Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Розпорядження КМУ №1058-р від 12.10.2011. Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 12 жовтня 2011 р. N 1058-р
Київ 

Про затвердження плану заходів
з реалізації Концепції державної міграційної політики 

 { Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 783-р ( 783-2012-р ) від 17.10.2012
N 312-р ( 312-2013-р ) від 20.05.2013 } 

 1. Затвердити план заходів з реалізації Концепції державної
міграційної політики, що додається. 

 2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
відповідальним за виконання плану заходів, затвердженого цим
розпорядженням, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям, Національній академії наук: 

 забезпечити своєчасне виконання плану заходів у межах
бюджетних призначень, передбачених Державним бюджетом України на
відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених
законодавством; 

 подавати щороку до 15 лютого Державній міграційній службі
інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та
подання до 15 березня Кабінетові Міністрів України. 

 Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ 

 Інд. 70 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2011 р. N 1058-р 

 ПЛАН
заходів з реалізації
Концепції державної міграційної політики
( 622/2011 ) 

 1. Утворити міжвідомчу комісію з питань формування та
реалізації державної політики у міграційній сфері. 

 ДМС, МВС, МЗС, Адміністрація
Держприкордонслужби, Мінсоцполітики,
інші центральні органи виконавчої
влади, СБУ, Вищий адміністративний
суд України (за згодою),
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини (за згодою). 

 IV квартал 2011 року. 

 2. Розробити та видати спільний наказ стосовно проведення
заходів щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням
законодавства у міграційній сфері. 

 ДМС, Адміністрація
Держприкордонслужби, МВС,
Мінсоцполітики. 

 I квартал 2012 року. 

 3. Опрацювати питання посилення ролі місцевих державних
адміністрацій у сфері інтеграції біженців, осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту, іноземців та осіб без
громадянства в українське суспільство, зокрема шляхом розроблення
відповідних регіональних програм. 

 Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації. 

 Протягом 2012 року. 

 4. Вжити заходів до видання збірника з питань міграційних
процесів в Україні. 

 ДМС. 

 2012-2013 роки. 

 5. Проводити моніторинг стану виконання покладених на ДМС
відповідно до законодавства завдань у повному обсязі та за
результатами вживати необхідних заходів до підвищення ефективності
її діяльності. 

 МВС, ДМС. 

 Постійно. 

 6. Розробити з урахуванням визначеної потреби програми
навчання посадових осіб органів виконавчої влади, відповідальних
за формування та реалізацію державної політики у міграційній
сфері, а також суддів у частині розгляду ними спорів щодо надання
та позбавлення статусу біженця, видворення з України іноземців та
осіб без громадянства і спорів, пов'язаних із перебуванням в
Україні іноземців та осіб без громадянства. 

 ДМС, МВС, МЗС, Мінсоцполітики,
Адміністрація Держприкордонслужби,
Вищий адміністративний суд України
(за згодою), Національна школа суддів
(за згодою), Нацдержслужба, Держстат. 

 Перше півріччя 2012 року. 

 7. Провести навчання, зокрема за кордоном, посадових осіб
органів виконавчої влади, відповідальних за формування та
реалізацію державної політики у міграційній сфері, а також суддів
у частині розгляду ними спорів щодо надання та позбавлення статусу
біженця, видворення з України іноземців та осіб без громадянства і
спорів, пов'язаних із перебуванням в Україні іноземців та осіб без
громадянства. 

 ДМС, МВС, МЗС, Мінсоцполітики,
Адміністрація Держприкордонслужби,
Вищий адміністративний суд України
(за згодою), Національна школа суддів
(за згодою), Нацдержслужба, Держстат. 

 Друге півріччя 2012 р. - 2015 рік. 

 8. Провести навчання посадових осіб органів виконавчої влади,
відповідальних за формування та реалізацію державної політики у
міграційній сфері, іноземним мовам, зокрема тим, що
використовуються у країнах підвищеного міграційного ризику. 

 ДМС, МВС, Нацдержслужба,
Мінсоцполітики. 

 2012-2015 роки. 

 9. Здійснювати заходи щодо належного матеріально-технічного
забезпечення ДМС. 

 МВС, ДМС, Мінфін, Мінекономрозвитку,
Нацдержслужба. 

 Постійно. 

 10. Забезпечувати з метою ефективної боротьби та запобігання
корупції належне функціонування структурних підрозділів з питань
внутрішніх розслідувань протиправних дій посадових осіб органів
виконавчої влади, відповідальних за формування та реалізацію
державної політики у міграційній сфері. 

 Адміністрація Держприкордонслужби,
МВС, ДМС, Держмитслужба. 

 Постійно. 

 11. Провести моніторинг стану виконання покладених на
Мінсоцполітики відповідно до законодавства завдань з формування та
реалізації державної політики у сфері трудової міграції,
забезпечити розроблення та реалізацію пропозицій щодо структурних
та функціональних змін, спрямованих на їх ефективне виконання
Міністерством. 

 Мінсоцполітики. 

 Протягом 2012 року. 

 12. Активізувати залучення представників діаспори до
вирішення питань державного розвитку України. 

 МЗС, ДМС, Мін'юст, Мінсоцполітики. 

 IV квартал 2011 р. - 2015 рік. 

 13. Забезпечити належне функціонування бази даних про
перекладачів. 

 ДМС, МВС, Адміністрація
Держприкордонслужби, Вищий
адміністративний суд України (за
згодою), Державна судова
адміністрація (за згодою). 

 Протягом 2012 року. 

 14. Запровадити систему електронного документообігу в органах
виконавчої влади, відповідальних за формування та реалізацію
державної політики у міграційній сфері. 

 ДМС, МВС, Мінсоцполітики, МЗС,
Мінфін. 

 2012-2014 роки. 

 15. Вжити заходів до удосконалення порядку функціонування
веб-сайтів органів виконавчої влади, відповідальних за формування
та реалізацію державної політики у міграційній сфері, відповідних
реєстрів та баз даних. 

 ДМС, МВС, Адміністрація
Держприкордонслужби, Мінсоцполітики,
МЗС, Мінфін. 

 Протягом 2012 року. 

 16. Провести аналіз законодавства з питань свободи
пересування та вільного вибору місця проживання в Україні, за
результатами якого в установленому порядку подати Кабінетові
Міністрів України пропозиції щодо удосконалення такого
законодавства. 

 МВС, ДМС, Мін'юст. 

 IV квартал 2011 р. - 2012 рік. 

 17. Розробити з урахуванням питання щодо забезпечення прав
власників житла нормативно-правові акти з метою вдосконалення
процедури реєстрації населення за місцем проживання (перебування). 

 ДМС, Мін'юст, Мінекономрозвитку,
Мінрегіон, Держстат, Укрдержреєстр. 

 IV квартал 2011 р. - 2012 рік. 

 18. Забезпечити постійну актуалізацію загальнодержавної бази
вакансій державної служби зайнятості з можливістю доступу
населення до відповідної інформації через Інтернет. 

 Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку,
Мінфін, ДМС, МВС, МЗС,
Адміністрація Держприкордонслужби,
МОНмолодьспорт. 

 Постійно. 

 19. Визначити процедуру обміну інформацією між органами
виконавчої влади, відповідальними за формування та реалізацію
державної політики у міграційній сфері, та забезпечити такий обмін
в установленому порядку. 

 ДМС, МВС, МЗС, Мінсоцполітики,
Адміністрація Держприкордонслужби,
МОНмолодьспорт, Держстат. 

 Грудень 2011 року. 

 20. Провести аналіз причин, що призводять до дисбалансу в
територіальному розміщенні населення України, за результатами
якого передбачати в Державній програмі економічного і соціального
розвитку України та в програмах економічного і соціального
розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів та міст на
відповідний рік заходи щодо поліпшення умов життєдіяльності та
підвищення рівня життя населення, запобігання необґрунтованій
зовнішній та внутрішній міграції. 

 Мінекономрозвитку, Мінрегіон, ДМС,
Мінфін, Мінсоцполітики, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації. 

 IV квартал 2011 р. - 2015 рік. 

 21. Опрацювати питання щодо вдосконалення процедури укладення
контрактів з випускниками вищих навчальних закладів, які навчалися
за рахунок коштів державного бюджету, з метою забезпечення їх
гарантованої зайнятості після закінчення навчання та
працевлаштування на території України. 

 МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики,
Мінфін, Мін'юст, ДМС. 

 IV квартал 2011 р. - 2012 рік. 

 22. Вжити заходів до активізації роботи з укладення
міжнародних договорів з питань регулювання процесу добровільної
міграції і захисту прав мігрантів, у тому числі їх соціального
захисту та пенсійного забезпечення, зокрема: 

 підготувати до ратифікації угоди про соціальне забезпечення з
Португальською Республікою та Естонською Республікою. 

 Мінсоцполітики, МЗС, ДМС, МВС. 

 Протягом 2012 року; 

 підготувати до підписання угоди про соціальне забезпечення з
Республікою Польща, Федеративною Республікою Німеччина і Грецькою
Республікою. 

 Мінсоцполітики, МЗС, ДМС, МВС. 

 IV квартал 2011 р. - 2012 рік. 

 23. Вжити заходів до ратифікації Україною Конвенції Ради
Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та
сексуального розбещення ( 994_927 ). 

 Мін'юст, МОНмолодьспорт, МЗС. 

 IV квартал 2011 року. 

 24. Провести аналіз законодавства у сфері забезпечення
реалізації конституційного права громадян на соціальний захист
незалежно від місця їх проживання, розробити за його результатами
та з урахуванням Рішення Конституційного Суду України від 7 жовтня
2009 р. N 25-рп/2009 ( v025p710-09 ) пропозиції щодо внесення змін
до актів законодавства у частині вдосконалення державного
регулювання у зазначеній сфері і подати їх Кабінетові Міністрів
України. 

 Мінсоцполітики, інші центральні
органи виконавчої влади. 

 IV квартал 2011 р. - 2012 рік. 

 25. Розробити механізм здійснення у разі необхідності
консульськими установами України обміну паспортів громадянина
України для виїзду за кордон старого зразка для громадян України,
які перебувають за межами держави, на паспорти громадянина України
для виїзду за кордон нового зразка. 

 МЗС, ДМС, МВС, СБУ. 

 IV квартал 2011 р. - 2012 рік. 

 26. Удосконалити процедуру надання послуг громадянам України
консульськими установами в іноземних державах. 

 МЗС. 

 2012-2015 роки. 

 27. Розробити: 

 проект Закону України "Про зовнішню трудову міграцію". 

 Мінсоцполітики, МВС, ДМС, МЗС,
Мін'юст, Держстат. 

 Протягом 2012 року; 

 проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2010 р.
N 42". 

 Мінсоцполітики, інші центральні
органи виконавчої влади. 

 IV квартал 2011 року. 

 28. Опрацювати питання щодо надання допомоги у поверненні в
Україну важкохворих українських трудових мігрантів, громадян
України, які стали жертвами злочинів за кордоном, і допомоги
родичам померлих за межами держави у поверненні тіл померлих в
Україну та у разі необхідності прийняти узгоджене рішення. 

 МЗС, Мінсоцполітики, МОЗ, ДМС,
Мін'юст. 

 IV квартал 2011 р. - 2012 рік. 

 29. Подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
визначення механізму здійснення державного контролю стосовно всіх
суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у
працевлаштуванні на роботу за кордоном, з метою встановлення
відповідальності за неналежне надання таких послуг, а також
пропозиції щодо удосконалення актів законодавства з питань
діяльності суб'єктів господарювання, які отримали відповідну
ліцензію. 

 Мінсоцполітики, МВС, ДМС,
Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін'юст,
МЗС. 

 IV квартал 2011 року. 

 30. Вивчити можливість щодо доцільності навчання персоналу
суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у
працевлаштуванні на роботу за кордоном і мають відповідну
ліцензію. 

 Мінсоцполітики. 

 Протягом 2012 року. 

 31. Вивчити питання щодо доцільності запровадження механізму
підготовки громадян для працевлаштування на роботу за кордоном
шляхом надання їм відповідної допомоги у професійній підготовці
або перепідготовці, подоланні мовного бар'єра, а також інформації
про країну перебування. 

 Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт. 

 IV квартал 2011 р. - 2012 рік. 

 32. Провести переговори щодо підписання двосторонніх угод про
взаємне визнання дипломів про середню спеціальну та вищу освіту. 

 МОНмолодьспорт, МЗС, Мін'юст. 

 2012-2015 роки. 

 33. Внести зміни до нормативно-правових актів у частині
взяття на консульський облік громадян України, які провадять
трудову діяльність за межами України. 

