Главная » Статьи » Укази Президента України

Указ Президента N 186/2016 від 29.04.2016. Про внесення змін до Указів від 2 квітня 2010 року N 504 та від 14 липня 2014 року N 592


УКАЗ
Президента України


Про внесення змін до Указів Президента України від 2 квітня 2010 року N 504 та від 14 липня 2014 року N 592

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Внести до указів Президента України такі зміни:

у Положенні про Адміністрацію Президента України, затвердженому Указом Президента України від 2 квітня 2010 року N 504 (зі змінами, внесеними Указами від 5 квітня 2011 року N 352, від 30 червня 2011 року N 722, від 8 липня 2011 року N 739, від 29 листопада 2011 року N 1081, від 16 січня 2013 року N 23, від 16 грудня 2013 року N 686, від 9 квітня 2014 року N 387, від 10 червня 2014 року N 522, від 3 липня 2014 року N 558, від 9 липня 2014 року N 588, від 14 липня 2014 року N 592, від 26 грудня 2014 року N 958 і від 28 квітня 2016 року N 181):

а) у пункті 7:

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"Керівник апарату Адміністрації Президента України".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати абзацами шостим - дев'ятим;

в абзаці шостому слова "перший помічник Президента України, помічники" виключити;

б) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Глава Адміністрації Президента України, його Перший заступник та заступники, Керівник апарату Адміністрації Президента України, радники Президента України, Прес-секретар Президента України, уповноважені Президента України призначаються на посади і звільняються з посад Президентом України.

Інші працівники Адміністрації призначаються на посади і звільняються з посад Керівником апарату Адміністрації Президента України";

в) у пункті 9:

у підпункті 3:

- доповнити підпункт після слів "заступників Глави Адміністрації" словами "Керівника апарату Адміністрації Президента України";

- слова "першого помічника Президента України" виключити;

у підпункті 6:

- доповнити підпункт після слів "заступників Глави Адміністрації Президента України" словами "Керівника апарату Адміністрації Президента України";

- слова "першого помічника Президента України, помічників" виключити;

підпункт 7 виключити;

у підпункті 8 слова "єдиний порядок проходження і опрацювання документів в Адміністрації" виключити;

у підпункті 9 слова "та положення про них, а також посадові інструкції керівників таких структурних підрозділів" виключити;

г) абзац третій пункту 10 викласти в такій редакції:

"забезпечують виконання покладених на Адміністрацію завдань";

д) доповнити Положення пунктом 10 1 такого змісту:

"10 1. Керівник апарату Адміністрації Президента України здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи державних службовців та інших працівників в Адміністрації.

Керівник апарату Адміністрації Президента України:

1) організовує планування роботи з персоналом в Адміністрації, в тому числі організовує відповідно до законодавства проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби;

2) призначає на посади та звільняє з посад в установленому порядку державних службовців Адміністрації, вирішує відповідно до законодавства інші питання проходження ними державної служби в Адміністрації;

3) присвоює ранги державним службовцям Адміністрації, які займають посади державної служби відповідної категорії;

4) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців Адміністрації;

5) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення державних службовців Адміністрації, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

6) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Адміністрації;

7) виконує функції роботодавця стосовно працівників Адміністрації, які не є державними службовцями;

8) створює в Адміністрації належні для роботи умови та їх матеріально- технічне забезпечення;

9) визначає єдиний порядок проходження і опрацювання документів в Адміністрації;

10) затверджує в установленому порядку положення про структурні підрозділи Адміністрації, а також посадові інструкції;

11) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Керівник апарату Адміністрації Президента України у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази.

Керівник апарату Адміністрації Президента України може мати не більше трьох заступників - керівників самостійних структурних підрозділів Адміністрації.

У разі тимчасової відсутності Керівника апарату Адміністрації Президента України його повноваження виконує один із його заступників, на якого тимчасове виконання повноважень покладено відповідним наказом Керівника апарату Адміністрації Президента України";

е) у пункті 12:

абзац другий доповнити словами "Керівника апарату Адміністрації Президента України";

в абзаці четвертому слова "призначення на посади та звільнення з посад їх працівників" виключити;

абзац п'ятий виключити;

є) в абзаці другому пункту 13 слова "а також положення про самостійні структурні підрозділи Адміністрації" виключити;

ж) пункт 14 виключити;

2) у статті 2 Указу Президента України від 14 липня 2014 року N 592 "Питання Адміністрації Президента України" (зі змінами, внесеними Указами від 20 серпня 2014 року N 656, від 26 грудня 2014 року N 958, від 30 травня 2015 року N 305, від 25 вересня 2015 року N 561 і від 28 квітня 2016 року N 181):

а) доповнити статтю після абзацу "заступники Глави Адміністрації Президента України" абзацом такого змісту:

"Керівник апарату Адміністрації Президента України";

2. Главі Адміністрації Президента України здійснити в установленому порядку заходи, що випливають із цього Указу.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України
П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
29 квітня 2016 року
N 186/2016


Нравится? Лайкни!Категория: Укази Президента України | Добавил: yurist-online (17.05.2016)
Просмотров: 1062
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar