Главная » Файлы » Кадровая документация / Кадрова документація » Должностные инструкции / Посадові інструкції

Типова посадова інструкція консультанта із судової статистики місцевого загального суду
[ Скачать с сервера (40.5 Kb) ] 10.06.2015, 21:25


Зразок бланку (приклад шаблону) інструкції:

ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

КОНСУЛЬТАНТА ІЗ СУДОВОЇ СТАТИСТИКИ МІСЦЕВОГО ЗАГАЛЬНОГО СУДУ

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Посадова інструкція консультанта із судової статистики місцевого суду встановлює єдині засади діяльності, обсяг посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність особи, яка займає посаду консультанта із судової статистики місцевого загального суду (далі - консультант із судової статистики).

 

1.2. Консультант із судової статистики є посадовою особою апарату місцевого загального суду (далі - суд), правовий статус якої визначається Законом України "Про державну службу".

 

1.3. Консультант із судової статистики призначається на посаду та звільняється з посади наказом голови відповідного суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

1.4. На посаду консультанта із судової статистики призначається особа, яка має повну вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" або "Правоохоронна діяльність" з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом на державній службі в судових органах України не менше 2 років або загальний стаж роботи за фахом не менше 3 років.

 

1.5. Консультант із судової статистики підпорядковується голові суду та безпосередньо керівникові апарату суду.

 

1.6. Консультант із судової статистики безпосередньо підпорядкованих працівників апарату суду не має, координує роботу старшого секретаря суду щодо ведення судової статистики.

 

1.7. У своїй роботі керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Цивільним процесуальним, Кримінально-процесуальним та іншими кодексами України, Законами України "Про судоустрій України", "Про статус суддів", "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією" та іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів та державної служби, Положенням про Державну судову адміністрацію України, Положенням про територіальні управління Державної судової адміністрації, постановами колегії, наказами, інструкціями та рекомендаціями Державної судової адміністрації України та відповідного територіального управління Державної судової адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цією посадовою інструкцією.

 

2. Завдання та обов'язки

 

2.1. Забезпечує достовірність, об'єктивність, оперативність, стабільність та цілісність статистичної інформації про роботу суду.

 

2.2. Заповнює статистичні картки на підсудного (обвинуваченого) за допомогою техніко-технологічних засобів.

 

2.3. Забезпечує своєчасне подання всіх форм звітів територіальному управлінню Державної судової адміністрації та відповідному територіальному управлінню статистики Держкомстату за своїм місцезнаходженням.

 

2.4. Заповнює картки обліку сум матеріальної і моральної шкоди, завданих злочином.

 

2.5. Організовує складання та обробку статистичних звітів про роботу суду за допомогою техніко-технологічних засобів.

 

2.6. Кожен звітний період проводить аналіз даних судової статистики з визначенням тенденцій динаміки основних показників судочинства.

 

2.7. Організовує та здійснює підготовку статистичних таблиць, довідок, інформацій для використання в діяльності суду, на оперативних нарадах, при проведенні перевірок канцелярій суду, на звернення інших відомств.

 

2.8. Вживає заходів щодо забезпечення гласності даних судової статистики, з цією метою готує відповідні довідки, інформацію та здійснює постійний зв'язок із засобами масової інформації з питань судової статистики.

 

2.9. Проводить аналіз стану діловодства та судової статистики в суді за підсумками кожного звітного періоду, здійснює розробку пропозицій з підвищення рівня цієї роботи.

 

2.10. Бере участь у здійсненні заходів з підвищення кваліфікації працівників суду, які займаються первинним обліком.

 

2.11. Координує роботу з питань ведення статистики з відповідними апеляційним судом, територіальним управлінням державної судової адміністрації, територіальним управлінням статистики Держкомстату, підрозділами органів внутрішніх справ, прокуратури, інших правоохоронних органів.

 

2.12. Веде справи із статистичними звітами та справи з питань обліково-статистичної роботи (згідно з номенклатурою справ суду).

 

2.13. Підтримує в контрольному стані Інструкцію з судової статистики та Інструкцію з діловодства в судах.

 

2.14. Виконує інші доручення голови суду, керівника апарату суду з питань, що стосуються організації ведення судової статистики та звітності.

 

3. Права

 

3.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законами України "Про державну службу", "Про судоустрій України" та іншими актами законодавства.

 

3.2. На соціальний та правовий захист відповідно до свого статусу.

 

3.3. Вимагати від працівників суду подання необхідних документів для виконання обов'язків і завдань, що стосуються роботи з кадрами місцевого суду та компетенції консультанта суду з кадрових питань.

 

3.4. Витребовувати за погодженням з головою суду або керівником апарату суду та отримувати інформацію і матеріали, необхідні для виконання службових обов'язків.

 

3.5. Вносити пропозиції голові суду та керівникові апарату з питань удосконалення роботи з кадрами.

 

3.6. Перевіряти та контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку в місцевому суді, вимог законодавства про працю та державну службу.

 

3.7. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань роботи з кадрами, що проводяться у місцевому суді та відповідному територіальному управлінні Державної судової адміністрації.

 

4. Відповідальність

 

4.1. Консультант із судової статистики відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією" несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов'язків і завдань, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням.

 

 

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Должностные инструкции / Посадові інструкції | Добавил: yurist-online | Теги: судова статистика, Консультант, загальний, Посадова інструкція, місцевий суд
Просмотров: 1021 | Загрузок: 148
Всего комментариев: 0
avatar