Главная » Статьи » Накази МВС (Приказы МВД)

Наказ МВС №121 від 15.02.2017. Про затвердження Інструкції з питань здійснення відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів ОРС ЦЗ


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.02.2017

м. Київ

N 121

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 березня 2017 р. за N 334/30202

Про затвердження Інструкції з питань здійснення відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Відповідно до вимог статті 34 Закону України "Про дорожній рух", пункту 6 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року N 164 (Постанова N 164), з метою здійснення відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів ДСНС

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з питань здійснення відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

Голова Національної
поліції України

Х. Деканоідзе

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
15 лютого 2017 року N 121

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 березня 2017 р. за N 334/30202

ІНСТРУКЦІЯ
з питань здійснення відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає процедуру здійснення відомчої реєстрації (перереєстрації), видачі технічного талона і закріплення номерного знака, ведення та зняття з обліку транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (далі - ТЗ), які закріплені за органами і підрозділами цивільного захисту.

2. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

відомча реєстрація транспортних засобів - реєстрація транспортних засобів, що перебували в експлуатації і зняті з державного або відомчого обліку;

перша відомча реєстрація транспортних засобів - реєстрація нових транспортних засобів, а також тих, що перебували в експлуатації та ввезені на митну територію України;

програма "Облік транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту" (далі - програма обліку ТЗ ОРС ЦЗ) - уніфікована автоматизована електронно-облікова система для накопичення, узагальнення та зберігання інформації про такі транспортні засоби в базі даних;

технічний талон транспортного засобу - реєстраційний документ транспортного засобу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, форма якого викладена у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 року N 47 "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року N 249 (Постанова N 249)).

3. Відомча реєстрація (перереєстрація), ведення обліку та зняття з нього зареєстрованих ТЗ, оформлення реєстраційних документів і закріплення номерних знаків на них здійснюються службою безпеки дорожнього руху апарату ДСНС (далі - СБДР апарату ДСНС) та службою безпеки дорожнього руху територіальних органів ДСНС (далі - СБДР територіальних органів ДСНС).

4. Відповідальними за своєчасність реєстрації (перереєстрації), ведення їх обліку та зняття з нього зареєстрованих ТЗ, достовірність та повноту поданої до СБДР апарату ДСНС/СБДР територіального органу ДСНС інформації є керівники (начальники) органів (підрозділів) цивільного захисту.

Забороняється експлуатація ТЗ, не зареєстрованих відповідно до цієї Інструкції і без номерних знаків, що відповідають державним стандартам, а також ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах або знищені чи підроблені.

5. На зареєстровані ТЗ видаються технічні талони, а також номерні знаки, що відповідають державному стандарту України: два номерні знаки - на автотранспорт, один - на мототранспорт, причіп та напівпричіп.

II. Перша відомча реєстрація транспортних засобів

1. Перша відомча реєстрація нових ТЗ, а також тих, що перебували в експлуатації та ввезені на митну територію України, здійснюється за умови відповідності конструкції і технічного стану, їх марки (моделі) та складових частин, що мають ідентифікаційні номери, обов'язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України, що підтверджується сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката.

2. Перша відомча реєстрація ТЗ здійснюється СБДР апарату ДСНС за наявності таких документів:

договору купівлі-продажу ТЗ, за яким продавцем виступає суб'єкт господарювання, що здійснює оптову та/або роздрібну торгівлю ТЗ, і який підписаний від імені такого суб'єкта уповноваженою особою і скріплений печаткою (у разі наявності), а також на підставі інших угод, передбачених цивільним правом;

акта приймання-передачі ТЗ за формою згідно з додатком 6 до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року N 1388 (із змінами), виданого підприємством-виробником такого засобу чи його складових частин або підприємством, яке переобладнало чи встановило на ТЗ спеціальний пристрій згідно із свідоцтвом про відповідність його конструкції вимогам безпеки дорожнього руху, із зазначенням ідентифікаційного номера та конкретного одержувача, засвідченого підписами посадових осіб підприємства, скріпленими печатками (у разі наявності);

митної декларації (Наказ N 246) на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носії, або електронної митної декларації, або виданого митним органом посвідчення про реєстрацію ТЗ;

копії рішення суду чи іншого засвідченого в установленому порядку документа, що підтверджує належність ТЗ.

Копії документів, що засвідчують або підтверджують правомірність придбання ТЗ, завіряються підписом та печаткою начальника відповідної СБДР ДСНС, який подає ТЗ на першу відомчу реєстрацію.

Зразки печатки служби безпеки дорожнього руху апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій та печатки служби безпеки дорожнього руху територіального органу Державної служби України з надзвичайних ситуацій наведено в додатку 1 до цієї Інструкції.

3. Для здійснення першої відомчої реєстрації ТЗ до документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, додаються:

заява керівника (начальника) органу (підрозділу) цивільного захисту, який отримав ТЗ (додаток 2);

акт технічного огляду ТЗ (додаток 3), що перебували в експлуатації та ввезені на митну територію України;

витяг із наказу керівника (начальника) органу (підрозділу) цивільного захисту про закріплення номерного знака типу 9 (10);

фото ТЗ та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, у друкованому та електронному вигляді.

4. Під час здійснення першої відомчої реєстрації ТЗ СБДР апарату ДСНС здійснює перевірку ТЗ щодо перебування його у розшуку, у тому числі міжнародному, відповідно до вимог пункту 8 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року N 164 (Постанова N 164).

Якщо за результатами перевірок транспортний засіб не перебуває у розшуку, посадова особа СБДР апарату ДСНС робить у технічному талоні у графі "Група експлуатації" запис "Дозвіл на першу відомчу реєстрацію" із зазначенням дати видачі і номера дозволу, який засвідчує підписом, що скріплюється печаткою СБДР апарату ДСНС.

5. У разі пошкодження ідентифікаційного номера перша відомча реєстрація ТЗ проводиться тільки після експертного підтвердження справжності ідентифікаційного номера.

III. Відомча реєстрація транспортних засобів

1. Відомча реєстрація ТЗ формувань центрального підпорядкування, навчальних закладів та наукових установ, державних підприємств, установ, організацій ДСНС здійснюється СБДР апарату ДСНС.

2. Відомча реєстрація ТЗ територіального органу та підрозділів, що підпорядковані йому, здійснюється СБДР територіального органу ДСНС.

3. Відомча реєстрація ТЗ, що перебували в експлуатації і зняті з державного або відомчого обліку, здійснюється СБДР апарату ДСНС у разі належності ТЗ формуванню центрального підпорядкування, навчальному закладу та науковій установі, державному підприємству, установі, організації ДСНС та СБДР територіального органу ДСНС у разі належності ТЗ територіальному органу або підрозділу, що підпорядкований йому.

4. Відомча реєстрація ТЗ здійснюється протягом 10 днів після надходження їх до органів (підрозділів) цивільного захисту на підставі заяви керівника (начальника) відповідного органу (підрозділу) цивільного захисту (додаток 4).

До заяви додаються:

копія наряду ДСНС на отримання ТЗ органом (підрозділом) цивільного захисту (завіряється підписом керівника (начальника) та печаткою відповідного органу (підрозділу) цивільного захисту, який отримав ТЗ);

витяг з наказу відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту про введення в експлуатацію ТЗ та закріплення номерного знака;

технічний талон із записом у графі "Особливі відмітки" "З обліку знято", засвідчений підписом посадової особи СБДР територіального органу ДСНС, що скріплюється печаткою СБДР територіального органу ДСНС (для ТЗ, що пройшов першу відомчу реєстрацію);

довідка про зняття з обліку ТЗ за формою згідно з додатком до Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року N 164 (Постанова N 164), що видана СБДР за місцем попередньої реєстрації ТЗ, або свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт) та копія реєстраційної картки, що додається до пластикового свідоцтва про реєстрацію ТЗ на пластиковій основі, з відміткою територіального органу з надання сервісних послуг МВС про зняття з обліку ТЗ, що належить органу чи підрозділу цивільного захисту та що перебувало на такому обліку в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС.

5. Для здійснення відомчої реєстрації ТЗ у разі передачі ТЗ підрозділу, підпорядкованому іншому територіальному органу, формуванню центрального підпорядкування, навчальному закладу та науковій установі, державному підприємству, установі, організації, до документів, зазначених у пункті 4 цього розділу, додаються:

витяг з наказу ДСНС на передачу (отримання) ТЗ органом чи підрозділом цивільного захисту;

акт прийому-передачі ТЗ;

фото ТЗ та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, у друкованому та електронному вигляді.

6. Посадові особи СБДР територіального органу ДСНС на підставі поданих документів проводять звірку ідентифікаційних номерів складових частин ТЗ, перевіряють його технічний стан, виконання вимог щодо використання номерних знаків, установлення (нанесення) розпізнавальних знаків, кольорографічних схем, написів і спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв на ТЗ. За результатами звірки складається акт технічного огляду ТЗ.

7. Не допускається відомча реєстрація ТЗ без ідентифікаційного номера або зі знищеними, пошкодженими (коли один чи кілька символів номера візуально не визначаються) чи підробленими (змінено один чи декілька символів номера, замінено панель (табличку) або частину панелі (таблички) з номером) ідентифікаційними номерами його складових частин (кузова, шасі, рами). Відомча реєстрація зазначених ТЗ та таких, що розшукуються правоохоронними органами, не здійснюється, а інформація про них подається таким органам.

8. Інформація про зареєстровані ТЗ зазначається в програмі обліку ТЗ ОРС ЦЗ.

Інформацію про відомчу реєстрацію ТЗ (унесення змін у раніше подані відомості про відомчу реєстрацію) СБДР апарату ДСНС невідкладно надає до Головного сервісного центру МВС для внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру МВС.

IV. Перереєстрація транспортних засобів

1. Перереєстрація ТЗ здійснюється СБДР апарату ДСНС/СБДР територіального органу ДСНС у разі:

отримання технічного талона замість утраченого або непридатного для користування;

зміни кольору, призначення, марки або моделі ТЗ у результаті переобладнання чи заміни кузова, інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

передачі ТЗ з одного до іншого підрозділу територіального органу ДСНС.

2. Перереєстрація ТЗ із заміною технічного талона здійснюється на підставі заяви керівника (начальника) відповідного органу (підрозділу) цивільного захисту, що подається СБДР.

До заяви додаються:

копія акта технічного стану ТЗ;

копії документів, які підтверджують заміну складових частин ТЗ, що мають ідентифікаційні номери, засвідчені підписом посадової особи підрозділу, який займається ремонтом і технічним обслуговуванням ТЗ, що скріплюється печаткою зазначеного підрозділу, чи документів, виданих суб'єктами господарювання, які реалізують такі складові частини та видають зазначені в абзаці другому пункту 2 розділу II цієї Інструкції договори купівлі-продажу, або копії документів на складові частини, що мають ідентифікаційні номери, виданих митними органами чи підприємствами-виробниками;

копії документів про відповідність ТЗ вимогам безпеки дорожнього руху (для ТЗ, переобладнаного суб'єктами господарювання, які проводять господарську діяльність з переобладнання ТЗ, чи зазначеними в абзаці четвертому цього пункту ремонтними підрозділами, що мають свідоцтво про погодження конструкції ТЗ щодо забезпечення безпеки дорожнього руху).

Попередньо видані технічні талони ТЗ вилучаються та долучаються до матеріалів перереєстрації.

Копії документів завіряються підписом та печаткою.

3. Для здійснення перереєстрації ТЗ до документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, додаються:

акт прийому-передачі ТЗ;

витяг з наказу ДСНС/територіального органу ДСНС про передачу ТЗ;

фото ТЗ і його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, у друкованому та електронному вигляді.

4. Посадові особи СБДР територіального органу ДСНС на підставі поданих документів проводять звірку ідентифікаційних номерів складових частин ТЗ, перевіряють його технічний стан, виконання вимог щодо використання номерних знаків, установлення (нанесення) розпізнавальних знаків, кольорографічних схем, написів і спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв на ТЗ. За результатами звірки складається акт технічного огляду ТЗ.

5. Відомча реєстрація (перереєстрація) ТЗ, що передаються у зв'язку з реорганізацією юридичних осіб, проводиться на підставі актів приймання-передачі ТЗ за формою згідно з додатком 2 до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року N 1388 (із змінами), свідоцтва про реєстрацію (технічного талона), а також засвідчених у встановленому порядку копій рішень власників ТЗ про реорганізацію та виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відомча реєстрація (перереєстрація) ТЗ, що у зв'язку з ліквідацією юридичних осіб передаються іншим юридичним особам, проводиться на підставі технічного талона та засвідчених у встановленому порядку копій прийнятих власниками ТЗ або судом рішень про ліквідацію.

6. Відомча реєстрація (перереєстрація) переобладнаних ТЗ проводиться на підставі документів про відповідність їх вимогам безпеки дорожнього руху та документів, що підтверджують правомірність придбання встановлених кузовів (рам), які мають ідентифікаційні номери (у разі їх заміни).

7. Якщо ТЗ переобладнано з інших моделей цієї марки шляхом заміни деталей кузова (крила, панелі, капота тощо), власнику ТЗ видається технічний талон із зазначенням моделі, якій відповідає зовнішній вигляд такого засобу після переобладнання. Якщо номери складових частин не змінювалися, зазначаються рік випуску і номери, які ТЗ мав до переобладнання. У графі "Особливі відмітки" технічного талона робиться відповідний запис.

8. Замість втрачених або непридатних для користування технічних талонів і номерних знаків на підставі заяви керівника (начальника) органу (підрозділу) цивільного захисту видається відповідно технічний талон або номерні знаки. До заяви додаються матеріали службового розслідування щодо обставин втрати (непридатності) технічного талона або номерних знаків.

V. Зняття з обліку транспортних засобів

1. Зняття з обліку ТЗ здійснюється СБДР апарату ДСНС/СБДР територіального органу ДСНС на підставі заяви керівника (начальника) органу (підрозділу) цивільного захисту, що подається службі безпеки дорожнього руху, в разі:

передачі ТЗ з одного територіального органу (підпорядкованого йому підрозділу) чи формування центрального підпорядкування, державного підприємства, установи, організації, навчального закладу (наукової установи) до іншого територіального органу (підпорядкованого йому підрозділу) чи формування центрального підпорядкування, державного підприємства, установи, організації, навчального закладу (наукової установи) відповідно до наказу ДСНС на передачу ТЗ;

списання (вибракування);

відчуження.

У випадку, передбаченому абзацом другим цього пункту, до заяви додаються копії:

наряду ДСНС на передачу ТЗ;

акта технічного стану ТЗ;

витягу з наказу ДСНС про передачу ТЗ;

акта технічного огляду ТЗ;

акта прийому-передачі ТЗ.

У випадку, передбаченому абзацом третім цього пункту, до заяви також додаються:

копія акта списання (вибракування) ТЗ;

копія накладної на здачу номерних знаків на склад органу (підрозділу) цивільного захисту або акта на їх знищення;

витяг з наказу ДСНС про надання згоди на списання (вибракування) ТЗ;

копія згоди (витяг з протоколу) ДСНС про списання (вибракування) ТЗ;

витяг з наказу ДСНС (територіального органу ДСНС) про списання (вибракування) ТЗ;

акт технічного огляду ТЗ.

Після зняття з обліку ТЗ технічний талон здається до СБДР апарату ДСНС/СБДР територіального органу ДСНС відповідно, а замість нього видається довідка про зняття з обліку ТЗ.

У випадку, передбаченому абзацом четвертим цього пункту, до заяви також додаються:

копія дозволу (витяг з протоколу) ДСНС про відчуження ТЗ;

акт технічного огляду ТЗ;

витяг з наказу ДСНС/територіального органу ДСНС про зняття з обліку ТЗ та відомчої реєстрації.

Про зняття з обліку відчуженого ТЗ у технічному талоні в графі "Особливі відмітки" робиться запис "Знято з реєстрації служби безпеки дорожнього руху", який засвідчується підписом посадової особи СБДР апарату ДСНС/СБДР територіального органу ДСНС та скріплюється печаткою відповідної СБДР ДСНС. Такий технічний талон повертається власнику ТЗ для передачі разом з відчуженим ТЗ і є одним з документів, що дає право на здійснення його державної реєстрації в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС.

Копії документів завіряються підписом та печаткою.

2. У разі встановлення факту знищення, фальсифікації або підроблення ідентифікаційних номерів складових частин ТЗ, виявлення ТЗ, зареєстрованих (перереєстрованих), знятих з обліку в територіальних органах ДСНС за фіктивними чи підробленими документами або таких, що розшукуються правоохоронними органами України у зв'язку з незаконним заволодінням, посадові особи СБДР апарату ДСНС/СБДР територіального органу ДСНС оформляють у встановленому порядку необхідні документи і передають їх до відповідного органу досудового розслідування.

3. Забороняється зняття з обліку ТЗ, стосовно яких є ухвала суду про накладення арешту або заборону зняття з обліку чи постанова державного виконавця про накладення арешту.

VI. Ведення відомчого обліку зареєстрованих транспортних засобів

1. Відомчий облік зареєстрованих ТЗ ведеться шляхом накопичення, узагальнення та зберігання інформації про такі ТЗ у програмі обліку ТЗ ОРС ЦЗ.

2. У разі здійснення відомчої реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку ТЗ СБДР територіального органу ДСНС невідкладно інформується СБДР апарату ДСНС щодо здійснення таких заходів.

3. Облік та видача номерних знаків ТЗ ведеться в журналі обліку і видачі номерних знаків на транспортні засоби (додаток 5).

4. Облік, видача та контроль за використанням бланків технічного талона ТЗ покладаються на начальника СБДР апарату ДСНС і СБДР територіального органу ДСНС та ведуться в журналі обліку і видачі технічних талонів на транспортні засоби (додаток 6).

Журнали обліку і видачі номерних знаків на транспортні засоби та обліку і видачі технічних талонів на транспортні засоби мають бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою.

5. Документація, що подається до СБДР апарату ДСНС/СБДР територіального органу ДСНС для відомчої реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку, ведеться протягом календарного року. У січні наступного року всі документи зшиваються, описуються та здаються в архів ДСНС, відповідного територіального органу ДСНС, де зберігаються протягом 5 років.

 

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади та
моніторингу МВС

В. Є. Боднар

Зразок печатки служби безпеки дорожнього руху апарату/територіального органу ДСНС

Заява про проведення першої відомчої реєстрації транспортних засобів

Акт технічного огляду ТЗ

Заява про реєстрацію (перереєстрацію, зняття з обліку) транспортних засобів

Журнал обліку і видачі номерних знаків на транспортні засоби

Журнал обліку і видачі технічних талонів на транспортні засоби


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МВС (Приказы МВД) | Добавил: pekach (24.04.2017)
Просмотров: 1450
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar