Главная » Статьи » Накази МВС (Приказы МВД)

Наказ МВС №349 від 30.03.2015. Про затвердження Правил з пожежного спостерігання (Об утверждении Правил по пожарному наблюдению)


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.03.2015  № 349

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
29 липня 2015 р. 
за № 920/27365

Про затвердження Правил з пожежного спостерігання

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ 
№ 111 від 13.02.2017}

Відповідно до пункту 33 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України, з метою реалізації державної політики та вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сферах цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила з пожежного спостерігання, що додаються.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО: 

Перший заступник Голови 
Спільного представницького органу 
сторони роботодавців на національному рівні 

Виконуючий обов’язки Голови 
Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій 

Голова 
Державної регуляторної служби України 

Голова 
Антимонопольного комітету України

О.В. Мірошниченко 

З.Н. Шкіряк 


Ксенія Ляпіна 


Ю.О. Терентьєв


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
внутрішніх справ України 
30.03.2015  № 349

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
29 липня 2015 р. 
за № 920/27365

ПРАВИЛА 
з пожежного спостерігання

{У тексті Правил слова «пожежна автоматика», «система пожежної автоматики», «система ПА», «ПА» у всіх відмінках і числах замінено словом «СПЗ»; слово «ЄБД» замінено словом «БД» згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

I. Загальні положення

1. Ці Правила встановлюють вимоги щодо організації роботи центрів приймання тривожних сповіщень, порядку підключення центрів приймання тривожних сповіщень (далі – ЦПТС) та систем передавання тривожних сповіщень (далі – СПТС), передачі сигналів пожежної тривоги та попередження про несправність, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) СПТС.

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

Проектування, монтування СПТС здійснюються згідно з вимогами ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

{Пункт 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

2. Ці Правила є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами господарювання, які здійснюють пожежне спостерігання за системами протипожежного захисту (далі - СПЗ) об’єктів, виконують роботи з підключення та підтримання експлуатаційної придатності (далі - технічне обслуговування) СПТС, а також всіма суб’єктами господарювання незалежно від форм власності та органами виконавчої влади, які є учасниками процесу з пожежного спостерігання.

{Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

3. Пожежне спостерігання є невід’ємною функцією СПЗ, за допомогою якого забезпечуються:

1) прийом від приймально-контрольних приладів СПЗ (далі – ППКП) об’єктів спостерігання сигналів пожежної тривоги і несправності та їх передача за допомогою СПТС до ЦПТС пультових організацій (далі – ПО);

2) обробка, архівування, збереження всіх тривожних сповіщень, які надійшли на пульт пожежного спостерігання ЦПТС ПО;

3) передача в автоматизованому режимі в єдиному протоколі та форматі передачі сигналів пожежної тривоги до точки доступу оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру територіального органу ДСНС України (далі - ОДС) від ЦПТС ПО;

{Підпункт 3 пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

4) оперативне реагування пожежно-рятувальних підрозділів на сигнали пожежної тривоги, що надходять до ОДС від ЦПТС ПО.

{Підпункт 4 пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

4. У цих Правилах терміни та визначення вживаються у таких значеннях:

автоматизований режим - режим передачі сигналу пожежної тривоги від ЦПТС ПО до ОДС після підтвердження у регламентований проміжок часу диспетчером (оператором) ЦПТС ПО інформації про виникнення пожежі;

електронна база даних об’єктів спостерігання ЦПТС ПО (БД) - програмно-апаратний продукт, за допомогою якого здійснюються реєстрація, обробка і зберігання інформації про об’єкти спостерігання та спрацювання СПЗ;

замовник робіт - суб’єкт господарювання, який замовляє виконання робіт та надання послуг з пожежного спостерігання за СПЗ об’єктів;

монтувальна організація - суб’єкт господарювання, який здійснює роботи з монтажу СПЗ та (або) СПТС;

об’єкт спостерігання - об’єкт, на якому здійснюється спостерігання за СПЗ;

обслуговуюча організація - суб’єкт господарювання, який здійснює технічне обслуговування СПЗ та (або) СПТС;

ОДС - підрозділ ОКЦ територіального органу ДСНС України, що приймає та обробляє повідомлення про надзвичайні ситуації (у тому числі оповіщення (повідомлення) про пожежу) і вживає подальших заходів щодо оперативного реагування на них;

оперативно-координаційний центр (ОКЦ) - підрозділ територіального органу ДСНС України, до складу якого входить ОДС;

ПО - суб’єкт господарювання, який здійснює спостерігання за СПЗ об’єктів шляхом організації ЦПТС;

пульт пожежного спостерігання - устаткування, розміщене в ЦПТС, яке оповіщує про стан СПЗ об’єктів відповідно до видів тривожних сповіщень, що надійшли;

сигнал пожежної тривоги - ініційована автоматичним пристроєм (ППКП) тривога про пожежу, що подається у звуковому і візуальному вигляді;

сигнал про несправність - сигнал, який вказує на те, що в СПЗ виявлено несправність;

СПЗ - комплекс технічних засобів, що змонтований на об’єкті, призначений для виявлення, локалізації та ліквідування пожеж без втручання людини, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних чинників пожежі;

спостерігання за СПЗ об’єктів (пожежне спостерігання) - сукупність організаційних, технічних заходів та засобів програмного забезпечення, призначених для забезпечення віддаленого цілодобового нагляду за станом СПЗ об’єктів, що здійснюється шляхом приймання, обробляння і передавання тривожних сповіщень від СПЗ об’єктів, що спостерігаються, та реагування на них;

СПТС - устаткування і мережа, які використовують для передачі інформації про стан однієї та більше СПЗ до одного чи більше ЦПТС;

точка доступу - IP-адреса обладнання, яке розташоване в ОДС та забезпечує приймання сигналів пожежної тривоги від ЦПТС ПО;

тривожні сповіщення - сигнали, які містять інформацію про пожежу чи несправність від однієї чи більше підключених СПЗ об’єктів спостерігання. До тривожних сповіщень належать сигнали пожежної тривоги та несправності;

ЦПТС - віддалений центр ПО з постійною обслугою, до якого надходить інформація про стан однієї або декількох СПЗ об’єктів спостерігання.

{Пункт 4 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

II. Порядок підключення центру приймання тривожних сповіщень до точки доступу

{Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

1. Підключення ЦПТС до точки доступу здійснює територіальний орган ДСНС України за територіальністю розташування об’єкта спостерігання за письмовим зверненням ПО.

{Пункт 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

2. Упродовж п’яти робочих днів з дня надходження письмового звернення територіальний орган ДСНС України надає ПО технічні вимоги щодо підключення ЦПТС ПО до точки доступу (додаток 1).

{Пункт 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

3. ПО після виконання технічних вимог направляє до територіального органу ДСНС України повідомлення про їх виконання та заповнену картку пульта пожежного спостерігання (додаток 2).

{Абзац перший пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

Територіальний орган ДСНС України після отримання повідомлення та картки пульта пожежного спостерігання протягом п’яти робочих днів здійснює підключення ЦПТС ПО до точки доступу у тестовому режимі з метою тестування передавання сигналів на ділянці «ЦПТС ПО - ОДС».

{Абзац другий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

4. ЦПТС ПО має бути підключений до точки доступу двома незалежними каналами зв’язку (основним та резервним) з можливістю автоматичного виявлення несправності каналів та контролювання системи передачі сповіщень за класом Т5 (по основному та резервному каналах зв’язку) згідно з вимогами таблиці 3 ДСТУ prEN 50136-1-1:2004 «Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 1-1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень (prEN 50136-1-1996, IDT)» (далі – ДСТУ prEN 50136-1-1:2004).

{Пункт 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

5. Час передавання сигналу пожежної тривоги не повинен перевищувати максимальний час затримування передавання – 20 секунд (М4) згідно з вимогами таблиці 2 ДСТУ prEN 50136-1-1:2004.

6. Якщо у процесі тестування були виявлені недоліки, пов’язані із затримкою передачі сигналу, тестування вважається завершеним тільки після трьох періодичних успішних тестових сигналів.

7. За результатами успішного завершення тестування територіальний орган ДСНС України протягом двох робочих днів реєструє картку пульта пожежного спостерігання в журналі обліку пультових організацій, після чого ЦПТС ПО вважається підключеним до точки доступу.

Якщо ПО має декілька ЦПТС за різним місцезнаходженням, картка пульта пожежного спостерігання заповнюється окремо для кожного ЦПТС та подається до відповідного територіального органу ДСНС України.

Якщо у ЦПТС ПО встановлюється нове устаткування або встановлюється додаткове устаткування пульта пожежного спостерігання, ПО заповнює нову картку пульта пожежного спостерігання та направляє її в установленому порядку до територіального органу ДСНС України для тестування устаткування та підключення ЦПТС ПО до точки доступу.

{Пункт 7 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

8. Підставами для відмови територіальним органом ДСНС України у підключенні пульта ЦПТС ПО до точки доступу є:

{Абзац перший пункту 8 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

1) відсутність технічної можливості ЦПТС ПО забезпечити виконання технічних вимог на підключення до точки доступу;

2) невиконання ПО вимог ДСТУ prEN 50136-1-1:2004.

9. ПО може виконувати роботи зі спостерігання за СПЗ об’єктів та передавати сигнали пожежної тривоги за офіційними телефонними номерами до ОДС за територіальністю розташування об’єкта спостерігання у разі, якщо у територіального органу ДСНС України відсутня технічна можливість або безпідставно відмовлено (з підстав, непередбачених пунктом 8 цього розділу) у:

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

1) видачі технічних вимог на підключення ЦПТС ПО до точки доступу або не надано їх у строки, визначені пунктом 2 розділу ІІ цих Правил;

2) підключенні пульта ЦПТС ПО до точки доступу у строки, визначені пунктом 3 розділу ІІ цих Правил.

{Підпункт 2 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

10. Після підключення пульта ЦПТС ПО до точки доступу ПО зобов’язана забезпечити передачу сигналів пожежної тривоги разом з карткою об’єкта (додаток 3) до ОДС в порядку, передбаченому цими Правилами.

Підключення пульта ЦПТС ПО до точки доступу та прийом сигналів пожежної тривоги від ЦПТС ПО до ОДС здійснюється безоплатно.

{Пункт 10 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

IІІ. Організація роботи ЦПТС ПО

1. Після підключення об’єкта  на пожежне спостерігання ЦПТС ПО забезпечує:

1) цілодобове спостерігання за СПЗ об’єкта;

2) реєстрацію об’єктів спостерігання в БД та передачу сигналів пожежної тривоги до ОДС в порядку, передбаченому цими Правилами.

{Пункт 1 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

2. ЦПТС ПО повинен мати зовнішній інтерфейс для підключення та передачі сигналів пожежної тривоги.

3. На ЦПТС ПО ведеться документація:

1) затверджений перелік осіб, які мають доступ до операційної зали ЦПТС ПО;

2) журнал обліку об’єктів спостерігання (вказуються найменування та місцезнаходження об’єкта, номери телефонів організацій (осіб), яких необхідно сповіщати про всі події та спрацювання СПЗ, номер картки об’єкта, дата та причина зняття із спостерігання, дата взяття на повторне (подальше) спостерігання) – ведеться в електронному вигляді;

3) журнал чергувань (вказуються прізвища, імена, по батькові диспетчерів, які заступили на чергування, їх особисті підписи про приймання чергування, дата чергування, відмітка про працездатність пульта пожежного спостерігання) – у паперовому вигляді;

4) картка пульта пожежного спостерігання та картки об’єктів, за якими здійснюється пожежне спостерігання, – в електронному вигляді;

5) інструкція чергового персоналу зі спостерігання за СПЗ об’єктів – у паперовому вигляді;

6) інструкція з пожежної безпеки – у паперовому вигляді.

4. Паперові журнали заводяться на кожен календарний рік. Вони пронумеровуються, прошиваються та скріплюються печаткою. Електронні журнали повинні бути захищені від несанкціонованого внесення до них будь-яких змін.

5. У разі змін даних, зазначених у картці пульта пожежного спостерігання, ПО направляє до територіального органу ДСНС України протягом п’яти робочих днів нову картку пульта.

{Пункт 5 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

6. У разі змін даних, зазначених у картках об’єктів спостерігання, які зареєстровані в БД, протягом п’яти робочих днів ПО забезпечує внесення до БД відповідних змін у картах об’єктів.

