Главная » Статьи » Законы Украины / Закони України

ЗУ N 1800-VIII від 21.12.2016. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо уточнення розпорядників бюджетних коштів


ЗАКОН УКРАЇНИ


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо уточнення розпорядників бюджетних коштів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. У частині десятій статті 17 слова "до прийняття рішення вищими спеціалізованими судами, Верховним Судом України" виключити.

2. У пункті 1 частини другої статті 22 слова "Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди та інші органи, безпосередньо визначені Конституцією України, в особі їх керівників, а також" замінити словами "Верховний Суд, Вища рада правосуддя та інші органи, безпосередньо визначені Конституцією України, в особі їх керівників, а також Державна судова адміністрація України".

3. Частину третю статті 23 доповнити реченням такого змісту: "Пропозиції про зменшення бюджетних призначень на утримання судів, інших органів і установ системи правосуддя мають бути погоджені Кабінетом Міністрів України з Вищою радою правосуддя".

4. У статті 33:

частину другу після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Вища рада правосуддя до 1 березня року, що передує плановому, подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо пріоритетних завдань фінансового забезпечення судової влади та її незалежності".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

частину четверту доповнити пунктом 3 1 такого змісту:

"3 1) пріоритетних завдань фінансового забезпечення судової влади та її незалежності".

5. Частину другу статті 37 викласти в такій редакції:

"2. Кабінет Міністрів України до схвалення проекту закону про Державний бюджет України подає цей проект закону:

Раді національної безпеки і оборони України по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України;

Вищій раді правосуддя по статтях, пов'язаних із забезпеченням функціонування судів і діяльності суддів, органів та установ системи правосуддя".

6. Частину першу статті 38 доповнити пунктом 11 1  такого змісту:

"11 1) інформація щодо врахування пропозицій Вищої ради правосуддя до проекту закону про Державний бюджет України по статтях, пов'язаних із забезпеченням функціонування судів і діяльності суддів, органів та установ системи правосуддя (з вмотивованим обґрунтуванням)".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Президент України
П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
21 грудня 2016 року
N 1800-VIII


Нравится? Лайкни!Категория: Законы Украины / Закони України | Добавил: yurist-online (05.01.2017)
Просмотров: 748
Всего комментариев: 0
avatar