 МЗС, Мін'юст, ДМС. 

 IV квартал 2011 року. 

 34. Забезпечити співпрацю з питань обміну інформацією про
трудових мігрантів з країнами-реципієнтами. 

 МЗС, Мінсоцполітики. 

 Постійно. 

 35. Вивчити можливість створення ресурсних центрів з питань
імміграції з метою сприяння легальній імміграції, захисту
українських іммігрантів за кордоном, запобігання нелегальній
міграції, сприяння добровільному поверненню. 

 ДМС, МЗС, Мінсоцполітики, Мін'юст,
Адміністрація Держприкордонслужби. 

 Протягом 2012 року. 

 36. Опрацювати питання щодо систематичного проведення
наукових досліджень у сфері міграції та у разі необхідності в
установленому порядку прийняти узгоджене рішення. 

 ДМС, Національна академія наук,
Мінсоцполітики, Держстат, Мінфін. 

 Протягом 2012 року. 

 37. Вжити заходів до збільшення штату консульських установ
України в державах, де постійно проживає або тимчасово перебуває
значна кількість громадян України, визначення в таких установах
посадових осіб, відповідальних за вирішення питань трудової
міграції, протидії торгівлі людьми, проведення моніторингу ринку
праці в державах перебування, надання відповідних роз'яснень
громадянам України, які перебувають за її межами з метою
працевлаштування, та сприяння реалізації їх прав у повному обсязі. 

 МЗС, Мінекономрозвитку, Мінфін,
Мінсоцполітики. 

 Протягом 2012 року. 

 38. Підвищити рівень поінформованості населення щодо порядку
вирішення питань, пов'язаних із працевлаштуванням на роботу за
кордоном і ризиками трудової міграції, особливостями міграційного
законодавства країн-реципієнтів, зокрема шляхом використання
офіційних веб-сайтів заінтересованих органів, створення соціальної
реклами, розповсюдження друкованої продукції. 

 Мінсоцполітики, Держкомтелерадіо,
МЗС, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації. 

 Протягом 2012 року. 

 39. Продовжувати співпрацю з провідними міжнародними
організаціями у сфері регулювання міграційних процесів, зокрема з
Міжнародною організацією з міграції, Міжнародною організацією
праці, Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців,
Радою Європи, з метою обміну досвідом та запровадження нових
проектів з питань регулювання міграційних процесів. 

 ДМС, Мінсоцполітики, МВС, МЗС, СБУ. 

 Постійно. 

 40. Забезпечувати подальший розвиток співробітництва з питань
реалізації державної політики у сфері трудової міграції, зокрема
шляхом систематичного проведення консультацій із соціальними
партнерами, громадськими організаціями та об'єднаннями трудових
мігрантів. 

 Мінсоцполітики, ДМС, МЗС. 

 Постійно. 

 41. Вивчити зміст і практику укладення двосторонніх угод у
сфері трудової міграції та проведення переговорів щодо можливості
їх підписання, у тому числі з урахуванням питань визначення квот
для працевлаштування громадян України на роботу за кордоном. 

 Мінсоцполітики, ДМС, МЗС, Мін'юст. 

 IV квартал 2011 р. - 2012 рік. 

 42. Забезпечувати проведення постійного моніторингу стану
виконання двосторонніх міжнародних договорів України з питань
трудової міграції громадян та їх соціального захисту. 

 Мінсоцполітики, ДМС, МЗС. 

 Постійно. 

 43. Активізувати роботу з укладення міжнародних договорів з
державами, з яких на постійне проживання до України повертаються
особи, депортовані за національною ознакою, з метою їх інтеграції
у найкоротші строки в українське суспільство. 

 ДМС, МЗС, Мін'юст. 

 Постійно. 

 44. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України
проект: { Абзац перший пункту 44 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням КМ N 783-р ( 783-2012-р ) від 17.10.2012 } 

 { Абзац другий пункту 44 виключено на підставі
Розпорядження КМ N 783-р ( 783-2012-р ) від 17.10.2012 } 

 { Абзац третій пункту 44 виключено на підставі
Розпорядження КМ N 783-р ( 783-2012-р ) від 17.10.2012 } 

 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про
освіту" стосовно визначення умов дистанційного навчання дітей
трудових мігрантів - громадян України, які разом з батьками
перебувають за межами держави. 

 МОНмолодьспорт, МЗС, Мін'юст,
Мінсоцполітики. 

 Січень 2012 року. 

 45. Вивчити питання щодо звільнення від окремих форм митного
контролю громадян України, які протягом шести і більше місяців
перебували за межами держави та повертаються в Україну, та за
результатами розробити і подати Кабінетові Міністрів України
відповідні пропозиції. 

 Мінфін, Держмитслужба, Мін'юст,
Адміністрація Держприкордонслужби,
ДМС, МЗС, Мінсоцполітики. 

 Протягом 2013 року. 

 46. Підвищити якість процедур з надання притулку шляхом
скорочення їх кількості та строку проведення. Поліпшити умови
утримання біженців, здійснювати заходи щодо будівництва пунктів їх
тимчасового розміщення з урахуванням вивчених потреб. 

 ДМС, МВС, МЗС, інші центральні органи
виконавчої влади. 

 IV квартал 2011 р. - 2015 рік. 

 47. Розробити та видати спільну інструкцію щодо проведення
процедури встановлення віку шукачів притулку. 

 ДМС, МВС, Мінсоцполітики,
МОНмолодьспорт, Адміністрація
Держприкордонслужби. 

 Протягом 2012 року. 

 48. Забезпечувати виконання нормативно-правових актів,
спрямованих на захист вітчизняного ринку праці, та здійснення
відповідного контролю. 

 Мінсоцполітики. 

 Постійно. 

 49. Підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів
України проекти нормативно-правових актів щодо удосконалення
державного регулювання у сфері захисту вітчизняного ринку праці. 

 Мінсоцполітики, Мінфін,
Мінекономрозвитку, Мін'юст. 

 Протягом 2012 року. 

 50. Удосконалити методику збору даних про міграційну сферу,
що використовуються органами державної влади, з метою їх
уніфікації. 

 ДМС, МВС, Мінсоцполітики, МЗС,
Адміністрація Держприкордонслужби,
МОНмолодьспорт, Держстат. 

 2012-2015 роки. 

 51. Вжити заходів до створення єдиної національної бази даних
управління міграційними потоками та в установленому порядку
забезпечити здійснення заходів щодо її функціонування. 

 ДМС, МВС, МЗС, Мінсоцполітики,
Адміністрація Держприкордонслужби,
МОНмолодьспорт. 

 2012-2013 роки. 

 52. Забезпечити розвиток електронної системи подання
документів на отримання візи іноземцями та особами без
громадянства. 

 МЗС, ДМС, Адміністрація
Держприкордонслужби. 

 2013-2015 роки. 

 53. Розробити проекти нормативно-правових актів щодо
врегулювання питань здійснення перекладу заяв біженців державною
мовою та забезпечення надання їм правової допомоги. 

 МВС, ДМС, МЗС, Мін'юст, Мінфін. 

 IV квартал 2011 року. 

 54. Розробити проект Державної програми сприяння інтеграції в
українське суспільство мігрантів, осіб, яким надано статус
біженців в Україні, та осіб, які потребують додаткового чи
тимчасового захисту або притулку в Україні. 

 МВС, ДМС, Мінсоцполітики, Мінфін,
МОНмолодьспорт. 

 2012-2015 роки. 

 55. Опрацювати з урахуванням міжнародного досвіду питання
щодо легалізації іноземців та осіб без громадянства, які незаконно
перебувають в Україні. 

 ДМС, МВС, Мін'юст, Мінфін. 

 IV квартал 2011 р. - 2012 рік. 

 56. Організувати вивчення іноземного досвіду соціокультурної
адаптації мігрантів та ознайомлення з ним заінтересованих органів
виконавчої влади. 

 ДМС, МЗС, МОНмолодьспорт,
Мінсоцполітики, Мінфін, Національна
академія наук. 

 IV квартал 2011 р. - 2012 рік. 

 57. Забезпечувати співпрацю з міжнародними організаціями та
об'єднаннями громадян у частині надання мігрантам консультацій з
питань їх соціального захисту. 

 Мінсоцполітики, ДМС. 

 Постійно. 

 58. Організувати роботу з вивчення державної мови мігрантами
та біженцями, які цього потребують, розробити необхідні програми і
навчально-методичні посібники. 

 МОНмолодьспорт, ДМС. 

 IV квартал 2011 р. - 2014 рік. 

 59. Розробити навчальні програми і запровадити курси вивчення
державної мови та надолуження шкільних знань для дітей мігрантів
та біженців з метою їх інтеграції у навчальний процес у
загальноосвітніх навчальних закладах України. 

 МОНмолодьспорт, ДМС. 

 IV квартал 2011 р. - 2014 рік. 

 60. Удосконалити механізм визначення квот для іммігрантів,
зокрема шляхом проведення на регулярній основі консультацій з
роботодавцями, визначення потреб ринку праці, активізації участі
місцевих органів виконавчої влади. 

 ДМС, Мінсоцполітики. 

 2012-2014 роки. 

 61. Опрацювати питання щодо можливості легального
працевлаштування на період навчання іноземних студентів вищих
навчальних закладів, які навчаються в Україні, на умовах
тимчасової зайнятості. 

 Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, ДМС,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації. 

 IV квартал 2011 р. - 2012 рік. 

 62. Забезпечувати розроблення та виконання планів заходів
щодо протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної
дискримінації в українському суспільстві. 

 Мінкультури, заінтересовані
центральні органи виконавчої влади,
інші державні органи. 

 Постійно. 

 63. Запровадити інформування населення щодо особливостей
національної культури та способу життя народів, представники яких
мігрують в Україну, викорінення расизму та ксенофобії, формування
у суспільстві толерантного ставлення до іммігрантів. 

 Мінкультури, МВС, ДМС,
Держкомтелерадіо, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації. 

 IV квартал 2011 р. - 2012 рік. 

 64. Забезпечувати поширення серед іноземців та осіб без
громадянства інформації про особливості національної культури,
звичаї, традиції і розвиток демократії в українському суспільстві. 

 МОНмолодьспорт, Мінкультури, ДМС,
інші заінтересовані центральні органи
виконавчої влади. 

 Постійно. 

 65. Удосконалити програми підготовки, перепідготовки,
підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів. 

 МВС, ДМС, СБУ, Адміністрація
Держприкордонслужби. 

 IV квартал 2011 року. 

 66. Забезпечувати проведення нарад, засідань за круглим
столом, семінарів з питань організації співпраці та обміну
інформацією про забезпечення прав людини під час реалізації
державної політики у сфері міграції. 

 ДМС, Мін'юст, МВС, СБУ, Адміністрація
Держприкордонслужби. 

 Постійно. 

 67. Опрацювати в установленому порядку питання щодо сприяння
особам, яким надано статус біженців в Україні, додатковий чи
тимчасовий захист або притулок в Україні, у добровільному
поверненні до держав їх громадянської належності або попереднього
постійного проживання, якщо в таких державах вже не існує
обставин, що призвели до вимушеної міграції, та подати Кабінетові
Міністрів України узгоджені пропозиції. 

 ДМС, Адміністрація
Держприкордонслужби, МЗС, Мін'юст. 

 IV квартал 2011 року. 

 68. Опрацювати питання щодо вдосконалення механізму
здійснення контролю за наявністю в іноземців та осіб без
громадянства, які в'їжджають в Україну, фінансового забезпечення
для перебування в Україні, транзитного проїзду територією України
та виїзду за її межі і в разі необхідності розробити та внести
Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції із зазначеного
питання. 

 Адміністрація Держприкордонслужби,
МЗС, ДМС, МВС, Мін'юст, Мінфін. 

 IV квартал 2011 року. 

 69. Розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України
законопроект щодо посилення відповідальності за правопорушення,
пов'язані з нелегальною міграцією. 

 МВС, ДМС, Мін'юст. 

 IV квартал 2011 року. 

 70. Облаштувати з урахуванням міжнародного досвіду окремі
приміщення та забезпечити їх технічними засобами, зокрема системою
відеоконференц-зв'язку, для проведення судових засідань в окружних
адміністративних судах прикордонних регіонів, м. Києва та
Київської області з метою забезпечення скорочення тривалості
розгляду судами спорів щодо надання та позбавлення статусу
біженця, видворення з України іноземців та осіб без громадянства і
спорів, пов'язаних із перебуванням в Україні іноземців та осіб без
громадянства. 

 Адміністрація Держприкордонслужби,
ДМС, Державна судова адміністрація
(за згодою). 

 2012-2015 роки. 

 71. Забезпечувати належне фінансування витрат, пов'язаних із
залученням перекладачів під час розгляду судами спорів щодо
надання та позбавлення статусу біженця, видворення з України
іноземців та осіб без громадянства і спорів, пов'язаних із
перебуванням в Україні іноземців та осіб без громадянства. 

 Вищий адміністративний суд України
(за згодою), Державна судова
адміністрація (за згодою), ДМС,
Адміністрація Держприкордонслужби,
МВС, СБУ, Мінфін. 

 Постійно. 

 72. Активізувати переговорний процес з укладення міжнародних
договорів про реадмісію осіб з державами міграційного ризику. 

 ДМС, МВС, Адміністрація
Держприкордонслужби, МЗС. 

 Постійно. 

 73. Розробити порядок добровільного повернення іноземців та
осіб без громадянства до країн походження. 

 ДМС, МВС, МЗС, Адміністрація
Держприкордонслужби. 

 IV квартал 2011 р.-2013 рік. 

 74. Удосконалити порядок видворення з України іноземців та
осіб без громадянства відповідно до міжнародних стандартів захисту
прав людини. 

 ДМС, МВС, МЗС, Адміністрація
Держприкордонслужби, СБУ. 

 2012-2013 роки. 

 75. Розробити план заходів щодо протидії різним формам
торгівлі людьми та надання допомоги особам, зокрема жінкам і
дітям, які стали її жертвами, на період до 2015 року. 

 Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, МВС,
ДМС, Мін'юст, Мінфін. 

 У двомісячний строк після прийняття
Закону України "Про протидію
торгівлі людьми" ( 3739-17 ). 

 76. Проводити роботу із створення мережі пунктів тимчасового
перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно
перебувають в Україні, і забезпечення їх діяльності відповідно до
міжнародних стандартів та забезпечити надання у достатньому обсязі
та на належному рівні медичних послуг особам, які утримуються в
таких пунктах. 

 ДМС, МВС, Мінекономрозвитку, МОЗ,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації. 

 Постійно. 

 { Пункт 77 виключено на підставі Розпорядження КМ N 312-р
( 312-2013-р ) від 20.05.2013 } 

 78. Удосконалити механізм проведення спільного з відповідними
органами суміжних держав моніторингу обстановки, оцінки загроз та
ризиків у сфері безпеки державного кордону. 

 Адміністрація Держприкордонслужби,
СБУ. 

 2013-2014 роки. 

 79. Здійснити оснащення пунктів пропуску через державний
кордон приладами для ідентифікації осіб з використанням
біометричних даних. 

 Адміністрація Держприкордонслужби,
СБУ, Державна служба з питань захисту
персональних даних. 

 Після прийняття Закону України "Про
документи, що посвідчують особу та
підтверджують громадянство України". 

 80. Здійснити оснащення підрозділів МВС і ДМС приладами для
ідентифікації осіб з використанням біометричних даних. 

 МВС, ДМС, СБУ, Державна служба з
питань захисту персональних даних. 

 Після прийняття Закону України "Про
документи, що посвідчують особу та
підтверджують громадянство України". 

 81. Започаткувати діяльність спільних мобільних підрозділів
для проведення перевірок у прикордонній зоні. 

 Адміністрація Держприкордонслужби,
МВС, Держмитслужба, ДМС. 

 IV квартал 2011 р. - 2015 рік. 

 82. Забезпечити будівництво нових приміщень для утримання
осіб, затриманих за порушення законодавства України, здійснення
контролю за дотриманням якого віднесено до компетенції
Держприкордонслужби. 

 Адміністрація Держприкордонслужби,
Мінекономрозвитку, Мінфін. 

 IV квартал 2011 р. - 2015 рік. 

 83. Удосконалити систему обміну інформацією щодо протидії
незаконній міграції з прикордонними відомствами суміжних держав. 

 Адміністрація Держприкордонслужби. 

 2012-2015 роки. 

 84. Проводити активну роботу із залучення коштів міжнародних
організацій для вирішення питань, пов'язаних із незаконною
міграцією. 

 ДМС, МВС, Адміністрація
Держприкордонслужби,
Мінекономрозвитку, Мінфін,
Мінсоцполітики. 

 Постійно. 


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (11.03.2017)
Просмотров: 790
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar