Главная » Статьи » Законы Украины / Закони України

Закон N 1812-VIII від 17.01.2017. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) абзац перший частини першої статті 135 після слів "Безквитковий проїзд пасажира" доповнити словами "в тому числі проїзд без реєстрації або компостування проїзного документа";

2) у статті 229:

у частині першій слова та цифри "абзаци шостий та восьмий статті 135" замінити словами та цифрами "абзаци четвертий, шостий та восьмий статті 135";

у частині другій:

у пункті 1 слова та цифри "абзаци шостий та восьмий статті 135" замінити словами та цифрами "абзаци четвертий, шостий та восьмий статті 135";

у пункті 2 слова та цифри "абзац восьмий статті 135" замінити словами та цифрами "абзаци четвертий та восьмий статті 135".

2. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273 із наступними змінами):

1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"автоматизована система обліку оплати проїзду - програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка";

"електронний квиток - проїзний документ встановленої форми, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на одержання транспортних послуг";

"квиток - проїзний документ встановленої форми, який надає право пасажиру на одержання транспортних послуг";

2) частину дев'яту статті 6 доповнити словами "запроваджують автоматизовану систему обліку оплати проїзду та встановлюють порядок її функціонування, а також види, форми носіїв, порядок обігу та реєстрації проїзних документів; визначають особу, уповноважену здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду";

3) статтю 35 доповнити частиною сімнадцятою такого змісту:

"Правила користування міським пасажирським автомобільним транспортом затверджуються відповідним органом місцевого самоврядування. Вони визначають порядок проїзду і його оплати, права та обов'язки пасажирів, а також взаємовідносини перевізників і пасажирів під час надання транспортних послуг, враховуючи особливості транспортної інфраструктури та наявність автоматизованої системи обліку оплати проїзду";

4) абзац четвертий частини другої статті 39 доповнити словами "а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - електронний квиток та документи для пільгового проїзду";

5) абзаци другий і третій частини другої статті 41 викласти в такій редакції:

"мати при собі квиток на проїзд, на перевезення багажу, за наявності права пільгового проїзду - відповідне посвідчення чи довідку, на підставі якої надається пільга, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - зареєструвати електронний квиток;

виконувати вимоги правил надання послуг та правил користування пасажирським автомобільним транспортом";

6) частину другу статті 42 доповнити словами "а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - з моменту реєстрації електронного квитка".

3. У Законі України "Про міський електричний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 51, ст. 548; 2014 р., N 8, ст. 88; 2015 р., N 32, ст. 318):

1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"автоматизована система обліку оплати проїзду - програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка";

"електронний квиток - проїзний документ встановленої форми, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на одержання транспортних послуг";

"квиток - проїзний документ встановленої форми, який надає право пасажиру на одержання транспортних послуг";

2) у статті 4:

частину третю доповнити словами "а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - зареєстрований електронний квиток";

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Правила користування міським електричним транспортом затверджуються відповідним органом місцевого самоврядування. Вони визначають порядок проїзду і його оплати, права та обов'язки пасажирів, а також взаємовідносини перевізників і пасажирів під час надання транспортних послуг, враховуючи особливості транспортної інфраструктури та наявність автоматизованої системи обліку оплати проїзду";

3) в абзаці першому частини першої статті 6 слова "які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту і" виключити;

4) статтю 8 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Органи місцевого самоврядування запроваджують автоматизовану систему обліку оплати проїзду, встановлюють порядок її функціонування, а також форми носіїв, види, порядок обігу та реєстрації проїзних документів, визначають особу, уповноважену здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду";

5) в абзаці п'ятому частини першої статті 13 слово "здійснювати" замінити словом "забезпечувати".

4. У пункті "а" частини першої статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 із наступними змінами):

1) підпункт 10 викласти в такій редакції:

"10) затвердження маршрутів і графіків руху, правил користування міським пасажирським транспортом незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством";

2) доповнити підпунктами 101 і 102 такого змісту:

"101) прийняття рішення про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності та визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду;

102) встановлення порядку функціонування та вимог до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності, а також видів, форм носіїв, порядку обігу та реєстрації проїзних документів".

5. Частину другу статті 381 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252 із наступними змінами) доповнити словами "за наявності посвідчення чи довідки, зазначених у цьому Законі, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі".

6. Абзац четвертий частини п'ятої статті 6 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 22, ст. 262; Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 8, ст. 62) доповнити словами "за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі".

7. У Законі України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178 із наступними змінами):

1) пункт 15 частини першої статті 20 доповнити словами "за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі";

2) пункт 9 частини першої статті 21 доповнити словами "за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі";

3) пункт 1 частини третьої статті 30 доповнити словами "за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі".

8. Перше речення пункту 4 статті 14 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2006 р., N 51, ст. 519) доповнити словами "за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі".

9. Пункт 7 частини першої статті 12 і перше речення пункту 7 частини першої статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425 із наступними змінами) після слів "місця проживання" доповнити словами "за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі".

10. Пункт 11 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 40-41, ст. 249; 2001 р., N 24, ст. 127) після слів "(за винятком таксі)" доповнити словами "за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі".

11. Пункт 4 частини шостої статті 13 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142; 2009 р., N 39, ст. 550) доповнити словами "за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

1) розробити та затвердити порядок взаємодії органів місцевого самоврядування та органів соціального захисту населення щодо обов'язковості забезпечення осіб, яким законом надано право пільгового проїзду, електронними квитками на безоплатній основі в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 січня 2017 року
N 1812-VIII


Нравится? Лайкни!Категория: Законы Украины / Закони України | Добавил: pekach (24.04.2017)
Просмотров: 905
Всего комментариев: 0
avatar