Главная » Статьи » Накази МВС (Приказы МВД)

Інструкція про порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 7 грудня 2009 р. N 515

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 січня 2010 р. за N 73/17368 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства внутрішніх справ України
 від 22 серпня 2011 року N 604,
 від 27 квітня 2016 року N 325

(У тексті Інструкції абревіатуру "РЕП ДАІ" замінено абревіатурою "ТСЦ МВС" згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27 квітня 2016 року N 325)

(У тексті Інструкції посилання на додатки 6 - 11 замінено посиланнями відповідно на додатки 5 - 10 згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27 квітня 2016 року N 325)

 

 

1. Ця Інструкція встановлює порядок організації та контролю працівниками територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

2. Підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів такими засобами здійснюється у визначеному Міністерством інфраструктури України порядку.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

3. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів здійснюються в акредитованих закладах, внесених до Єдиного державного реєстру МВС (далі - заклади).

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

4. Заклади розробляють на основі типових навчальних програм, затверджених Кабінетом Міністрів України, робочі програми і плани з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що затверджуються регіональними сервісними центрами МВС (далі - РСЦ МВС) за місцезнаходженням закладів.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

5. Вимоги до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України та Міністерства соціальної політики України від 05 квітня 2016 року N 255/369/132/344, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04 травня 2016 року за N 672/28802 (далі - Вимоги).

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

6. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв можуть проводитися за денною або вечірньою (змінною) формою, з відривом і без відриву від виробництва.

7. Підготовка, перепідготовка водіїв транспортних засобів проводяться з числа осіб, які на час закінчення закладу досягли:

для керування транспортними засобами категорій A1, A - 16-річного віку;

для керування транспортними засобами категорій B1, B, C1, C - 18-річного віку;

для керування транспортними засобами категорій BE, C1E, CE - 19-річного віку;

для керування транспортними засобами категорій D1, D, D1E, DE або T - 21-річного віку.

Відповідно до пункту 10 Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 487 (далі - Порядок), вищі, професійно-технічні навчальні заклади та заклади загальної середньої освіти протягом не менш як одного навчального року можуть навчати студентів та учнів, які на момент закінчення закладу досягнуть 17-річного віку, керування транспортними засобами категорій A1, A, B1, B, C1 та C за умови, що це передбачено відповідними програмами підготовки студентів та учнів.

8. Перепідготовка водіїв для керування транспортними засобами категорій BE, C1E, CE, D1E або DE проводиться для осіб, які мають посвідчення водія категорій B, C1, C, D1 і D або декількох із зазначених категорій та безперервний річний стаж керування транспортними засобами категорій B, C1, C, D1, D.

Перепідготовка водіїв для керування транспортними засобами категорії D1 проводиться для осіб, які мають посвідчення водія категорій B або C1 чи категорій B та C1 і безперервний трирічний стаж керування відповідним транспортним засобом.

Перепідготовка водіїв для керування транспортними засобами категорії D проводиться з числа осіб, які мають посвідчення водія категорій B, C1, C, D1 або кількох з них і безперервний трирічний стаж керування транспортним засобом відповідної категорії.

До безперервного стажу керування транспортним засобом включається як робота протягом останнього часу на транспортному засобі, так і керування власним транспортним засобом з максимально допустимою перервою не більше одного місяця, якщо це підтверджено відповідними документами, а саме:

для осіб, що працюють водіями, - витягом з трудової книжки або довідкою з місця роботи із зазначенням дати наказу про призначення особи на посаду, дати, з якої така особа працює водієм, марки закріпленого транспортного засобу і його номерного знака. Витяг із трудової книжки або довідка з місця роботи засвідчується підписом посадової особи підприємства і скріплюється печаткою;

для осіб, які керують власним транспортним засобом, - реєстраційними документами на такий транспортний засіб;

для осіб, які керують транспортними засобами, що не є їх власністю, - реєстраційними документами на такий транспортний засіб та документами, що надають право керування ним.

9. Підготовка водіїв транспортних засобів з ручним керуванням з числа інвалідів або маломобільних груп населення проводиться закладом за спеціальними навчальними планами і програмами, що розробляються на основі типових навчальних програм, відповідно до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 N 999 (із змінами).

10. Для вступу до закладу особа подає на ім'я його керівника:

заяву із зазначенням місця проживання та категорії транспортного засобу, право на керування яким особа бажає отримати;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера за Єдиним державним реєстром фізичних осіб;

медичну довідку;

одну кольорову фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см.

(абзац п'ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

Для перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв подаються, крім зазначених документів, засвідчена в установленому порядку копія посвідчення водія та у разі потреби документ, що підтверджує безперервний стаж.

Паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус, пред'являється особисто.

(абзац сьомий пункту 10 у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

11. Особи, які вступили до закладу, комплектуються в групи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - група) чисельністю не більш як 30 осіб.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

12. Заклад або його філія зобов'язані зареєструвати до початку занять списки груп у територіальному сервісному центрі МВС (далі - ТСЦ МВС) за своїм місцезнаходженням.

(абзац перший пункту 12 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

Список групи (додаток 1) подається закладом для реєстрації до ТСЦ МВС в роздрукованому та електронному вигляді.

У разі направлення РСЦ МВС до Головного сервісного центру МВС підтвердженої інформації щодо тимчасового припинення дії сертифіката про державну акредитацію закладу або його анулювання реєстрація списків груп не проводиться до прийняття відповідного рішення акредитаційною комісією.

(абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

13. Заняття, що передбачені робочими програмами та планами, проводяться відповідно до розкладу, а практичні заняття з водіння учбових транспортних засобів - до графіків черговості водіння транспортних засобів.

Основним документом обліку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв у закладі є журнал обліку успішності теоретичної підготовки (перепідготовки) та відвідування занять з практичних навичок водіння.

Також облік ведеться в індивідуальних картках обліку навчання на тренажерах і водінню транспортних засобів.

(абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

14. Для відкриття нижчих категорій водій повинен закінчити 20-годинний курс навчання керування відповідним транспортним засобом.

Після закінчення 20-годинного курсу навчання керування транспортними засобами відповідної категорії закладом видається довідка про проходження 20-годинного курсу навчання керування відповідним транспортним засобом у закладі (додаток 2).

Облік таких довідок ведеться в журналі обліку видачі довідок про 20-годинний курс навчання керування транспортним засобам (додаток 3).

15. Після закінчення навчання за робочими програмами і планами з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів особи допускаються до складання іспитів у закладі.

16. Іспити зі знань Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306 (із змінами) (далі - Правила дорожнього руху), у закладі проводяться за екзаменаційними білетами.

Іспити з практичного водіння транспортних засобів у закладі проводяться у два етапи (за винятком іспитів з практичного водіння транспортних засобів категорій A1, A): на майданчику для навчання з початкового керування, а потім на маршруті в умовах дорожнього руху.

Іспити з практичного водіння транспортних засобів категорій A1, A в закладі проводяться тільки на майданчику для навчання з початкового керування.

Результати іспитів у закладі оформляються протоколом іспитів осіб, що закінчили підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - протокол іспитів) (додаток 4).

17. На підставі протоколу іспитів особі видається свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв за зразком, наведеним у додатку до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.93 N 340 (із змінами) (далі - свідоцтво про закінчення закладу).

18. Свідоцтво про закінчення закладу заповнюється чорнилом (кульковою ручкою) або роздруковується з використанням комп'ютерної техніки. Оформлення та видача свідоцтв про закінчення закладу здійснюються в порядку зростання номерів.

19. Після завершення іспитів заклад подає до ТСЦ МВС журнали обліку успішності теоретичної підготовки (перепідготовки) та відвідування занять з практичних навичок керування транспортними засобами, книжки обліку підготовки з керування, які сформовані з індивідуальних карток обліку навчання на тренажерах і водіння транспортних засобів, а також в електронному вигляді відомості про видані слухачам цієї групи свідоцтва про закінчення закладу.

Після перевірки ТСЦ МВС зазначених документів відомості про видані свідоцтва про закінчення закладу вносяться до реєстру закладів.

(пункт 19 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

20. До складання іспитів у ТСЦ МВС допускаються слухачі, що успішно склали заліки та іспити в закладі.

Якщо особа не пройшла в повному обсязі курс навчання за програмами з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, вона не допускається до складання іспитів у ТСЦ МВС.

21. Для складання іспитів у ТСЦ МВС заклад подає заяву.

(пункт 21 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

22. У визначений ТСЦ МВС день заклад представляє групи до ТСЦ МВС для складання іспитів на отримання посвідчення водія.

23. Якщо особи в ТСЦ МВС не склали іспити із знань Правил дорожнього руху або водіння транспортних засобів, заклад повторно представляє цих осіб для складання іспитів на отримання посвідчення водія не раніше ніж через 5 календарних днів.

24. Особи, які не склали в ТСЦ МВС іспити з навичок керування транспортними засобами з третього разу, допускаються до наступного іспиту тільки після проходження всього курсу підготовки керування транспортним засобом, що підтверджується довідкою про повторний курс підготовки керування транспортним засобом (додаток 5), виданою закладом.

У закладі облік таких довідок ведеться в журналі обліку видачі довідок про повторну підготовку керування транспортними засобами (додаток 6).

25. Документи, пов'язані з підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, і оформлені екзаменаційною комісією закладу протоколи зберігаються в закладі протягом трьох років.

26. Територіальний орган з надання сервісних послуг МВС забезпечує облік одержаних бланків свідоцтв про закінчення закладів, їх зберігання та використання.

Головний сервісний центр МВС забезпечує облік одержання бланків свідоцтв про закінчення закладів, їх зберігання та використання. ТСЦ МВС забезпечують та здійснюють контроль за оформленням та витрачанням бланків свідоцтв про закінчення закладу.

(пункт 26 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

27. Для отримання бланків свідоцтв про закінчення закладу його керівник подає до територіального органу з надання сервісних послуг МВС заяву (додаток 7).

(абзац перший пункту 27 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

Розгляд заяв щодо видачі бланків свідоцтв про закінчення закладу здійснюють посадові особи територіального органу з надання сервісних послуг МВС, при цьому перевіряються правильність заповнення заяви та достовірність внесених даних і наявність державної акредитації закладу.

(абзац другий пункту 27 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

28. У територіальному органі з надання сервісних послуг МВС закладу видаються бланки свідоцтв про закінчення закладу в кількості, що не перевищує загального числа водіїв, підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації яких запланована в цьому році.

(пункт 28 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

29. Закладу у видачі бланків свідоцтва про закінчення закладу відмовляється, якщо:

у документах, поданих закладом, указані недостовірні дані;

заклад не має сертифіката про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв (далі - сертифікат);

термін дії сертифіката закінчився або сертифікат анульовано.

ТСЦ МВС до Головного сервісного центру МВС направлена інформація щодо тимчасового припинення дії сертифіката або його анулювання.

(абзац п'ятий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

30. У разі відмови у видачі закладу бланків свідоцтв про закінчення закладу надається письмова відповідь із зазначенням причин та підстав відмови.

31. Для отримання в територіальному органі з надання сервісних послуг МВС бланків свідоцтв про закінчення закладу особа, яка уповноважена закладом, пред'являє особисто паспорт або документ, що посвідчує її особу, доручення на отримання бланків свідоцтв про закінчення закладу та квитанції про сплату їх вартості.

(пункт 31 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

32. У територіальному органі з надання сервісних послуг МВС видача закладу бланків свідоцтв про закінчення закладу здійснюється за книгою обліку видачі територіальним органом з надання сервісних послуг МВС бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (додаток 8).

(абзац перший пункту 32 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

Інформація про видані бланки свідоцтв про закінчення закладу вноситься до реєстру закладів.

У закладі облік отримання бланків свідоцтв про закінчення закладу ведеться в книзі обліку надходження і витрачання бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (додаток 9). Видача заповнених свідоцтв про закінчення закладу особам, які закінчили заклад, фіксується в протоколі іспитів.

Книга обліку видачі територіальним органом з надання сервісних послуг МВС бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та книга обліку надходження і витрачання бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів повинні бути прошнуровані, аркуші - пронумеровані. На внутрішньому боці обкладинки книги робиться відмітка про загальну кількість аркушів у книзі, яка підписується керівником територіального органу з надання сервісних послуг МВС та скріплюється печаткою.

(абзац четвертий пункту 32 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

Записи в книзі обліку видачі територіальним органом з надання сервісних послуг МВС бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та книзі обліку надходження і витрачання бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів здійснюються чорнилом (кульковою ручкою). Усі реквізити заповнюються розбірливо. Допущені помилки виправляються шляхом закреслення помилкового запису і внесення нового, який підтверджується підписом особи, що зробила виправлення.

(абзац п'ятий пункту 32 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

Терміни зберігання книги обліку видачі територіальним органом з надання сервісних послуг МВС бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у територіальному органі з надання сервісних послуг МВС та книги обліку надходження і витрачання бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладі становлять 60 років після їх закінчення.

(абзац шостий пункту 32 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

33. Бланки свідоцтв про закінчення закладу, зіпсовані при заповненні, знищуються в присутності працівника ТСЦ МВС способом, який унеможливлює їх повторне використання, про що складається акт про знищення зіпсованих бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (додаток 10). Один примірник акта зберігається в наглядовій справі закладу в РСЦ МВС, а другий - у закладі.

(абзац перший пункту 33 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

Інформація про кількість знищених зіпсованих бланків свідоцтв про закінчення закладу направляється РСЦ МВС до Головного сервісного центру МВС.

(абзац другий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

34. При втраті або викраденні бланків свідоцтв про закінчення закладу керівник закладу негайно інформує про це територіальний орган Національної поліції та РСЦ МВС, у якому заклад перебуває на обліку, з викладенням обставин, за яких їх втрачено чи викрадено, із зазначенням кількості, серій та номерів.

(пункт 34 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

35. У разі припинення закладом своєї діяльності невикористані бланки свідоцтв про закінчення закладу здаються в РСЦ МВС для знищення. Плата за бланки свідоцтв про закінчення закладу не повертається.

(абзац перший пункту 35 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

Книги обліку надходження і витрачання бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів здаються в РСЦ МВС, де зберігаються протягом 60 років.

(абзац другий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

36. ТСЦ МВС за місцем реєстрації закладу один раз на рік здійснює перевірку порядку обліку, зберігання, витрачання бланків свідоцтв про закінчення закладу та дотримання установлених вимог при їх оформленні і видачі та організовує позапланові перевірки з цих питань (у разі припинення закладом діяльності тощо).

Факт проведення перевірки, виявлені недоліки та інформація про вжиті заходи фіксуються в акті про результати перевірки закладу. Акт про результати перевірки закладу складається у двох примірниках, перший з яких зберігається в наглядовій справі РСЦ МВС за місцем реєстрації закладу, а другий залишається в закладі.

(абзац другий пункту 36 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

37. Перевірці підлягають:

умови зберігання бланків свідоцтв про закінчення закладу;

порядок витрачання (видачі) та знищення бланків свідоцтв про закінчення закладу;

відповідність фактичної наявності бланків свідоцтв про закінчення закладу обліковим даним;

наявність і достовірність документів (їх копій), які стали підставою для видачі свідоцтв про закінчення закладу;

правомірність видачі свідоцтв про закінчення закладу, їх заміни або видачі дублікатів;

процедура приймання іспитів у закладі, оформлення і видачі бланків свідоцтв про закінчення закладу, заповнення книги обліку надходження і витрачання бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів;

виконання заходів за підсумками попередньої перевірки.

Перевіряються всі матеріали, які були оформлені за період після останньої перевірки.

У разі виявлення при перевірці недоліків чи порушень установлених вимог посадовими особами ТСЦ МВС за місцезнаходженням закладу вносяться пропозиції керівництву закладу щодо їх усунення із зазначенням строків виконання. Невиконання наданих пропозицій у зазначений строк є підставою для внесення РСЦ МВС до Головного сервісного центру МВС подання про припинення дії сертифіката.

(абзац десятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2016 р. N 325)

Начальник департаменту
Державтоінспекції МВС
генерал-майор міліції 

 
 
С. Г. Коломієць 

Список групи з підготовки (перепідготовки) водіїв транспортних засобів

Довідка про проходження 20-годинного курсу навчання керування відповідним транспортним засобом у закладі

Нравится? Лайкни!Категория: Накази МВС (Приказы МВД) | Добавил: yurist-online (07.02.2017)
Просмотров: 1261
Всего комментариев: 0
avatar