Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Розпорядження КМУ №523-р від 16.05.2014. Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 травня 2014 р. № 523-р 
Київ

Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ 
№ 905-р від 19.08.2015 
№ 1031-р від 30.09.2015 
№ 18-р від 20.01.2016}

1. Відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України “Про адміністративні послуги” затвердити перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, згідно з додатком.

2. Місцевим державним адміністраціям, при яких утворено центри надання адміністративних послуг, забезпечити:

1) у місячний строк з дня набрання чинності цим розпорядженням:

включення адміністративних послуг, наведених у затвердженому цим розпорядженням переліку, до переліків адміністративних послуг, які надаються через такі центри;

розміщення актуальної та повної інформації про адміністративні послуги, які надаються через центри надання таких послуг, з урахуванням пунктів 12, 13, 15 і 20 Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 66, ст. 2396), та поширення зазначеної інформації у місцевих засобах масової інформації;

2) взаємодію з органами виконавчої влади, які є суб’єктами надання адміністративних послуг, для належної організації надання таких послуг через центри їх надання, у тому числі здійснення адміністраторами прийому заяв суб’єктів звернень, видачі їм оформлених результатів надання адміністративних послуг або рішень про відмову в їх наданні;

3) проведення за участю представників зазначених органів навчальних заходів для адміністраторів з метою належної організації надання адміністративних послуг через центри їх надання;

4) визначення дати, з якої адміністративні послуги, наведені в затвердженому цим розпорядженням переліку, надаються через відповідні центри, але не пізніше ніж з відповідної дати, зазначеної в пункті 5 цього розпорядження. Заяви про надання адміністративних послуг, що надіслані суб’єктами звернення поштою до такої дати, але надійшли після неї, не пізніше одного робочого дня після їх надходження передаються відповідним центрам надання адміністративних послуг, про що суб’єкти звернення повідомляються в установленому законодавством порядку.

3. Органам виконавчої влади, які є суб’єктами надання адміністративних послуг, наведених у затвердженому цим розпорядженням переліку, забезпечити:

1) у місячний строк з дня набрання чинності цим розпорядженням:

внесення необхідних змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності);

розміщення інформації про дату, перелік і порядок надання адміністративних послуг через центри їх надання з урахуванням частини другої статті 6 Закону України “Про адміністративні послуги” на власних офіційних веб-сайтах та у місцях прийому суб’єктів звернень;

2) взаємодію з органами, які утворили центри надання адміністративних послуг, для належної організації надання таких послуг через центри їх надання, у тому числі здійснення адміністраторами прийому заяв суб’єктів звернень, видачі їм оформлених результатів надання адміністративних послуг або рішень про відмову в їх наданні;

3) надання на підставі запитів адміністраторів інформації, необхідної для виконання покладених на них завдань;

4) надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у встановлені законом строки на підставі відповідних документів, одержаних від адміністраторів;

5) передання в користування (оренду) в разі потреби органам, які утворили центри надання адміністративних послуг, необхідного обладнання, програмного забезпечення, паролів доступу до такого програмного забезпечення, баз даних у встановленому законодавством порядку;

6) участь своїх представників у навчальних заходах для адміністраторів з метою належної організації надання адміністративних послуг через центри їх надання;

7) визначення дати, з якої адміністративні послуги, наведені у затвердженому цим розпорядженням переліку, надаються через відповідні центри, але не пізніше ніж з відповідної дати, зазначеної в пункті 5 цього розпорядження;

8) недопущення із зазначеної дати прийому заяв суб’єктів звернень (у тому числі тих, що надійшли поштою) щодо адміністративних послуг, які надаються через центри їх надання, видачі суб’єктам звернень оформлених результатів надання адміністративних послуг або рішення про відмову в їх наданні. Заяви про надання адміністративних послуг, що надіслані суб’єктами звернення поштою до такої дати, але надійшли після неї, не пізніше одного робочого дня після їх надходження передаються відповідним центрам надання адміністративних послуг, про що суб’єкти звернення повідомляються в установленому законодавством порядку;

9) своєчасне внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють питання надання адміністративних послуг у відповідних сферах, з метою організації надання адміністративних послуг через центри їх надання.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування керуватися цим розпорядженням у своїй діяльності із забезпечення функціонування центрів надання адміністративних послуг.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня опублікування, крім пунктів 31, 32, 47-51 затвердженого ним переліку, які набирають чинності з 1 вересня 2014 р., пунктів 1-8, 11-21, 24-30, які набирають чинності з 1 жовтня 2014 р., і пунктів 9, 10, 22, 23, 33-46, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70

 

 

 

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 16 травня 2014 р. № 523-р

 

 

 

ПЕРЕЛІК 
адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг

Найменування адміністративної послуги

Правові підстави для надання адміністративної послуги

1. Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”

2. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

-“-

3. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

-“-

4. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

-“-

5. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

-“-

6. Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

-“-

7. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

-“-

8. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”

9. Державна реєстрація: 
права власності на нерухоме майно 
інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

10. Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

-“-

11. Реєстрація громадського об’єднання

Закон України “Про громадські об’єднання”

12. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

-“-

13. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

-“-

14. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

-“-

15. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

-“-

16. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

-“-

17. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання

Закон України “Про громадські об’єднання”

18. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”

19. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

-“-

20. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

-“-

21. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

-“-

22. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)****

Закони України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”, “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”

23. Оформлення та видача проїзного документа дитини****

Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”

24. Оформлення та видача паспорта громадянина України****

Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” 
постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

25. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого****

Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” 
постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

26. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку****

постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

27. Реєстрація місця проживання особи****

Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”

28. Зняття з реєстрації місця проживання особи****

-“-

29. Реєстрація місця перебування особи****

-“-

30. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи****

-“-

31. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці*

Закон України “Про охорону праці”

32. Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування*

Закон України “Про дорожній рух”

33. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

34. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

-“-

35. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

36. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

-“-

37. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

-“-

38. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

-“-

39. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

-“-

40. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

-“-

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

 

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

 

обмеження у використанні земель

 

земельну ділянку

 

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

 

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

 

41. Видача довідки про: 
1) наявність та розмір земельної частки (паю) 
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Земельний кодекс України

42. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Закон України “Про землеустрій”

43. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

-“-

44. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

-“-

45. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Закон України “Про оцінку земель”

46. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”

47. Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

48. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Кодекс цивільного захисту України

49. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання підготовчих робіт***

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”

50. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання будівельних робіт***

-“-

51. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації***

-“-

52. Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

Закони України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (11.03.2017)
Просмотров: 1268
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar