Главная » Статьи » Накази МВС (Приказы МВД)

Наказ МВС №794 від 02.07.2015. Про затвердження Інструкції про порядок приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, на кордоні України


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.07.2015

м. Київ

N 794

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 липня 2015 р. за N 873/27318

Про затвердження Інструкції про порядок приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, на кордоні України та поза її межами

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 8 грудня 2016 року N 1284

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, Законів України "Про попереднє ув'язнення", "Про Національну гвардію України", "Про приєднання України до Європейської конвенції про передачу засуджених осіб, 1983 рік", "Про ратифікацію Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1957 рік, Додаткового протоколу 1975 року та Другого додаткового протоколу 1978 року до Конвенції", "Про ратифікацію Європейської Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 рік, та Додаткового протоколу 1978 року до Конвенції", "Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах", чинних міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, на кордоні України та поза її межами, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України та Міністерства внутрішніх справ України від 17 листопада 1998 року N 474/845 дск "Про затвердження Інструкції про порядок приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, на кордоні України та поза її межами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 січня 1999 року за N 16/3309.

3. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-полковника Ярового С. А.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Міністра юстиції України

Н. І. Севостьянова

Т. в. о. Голови Державної
прикордонної служби України

В. М. Серватюк

Перший заступник
Генерального прокурора України

В. Гузир

Голова
Служби безпеки України

В. Наливайченко

Голова Державної
пенітенціарної служби України

В. М. Палагнюк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
02 липня 2015 року N 794

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 липня 2015 р. за N 873/27318

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, на кордоні України та за її межами

(У тексті Інструкції слова "орган внутрішніх справ" у всіх відмінках і числах замінено словами "територіальний орган Національної поліції України" у відповідному відмінку і числі згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 8 грудня 2016 року N 1284)

 

1. Ця Інструкція визначає порядок приймання-передавання на державному кордоні України та за її межами осіб, які перебувають під вартою.

Вимоги цієї Інструкції не поширюються на осіб, які приймаються чи передаються за порушення законодавства України про державний кордон і правовий статус іноземців та осіб без громадянства, у тому числі в порядку реалізації компетентними та уповноваженими органами України положень міжнародних договорів України про реадмісію (приймання-передавання) осіб.

2. Терміни, що вживаються в Інструкції, мають такі значення:

військовий наряд - військовослужбовці, які входять до складу конвойної групи, призначеної для приймання осіб, які перебувають під вартою, у державах, що не мають спільних кордонів з Україною;

доручення (звернення) - письмова вказівка Генеральної прокуратури України або Міністерства юстиції України Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України та Державній пенітенціарній службі України про узгодження місця, часу і порядку приймання-передавання особи, яка перебуває під вартою;

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 08.12.2016 р. N 1284)

конвойна група МВС (далі - конвойна група) - уповноважений Міністром внутрішніх справ України, першим заступником, заступниками Міністра військовий наряд з числа військовослужбовців Національної гвардії України, які здійснюють приймання за межами України осіб, які перебувають під вартою, їх конвоювання та уповноважені Головою Національної поліції України, першим заступником, заступниками Голови працівники Робочого апарату Укрбюро Інтерполу;

(абзац четвертий пункту 2 у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 08.12.2016 р. N 1284)

наряд від апарату центрального органу управління поліції або територіального органу поліції - озброєні табельною зброєю поліцейські, призначені для приймання-передавання осіб, що перебувають під вартою, з держав (у держави), які мають спільні кордони з Україною, у міжнародних пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного та повітряного транспорту;

(абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 08.12.2016 р. N 1284)

особа, яка перебуває під вартою, - особа, щодо якої уповноваженим (центральним) органом України або іноземної держави прийнято рішення про видачу (екстрадицію), тимчасову видачу чи транзитне перевезення, передачу для подальшого відбування покарання або тимчасову передачу в порядку міжнародної правової допомоги;

особлива варта - озброєні табельною зброєю військовослужбовці Національної гвардії України, споряджені для виконання завдання щодо конвоювання осіб, які перебувають під вартою, з держав (у держави), які мають спільні кордони з Україною, у міжнародних пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного та повітряного транспорту.

3. Приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, з держав (у держави), які мають спільний кордон з Україною, здійснюється в міжнародних пунктах пропуску через державний кордон України, а з держав (у держави), які не мають спільного кордону з Україною, - у пунктах пропуску для повітряного сполучення в міжнародних аеропортах України або таких держав.

Приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, в Україну та за її межі здійснюється на підставі доручення (звернення) Генеральної прокуратури України або Міністерства юстиції України та відповідного повідомлення Робочого апарату Укрбюро Інтерполу, Державної пенітенціарної служби України про конкретну дату, час та місце приймання-передавання, що надходить на ім'я командувача Національної гвардії України (керівника територіального органу Національної поліції України) не пізніше ніж за п'ять діб, а в разі необхідності вильоту конвойної групи за межі України - не пізніше ніж за 10 діб до вильоту.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 08.12.2016 р. N 1284)

4. Приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, здійснюється в строки, визначені у відповідному дорученні (зверненні) Генеральної прокуратури України або Міністерства юстиції України, з дотриманням відповідних положень Кримінального процесуального кодексу України та міжнародного договору України, у зв'язку з яким здійснюється приймання-передавання.

Про дату, у яку відбулося приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, або про неможливість прийняти чи передати таких осіб відповідальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України невідкладно письмово інформують Генеральну прокуратуру України або Міністерство юстиції України.

5. Начальник установи попереднього ув'язнення (установи виконання покарань) не пізніше ніж за три доби до приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, на кордоні України надсилає заявку командирові військової частини Національної гвардії України на виділення особливої варти.

6. Приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, з держав (у держави), які мають спільні кордони з Україною, здійснюється особливими вартами або нарядами від територіальних органів Національної поліції України.

7. Приймання осіб, які перебувають під вартою, за межами України із держав, які не мають спільних кордонів з Україною, здійснюється в аеропортах цих держав у заздалегідь узгоджених місцях конвойною групою. Особи, які перебувають під вартою і доставлені в Україну, передаються зустрічному конвою територіальних органів Національної поліції України, в областях, місті Києві, Служби безпеки України, які є ініціаторами розшуку, або до слідчого ізолятора Державної пенітенціарної служби України.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 08.12.2016 р. N 1284)

8. Особлива варта (наряд від територіальних органів Національної поліції України) забезпечується табельною зброєю, засобами активної оборони та окремим автомобілем. Військовий наряд, який вибуває за межі України, озброюється табельною зброєю лише зі спеціального дозволу МВС за наявності відповідної домовленості з державою, до якої він направляється.

9. Штабом підрозділу для особливої варти (військового наряду) розробляється відповідна службова документація та ведеться журнал обліку осіб, які прийняті-передані на кордоні України та за її межами (додаток 1).

10. Про приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, складається акт українською мовою установленої форми (додаток 2) у чотирьох примірниках, який завіряється гербовою печаткою військової частини (територіального органу Національної поліції України). Перший примірник акта залишається у відправника (одержувача), другий видається представнику підрозділу органу охорони державного кордону в пункті пропуску, третій зберігається у військовій частині (територіальному органі Національної поліції України), четвертий передається варті (наряду) іноземної держави.

Абзац другий пункту 10 виключено

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх
 справ України від 08.12.2016 р. N 1284)

11. Разом з особою, що перебуває під вартою, передається документ, що посвідчує особу та дає право для перетину державного кордону України, особова справа з фотокарткою, а також інші документи та особисті речі.

12. Робочий апарат Укрбюро Інтерполу організовує приймання-передавання осіб, які визначені в дорученнях (зверненнях) Генеральної прокуратури України або Міністерства юстиції України, та забезпечує взаємодію правоохоронних та інших органів державної влади України з правоохоронними органами інших держав.

13. При здійсненні приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, у пункті пропуску через державний кордон України командир військової частини Національної гвардії України (керівник територіального органу Національної поліції України) організовує взаємодію з начальником органу охорони державного кордону і не пізніше ніж за добу повідомляє його про дату, час, кількість осіб, які підлягають прийманню-передаванню.

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 08.12.2016 р. N 1284)

Для приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, у пункті пропуску через державний кордон України визначається місце під'їзду автомобілів обох держав для передачі зазначених осіб з автомобіля в автомобіль. Визначене місце повинно забезпечувати надійну охорону під час проведення приймання-передавання, а також обмежувати доступ сторонніх осіб.

14. Пункт 14 виключено

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх
 справ України від 08.12.2016 р. N 1284,
 у зв'язку з чим пункти 15 - 17
 уважати відповідно пунктами 14 - 16)

14. Порядок виїзду конвойних груп МВС у службові відрядження за кордон для приймання за межами України осіб, які перебувають під вартою, здійснюється в установленому законодавством порядку.

15. Військовий наряд виконує завдання з конвоювання в літаку згідно з планом охорони, розробленим штабом підрозділу Національної гвардії України.

16. При прибутті літака в Україну командир військової частини Національної гвардії України, від якої виділявся військовий наряд, призначає тимчасову варту, яка за попередньою домовленістю з відділенням поліції в аеропорту, адміністрацією аеропорту та підрозділом органу охорони державного кордону зустрічає його біля трапа літака і надає допомогу в оформленні документів та конвоюванні особи, яка перебуває під вартою, до спеціального автомобіля та до місця призначення.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 08.12.2016 р. N 1284)

 

Т. в. о. командувача
Національної гвардії України
генерал-лейтенант

М. І. Балан

Журнал обліку осіб, які прийняті-передані на кордоні України та за її межами

Акт приймання-передавання громадянина


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МВС (Приказы МВД) | Добавил: yurist-online (25.01.2017)
Просмотров: 1010
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar