Главная » Статьи » Законы Украины / Закони України

ЗУ N 1421-VIII від 16.08.2016. Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів державною мовою у програмах


ЗАКОН УКРАЇНИ


Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 13 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 265; 2006 р., N 18, ст. 155; 2011 р., N 28, ст. 252; 2014 р., N 20 - 21, ст. 715; 2015 р., N 45, ст. 409):

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог законодавства України щодо частки національного аудіовізуального продукту";

після абзацу восьмого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями, які здійснюють радіомовлення, вимог законодавства України щодо часток пісень (словесно-музичних творів) державною мовою та офіційними мовами Європейського Союзу в обсязі пісень, поширених протягом доби, а також протягом часових проміжків, визначених законом;

нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями, які здійснюють радіомовлення, вимог законодавства України щодо обсягу ведення передач державною мовою".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - п'ятнадцятим.

2. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155 із наступними змінами):

1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:

"радіомовлення - виробництво, комплектування та розповсюдження аудіопередач (аудіопрограм) з використанням радіочастотного ресурсу, що приймаються будь-якою кількістю приймачів";

2) у статті 9:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. У загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має становити національний аудіовізуальний продукт";

після частини першої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:

"2. Телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення (крім випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті) повинні забезпечувати частку пісень (словесно-музичних творів) державною мовою в обсязі не менше 35 відсотків загального обсягу пісень, поширених протягом доби, а також не менше 35 відсотків загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу між 07.00 та 14.00 і між 15.00 та 22.00.

3. При здійсненні радіомовлення телерадіоорганізації, які поширюють музичні твори, серед яких частка пісень офіційними мовами Європейського Союзу відповідно до умов ліцензії становить не менше 60 відсотків загального обсягу пісень, поширених протягом доби, а також не менше 60 відсотків загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу між 07.00 та 14.00 і між 15.00 та 22.00, повинні забезпечувати частку пісень державною мовою не менше 25 відсотків загального обсягу пісень, поширених протягом доби, а також не менше 25 відсотків загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу між 07.00 та 14.00 і між 15.00 та 22.00.

4. Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, визначається в ліцензії на мовлення телерадіоорганізації, яка здійснює радіомовлення.

5. Телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення забезпечують не менше 60 відсотків добового обсягу ведення передач, у тому числі новинно-аналітичних блоків, розважальних передач (дикторами, ведучими радіопередач) державною мовою".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами шостою і сьомою;

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. При проведенні конкурсів на видачу ліцензії на мовлення Національна рада керується необхідністю:

забезпечення інформаційних потреб громадян, у тому числі забезпечення громадян місцевими новинами;

захисту інтересів держави, протидії інформаційній агресії;

захисту інтересів виробників національного аудіовізуального продукту;

розвитку державної мови;

захисту прав та інтересів національних меншин;

захисту осіб, які опинилися на тимчасово окупованих територіях;

захисту інтересів національних мовників;

розвитку регіональних, місцевих і некомерційних мовників;

реалізації державної політики з вивчення іноземних мов, спрямованої на забезпечення інтеграції України до європейського політичного, економічного і науково-освітнього простору.

Виходячи з цих пріоритетів Національна рада визначає на конкурсних умовах відповідні вимоги до програмної концепції мовлення";

3) частину чотирнадцяту статті 25 доповнити пунктами "д" і "е" такого змісту:

"д) зобов'язується збільшити частку пісень державною мовою, передбачену частиною другою статті 9 цього Закону, на 5 і більше відсотків;

е) здатна найкраще забезпечити інтереси виробників національного аудіовізуального продукту";

4) у статті 28:

частину другу доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"для телерадіоорганізацій, які здійснюють радіомовлення, - розмір частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу";

абзац третій частини четвертої виключити;

5) частину десяту статті 72 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"За невиконання вимог, передбачених частинами першою, другою, третьою і п'ятою статті 9 цього Закону телерадіоорганізація, яка здійснює радіомовлення, сплачує штраф у розмірі 5 відсотків загальної суми сплаченого ліцензійного збору за відповідною ліцензією".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

3. У Законі України "Про засади державної мовної політики" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 23, ст. 218):

1) в абзаці другому частини першої статті 4 слово "виключно" виключити;

2) частину третю статті 24 доповнити словами "крім випадків, передбачених Законом України "Про телебачення і радіомовлення" стосовно обов'язкової частки пісень державною мовою, частки ведення передач державною мовою".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування.

2. З дня набрання чинності цим Законом частка пісень державною мовою, передбачена частиною другою статті 9 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", становить: протягом першого року - 25 відсотків, протягом другого року - 30 відсотків, протягом третього року - 35 відсотків.

3. З дня набрання чинності цим Законом мінімальна частка ведення передач державною мовою, передбачена частиною п'ятою статті 9 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", становить: протягом першого року - не менше 50 відсотків, протягом другого року - не менше 55 відсотків, протягом третього року - не менше 60 відсотків.

4. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону внести зміни до бланку ліцензій телерадіоорганізацій та забезпечити переоформлення ліцензій відповідно до вимог цього Закону.

 

Президент України
П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
16 червня 2016 року
N 1421-VIII


Нравится? Лайкни!Категория: Законы Украины / Закони України | Добавил: yurist-online (08.11.2016)
Просмотров: 895
Всего комментариев: 0
avatar