних організацій, для яких забезпечуватиметься спрощений порядок перетинання лінії зіткнення, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики.

35. Переміщення гуманітарних вантажів міжнародними гуманітарними організаціями, що не включені до переліку, передбаченого абзацом другим пункту 34 цього Порядку, іноземними та вітчизняними донорами здійснюється після перевірки Мінсоцполітики документів, наданих отримувачами гуманітарної допомоги на визнання товарів гуманітарною допомогою, та видання відповідного наказу, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики.

Для оформлення дозволу на переміщення гуманітарних вантажів уповноважені представники таких гуманітарних організацій або отримувача гуманітарної допомоги надають посадовим особам ДФС, які перебувають на гуманітарних майданчиках, перелік товарів, визнаних гуманітарною допомогою на підставі наказу Мінсоцполітики.

36. Переміщення гуманітарних вантажів на тимчасово неконтрольовану територію здійснюється автомобільним та залізничним транспортом в межах дорожніх коридорів (автомобільних та на залізниці).

37. Гуманітарні вантажі, призначені для ввезення на тимчасово неконтрольовану територію, доставляються в супроводі уповноваженої особи донора на гуманітарні майданчики. Перелік таких майданчиків визначається МТОТ за поданням обласних військово-цивільних адміністрацій, погодженим з Держприкордонслужбою, ДФС та Національною поліцією, і оприлюднюється на офіційному веб-сайті МТОТ.

38. Гуманітарний вантаж в одному транспортному засобі (транспортних засобах, що рухатимуться в колоні) або залізничному рухомому складі може бути сформований кількома донорами. У такому разі уповноважені представники усіх донорів повинні бути присутні або уповноважити одного із своїх представників нотаріально засвідченим документом представляти їх інтереси.

39. Гуманітарний вантаж може доставлятися за заздалегідь погодженим маршрутом в район проведення антитерористичної операції або до лінії зіткнення через контрольний пункт в’їзду/виїзду або контрольний пункт в’їзду/виїзду на залізниці з метою подальшого перетинання лінії зіткнення.

40. Донор не менш як за дві доби до відправлення гуманітарного вантажу інформує Об’єднаний центр цивільно-військового співробітництва про запропонований маршрут руху, який узгоджується Об’єднаним центром цивільно-військового співробітництва та у разі потреби коригується.

Узгоджений маршрут руху гуманітарного вантажу може бути скоригований з урахуванням оперативної обстановки.

Об’єднаний центр цивільно-військового співробітництва інформує керівництво антитерористичної операції про заплановані переміщення гуманітарних вантажів у районі проведення антитерористичної операції.

Діяльність Об’єднаного центру цивільно-військового співробітництва координується керівником антитерористичної операції.

41. Після прибуття гуманітарного вантажу на контрольний пункт в’їзду/виїзду або контрольний пункт в’їзду/виїзду на залізниці проводиться його перевірка посадовими особами підрозділів, що здійснюють державний контроль. Уповноважена особа донора забезпечує можливість огляду цілісності пломб та проведення перевірки безпеки транспортного засобу (залізничного рухомого складу).

42. Посадові особи підрозділів, що здійснюють державний контроль, мають право за наявності обґрунтованих підстав перевіряти вміст гуманітарного вантажу під час слідування транспортного засобу (залізничного рухомого складу) між контрольним пунктом в’їзду/виїзду, контрольним пунктом в’їзду/виїзду на залізниці та лінією зіткнення.

43. Матеріально-технічне та інші види забезпечення діяльності гуманітарних майданчиків, а також організація їх охорони покладаються на обласні військово-цивільні адміністрації.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (04.03.2017)
Просмотров: 1670
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar