Главная » Статьи » Законы Украины / Закони України

ЗУ №265/95-ВР від 06.07.1995 р. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг


ЗАКОН УКРАЇНИ

від 06 липня 1995 року №265/95-ВР 
Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг 

Закон введено в дію з дня опублікування - 11 липня 1995 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 6 липня 1995 року N 266/95-ВР)

Із змінами і доповненнями, внесеними 
Законами України 
від 6 червня 1996 року N 227/96-ВР 
(Законом України від 6 червня 1996 року N 227/96-ВР
 цей Закон викладено в новій редакції),
від 1 червня 2000 року N 1776-III
(Законом України від 1 червня 2000 року N 1776-III
 цей Закон викладено в новій редакції),
 від 13 липня 2000 року N 1927-III,
 від 21 грудня 2000 року N 2156-III,
 від 4 жовтня 2001 року N 2746-III,
 від 26 грудня 2002 року N 380-IV, 
від 22 травня 2003 року N 860-IV, 
від 27 листопада 2003 року N 1344-IV,
 від 6 жовтня 2004 року N 2056-IV,
 від 23 грудня 2004 року N 2285-IV,
 від 25 березня 2005 року N 2505-IV,
від 2 грудня 2010 року N 2756-VI
(зміни, передбачені абзацами другим - шостим підпункту 4 пункту 25 розділу I
 Закону України від 2 грудня 2010 року N 2756-VI, набирають чинності з 1 січня 2012 року;
 зміни, передбачені абзацами тринадцятим - п'ятнадцятим підпункту 9 пункту 25
 розділу I Закону України від 2 грудня 2010 року N 2756-VI, набирають чинності з 1 січня 2014 року,
 враховуючи зміни внесені Законами України від 7 липня 2011 року N 3609-VІ,
 від 24 травня 2012 року N 4834-VI,
 від 21 червня 2013 року N 357-VII),
 від 7 липня 2011 року N 3609-VI
 від 4 листопада 2011 року N 4014-VI,
 від 13 квітня 2012 року N 4652-VI,
 від 24 травня 2012 року N 4834-VI,
 від 5 липня 2012 року N 5083-VI,
 від 2 жовтня 2012 року N 5316-VI,
 від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
 від 6 грудня 2012 року N 5518-VI
(зміни, внесені підпунктом 2, абзацами четвертим, п'ятим підпункту 6 пункту 5 розділу І
 Закону України від 6 грудня 2012 року N 5518-VI, набирають чинності з 1 січня 2015 року, 
враховуючи зміни, внесені Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII),
 від 4 липня 2013 року N 406-VII,
від 15 квітня 2014 року N 1206-VII,
від 28 грудня 2014 року N 71-VIII,
від 1 липня 2015 року N 569-VIII

(У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 22 травня 2003 року N 860-IV)
(У тексті Закону слова "суб'єкт підприємницької діяльності" у всіх відмінках і числах замінено словами "суб'єкт господарювання" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом України від 2 грудня 2010 року N 2756-VI)
(У тексті Закону слова "органи державної податкової служби України", "органи державної податкової служби" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" в усіх відмінках замінено словами "органи доходів і зборів" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII)

Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі. 

(абзац перший преамбули із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 06.12.2012 р. N 5518-VI)

Встановлення норм щодо незастосування реєстраторів розрахункових операцій у інших законах, крім Податкового кодексу України, не допускається. 

(преамбула у редакції Закону
 України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Виключена

(стаття 1 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 21.12.2000 р. N 2156-III,
 виключена згідно із Законом
 України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

Стаття 2. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 

фіскальні функції - здатність реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати одноразове занесення, довготермінове зберігання у фіскальній пам'яті, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти; 

реєстратор розрахункових операцій - пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для подальшого переказу. До реєстраторів розрахункових операцій відносяться: електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) тощо; 

(абзац третій статті 2 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 01.07.2015 р. N 569-VIII)

розрахункова операція - приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки - оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця; 

електронний контрольно-касовий апарат - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування найменування і ціни товарів (послуг) та облік їх кількості, друкування розрахункових та інших звітних документів. У цьому Законі до електронних контрольно-касових апаратів відносяться також торговельні автомати або інше подібне устаткування, що призначене для операцій з продажу товарів (послуг) без видачі покупцю чека, іншого звітного документа за готівкові кошти чи їх замінники - жетони, картки платіжних систем або інші замінники грошей, без участі фізичної особи, яка контролює здійснення оплати таких товарів (послуг); 

(абзац п'ятий статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 21.12.2000 р. N 2156-III)

комп'ютерно-касова система - реєстратор розрахункових операцій, виконаний із застосуванням комп'ютерних засобів, який додатково виконує технологічні операції, визначені сферою його застосування, і забезпечує друкування розрахункових та інших звітних документів; 

електронний контрольно-касовий реєстратор - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує облік кількості реалізованих товарів (послуг) найменування, друкування розрахункових та інших звітних документів; 

(абзац сьомий статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 21.12.2000 р. N 2156-III)

вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор - реєстратор розрахункових операцій, призначений для забезпечення реалізації фіскальних функцій у складі програмно-технічного комплексу самообслуговування, автоматів з продажу товарів (послуг) тощо;

(статтю 2 доповнено новим абзацом восьмим
 згідно із Законом України від 01.07.2015 р. N 569-VIII)

програмно-технічний комплекс самообслуговування - у значенні, наведеному в Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні";

(статтю 2 доповнено новим абзацом дев'ятим
згідно із Законом України від 01.07.2015 р. N 569-VIII,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцять сьомий
 вважати відповідно абзацами десятим - двадцять дев'ятим)

електронний таксометр - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування тарифів за проїзд та облік вартості наданих послуг з перевезень пасажирів; 

автомат з продажу товарів (послуг) - реєстратор розрахункових операцій, який в автоматичному режимі здійснює видачу (надання) за готівкові кошти або із застосуванням платіжних карток, жетонів тощо товарів (послуг) і забезпечує відповідний облік їх кількості та вартості та створює контрольну стрічку в електронному вигляді; 

(абзац одинадцятий статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 24.05.2012 р. N 4834-VI)

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій - перелік моделей реєстраторів розрахункових операцій та їх модифікацій, які мають підтвердження відповідності вимогам діючих державних технічних регламентів та стандартів згідно із Законом України "Про підтвердження відповідності", а також відповідають вимогам нормативних актів України, і такі реєстратори розрахункових операцій дозволені для застосування у сфері, визначеній цим Законом; 

(абзац дванадцятий статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 24.05.2012 р. N 4834-VI,
 від 05.07.2012 р. N 5083-VI)

фіскальна пам'ять - запам'ятовуючий пристрій у складі реєстратора розрахункових операцій, призначений для одноразового занесення, зберігання і багаторазового зчитування підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, яку неможливо змінити або знищити без пошкодження самого пристрою; 

виробник - суб'єкт господарювання, який виробляє реєстратори розрахункових операцій і є власником конструкторсько-технологічної та програмної документації або відповідної ліцензії на їх виготовлення; 

постачальник - суб'єкт господарювання, який є виробником або за договором з виробником організовує продаж, передачу в оренду, лізинг, технічне обслуговування і ремонт реєстраторів розрахункових операцій;

(абзац п'ятнадцятий статті 2 у редакції
 Закону України від 01.07.2015 р. N 569-VIII)

центр сервісного обслуговування - суб'єкт господарювання, який за договором з постачальником надає послуги щодо введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту реєстраторів розрахункових операцій; 

розрахунковий документ - документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну; 

розрахункова книжка - належним чином зброшурована та прошнурована книжка, зареєстрована в органах доходів і зборів, що містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у визначених цим Законом випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій; 

книга обліку розрахункових операцій - прошнурована і належним чином зареєстрована в органах доходів і зборів книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг); 

фінансова санкція - грошова сума, що стягується за порушення вимог цього Закону з суб'єктів господарювання за місцем їх реєстрації до відповідного місцевого бюджету; 

абзац двадцять перший статті 2 виключено

(згідно із Законом України
 від 21.12.2000 р. N 2156-III)

уповноважений банк - банк, зареєстрований на території України, який має ліцензію Національного банку України на проведення валютних операцій і здійснює валютний контроль за операціями суб'єктів господарювання, що проводять операції з купівлі-продажу іноземної валюти на підставі агентських угод з цим банком; 

фіскальний режим роботи - режим роботи опломбованого належним чином реєстратора розрахункових операцій, який забезпечує безумовне виконання ним фіскальних функцій; 

(абзац двадцять третій статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

фіскальний звітний чек - документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить дані денного звіту, під час друкування якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам'яті; 

фіскальний звіт - документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що застосовується для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, який містить дані про виконані операції з початку робочої зміни касира; 

денний звіт - документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить інформацію про денні підсумки розрахункових операцій, проведених з його застосуванням; 

контрольна стрічка - копії розрахункових документів послідовно сформованих реєстратором розрахункових операцій, що надруковані або створені в електронній формі таким реєстратором, а також копії фіскальних звітних чеків у разі створення контрольної стрічки в електронній формі;

(абзац двадцять сьомий статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI,
 у редакції Закону України
 від 05.07.2012 р. N 5083-VI)

місце проведення розрахунків - місце, де здійснюються розрахунки із покупцем за продані товари (надані послуги) та зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги) готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо; 

модем - окремий або у складі реєстратора розрахункових операцій пристрій, призначений для передачі копії сформованих реєстратором розрахункових операцій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків в електронній формі по дротових або бездротових каналах зв'язку, до складу якого входить пам'ять для тимчасового зберігання цих копій. 

(статтю 2 доповнено абзацом згідно із
 Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

Розділ II 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ 

Стаття 3. Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов'язані:

(абзац перший статті 3 у редакції
 Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок; 

2) видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції;

(пункт 2 статті 3 у редакції
 Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

3) застосовувати реєстратори розрахункових операцій, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, з додержанням встановленого порядку їх застосування; 

4) забезпечувати цілісність пломб реєстратора розрахункових операцій та незмінність його конструкції та програмного забезпечення; 

5) у разі незастосування реєстраторів розрахункових операцій у випадках, визначених цим Законом, проводити розрахунки з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки з додержанням встановленого порядку їх ведення, крім випадків, коли ведеться облік через електронні системи прийняття ставок, що контролюються у режимі реального часу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів; 

(пункт 5 статті 3 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 04.10.2001 р. N 2746-III,
 від 16.10.2012 р. N 5463-VI)

6) забезпечувати зберігання використаних книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок протягом трьох років після їх закінчення; 

7) подавати до органів доходів і зборів звітність, пов'язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця у разі, якщо цим пунктом не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв'язку.

Суб'єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій (крім електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг) та реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти) повинні подавати до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв'язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам'яті реєстраторів розрахункових операцій або в пам'яті модемів, які до них приєднані.

(абзац другий пункту 7 статті 3 у редакції
 Закону України від 06.12.2012 р. N 5518-VI,
 враховуючи зміни, внесені Законом України
 від 04.07.2013 р. N 406-VII)

Суб'єкти господарювання, які використовують такі реєстратори розрахункових операцій, як електронні таксометри, автомати з продажу товарів (послуг) та реєстратори розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, повинні подавати до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв'язку інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, яка міститься в фіскальній пам'яті зазначених реєстраторів розрахункових операцій.

(абзац третій пункту 7 статті 3 у редакції
 Закону України від 06.12.2012 р. N 5518-VI,
 враховуючи зміни, внесені Законом України
 від 04.07.2013 р. N 406-VII)

Порядок передачі інформації до органів доходів і зборів по дротових або бездротових каналах зв'язку встановлюється органом доходів і зборів на базі технології, розробленої Національним банком України та погодженої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;

(абзац четвертий пункту 7 статті 3 у редакції
 Закону України від 16.10.2012 р. N 5463-VI)

(пункт 7 статті 3 у редакції Закону
 України від 02.12.2010 р. N 2756-VI,
 враховуючи зміни внесені Законом України
 від 07.07.2011 р. N 3609-VІ)

8) реалізовувати товари (надавати послуги) за умови наявності цінника на товар (меню, прейскуранта, тарифу на послугу, що надається) у грошовій одиниці України; 

9) щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій;

(пункт 9 статті 3 у редакції
 Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 01.07.2015 р. N 569-VIII)

10) друкувати або створювати в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання протягом трьох років; 

(пункт 10 статті 3 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

11) проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій з використанням режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості; 

12) вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку.

Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість;

(пункт 12 статті 3 у редакції Законів
 України від 21.12.2000 р. N 2156-III,
від 01.07.2015 р. N 569-VIII)

13) забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій, а у випадку використання розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня. Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість; 

(пункт 13 статті 3 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 01.07.2015 р. N 569-VIII)

14) вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування без порушення раніше здійсненого належним чином опломбування реєстратора розрахункових операцій, ремонтувати реєстратори розрахункових операцій через центри сервісного обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

(пункт 14 статті 3 у редакції
 Закону України від 01.07.2015 р. N 569-VIII)

15) надавати покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший письмовий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця з метою виконання вимог Закону України "Про захист прав споживачів". Порушення цього правила тягне за собою відповідальність, передбачену зазначеним законом, але не може бути підставою для застосування до порушника адміністративних чи фінансових санкцій, передбачених законодавством з питань оподаткування; 

(статтю 3 доповнено пунктом 15 згідно із
 Законом України від 21.12.2000 р. N 2156-III)

16) у разі виявлення несправностей реєстратора розрахункових операцій, а також пошкодження засобів контролю протягом робочого дня, в якому виявлено несправності чи пошкодження, письмово або засобами електронного зв'язку в довільній формі повідомити центр сервісного обслуговування, а також протягом двох робочих днів після дня виявлення несправностей чи пошкодження письмово або засобами електронного зв'язку в довільній формі повідомити про це контролюючий орган, у якому суб'єкт господарювання зареєстрований платником податків;

(статтю 3 доповнено пунктом 16 згідно із
 Законом України від 01.07.2015 р. N 569-VIII)

Стаття 4. Уповноважені банки, що здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти, а також суб'єкти господарювання, які здійснюють ці операції на підставі агентських угод з уповноваженими банками, зобов'язані: 

1) проводити операції з купівлі-продажу іноземної валюти, змінювати курс валюти відповідно до порядку, встановленого Національним банком України; 

2) проводити операції з купівлі-продажу іноземної валюти через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням у двох примірниках розрахункових документів, що підтверджують виконання цих операцій; 

3) зберігати протягом робочої зміни другий примірник розрахункового документа, що підтверджує здійснення операції; 

4) застосовувати у встановленому порядку лише ті реєстратори розрахункових операцій, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій; 

5) видавати особі, яка купує або продає іноземну валюту, перший примірник розрахункового документа на повну суму операції; 

6) здійснювати операції з купівлі-продажу іноземної валюти тільки за рахунок коштів банку; 

7) забезпечувати відповідність готівкових коштів та іноземної валюти на місці проведення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти даним фіскального звіту; 

8) проводити технічне обслуговування без порушення раніше здійсненого належним чином опломбування реєстратора розрахункових операцій, ремонтувати реєстратори розрахункових операцій через центри сервісного обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

(пункт 8 статті 4 у редакції
 Закону України від 01.07.2015 р. N 569-VIII)

9) забезпечувати цілісність пломб реєстраторів розрахункових операцій, а також незмінність програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції. 

Стаття 5. На період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та здійснення його ремонту або у разі тимчасового, не більше 7 робочих днів, відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного реєстратора розрахункових операцій. 

(частина перша статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 21.12.2000 р. N 2156-III,
від 01.07.2015 р. N 569-VIII)

У разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій, що застосовується для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, облік цих операцій та формування розрахункових документів здійснюється у порядку, встановленому Національним банком України. 

Стаття 6. Виключена 

(стаття 6 у редакції Закону
 України від 21.12.2000 р. N 2156-III,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI,
виключено згідно із Законом України
 від 01.07.2015 р. N 569-VIII)

Стаття 7. Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), встановлюється органом доходів і зборів. 

(частина перша статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI)

Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, встановлюється органом доходів і зборів за погодженням з Національним банком України. 

(частина друга статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI)

Стаття 8. Форма, зміст розрахункових документів, порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, а також форма та порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок, встановлюються органом доходів і зборів. 

(частина перша статті 8 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI)

Форма, зміст та порядок ведення розрахункових документів, а також форма та порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, встановлюються Національним банком України за погодженням з органом доходів і зборів. 

(частина друга статті 8 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI)

Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються: 

1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку;

(пункт 1 статті 9 у редакції
 Закону України від 04.10.2001 р. N 2746-III,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 15.04.2014 р. N 1206-VII,
у редакції Закону України
 від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

2) при виконанні банківських операцій, крім:

операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, якщо такі операції виконуються не в касах уповноважених банків;

операцій комерційних агентів банків та небанківських фінансових установ з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування, за винятком програмно-технічних комплексів самообслуговування, що дають змогу користувачеві здійснювати виключно операції з отримання коштів;

(пункт 2 статті 9 у редакції
Законів України від 28.12.2014 р. N 71-VIII,
від 01.07.2015 р. N 569-VIII)

3) пункт 3 статті 9 виключено 

(згідно із Законом України
 від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

4) при продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті з оформленням розрахункових і звітних документів та на автомобільному транспорті з видачею талонів, квитанцій, квитків з нанесеними друкарським способом серією, номером, номінальною вартістю, а також при продажу білетів державних лотерей через електронну систему прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та квитків на відвідування культурно-спортивних і видовищних закладів; 

(пункт 4 статті 9 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 21.12.2000 р. N 2156-III,
 від 02.10.2012 р. N 5316-VI,
 від 16.10.2012 р. N 5463-VI)

5) пункт 5 статті 9 виключено

(статтю 9 доповнено пунктом 5 згідно із
 Законом України від 21.12.2000 р. N 2156-III,
 пункт 5 статті 9 у редакції
 Законів України від 04.10.2001 р. N 2746-III,
 від 02.12.2010 р. N 2756-VI,
 виключено згідно із Законом
 України від 04.11.2011 р. N 4014-VI)

6) при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами - підприємцями, які відносяться відповідно до Податкового кодексу України до груп платників єдиного податку, що не застосовують реєстратори розрахункових операцій;

(статтю 9 доповнено пунктом 6 згідно із
 Законом України від 21.12.2000 р. N 2156-III,
 пункт 6 статті 9 у редакції
 Законів України від 04.10.2001 р. N 2746-III,
від 02.12.2010 р. N 2756-VI,
у редакції Закону України
 від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

7) пункт 7 статті 9 виключено 

(статтю 9 доповнено пунктом 7 згідно із
 Законом України від 21.12.2000 р. N 2156-III,
 пункт 7 статті 9 у редакції
 Закону України від 04.10.2001 р. N 2746-III,
 виключено згідно із Законом
 України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

8) при продажу товарів (крім підакцизних) (наданні послуг) особами, які отримали пільговий торговий патент для продажу товарів (надання послуг) відповідно до Податкового кодексу України; 

(статтю 9 доповнено пунктом 8 згідно із
 Законом України від 21.12.2000 р. N 2156-III,
 пункт 8 статті 9 у редакції Закону
 України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

9) при здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими товарами за готівкові кошти на ринках;  

(статтю 9 доповнено пунктом 9 згідно із
 Законом України від 21.12.2000 р. N 2156-III,
 пункт 9 статті 9 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 04.11.2011 р. N 4014-VI)

10) при продажу у кіосках, з лотків та розносок газет, журналів та інших видань, листівок, конвертів, знаків поштової оплати, якщо питома вага такої продукції становить понад 50 відсотків загального товарообігу за відсутності продажу алкогольних напоїв та підакцизних непродовольчих товарів, а також при продажу жетонів та проїзних квитків у касах метрополітену; 

(статтю 9 доповнено пунктом 10 згідно із
 Законом України від 04.10.2001 р. N 2746-III)

11) при продажу води, молока, квасу, олії та живої риби з автоцистерн, цистерн, бочок та бідонів; страв та безалкогольних напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і професійно-технічних навчальних закладів під час навчального процесу;

(статтю 9 доповнено пунктом 11 згідно із
 Законом України від 04.10.2001 р. N 2746-III)

12) якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо). 

(статтю 9 доповнено пунктом 12 згідно із
 Законом України від 06.10.2004 р. N 2056-IV)

13) пункт 13 статті 9 виключено 

(статтю 9 доповнено пунктом 13 згідно із
 Законом України від 06.10.2004 р. N 2056-IV,
пункт 13 статті 9 виключено згідно із
 Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

Стаття 10. Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, а також граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), при перевищенні якого застосування реєстраторів розрахункових операцій є обов'язковим, встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної економічної, фінансової політики. Розрахункові книжки не застосовуються у випадках здійснення підприємницької діяльності, визначених статтею 9 цього Закону. 

(стаття 10 із змінами, внесеними згідно із 
Законами України від 21.12.2000 р. N 2156-III,
 від 16.10.2012 р. N 5463-VI)

Стаття 11. Терміни переведення суб'єктів господарювання на облік розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної економічної, формування та реалізації державної податкової і митної політики, та Національного банку України. 

(стаття 11 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
 від 04.07.2013 р. N 406-VII)

Розділ III
ОБОВ'ЯЗКОВІ ВИМОГИ ДО РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЇХ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ 

Стаття 12. На території України у сферах, визначених цим Законом, дозволяється реалізовувати та застосовувати лише ті реєстратори розрахункових операцій вітчизняного та іноземного виробництва, які включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та конструкція і програмне забезпечення яких відповідає конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника. 

Реєстратор розрахункових операцій, що створює контрольну стрічку в електронній формі, повинен забезпечувати згідно з технологією, розробленою Національним банком України та погодженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, контроль відсутності спотворення або знищення даних про проведені розрахункові операції, копій розрахункових документів, які на ній містяться, можливість ідентифікації зазначеного реєстратора на такій стрічці.

(статтю 12 доповнено новою частиною другою
 згідно із Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI,
 у зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою,
 частина друга статті 12 у редакції
 Закону України від 07.07.2011 р. N 3609-VI,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
 від 04.07.2013 р. N 406-VII)

Не підлягають виключенню з Державного реєстру моделі реєстраторів розрахункових операцій, що раніше пройшли первинну реєстрацію та використовуються суб'єктом господарювання, до закінчення строку їх служби (строку, протягом якого виробник (постачальник) гарантує працездатність таких реєстраторів, у тому числі комплектувальних виробів та їх складових частин, збереження інформації у фіскальній пам'яті, за умови дотримання користувачем вимог експлуатаційних документів). Строк між первинною реєстрацією реєстраторів розрахункових операцій та датою їх виключення з Державного реєстру не повинен бути меншим семи років. У разі зміни законодавчих вимог до використання реєстратора розрахункових операцій виробник (постачальник) зобов'язаний, за наявності технічних можливостей, здійснити доопрацювання реєстратора розрахункових операцій.

(статтю 12 доповнено новою частиною третьою
 згідно із Законом України від 01.07.2015 р. N 569-VIII,
у зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою)

Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, а також Положення про порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної економічної, фінансової політики. 

(частина четверта статті 12 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI)

Стаття 13. Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

(частина перша статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 21.12.2000 р. N 2156-III)

Частину другу статті 13 виключено 

(частина друга статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
 у редакції Закону України
 від 06.12.2012 р. N 5518-VI,
виключено згідно із Законом України
 від 01.07.2015 р. N 569-VIII)

Порядок перевірки реєстраторів розрахункових операцій, у тому числі реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій встановлюється органом доходів і зборів. 

(частина третя статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI)

Особа, яка відповідно до положень статті 9 цього Закону має право вести облік доходів та витрат у відповідних книгах без застосування реєстраторів розрахункових операцій, має право використовувати реєстратори розрахункових операцій без їх переведення у фіскальний режим роботи. При цьому при виникненні спору між контролюючим органом та такою особою щодо обсягу продажу, що дозволяє такій особі користуватися пільгами, визначеними статтею 9 цього Закону, враховуються документи, що є продуктом цих реєстраторів розрахункових операцій. 

(статтю 13 доповнено частиною четвертою
 згідно із Законом України від 21.12.2000 р. N 2156-III,
частина четверта статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 01.07.2015 р. N 569-VIII)

Вимоги щодо створення контрольної стрічки в електронній формі в реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних встановлюються органами доходів і зборів, згідно з технологією, розробленою Національним банком України.

(статтю 13 доповнено частиною п'ятою згідно
 із Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI,
частина п'ята статті 13 у редакції
 Законів України від 07.07.2011 р. N 3609-VI,
 від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 04.07.2013 р. N 406-VII)

Стаття 14. Центри сервісного обслуговування зобов'язані: 

1) проводити свою діяльність відповідно до Положення про порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого Кабінетом Міністрів України; 

(пункт 1 статті 14 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 01.07.2015 р. N 569-VIII)

2) у разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій забезпечувати відновлення його роботи протягом 7 робочих днів; 

(пункт 2 статті 14 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 01.07.2015 р. N 569-VIII)

3) при здійсненні технічного обслуговування або ремонту реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати відповідність їх конструкції та програмного забезпечення конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника; 

4) у разі незабезпечення гарантійного ремонту реєстратора розрахункових операцій не пізніше сьомого робочого дня з дня прийняття в ремонт реєстратора розрахункових операцій ввести в експлуатацію належним чином зареєстрований на суб'єкта господарювання резервний реєстратор розрахункових операцій;

(статтю 14 доповнено пунктом 4 згідно із
 Законом України від 01.07.2015 р. N 569-VIII)

Розділ IV
КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ 

Стаття 15. Контроль за додержанням суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), інших вимог цього Закону здійснюють органи доходів і зборів шляхом проведення фактичних та документальних перевірок відповідно до Податкового кодексу України. 

(частина перша статті 15 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 21.12.2000 р. N 2156-III,
 від 06.12.2012 р. N 5518-VI)

Контроль за додержанням суб'єктами господарювання порядку виконання операцій з купівлі-продажу іноземної валюти здійснюють Національний банк України, органи доходів і зборів шляхом проведення перевірок відповідно до закону. 

(частина друга статті 15 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 06.12.2012 р. N 5518-VI)

Стаття 16. Виключена

(стаття 16 у редакції Закону
 України від 21.12.2000 р. N 2156-III,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 13.04.2012 р. N 4652-VI,
 виключена згідно із Законом
 України від 06.12.2012 р. N 5518-VI)

Розділ V
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ 

Стаття 17. За порушення вимог цього Закону до суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів доходів і зборів застосовуються фінансові санкції у таких розмірах: 

1) у разі встановлення протягом календарного року в ході перевірки факту: проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг); непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи; невідповідності у юридичних осіб на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті, більше ніж на 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а в разі використання юридичною особою розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня; нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об'єкті такого суб'єкта господарювання: 

 

вчинене вперше - 1 гривня; 

за кожне наступне вчинене порушення - 100 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим підпунктом, товарів (послуг); 

 

абзац четвертий пункту 1 статті 17 виключено 

 

2) пункт 2 статті 17 виключено

 

3) двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі невикористання при здійсненні розрахункових операцій у випадках, визначених цим Законом, розрахункової книжки або використання незареєстрованої належним чином розрахункової книжки чи порушення встановленого порядку її використання, або незберігання розрахункових книжок протягом встановленого терміну; 

 

4) пункт 4 статті 17 виключено 

 

5) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі якщо контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій, або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на контрольній стрічці, створеній в електронній формі; 

 

6) п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій без використання режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості; 

 

7) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі порушення встановленого у пункті 1 статті 9 порядку проведення розрахунків через каси підприємств, установ і організацій, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою (за наявності) у встановленому порядку, або у разі порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті; 

 

8) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування при здійсненні розрахункових операцій реєстратора розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення якого внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника за умови відсутності чи пошкодження пломби центру сервісного обслуговування; 

 

9) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - в разі неподання до органів державної податкової служби звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з реєстраторів розрахункових операцій по дротових або бездротових каналах зв'язку, в разі обов'язковості її подання. 

У разі допущення суб'єктом господарювання порушення вимог абзацу другого пункту 7 статті 3 цього Закону вперше протягом 2012 року - фінансові санкції не застосовуються. 

 

Стаття 17 1. За порушення вимог цього Закону до центрів сервісного обслуговування, що забезпечують гарантійний ремонт реєстраторів розрахункових операцій, за рішенням контролюючого органу, який здійснює фактичні перевірки суб'єктів господарювання відповідно до Податкового кодексу України, застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:

у разі незабезпечення гарантійного ремонту реєстратора розрахункових операцій у строки, встановлені цим Законом, та невведення в експлуатацію належним чином зареєстрованого на суб'єкта господарювання резервного реєстратора розрахункових операцій - у розмірі п'яти мінімальних заробітних плат, встановлених законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 

Стаття 18. У разі порушення встановленого цим Законом порядку виконання операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, до уповноважених банків та суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими банками, за рішенням відповідних органів доходів і зборів застосовуються фінансові санкції у таких розмірах: 

1) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі непроведення розрахункових операцій через реєстратор розрахункових операцій, нероздрукування розрахункового документа, що підтверджує виконання операції з купівлі-продажу іноземної валюти, або проведення операції на неповну суму коштів; 

2) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування при здійсненні розрахункових операцій незареєстрованого, неопломбованого або опломбованого з порушенням встановленого порядку реєстратора розрахункових операцій; 

3) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі невідповідності даних розрахункових документів, що підтверджують здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, даним їх других примірників та/або даним фіскального звіту; 

4) п'ятикратного розміру суми, на яку виявлено незбіг, - у разі перевищення суми готівкових коштів або іноземної валюти на місці проведення операцій над сумою коштів, яка зазначена у фіскальному звіті; 

5) п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти реєстратора розрахункових операцій, в який внесено зміни в програмно-технічні засоби, що реалізують фіскальні функції. 

Стаття 19. До суб'єктів господарювання, що реалізують для застосування у сферах, визначених цим Законом, реєстратори розрахункових операцій з числа включених до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення яких внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника, за рішенням відповідних органів доходів і зборів застосовується фінансова санкція у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний реалізований реєстратор розрахункових операцій, при цьому вартість реалізованої продукції повертається покупцю, а реалізована продукція підлягає конфіскації. 

Стаття 20. До суб'єктів господарювання, що здійснюють реалізацію товарів, які не обліковані у встановленому порядку, застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості необлікованих товарів, які не обліковані за місцем реалізації та зберігання, за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість. 

 

Стаття 21. Виключена 

 

Стаття 22. Виключена

 

Стаття 23. Виключена 

 

Стаття 24. У разі встановлення контролюючими органами факту внесення не передбачених конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника змін у конструкцію чи програмне забезпечення належним чином опломбованого реєстратора розрахункових операцій, до центру сервісного обслуговування, який здійснює технічне обслуговування і ремонт цього реєстратора, застосовується фінансова санкція у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

Стаття 25. Суми фінансових санкцій, які визначені статтями 17 - 24 цього Закону, підлягають перерахуванню суб'єктами господарювання до Державного бюджету України в десятиденний термін з дня прийняття органами доходів і зборів рішення про застосування таких фінансових санкцій. 

 

 

Стаття 26. Посадові особи та працівники торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, а також посадові особи уповноважених банків та суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими банками з операцій купівлі-продажу іноземної валюти, за порушення вимог цього Закону притягуються органами доходів і зборів до адміністративної відповідальності згідно з законом. 

Стаття 27. Особи, які внесли непередбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни у конструкцію чи програмне забезпечення реєстраторів розрахункових операцій, що можуть призвести до знищення чи зміни накопичених даних про розрахункові операції за товари (послуги) або даних про операції з купівлі-продажу іноземної валюти, притягаються до відповідальності згідно з законом. 

 

Стаття 28. У разі встановлення при застосуванні реєстратора розрахункових операцій виробничих дефектів в його конструкції чи програмному забезпеченні, які не дозволяють спотворювати інформацію про обсяг розрахункових операцій чи обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, що заноситься до фіскальної пам'яті, виробник зобов'язаний за власні кошти усунути ці дефекти у кожному із реалізованих реєстраторів розрахункових операцій. 

Стаття 29. У разі встановлення при застосуванні реєстратора розрахункових операцій виробничих дефектів в його конструкції чи програмному забезпеченні, які дозволяють спотворювати інформацію про обсяг розрахункових операцій чи обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, яка заноситься до фіскальної пам'яті, до виробника чи постачальника цього реєстратора за рішенням органів доходів і зборів застосовується фінансова санкція у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому такі реєстратори підлягають конфіскації, виробник або постачальник зобов'язаний повернути їх вартість суб'єкту господарювання, а зазначена модель реєстратора розрахункових операцій у встановленому порядку виключається з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій. 

II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.

 

2. Кабінету Міністрів України у місячний термін внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України, що випливають з цього Закону. 

3. До приведення чинного законодавства у відповідність з цим Законом чинні закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 

 

4. Кабінету Міністрів України: 

відповідно до статті 10 цього Закону доповнити перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, передбачивши в ньому здійснення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг суб'єктами господарювання на території сіл і селищ міського типу, яким згідно з Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" надано статус гірських; 

розглянути питання щодо можливості торгівлі тютюновими виробами спеціалізованими кіосками, що здійснюють продаж періодичних видань друкованих засобів масової інформації на умовах застосування спрощеної системи оподаткування. 

 

5. Кабінету Міністрів України, Національному банку України, Державній податковій адміністрації України, іншим центральним органам виконавчої влади у чотиримісячний термін привести свої нормативні акти у відповідність з цим Законом. 

6. Національному банку України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади у чотиримісячний термін розробити та затвердити нормативні документи, що визначені у цьому Законі. 

7. Центральним органам виконавчої влади, що здійснюють розроблення нормативних документів стосовно технічних вимог до фіскальних засобів контролю для різних сфер застосування, забезпечити узгодження цих документів з органом доходів і зборів.

 

8. Первинна реєстрація реєстраторів розрахункових операцій, які створюють контрольну стрічку в електронній формі, дозволяється з 1 грудня 2011 року після підтвердження їх відповідності за результатами перевірки щодо створення контрольної стрічки в електронній формі, здійсненої відповідно до вимог статті 13 цього Закону. 

 

З 1 січня 2015 року дозволяється первинна реєстрація лише реєстраторів розрахункових операцій, які створюють контрольну стрічку в електронній формі, та електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг), реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

 

Дозволяється до 1 січня 2016 року використання електронних контрольно-касових апаратів, введених в експлуатацію до 1 січня 2015 року, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді та подають до органів доходів і зборів по дротових або бездротових каналах зв'язку тільки інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, яка міститься в їх фіскальній пам'яті, і при цьому не подають електронних копій розрахункових документів.

 

9. Тимчасово звільняються від санкцій за порушення вимог цього Закону:

суб'єкти господарювання при наданні послуг у разі проведення розрахунків у касах з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку; при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції) - до 1 липня 2015 року.

При цьому санкції за порушення вимог цього Закону у період з 1 липня 2015 року до 1 січня 2016 року не застосовуються до суб'єктів господарювання, які до 1 серпня 2015 року уклали договори на постачання реєстраторів розрахункових операцій, включених до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, і ввели в експлуатацію такі реєстратори в порядку, встановленому цим Законом, до 1 січня 2016 року;

суб'єкти господарювання при виконанні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються не в касах уповноважених банків, операцій комерційних агентів банків та небанківських фінансових установ з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування - до 1 січня 2016 року.

 

Президент України
Л. КУЧМА 
м. Київ
 6 липня 1995 року 
N 265/95-ВР 
 


Нравится? Лайкни!Категория: Законы Украины / Закони України | Добавил: yurist-online (23.07.2015)
Просмотров: 1760 | Теги: реэстратор, РРО
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar