Главная » Статьи » Законопроекти ВР / Законопроекты ВР

Законопроект №4121. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському


Реєстр N 4121 
Доопрацьований проект

вноситься народними депутатами України І. Васюником, Я. Дубневичем, М. Кадикало, В. Корчиком, С. Євтушком, Б. Козирем, Д. Лінько, О. Сугоняко 


ЗАКОН УКРАЇНИ


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у статті 135:

частину першу після слів "Безквитковий проїзд пасажира," доповнити словами "в тому числі проїзд без реєстрації або компостування проїзного документа,";

у абзаці четвертому частини першої слово "двадцятикратному" замінити на слово "тридцятикратному";

2) у статті 229:

у частині першій після слів та цифр ", частина друга статті 134, абзаци" доповнити словом "четвертий,";

у пункті 1 частини другої слово "абзац" замінити словами "абзаци четвертий та".

2. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 32, ст. 273 із наступними змінами):

1) статтю 1 доповнити згідно алфавітного порядку наступними абзацами:

"автоматизована система обліку оплати проїзду - це програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка;

електронний квиток - це проїзний документ встановленої форми, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на одержання транспортних послуг;

квиток - це проїзний документ встановленої форми, який надає право пасажиру на одержання транспортних послуг;";

2) частину дев'яту статті 6 після слів "на відповідній території" доповнити словами "; запроваджують автоматизовану систему обліку оплати проїзду та встановлюють порядок її функціонування, а також види, форми носіїв, порядок обігу та реєстрації проїзних документів; визначають особу, уповноважену здійснювати справляння плати за транспортні послуги у випадках запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду";

3) статтю 35 доповнити абзацом такого змісту:

"Правила користування міським пасажирським автомобільним транспортом затверджуються органами місцевого самоврядування.";

4) абзац третій частини другої статті 39 після слів "(для пільгового проїзду - посвідчення особи встановленого зразка чи довідка, на підставі якої надається пільга)" доповнити словами ", а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду - електронний квиток та документи для пільгового проїзду.";

5) абзаци другий та третій частини другої статті 41 викласти у такій редакції:

"мати при собі квиток на проїзд, на перевезення багажу, за наявності права пільгового проїзду - відповідне посвідчення чи довідку, на підставі якої надається пільга, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, - зареєструвати електронний квиток;

виконувати вимоги правил надання послуг та правил користування пасажирським автомобільним транспортом.";

6) частину другу статті 42 після слів "з моменту посадки в автобус" доповнити словами ", в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду - з моменту реєстрації електронного квитка".

3. У Законі України "Про міський електричний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 51, ст. 548 із наступними змінами):

1) статтю 1 доповнити згідно алфавітного порядку наступними абзацами:

"автоматизована система обліку оплати проїзду - це програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка;

електронний квиток - це проїзний документ встановленої форми, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на одержання транспортних послуг;

квиток - це проїзний документ встановленої форми, який надає право пасажиру на одержання транспортних послуг;";

2) частину третю статті 4 після слів "що дає право на пільговий проїзд згідно із законодавством" доповнити словами ", а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду - реєстрація електронного квитка.";

3) статтю 4 доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Правила користування міським електричним транспортом затверджуються органами місцевого самоврядування.";

4) у частині першій статті 6 слова "які затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту і" виключити;

5) статтю 8 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Органи місцевого самоврядування запроваджують автоматизовану систему обліку оплати проїзду, встановлюють порядок її функціонування, а також форми носіїв, види, порядок обігу та реєстрації проїзних документів, визначають особу, уповноважену здійснювати справляння плати за транспортні послуги у випадках запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду.";

6) у абзаці четвертому частини першої статті 13 слово "здійснювати" замінити словом "забезпечувати";

4. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 24, ст. 170 із наступними змінами):

1) підпункт 10 пункту "а" частини першої статті 30 викласти у такій редакції:

"10) затвердження маршрутів і графіків руху, правил користування міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством;";

2) пункт "а" частини першої статті 30 доповнити підпунктами 10 1 та 10 2 такого змісту

"10 1) прийняття рішення про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності;

10 2) встановлення порядку функціонування та вимог до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності, а також видів, форм носіїв, порядку обігу та реєстрації проїзних документів;".

5. Частину другу статті 38 1 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252 із наступними змінами) після слів "(крім таксі)" доповнити словами "за наявності посвідчення чи довідки, зазначених у цьому Законі, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, - також електронного квитка".

6. Абзац четвертий частини п'ятої статті 6 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 22, ст. 262 із наступними змінами) після слів "адміністративного району" доповнити словами "за наявності посвідчення встановленого зразка, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, - також електронного квитка".

7. У Законі України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 16, ст. 200 із наступними змінами):

1) пункт 15 частини першої статті 20 після слів "на території України" доповнити словами "за наявності посвідчення встановленого зразка, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, - також електронного квитка";

2) пункт 9 частини першої статті 21 після слова і цифри "категорії 2" доповнити словами ", за наявності посвідчення встановленого зразка, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, - також електронного квитка";

3) у пункті 1 частини третьої статті 30 слова ", на території України" замінити словами "на території України за наявності посвідчення встановленого зразка, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду,  - також електронного квитка".

8. Перше речення пункту 4 статті 14 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190 із наступними змінами) після слів "приміських маршрутів" доповнити словами "за наявності посвідчення встановленого зразка, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, - також електронного квитка".

9. Пункт 7 частини першої статей 12 і 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425 із наступними змінами) після слів "місця проживання" доповнити словами ", за наявності посвідчення встановленого зразка, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, - також електронного квитка".

10. Пункт 11 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 40-41, ст. 249 із наступними змінами) після слів "(за винятком таксі)" доповнити словами "за наявності посвідчення встановленого зразка, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, - також електронного квитка".

11. Пункт 4 частини шостої статті 13 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142 із наступними змінами) після слів "місця проживання" доповнити словами ", за наявності посвідчення встановленого зразка, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, - також електронного квитка".

II. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

1) розробити та затвердити Порядок взаємодії органів місцевого самоврядування та органів соціального захисту населення щодо забезпечення осіб, яким законом надано право пільгового проїзду, електронними квитками у випадках запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України


Нравится? Лайкни!Категория: Законопроекти ВР / Законопроекты ВР | Добавил: yurist-online (17.01.2017)
Просмотров: 908
Всего комментариев: 0
avatar