Главная » Файлы » Кадровая документация / Кадрова документація » Должностные инструкции / Посадові інструкції

Типова посадова інструкція консультанта з кадрової роботи місцевого загального суду
[ Скачать с сервера (44.0 Kb) ] 10.06.2015, 21:33


Зразок бланку (приклад шаблону) інструкції:

ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

КОНСУЛЬТАНТА З КАДРОВОЇ РОБОТИ МІСЦЕВОГО ЗАГАЛЬНОГО СУДУ

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Посадова інструкція консультанта з кадрової роботи місцевого загального суду встановлює єдині засади діяльності, обсяг посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та обсяг відповідальності особи, яка займає посаду консультанта з кадрової роботи місцевого загального суду (далі - консультант з кадрової роботи).

 

1.2. Консультант з кадрової роботи є посадовою особою апарату місцевого загального суду (далі - суд), правовий статус якої визначається Законом України "Про державну службу".

 

1.3. Консультант з кадрової роботи призначається на посаду та звільняється з посади наказом голови відповідного суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

1.4. На посаду консультанта з кадрової роботи призначається особа, яка має повну вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" або "Правоохоронна діяльність" з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом на державній службі в органах судової влади не менше 2 років або загальний стаж роботи за фахом не менше 3 років.

 

1.5. Консультант з кадрової роботи підпорядковується голові суду та безпосередньо керівникові апарату суду.

 

1.6. Консультант з кадрової роботи безпосередньо підпорядкованих працівників апарату суду не має.

 

1.7. У своїй роботі керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, іншими кодексами України, Законами України "Про судоустрій України", "Про статус суддів", "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією" та іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів та державної служби, Положенням про Державну судову адміністрацію України, Положенням про територіальні управління Державної судової адміністрації, постановами колегії, наказами, інструкціями та рекомендаціями Державної судової адміністрації України та відповідного територіального управління Державної судової адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цією посадовою інструкцією. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та державної служби консультант керується рекомендаціями Головдержслужби, Мінпраці та соціальної політики та Пенсійного фонду України.

 

2. Завдання та обов'язки

 

2.1. Бере участь у здійсненні заходів щодо реалізації державної політики з кадрових питань в апараті суду.

 

2.2. Аналізує практику застосування законодавчих і нормативних актів з питань проведення державної кадрової політики в апараті суду, готує пропозиції щодо її поліпшення.

 

2.3. Готує та контролює документацію для продовження терміну перебування на державній службі працівникам апарату суду в установленому законодавством порядку.

 

2.4. Готує проекти наказів про призначення на посади в апарат суду, переведення на інші посади, звільнення з посад, з інших кадрових питань та здійснює їх реєстрацію.

 

2.5. Здійснює реєстрацію наказів голови місцевого суду з кадрових питань.

 

2.6. Виконує доручення голови суду щодо організації роботи суду з кадровим резервом, формування кадрового резерву на посади в апараті суду та контролю за виконанням річних планів підготовки кадрового резерву, узагальнює практику роботи з кадрами, вносить голові суду та керівникові апарату пропозиції щодо її вдосконалення.

 

2.7. Готує матеріали для проведення конкурсного відбору на посади державних службовців апарату суду, атестації та проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями апарату суду покладених на них обов'язків і завдань.

 

2.8. Здійснює вивчення та оформлення матеріалів осіб, які претендують на зайняття посад в апараті суду, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів працівників апарату суду.

 

2.9. Забезпечує збір інформації та складає графік відпусток суддів та працівників апарату суду, контролює його виконання.

 

2.10. Проводить роботу з обліку, зберігання та оформлення особових справ та трудових книжок суддів і працівників апарату суду.

 

2.11. Уживає заходів щодо забезпечення своєчасного щорічного подання суддями і працівниками апарату суду декларацій про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан державних службовців щодо себе та членів своєї сім'ї, узагальнює інформацію та надсилає її у відповідні органи.

 

2.12. Здійснює контроль за виконанням плану заходів місцевого суду щодо посилення боротьби з корупцією на відповідний рік з метою профілактики та попередження корупційних діянь, за дотриманням державними службовцями апарату суду Законів України "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією", відповідних актів Президента України та Кабінету Міністрів України, спрямованих на боротьбу з корупцією.

 

2.13. Оформлює матеріали про прийняття присяги державними службовцями апарату суду, присвоєння рангів державним службовцям, вносить відповідні записи до трудових книжок.

 

2.14. Обліковує стаж роботи суддям та працівникам апарату суду, що дає право на надбавку за вислугу років, здійснює контроль за встановленням надбавок та наданням відпусток відповідної тривалості, готує проекти наказів щодо встановлення цих надбавок.

 

2.15. Готує матеріали на заохочення працівників суду, веде відповідний облік.

 

2.16. Здійснює оформлення документів за підсумками проведення службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу щодо працівників суду.

 

2.17. Готує та подає в установленому порядку документи щодо призначення довічного грошового утримання суддям та пенсій працівникам апарату суду.

 

2.18. Оформлює та видає довідки з місця роботи.

 

2.19. Здійснює оформлення листків непрацездатності та засідань комісії місцевого суду із соціального страхування.

 

2.20. Контролює виконання планів підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату суду.

 

2.21. Готує інформацію та подає звіти, аналізи, узагальнення про роботу з кадрами місцевого суду за вимогою відповідного територіального управління Державної судової адміністрації.

 

2.22. Виконує інші доручення голови суду та керівника апарату, що належать до питань роботи з кадрами.

 

3. Права

 

3.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законами України "Про державну службу", "Про судоустрій України" та іншими актами законодавства.

 

3.2. На соціальний та правовий захист відповідно до свого статусу.

 

3.3. Вимагати від працівників суду подання необхідних документів для виконання обов'язків і завдань, що стосуються роботи з кадрами місцевого суду та компетенції консультанта суду з кадрових питань.

 

3.4. Витребовувати за погодженням з головою суду або керівником апарату суду та отримувати інформацію і матеріали, необхідні для виконання службових обов'язків.

 

3.5. Вносити пропозиції голові суду та керівникові апарату з питань удосконалення роботи з кадрами.

 

3.6. Перевіряти та контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку в місцевому суді, вимог законодавства про працю та державну службу.

 

3.7. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань роботи з кадрами, що проводяться у місцевому суді та відповідному територіальному управлінні Державної судової адміністрації.

 

4. Відповідальність

 

4.1. Консультант з кадрової роботи відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією" несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов'язків і завдань, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

 

 

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Должностные инструкции / Посадові інструкції | Добавил: yurist-online | Теги: посадова, типова інструкція, місцевий суд, кадрова робота, загальний, Консультант
Просмотров: 1016 | Загрузок: 161
Всего комментариев: 0
avatar