Главная » Статьи » Законопроекти ВР / Законопроекты ВР

Проект закону Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо права власності іноземних інвесторів на землю)


Проект

вносять народні депутати України: Г. Заболотний, О. Дехтярчук, С. Кіраль, І. Мірошніченко, В. Івченко, Л. Козаченко, Н. Кацер-Бучковська, В. Кривенко 


ЗАКОН УКРАЇНИ


Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо права власності іноземних інвесторів на землю)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) такі зміни:

1) у статті 142 слова "іноземними юридичними особами" замінити словами "юридичними особами, створеними за законодавством іншим, ніж законодавство України,";

2) частину п'яту статті 22 викласти в такій редакції:

"5. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення не можуть набуватися у власність іноземцями, особами без громадянства, іноземними підприємствами, підприємствами, у статутному (складеному) капіталі яких є іноземна інвестиція (спільними підприємствами, підприємствами з іноземними інвестиціями), юридичними особами, створеними за законодавством іншим, ніж законодавство України, іноземними державами, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями (крім набуття таких земельних ділянок у порядку спадкування)";

3) пункт "а" частини першої та пункт "а" частини третьої статті 81, пункт "г" частини п'ятої статті 83, пункті "б" частини п'ятої статті 84 викласти в такій редакції:

"придбання за цивільно-правовими договорами";

4) текст статті 82 викласти в такій редакції:

"1. Юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, крім осіб, визначених у частині п'ятій статті 22 цього Кодексу, можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності у разі:

а) придбання цивільно-правовими договорами;

б) внесення земельних ділянок засновниками (учасниками) таких юридичних осіб до статутного (складеного) капіталу;

в) прийняття спадщини;

г) виникнення інших підстав, передбачених законом.

2. Юридичні особи, створені за законодавством, іншим, ніж законодавство України, можуть набувати у власність земельні ділянки несільськогосподарського призначення:

а) у межах населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна та для спорудження об'єктів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності;

б) за межами населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна.

3. Юридичні особи, створені відповідно до законодавства України та визначені у частині п'ятій статті 22 цього Кодексу, можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення із земель приватної власності у випадках, визначених частинами першою та другою цієї статті, а із земель державної та комунальної власності - у порядку, встановленому статтею 129 цього Кодексу.

4. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, отримані в спадщину юридичними особами, зазначеними у частині п'ятій статті 22 цього Кодексу, підлягають відчуженню протягом одного року";

5) у частині другій статті 93 слова "юридичним особам України, іноземцям і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об'єднанням і організаціям, а також іноземним державам" замінити словами "юридичним особам, створеним відповідно до законодавства України, іноземцям, особам без громадянства, юридичним особам, створеним за законодавством іншим, ніж законодавство України, іноземним державам, міжнародним урядовим та неурядовим організаціям";

6) у статті 129:

а) назву викласти в такій редакції:

"Стаття 129. Особливості продажу земельних ділянок державної або комунальної власності юридичним особам, створеним за законодавством іншим, ніж законодавство України, іноземним державам, міжнародним урядовим та неурядовим організаціям";

б) у частинах першій та другій слова "іноземним державам та іноземним юридичним особам" замінити словами "юридичним особам, створеним за законодавством іншим, ніж законодавство України, іноземним державам, міжнародним урядовим та неурядовим організаціям";

в) у частині третій слова "іноземним юридичним особам" замінити словами "юридичним особам, створеним за законодавством іншим, ніж законодавство України", а слова "іноземною юридичною особою" - словами "цими особами";

г) у частині четвертій слова "Іноземні держави" замінити словами "Іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації";

ґ) частині п'яту викласти в такій редакції:

"5. Юридичні особи, створені за законодавством іншим, ніж законодавство України, зацікавлені у придбанні земельних ділянок, що перебувають у власності:

держави - подають клопотання до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації;

держави, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, - подають клопотання до державного органу приватизації;

територіальних громад - подають клопотання до сільської, селищної, міської ради.

До клопотання додається документ, що посвідчує право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці, копія свідоцтва про реєстрацію юридичною особою, створеною за законодавством іншим, ніж законодавство України, постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України";

7) у пункті "б" частини першої статті 130 слова "юридичні особи України" замінити словами "юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, крім осіб, визначених у частині п'ятій статті 22 цього Кодексу,";

8) у статті 131:

а) у назві слово "угод" замінити словом "договорів";

б) у частині першій слова "юридичні особи України" замінити словами "юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, крім осіб, визначених у частині п'ятій статті 22 цього Кодексу";

9) у частинах сьомій і восьмій статті 137 слова "частка іноземного капіталу" замінити словами "іноземна інвестиція", слова "іноземних громадян" - словом "іноземців", а слова "іноземних юридичних осіб" - словами "юридичних осіб, створених за законодавством іншим, ніж законодавство України,";

10) у пункті "е" частини першої статті 140 та пункті "д" частини першої статті 143 слова "іноземними особами та особами без громадянства" замінити словами "іноземцями, особами без громадянства, іноземними підприємствами, підприємствами, у статутному (складеному) капіталі яких є іноземна інвестиція (спільними підприємствами, підприємствами з іноземними інвестиціями), юридичними особами, створеними за законодавством іншим, ніж законодавство України, іноземними державами, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України
А. Парубій


Нравится? Лайкни!Категория: Законопроекти ВР / Законопроекты ВР | Добавил: yurist-online (21.04.2016)
Просмотров: 1259
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar