Главная » Статьи » Правила

Наказ №216. Інструкція про виготовлення і правила користування єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків


Про затвердження Інструкції про виготовлення і правила користування єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків  

Наказ Міністерства освіти України 
від 19 червня 1996 року N 216 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
26 липня 1996 р. за N 389/1414 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року N 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків" НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Інструкцію про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків та зразок Єдиного квитка для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, що додаються. 

2. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам (директорам) вищих навчальних закладів, директорам профтехучилищ забезпечити до 1 вересня 1996 року виготовлення квитків, організацію обліку їх і видачі дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків. 

3. Наказ Міністерства освіти України від 10 серпня 1994 р. N 249 "Про затвердження зразка Єдиного квитка для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, і Інструкції про нього" скасувати. 

4. Даний наказ з додатками опублікувати в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти України". 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Міністра Савченко О.Я. і Бабака В.П. 

 
 
Міністр
М.З.Згуровський 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Міністерства освіти України 
від 19 червня 1996 р. N 216 

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
26 липня 1996 р. за N 389/1414 


ІНСТРУКЦІЯ 
ПРО ВИГОТОВЛЕННЯ І ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЄДИНИМ КВИТКОМ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ ПІКЛУВАННЯ БАТЬКІВ 

1. Інструкцію про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року N 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків". 

2. Єдиний квиток виготовляється Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, міністерствами і відомствами, яким підпорядковані навчально-виховні заклади, за зразком, затвердженим Міністерством освіти, за погодженням з Міністерством культури і мистецтв, Міністерством у справах молоді і спорту, Міністерством транспорту, Державним комітетом по житлово-комунальному господарству. 

3. Єдиний квиток затвердженого зразка надає право дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, що виховуються або навчаються у навчально-виховних закладах, на безплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд, безплатний проїзд у громадському міському (приміському) транспорті (крім таксі). 

4. Квиток виготовляється з картону розміром 10 см х 7,5 см. 

5. На лицьовій стороні квитка (на середині верхньої частини) повинен бути зображений малий герб України (висотою 20 мм, шириною 15 мм), знизу (15 мм) великими буквами (висотою 5 мм) напис "Єдиний квиток". 

На внутрішньому боці квитка повинні бути позначені: номер і серія квитка, кому виданий (прізвище, ім'я, по батькові), ким виданий. 

На правому боці квитка поміщається витяг з постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року N 226 про права власника цього квитка. 

6. Бланки Єдиного квитка є документом суворої звітності, знаходяться на збереженні в міністерствах і відомствах, яким підпорядковані навчально-виховні заклади, в Міністерстві освіти Автономної Республіки Крим, управліннях освіти обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, в районних (міських) управліннях (відділах) освіти, які видають бланки Єдиних квитків за заявками під розписку керівникам навчально-виховних закладів. У розписці повинні бути зазначені номери отриманих бланків. 

Видача бланків іншим працівникам за дорученням керівника навчально-виховного закладу допускається лише як виняток. 

Бланки реєструються в журналі за формою, що додається, прошнурованому, пронумерованому і скріпленому сургучевою печаткою і підписом керівників вищезазначених установ, а також керівником навчально-виховного закладу. 

7. Бланки квитків, журнали зберігаються на рівні з грошовими документами у вогнетривкій шафі, а при зміні керівництва передаються при прийманні справ за актом. 

8. На Єдиному квитку внизу, в лівому кутку бланка, ставиться гербова печатка навчально-виховного закладу. 

9. Квитки видаються дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, що знаходяться в дитячих будинках або навчаються в школах-інтернатах, дитячих будинках сімейного типу, у загальноосвітніх школах, професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладах. У навчально-виховних закладах ведеться спеціальний облік Єдиних квитків. Квиток дійсний за наявності фотографії, печатки і підпису керівника даного закладу. 

10. Єдиний квиток знаходиться у студентів, учнів шкіл і професійних навчально-виховних закладів. За згодою учнів I - IV класів квитки можуть зберігатися у вихователя групи. Використовуються під час індивідуальних поїздок, відвідування видовищних заходів. Колективне відвідування видовищних заходів здійснюється за попередніми заявками або домовленістю керівників установ і організацій, які їх проводять. 

11. Загублені і пошкоджені квитки поновлюються за рішенням адміністрації навчального закладу у місячний термін. Використані квитки підлягають списанню і знищенню за актом, який зберігається у навчальному закладі 3 роки. 

12. Відповідальність за зберігання бланків Єдиного квитка, правильне їх оформлення і видачу покладається на керівників дитячих будинків, шкіл-інтернатів, інших навчально-виховних і навчальних закладів. 

13. Єдиний квиток видається на 5 років на час перебування вихованців, учнів, студентів у даному закладі. 


Нравится? Лайкни!Категория: Правила | Добавил: yurist-online (05.06.2015)
Просмотров: 1711
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar