Главная » Статьи » Накази МВС (Приказы МВД)

Інструкція про порядок організації роботи територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ щодо державної акредитації


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 7 грудня 2009 р. N 515

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 січня 2010 р. за N 72/17367 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок організації роботи територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України щодо державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів

(заголовок Інструкції із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок організації роботи територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України щодо державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

1.2. Акредитація закладів незалежно від форм власності, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - заклади), проводиться в Головному сервісному центрі МВС. Атестація спеціалістів проводиться атестаційною комісією, що утворюється керівниками регіональних сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України в областях, в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Києві (далі - РСЦ МВС), за участю представників Міністерства інфраструктури України, Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

1.3. Вимоги до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України та Міністерства соціальної політики України від 05 квітня 2016 року N 255/369/132/344, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04 травня 2016 року за N 672/28802 (далі - Вимоги).

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

II. Організація роботи працівників територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України при проведенні державної акредитації закладів

(заголовок розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

2.1. Відповідно до пункту 7 Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 490 (далі - Порядок), державна акредитація закладу проводиться комісією, склад якої призначається Головним сервісним центром МВС. До складу акредитаційної комісії залучаються представники Міністерства інфраструктури України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства соціальної політики України.

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

2.2. Для державної акредитації закладом надаються до Головного сервісного центру МВС:

(абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

заява, зразок якої наведений у додатку 1;

абзац третій пункту 2.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх
 справ України від 27.04.2016 р. N 325,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами третім - восьмим)

сертифікат про державну акредитацію (далі - сертифікат) (у разі проходження чергової акредитації);

відомості про склад спеціалістів закладу (додаток 2), копії документів про їх освіту, кваліфікацію, атестацію, а також відомості про матеріально-технічну базу закладу;

робочі програми і плани з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, затверджені РСЦ МВС;

(абзац п'ятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

учбові маршрути з практичного керування транспортним засобом;

(абзац шостий пункту 2.2 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

затверджений начальником РСЦ МВС за місцезнаходженням закладу висновок про матеріально-технічну базу закладу (додаток 3) та її відповідність Вимогам;

(абзац сьомий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право закладу на користування транспортними засобами, приміщеннями та земельними ділянками для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.

2.3. За результатами аналізу поданих документів акредитаційна комісія приймає в місячний строк з дня їх реєстрації рішення про державну акредитацію закладу або про відмову в його акредитації.

Рішення акредитаційної комісії приймається шляхом проведення відкритого голосування її членів.

Засідання акредитаційної комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів.

2.4. Відповідно до пункту 8 розділу V Положення про акредитаційну комісію з державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 лютого 2016 року N 115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 2016 року за N 322/28452, рішення акредитаційної комісії оформляється протоколом, який підписують голова та секретар акредитаційної комісії.

(абзац перший пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

Рішення акредитаційної комісії затверджується наказом Головного сервісного центру МВС.

(абзац другий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

У наказі зазначаються прийняте акредитаційною комісією рішення (акредитація або відмова в акредитації, припинення дії сертифіката про державну акредитацію або його анулювання); строк дії сертифіката; напрями здійснення діяльності (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації водіїв); перелік категорій транспортних засобів, за якими здійснюються підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації водіїв, та максимальна кількість одночасної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів за кожною категорією.

2.5. У разі позитивного розгляду поданих закладом матеріалів протягом 10 днів з дати прийняття акредитаційною комісією рішення Головний сервісний центр МВС видає закладу сертифікат про акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв. Облік сертифікатів ведеться в Головному сервісному центрі МВС у журналі обліку бланків сертифікатів про державну акредитацію закладів, що проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (додаток 4).

(пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

2.6. Заклад після отримання сертифіката протягом 10 робочих днів реєструється в РСЦ МВС за своїм місцезнаходженням.

(пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

III. Організація роботи працівників територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України при проведенні атестації спеціалістів закладів

(заголовок розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

3.1. Відповідно до пункту 18 Порядку атестація спеціалістів проводиться комісією, що утворюється керівниками РСЦ МВС, за участю представників Міністерства інфраструктури України, Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України з метою визначення відповідності спеціалістів кваліфікаційним вимогам за напрямом підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

3.2. Для проведення атестації спеціалістів до РСЦ МВС особою надаються:

(абзац перший пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

заява, зразок якої наведений у додатку 5;

копії документів про освіту;

посвідчення водія;

особова медична книжка;

документ, що підтверджує наявність трирічного стажу керування транспортним засобом:

для особи, що працює водієм, - витяг з трудової книжки або довідка із зазначенням номера та дати наказу про прийняття на роботу, марки закріпленого транспортного засобу, його номерного знака. Витяг або довідка засвідчується підписом посадової особи підприємства, який скріплюється печаткою;

для особи, що є власником транспортного засобу, - реєстраційний документ на транспортний засіб;

для особи, що здійснює керування транспортним засобом на підставі свідоцтва про право спільної власності на транспортний засіб або реєстраційного чи іншого, засвідченого в установленому порядку документа, що підтверджує право керування, користування чи розпорядження таким транспортним засобом, - реєстраційний документ на такий транспортний засіб чи інший засвідчений документ, що підтверджує право керування засобом.

3.3. Атестаційна комісія за результатами розгляду поданих документів і складення особою усного або письмового іспиту або іспиту з використанням комп'ютерних тестів приймає протягом 10 днів рішення про атестацію або відмову в атестації.

3.4. Під час атестації спеціаліста працівники територіальних органів з надання сервісних послуг МВС перевіряють знання:

(абзац перший пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306 (із змінами) (далі - Правила дорожнього руху);

вимог нормативно-правових актів, які регламентують питання підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;

типових навчальних програм, робочих програм і планів підготовки (перепідготовки) водіїв транспортних засобів;

видів відповідальності водіїв транспортних засобів за порушення законодавства про дорожній рух та його безпеку;

призначення, розташування, принципу дії основних механізмів і приладів транспортного засобу, які безпосередньо впливають на безпеку руху;

основ безпечного керування транспортними засобами і безпеки дорожнього руху, причин скоєння дорожньо-транспортних пригод;

переліку несправностей і умов, за яких забороняється експлуатація транспортних засобів або їх подальший рух відповідно до Правил дорожнього руху;

можливих негативних наслідків керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також передачі керування транспортним засобом особі, яка перебуває в такому стані або під впливом таких препаратів;

прийомів і послідовності дій щодо надання першої медичної допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод;

правил застосування лікарських препаратів, наявних у медичній аптечці.

У разі складання іспитів з Правил дорожнього руху за допомогою комп'ютерної техніки спеціалістам, що атестуються, за 30 хвилин необхідно відповісти на 30 екзаменаційних питань, при цьому вони не повинні зробити більше трьох помилок. Оцінка "Не склав" ставиться, якщо спеціалісти не встигли надати відповіді на екзаменаційні питання у відведений на іспит час або допустили у відповідях більше трьох помилок.

У спеціалістів з навчання водінню транспортними засобами приймається практичний іспит з навичок керування транспортними засобами тієї категорії, за якою вони проводитимуть навчання.

3.5. Відповідно до пунктів 5 - 7 розділу V Положення про атестаційну комісію з атестації спеціалістів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 лютого 2016 року N 115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 2016 року за N 323/28453, рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням. Засідання атестаційної комісії вважається повноважним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів. Результати голосування визначаються простою більшістю голосів присутніх членів атестаційної комісії. У разі рівного розподілу голосів "за" і "проти" вирішальним є голос головуючого на засіданні.

(пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

3.6. Рішення атестаційної комісії оформляється протоколом, який підписують голова та секретар, і затверджується наказом РСЦ МВС, у якому зазначаються:

(абзац перший пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

відомості про спеціаліста, стосовно якого розглядалося питання про атестацію;

прийняте атестаційною комісією рішення (атестація спеціаліста або відмова в атестації, переатестація спеціаліста);

термін дії атестата спеціаліста;

перелік напрямів підготовки, на здійснення яких атестований спеціаліст.

3.7. Особам, які успішно пройшли атестацію, протягом трьох днів після прийняття рішення атестаційною комісією видається атестат спеціаліста, строк дії якого становить 5 років. Облік атестатів спеціалістів ведеться в журналі обліку атестатів спеціалістів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (додаток 6).

IV. Порядок реєстрації закладів

4.1. Інформація про заклади, які пройшли державну акредитацію, вноситься до реєстру таких закладів, який ведеться Головним сервісним центром МВС в електронній формі (далі - реєстр закладів).

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

4.2. Матеріали, подані закладом для проведення державної акредитації, та копії отриманого ним сертифіката про акредитацію підшиваються та зберігаються в наглядовій справі.

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

4.3. Працівники РСЦ МВС за місцезнаходженням акредитованих закладів реєструють їх за умови подання таких документів:

(абзац перший пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копії сертифіката про державну акредитацію закладу;

відомостей про склад спеціалістів закладу, копій документів про їх освіту, кваліфікацію, атестацію, а також відомостей про матеріально-технічну базу закладу;

копій робочих програм і планів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, затверджених РСЦ МВС;

(абзац п'ятий пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

копій учбових маршрутів з практичного керування транспортним засобом;

(абзац шостий пункту 4.3 у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

копії затвердженого керівником РСЦ МВС за місцезнаходженням закладу висновку про матеріально-технічну базу закладу та її відповідність Вимогам;

(абзац сьомий пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

копій документів, що підтверджують право закладу на користування транспортними засобами, приміщеннями та земельними ділянками для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.

4.4. Про зміни реєстраційних даних закладу, складу спеціалістів та матеріально-технічної бази, місця здійснення діяльності заклад повідомляє РСЦ МВС, в якому він зареєстрований, листом протягом 10 діб, а РСЦ МВС, в свою чергу, інформує листом Головний сервісний центр МВС для внесення відповідних змін до реєстру закладів.

(пункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

4.5. У разі виявлення працівниками територіальних органів з надання сервісних послуг МВС порушення Вимог дія сертифіката тимчасово припиняється. Якщо в установлений строк недоліки не усунено, сертифікат анулюється на підставі обґрунтованого рішення акредитаційної комісії.

(пункт 4.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

4.6. У разі низької якості проведення спеціалістом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (з числа випускників однієї навчальної групи, підготовленої спеціалістом, іспити в територіальному сервісному центрі не склали 2/3 осіб, двадцятивідсотковий рівень аварійності за перші два роки керування з вини його випускників) за поданням начальника територіального сервісного центру за місцезнаходженням закладу проводиться переатестація спеціаліста.

(абзац перший пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

У разі прийняття такого рішення РСЦ МВС повідомляє про це Головний сервісний центр МВС.

(абзац другий пункту 4.6 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

Інформація про зміни облікових даних закладу, тимчасове припинення дії сертифіката або анулювання сертифіката, анулювання атестатів спеціалістів вноситься Головним сервісним центром МВС до реєстру закладів.

(абзац третій пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

 

Начальник департаменту
Державтоінспекції МВС
генерал-майор міліції 

 
 
С. Г. Коломієць 

Заява про державну акредитацію закладу

Відомості про склад спеціалістів закладу

Висновок про матеріально-технічну базу закладу

Журнал обліку бланків сертифікатів про державну акредитацію закладів, що проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

Заява про атестацію на предмет визначення відповідності для здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв

Журнал обліку атестатів спеціалістів закладів, що проводять підготовку/перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МВС (Приказы МВД) | Добавил: yurist-online (07.02.2017)
Просмотров: 1109
Всего комментариев: 0
avatar