{Розділ III доповнено пунктом 6 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

ІV. Підключення СПТС

1. Підключення СПТС від СПЗ об’єктів до ЦПТС ПО повинно здійснюватися відповідно до проектної документації.

2. До СПТС може підключатися як знову змонтована СПЗ, так і така, яка була змонтована раніше. При підключенні до СПТС існуючої СПЗ, вона повинна знаходитись в технічно справному стані.

{Пункт 3 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

3. ПО після отримання письмового звернення (повідомлення) здійснює підключення СПТС від СПЗ об’єкта спостерігання до ЦПТС та складає картку об’єкта.

{Пункт 3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

4. Підключення СПТС від СПЗ об’єкта, яка вже експлуатувалася на об’єкті, до ЦПТС здійснюється ПО після проведення обстеження СПЗ спільно з монтувальною (обслуговуючою) організацією, про що складається відповідний акт технічного обстеження СПЗ. У випадку виявлення дефектів складається акт про виявлені дефекти (форми актів зазначено у ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»). У разі якщо СПЗ перебуває у неробочому стані, її підключення до СПТС виконується після поновлення працездатності.

{Пункт 4 розділу IV в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

5 Для підключення об’єкта спостерігання до ЦПТС ПО проводить реєстрацію картки об’єкта в БД з присвоєнням номера картки об’єкта, який складається з номера об’єкта (чотири символи). Номером об’єкта є порядковий номер, який присвоюється ЦПТС ПО згідно з внутрішнім обліком об’єктів спостерігання.

{Абзац перший пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

Протягом двох робочих днів з моменту підключення до ЦПТС ПО монтувальна (обслуговуюча) організація разом з ПО на ділянці «об’єкт спостерігання – ЦПТС ПО» здійснює тестування передачі тривожних сповіщень.

Максимальний час затримування передавання сигналу не повинен перевищувати для СПТС типу 1 – 20 секунд, для СПТС типу 2 – 60 секунд.

6. Після успішного завершення тестування у графі «Інформація про підключення або зняття об’єкта зі спостерігання» картки об’єкта зазначаються статус «підключено» та дата. З цього часу об’єкт вважається підключеним до ЦПТС ПО.

{Пункт 6 розділу IV в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

{Пункт 7 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

7. ПО після підключення СПТС від СПЗ об’єкта спостерігання до ЦПТС встановлює на об’єкті відповідну табличку (форма таблички зазначена у ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»).

{Пункт 7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

V. Передача сигналу пожежної тривоги

1. При спрацюванні СПЗ об’єкта ППКП формує сигнал пожежної тривоги та передає його до СПТС, яка за визначеним каналом зв’язку передає його до ЦПТС ПО.

2. Інформація про надходження тривожного сповіщення відображається та обробляється у ЦПТС ПО.

Сигнал про несправність обробляється у ЦПТС ПО, а сигнал пожежної тривоги разом з карткою об’єкта в автоматизованому режимі передається до ОДС за територіальністю розташування об’єкта спостерігання для оперативного реагування.

{Абзац другий пункту 2 розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

У разі перевищення регламентованого проміжку часу ЦПТС ПО автоматично передає сигнал пожежної тривоги до ОДС.

{Абзац третій пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

Після отримання сигналу пожежної тривоги ОДС направляє у електронному вигляді до ЦПТС ПО підтвердження (квитанцію) про прийняття сигналу пожежної тривоги із зазначенням дати та часу його надходження.

{Абзац четвертий пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

Сигнал  пожежної тривоги обробляється ОДС для оперативного реагування.

{Абзац п'ятий пункту 2 розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

3. Сигнал пожежної тривоги з ЦПТС ПО до ОДС має передаватися каналами зв’язку (основним або резервним) у протоколі TCP/IP та форматі передачі даних прикладного рівня SOS Access V3.

{Пункт 3 розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

4. При надходженні сигналу пожежної тривоги до ЦПТС ПО терміново сповіщає замовника робіт, суб’єкта господарювання, що здійснює технічне обслуговування СПЗ об’єкта та СПТС.

{Пункт 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

5. Після ліквідації пожежі на підставі інформації обслуговуючої організації ПО тимчасово (повністю або частково) знімає об’єкт з пожежного спостерігання.

У разі зняття з пожежного спостерігання ПО вносить до БД у картку об’єкта (графа «Інформація про підключення або зняття зі спостерігання») відповідну інформацію про статус пожежного спостерігання.

{Абзац другий пункту 5 розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

6. Після поновлення працездатності СПЗ замовник робіт (власник, монтувальна або обслуговуюча організація) повідомляє про це ПО, яка здійснює постановку на пожежне спостерігання. У цьому разі ПО вносить у картку об’єкта відповідну інформацію про статус пожежного спостерігання. З цього часу об’єкт вважається підключеним до пожежного спостерігання ПО.

{Пункт 6 розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

7. У разі виїзду пожежно-рятувального підрозділу за спрацюванням сигналу пожежної тривоги СПЗ та встановлення при цьому факту хибного спрацювання СПЗ територіальний орган ДСНС (за місцем розташування об’єкта спостерігання) упродовж трьох робочих днів направляє замовнику робіт (власнику об’єкта) повідомлення про факт хибного виклику пожежно-рятувального підрозділу за сигналом спрацювання СПЗ об’єкта (додаток 4) з метою вирішення питання відшкодування нанесених збитків пожежно-рятувальному підрозділу за факт хибного виклику.

{Пункт 7 розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

8. У разі отримання повідомлення про факт хибного виклику пожежно-рятувального підрозділу за сигналом спрацювання СПЗ об’єкта замовник робіт (власник об’єкта) упродовж трьох робочих днів для встановлення причини хибного спрацювання СПЗ та визнання сторони, відповідальної за відшкодування нанесених збитків пожежно-рятувальному підрозділу, створює робочу групу у складі представника замовника, ПО, обслуговуючої організації та складає акт встановлення факту хибного спрацювання СПЗ на об’єкті (додаток 5). До цього акта додається копія повідомлення про факт хибного виклику пожежно-рятувального підрозділу за сигналом спрацювання СПЗ об’єкта. Член комісії, який не погоджується з її висновками, має право викласти окрему думку, яка є невід’ємною частиною цього акта.

Рішення про створення робочої групи приймає замовник робіт (власник об’єкта), який і визначає порядок її роботи.

{Пункт 8 розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

VI. Передача сигналу попередження про несправність

1. До ЦПТС ПО повинні надходити сигнали про несправність СПЗ об’єкта та про несправність СПТС.

2. У разі виникнення несправності у СПТС система відновлює свою працездатність у строк, який не перевищує 15 хвилин. Якщо СПТС знаходиться у несправному стані більше 15 хвилин, ЦПТС ПО тимчасово знімає об’єкт з пожежного спостерігання, інформує про це замовника робіт та забезпечує проведення ремонтно-відновлювальних робіт. У цьому разі працездатність СПТС повинна бути відновлена протягом 12 годин.

3. При виникненні несправності СПЗ об’єкта ЦПТС ПО сповіщає про це замовника робіт та обслуговуючу організацію.

4. Обслуговуюча організація забезпечує прибуття ремонтного персоналу до об’єкта спостерігання та усуває несправності СПЗ. Час прибуття ремонтної групи з моменту виклику не повинен перевищувати: 12 годин – для міст Київ, Севастополь, Сімферополь та обласних центрів; 24 години – для інших населених пунктів.

5. Ремонтний персонал після прибуття на об’єкт здійснює ремонтно-відновлювальні роботи СПЗ. Після поновлення працездатності СПЗ обслуговуюча організація повідомляє про це ПО, яка у свою чергу здійснює постановку об’єкта на пожежне спостерігання та сповіщає замовника робіт.

6. На період проведення ремонтних робіт за ініціативою обслуговуючої організації об’єкт тимчасово знімається з пожежного спостерігання (повністю або частково). Якщо протягом 30 днів замовником робіт не вжито заходів щодо поновлення працездатності СПЗ, обслуговуюча організація сповіщає про це ПО.

VII. Технічне обслуговування

{Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

1. Технічне обслуговування здійснюється відповідно до вимог технічної документації заводу-виробника та затверджених регламентів робіт з технічного обслуговування.

{Пункт 1 розділу VII в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

2. Якщо пристрій передавання пожежної тривоги та попередження про несправність інтегрований у ППКП, його технічне обслуговування здійснює той самий суб’єкт господарювання, який обслуговує СПЗ цього об’єкта. У такому випадку обслуговуюча організація забезпечує відновлення працездатності цього устатковання протягом 12 годин з моменту отримання інформації від ЦПТС ПО.

3. Технічне обслуговування СПЗ та СПТС розпочинається з моменту прийняття їх до експлуатування.

Забезпечення утримання СПЗ та СПТС у працездатному стані та забезпечення їх технічного обслуговування покладається на замовника робіт (власника об’єкта).

{Пункт 3 розділу VII в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

4. Замовник робіт (власник об’єкта) спільно з ПО та обслуговуючою організацією визначає порядок допуску на об’єкт спостерігання персоналу для проведення робіт з технічного обслуговування та оперативного усунення несправностей СПЗ та/або СПТС.

{Пункт 4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

5. Обслуговуюча організація перед початком проведення на об’єкті спостерігання робіт з технічного обслуговування (ремонту) СПЗ та/або СПТС сповіщає ПО.

{Абзац перший пункту 5 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

ПО у разі потреби (за ініціативою обслуговуючої організації) на час технічного обслуговування тимчасово знімає об’єкт з пожежного спостерігання, про що повідомляється замовник робіт (власник об’єкта). Після закінчення робіт обслуговуюча організація інформує ПО, яка у свою чергу ставить об’єкт на пожежне спостерігання та повідомляє замовника робіт (власника об’єкта).

{Абзац другий пункту 5 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

6. Обслуговуюча організація у разі виникнення підстав для припинення технічного обслуговування СПЗ та/або СПТС на об’єкті спостерігання (розірвання договору на технічне обслуговування) не пізніше п’яти робочих днів до його припинення письмово повідомляє про це ПО.

{Пункт 6 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

7. ПО у разі надходження від організації, що здійснює технічне обслуговування, повідомлення про припинення технічного обслуговування СПЗ та/або СПТС не пізніше ніж за п’ять робочих днів письмово інформує замовника робіт (власника об’єкта) про можливість відключення об’єкта від системи пожежного спостерігання. Якщо протягом 30 календарних днів з моменту повідомлення не поновлено технічне обслуговування СПЗ та/або СПТС, ПО тимчасово знімає об’єкт з пожежного спостерігання.

{Пункт 7 розділу VII в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

8. У разі зняття об’єкта з пожежного спостерігання ПО письмово повідомляє обслуговуючу організацію та вносить відповідні зміни до БД у картку об’єкта.

{Пункт 8 розділу VII в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

9. Для забезпечення надійного експлуатування СПЗ та СПТС замовник робіт (власник об’єкта) призначає відповідальну особу з числа інженерно-технічного персоналу, яка відповідає за:

1) проведення щоденного огляду СПЗ та СПТС;

2) збереження проектної документації на монтування СПЗ та СПТС, актів приймання їх до експлуатування та журналів реєстрації їх технічного обслуговування;

3) інформування ЦПТС ПО та обслуговуючої організації у разі візуального виявлення несправності СПЗ та/або СПТС.

{Пункт 9 розділу VII в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017}

Начальник 
Департаменту юридичного 
забезпечення Міністерства 
внутрішніх справ України


Д.В. Горбась

Технічні вимоги на підключення центру приймання тривожних сповіщень пультової організації до точки доступу

Картка пульта пожежного спостерігання

Свідоцтво про внесення до єдиної бази даних інформації щодо пульта ЦПТС ПО (виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017)

Картка об'єкта 

Акт про виявлені дефекти (виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017)

Зразок таблички (виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 13.02.2017)

Повідомлення про факт хибного виклику пожежно-рятувального підрозділу за сигналом спрацювання пожежної автоматики об’єкта

Акт встановлення факту хибного спрацювання пожежної автоматики на об’єкті


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МВС (Приказы МВД) | Добавил: pekach (26.04.2017)
Просмотров: 925
Всего комментариев: 0
avatar