Главная » Статьи » Законы Украины / Закони України

ЗУ N 1747-VIII від 16.11.2016. Про ратифікацію Угоди між Україною та Ізраїлем ро тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях


ЗАКОН УКРАЇНИ


Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль

Верховна Рада України постановляє:

Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль, вчинену 7 червня 2016 року в м. Києві, яка набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, в якому Сторони дипломатичними каналами інформують одна одну про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності, ратифікувати (додається).

 

Президент України
П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
16 листопада 2016 року
N 1747-VIII
 

 

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль


Преамбула

Кабінет Міністрів України та Уряд Держави Ізраїль (далі разом - Сторони, окремо - Сторона), прагнучи посилити і зміцнити дружбу та співробітництво між обома державами;

Враховуючи, що відбір і тимчасове працевлаштування іноземних працівників в Ізраїлі проводиться відповідно до чинного законодавства Ізраїлю, засад ізраїльського ринку праці та політики Уряду Держави Ізраїль, що визначає відкриті для іноземних працівників галузі працевлаштування, а також щорічних квот для тимчасових іноземних працівників і передумов для видання дозволів на працевлаштування для кожної галузі;

Враховуючи, що Сторони заявляють про їхню спільну мету щодо боротьби з торгівлею людьми, нелегальною міграцією, незадокументованим і незаконним наймом робочої сили та незаконним працевлаштуванням іноземних працівників;

Враховуючи бажання Сторін ліквідувати нарахування та сплату незаконних зборів іноземними працівниками та готовність забезпечити співробітництво для досягнення цієї мети відповідно до міжнародних договорів, сторонами яких є обидві держави, включаючи Європейську конвенцію про взаємну допомогу у кримінальних справах, вчинену в Страсбурзі 20.04.59 р., та Другого додаткового протоколу до неї, вчиненого в Страсбурзі 08.11.2001 р.;

Враховуючи бажання Сторін забезпечити правовий, справедливий, добре поінформований відбір і тимчасове перебування українських працівників, які прибувають на тимчасову роботу в Ізраїль в конкретних галузях, та відповідно до процедур, викладених в Імплементаційних протоколах до цієї Угоди (далі - Імплементаційний протокол), а також повернення українських працівників до своєї країни після завершення строку їх законного перебування в Ізраїлі;

Домовились про таке:

Стаття 1. Загальні положення

1. Термін "тимчасове працевлаштування" означає законне працевлаштування громадянина України в Ізраїлі в конкретній галузі роботодавцем, у якого є дійсний дозвіл на працевлаштування іноземного працівника, виданий Урядом Держави Ізраїль відповідно до законодавства Ізраїлю, положень, правил, процедур і рішень Уряду Держави Ізраїль на обмежений період часу, після якого громадянин України повинен залишити Ізраїль.

2. Тривалість тимчасового працевлаштування в кожній дозволеній галузі визначається у відповідному Імплементаційному протоколі та не перевищує максимально допустиму тривалість, установлену відповідним національним законодавством, а також відповідними рішеннями Уряду Держави Ізраїль щодо щорічних квот для тимчасових іноземних працівників у кожній галузі.

3. У рамках цієї Угоди Уряд Держави Ізраїль надає сприяння виданню віз і дозволів на тимчасове працевлаштування українських працівників відповідно до національного законодавства та процедур для кожної конкретної галузі.

4. Максимальна кількість працівників, які можуть бути тимчасово працевлаштовані у межах цієї Угоди в кожній дозволеній галузі, визначається в Імплементаційному протоколі для такої галузі та відповідатиме кількості пропозицій щодо працевлаштування, отриманих від роботодавців в Ізраїлі. Ніщо в цій Угоді чи в Імплементаційному протоколі не тлумачиться як зобов'язання Ізраїлю приймати на роботу працівників з України або надавати виключний пріоритет набору працівників з України.

5. Працівники, які виконують тимчасову роботу, відповідно до Імплементаційного протоколу не мають права займатися іншою оплачуваною трудовою діяльністю або бути зайнятими в будь-якій іншій галузі, крім тієї, для якої були видані віза та дозвіл на роботу в Ізраїлі.

6. Кожна Сторона вживає необхідних заходів для захисту прав українських тимчасових працівників відповідно до свого національного законодавства.

Стаття 2. Цілі

Цілями цієї Угоди є:

a) забезпечення правового, справедливого та добре інформативного процесу відбору українських громадян, які прибувають на тимчасову роботу в Ізраїль відповідно до принципів, викладених у цій Угоді, та запобігання незаконним зборам у зв'язку з таким відбором;

b) визначення основ для обміну відповідною інформацією та поточного співробітництва між Сторонами з питань тимчасового працевлаштування іноземної робочої сили;

c) гарантування співробітництва між Сторонами щодо відбору, працевлаштування, прибуття, зайнятості та повернення українських працівників в Україну після їх тимчасової зайнятості в Ізраїлі;

d) гарантування розуміння українськими працівниками, відібраними відповідно до цієї Угоди, умов законного перебування в Ізраїлі та обов'язку повернутися до їхньої країни після завершення законного строку їх зайнятості в Ізраїлі;

e) сприяння захисту трудових прав українських працівників, які тимчасово працюють в Ізраїлі, в процесі відбору, працевлаштування, прибуття, зайнятості та повернення.

Стаття 3. Загальні положення щодо реалізації Угоди

1. Сторони погоджуються, що відбір українських працівників для тимчасової роботи в Ізраїлі в кожній окремій галузі здійснюється спільно у порядку, визначеному в Імплементаційних протоколах.

2. Укладання та внесення змін до Імплементаційних протоколів здійснюється за взаємною згодою Міністерством соціальної політики України та Управлінням з питань населення та імміграції при Міністерстві внутрішніх справ Держави Ізраїль шляхом укладення письмової домовленості, підтвердженої дипломатичними каналами.

3. Реалізація цієї Угоди та будь-яка діяльність за цією Угодою проводяться відповідно до чинного законодавства, положень, правил, процедур і механізмів держави кожної зі Сторін.

Стаття 4. Уповноважені органи

1. Кабінет Міністрів України визначає Міністерство соціальної політики України (далі - Мінсоцполітики), а Уряд Держави Ізраїль визначає Управління з питань населення та імміграції при Міністерстві внутрішніх справ Держави Ізраїль (далі - PIBA) як Уповноважені органи (далі - Уповноважені органи).

2. Реалізація Імплементаційних протоколів здійснюватиметься виключно та безпосередньо Мінсоцполітики та/або компетентним органом, який є офіційно уповноваженою від імені Мінсоцполітики державною установою, та PIBA, якому допомогу в реалізації цих протоколів може надавати компетентний ізраїльський орган або інший компетентний орган від імені PIBA.

Стаття 5. Загальні кваліфікаційні вимоги

Мінсоцполітики від свого імені доручає компетентному органу забезпечення гарантій того, що українські працівники, відібрані для тимчасової зайнятості відповідно до цієї Угоди, мають всю необхідну підготовку, навички та досвід, для роботи у відповідній галузі, пройшли медичний огляд, знаходяться в доброму психічному і фізичному стані та володіють відповідними медичними довідками, згідно з усіма вимогами Імплементаційних протоколів.

Стаття 6. Процес відбору працівників

Сторони погоджуються вживати усіх необхідних заходів для забезпечення прозорості процесу відбору для працевлаштування, надання кандидатам усієї відповідної інформації (в тому числі щодо їх зобов'язань стосовно законного перебування та зайнятості в Ізраїлі та повернення в Україну після завершення їх законного строку працевлаштування в Ізраїлі), а також для того, щоб із кандидатів чи працівників, у зв'язку з їх відбором, безпосередньо або опосередковано, ні в Україні, ні в Ізраїлі протягом усього процесу відбору та під час зайнятості в Ізраїлі, не стягувались ніякі збори або платежі, крім установлених відповідним Імплементаційним протоколом, сума яких не перевищує допустимого розміру, встановленого національним законодавством обох держав.

Стаття 7. Спільний координаційний комітет та обмін інформацією

1. Сторони через свої Уповноважені органи обмінюються відповідною інформацією, у тому числі стосовно змін, що вносяться до чинного законодавства, і процедур, що регулюють трудові відносини, відповідальність за кримінальні злочини, порядок в'їзду, перебування, оплату праці, обов'язки роботодавців і виїзд іноземних працівників, що можуть вплинути на процедури, визначені цією Угодою.

2. Для розв'язання проблемних питань, що виникають у зв'язку з реалізацією цієї Угоди, створюється Спільний координаційний комітет у складі представників Сторін (далі - Спільний координаційний комітет).

3. Спільний координаційний комітет щорічно збирається на засідання на вимогу однієї зі Сторін з урахуванням взаємно узгоджених умов і дат у кожній державі почергово або на відеоконференцію за згодою обох Сторін. Сторони не менше ніж за 30 днів до дати кожного засідання у письмовій формі інформуватимуть одна одну щодо питань, які вони хочуть обговорити.

4. Після кожного засідання складається узгоджений протокол.

5. Додаткові спеціальні засідання Спільного координаційного комітету можуть проводитись на прохання однієї зі Сторін у разі виникнення термінових для обговорення питань.

Стаття 8. Захист персональних даних

Сторони зобов'язуються вживати необхідних заходів відповідно до національного законодавства у сфері охорони приватних персональних даних з метою захисту персональних даних українських громадян, відібраних для тимчасового працевлаштування відповідно до цієї Угоди, у тому числі від випадкової їх втрати, пошкодження, незаконної обробки та доступу.

Стаття 9. Повернення працівників

1. Після закінчення дозволеного строку перебування у зв'язку з зайнятістю працівник повинен невідкладно виїхати з Ізраїлю.

2. Перед від'їздом до Ізраїлю українські працівники підписують декларацію, у якій зобов'язуються дотримуватись умов законного працевлаштування та перебування в Ізраїлі, повернутися в Україну після завершення законного періоду зайнятості в Ізраїлі, виконувати інші процедури, або підписувати додаткові декларації чи надавати будь-які інші гарантії, погоджені Уповноваженими органами, з метою дотримання положень цієї статті.

3. Уряд Держави Ізраїль залишає за собою право зобов'язати громадянина України залишити Ізраїль відповідно до законодавства Ізраїлю, положень, правил, процедур і рішень Уряду Держави Ізраїль, включаючи випадки, коли працівник не залишає Ізраїль після завершення дозволеного строку перебування, порушує умови візового режиму, дозволу на роботу або декларації, підписаної відповідно до пункту 2 цієї статті, або порушує цю Угоду, чи Уряд Держави Ізраїль визначає, що його перебування може становити загрозу для національної безпеки, громадського порядку або здоров'я населення.

4. У разі необхідності Сторони співробітничають для забезпечення швидкого та ефективного повернення українських працівників, зайнятих за цією Угодою, в Україну після завершення строку їх законного працевлаштування в Ізраїлі. Сторони також співробітничають для забезпечення швидкого й ефективного повернення українських працівників, найнятих відповідно до цієї Угоди, які незаконно перебувають в Ізраїлі.

Стаття 10. Загальні положення щодо розв'язання спорів

Будь-який спір, розбіжність або скарги, які випливають або пов'язані з цією Угодою, в тому числі питання визначення її недійсності, порушення або припинення дії, розв'язуються мирним шляхом через проведення переговорів між Сторонами.

Стаття 11. Розв'язання спорів між роботодавцями та працівниками

Будь-який спір, який може виникнути між роботодавцями та працівниками, вирішується згідно з чинним законодавством Ізраїлю та відповідними національними механізмами та процедурами Ізраїлю.

Стаття 12. Набрання чинності, строк дії та припинення дії Угоди

1. Ця Угода набирає чинності з дати останнього повідомлення дипломатичними каналами, яким Сторони повідомляють одна одній про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цієї Угодою чинності.

2. Незважаючи на зазначене вище, реалізація цієї Угоди в конкретній галузі починається тільки після підписання Уповноваженими органами відповідного Імплементаційного протоколу для такої галузі.

3. Незважаючи на положення в пункті 2 статті 3 цієї Угоди, Сторони можуть вносити зміни до Угоди в письмовій формі за взаємною згодою. Такі зміни набирають чинності відповідно до. процедури, викладеної в пункті 1 цієї статті.

4. Ця Угода укладається строком на 3 (три) роки та автоматично продовжується на наступні однорічні періоди.

5. Кожна зі Сторін може припинити дію цієї Угоди шляхом направлення дипломатичними каналами письмового повідомлення іншій Стороні не пізніше ніж за 6 (шість) місяців до дати її припинення.

6. Попри норму, викладену в пункті 5 цієї статті, у разі виявлення фактів стягнення коштів із заявників або працівників у будь-якій державі у зв'язку з їх відбором або під час працевлаштування в Ізраїлі (незаконних зборів, платежів, не передбачених в Імплементаційному протоколі) кожна Сторона може негайно зупинити повністю або частково діяльність, що проводиться згідно з Імплементаційним протоколом, підписаним відповідно до цієї Угоди. У разі такого зупинення застосовується норма, викладена в пункті 5 статті 7 цієї Угоди.

7. Рішення, прийняті відповідно до пункту 5 або пункту 6 статті 12 цієї Угоди, не впливають на осіб, які на дату прийняття такого рішення отримали візу, відповідно цієї Угоди, в тому числі на українських працівників, законно працевлаштованих відповідно до цієї Угоди в Ізраїлі.

На підтвердження домовленості за вищевикладеними статтями належним чином уповноважені на те особи підписали цю Угоду.

Учинено в м. Київ 07 червня 2016 року, що відповідає 01 сіван 5776 року за єврейським календарем. Складено у двох примірниках, кожний українською, івритом та англійською мовами. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення цієї Угоди переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За
Кабінет Міністрів України
За
Уряд Держави Ізраїль


Нравится? Лайкни!Категория: Законы Украины / Закони України | Добавил: yurist-online (06.12.2016)
Просмотров: 887
Всего комментариев: 0
avatar