Главная » Статьи » Накази МВС (Приказы МВД)

Наказ МВС №89 від 03.02.2017. Про затвердження Типової форми контракту про проходження служби в поліції та Порядку укладання контракту


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.02.2017  № 89

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
09 лютого 2017 р. 
№ 190/30058

Про затвердження Типової форми контракту про проходження служби в поліції та Порядку укладання контракту про проходження служби в поліції

Відповідно до статті 63 Закону України «Про Національну поліцію» та з метою впорядкування умов і підстав укладання контракту про проходження служби в поліції НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Типову форму контракту про проходження служби в поліції;

2) Порядок укладання контракту про проходження служби в поліції.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А.Б. Аваков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
внутрішніх справ України 
03.02.2017  № 89

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
09 лютого 2017 р. 
№ 191/30059

ПОРЯДОК 
укладання контракту про проходження служби в поліції

1. Контракт про проходження служби в поліції (далі – Контракт) – письмовий договір, що укладається між громадянином України та державою, від імені якої виступає Національна поліція України (далі – Сторони), для визначення правових відносин між Сторонами під час проходження служби.

2. Цей Порядок визначає процедуру укладення Контракту з особами молодшого складу поліції, які вперше прийняті на службу в поліції, із заступниками керівників територіальних органів поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах, міжрегіональних територіальних органів, науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (далі – органи, заклади, установи), та керівниками структурних підрозділів зазначених органів, закладів та установ, із заступниками керівника поліції та керівниками територіальних органів поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, науково-дослідних установ, ректорами (керівниками) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, та прирівняними до них керівниками, з керівником поліції.

3. Контракт укладається за Типовою формою контракту про проходження служби в поліції у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, підписується особою, яка поступає на службу в поліцію та/або призначається на відповідну посаду в поліції чи продовжує службу за Контрактом, і посадовою особою, якій надано право на укладення Контракту, скріплюється гербовою печаткою відповідного органу, закладу, установи поліції і зберігається у кожної зі Сторін.

Примірник Контракту, що залишається в органі (підрозділі), закладі, установі поліції, долучається до матеріалів для формування особової справи особи, яка приймається на службу в поліцію, особової справи поліцейського, який продовжує службу в поліції.

4. Контракт є підставою для видання наказу про прийняття особи на службу в поліції та/або призначення її на відповідну посаду.

Наказ видається не пізніше дня набрання чинності Контрактом.

5. Право на укладення Контракту надається посадовим особам, визначеним статтею 63 Закону України «Про Національну поліцію».

Міністр внутрішніх справ України укладає Контракт:

з керівником поліції на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення на посаду за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра внутрішніх справ України;

із заступником керівника поліції за поданням керівника поліції про призначення на посаду.

Керівник поліції укладає Контракт з особами, які згідно із законом та іншими нормативно-правовими актами призначаються на посади його наказами, крім осіб, право на підписання Контракту з якими належить Міністру внутрішніх справ України. Укладення Контрактів керівником поліції з керівниками територіальних органів поліції, з керівниками та заступниками керівників структурних підрозділів апарату центрального органу управління поліцією здійснюється за наявності погодження Міністра внутрішніх справ України про призначення особи на відповідну посаду.

6. Обов’язки Сторін у Контракті зазначаються з урахуванням положень Закону України «Про Національну поліцію» та інших актів законодавства.

У Контракті з керівником поліції, керівниками територіальних органів (підрозділів) поліції зазначається обов’язок забезпечувати зростання рівня довіри населення до поліції, що відповідно до статті 11 Закону України «Про Національну поліцію» є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції.

7. Контракт укладається на строк, визначений статтею 63 Закону України «Про Національну поліцію».

Строк дії Контракту обчислюється роками. Дія Контракту спливає у відповідні місяць та число останнього року строку.

8. Контракт набирає чинності з дня підписання Сторонами, якщо інше не передбачено умовами Контракту.

9. Припинення служби в поліції з підстав, передбачених статтею 77 Закону України «Про Національну поліцію», є підставою для припинення Контракту.

Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських, обласних, районних та міських рад про прийняття резолюції недовіри керівнику відповідного органу (підрозділу) поліції, з яким укладено Контракт, за результатами оцінки діяльності органу (підрозділу) поліції на території відповідно Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, відповідної області, району або міста відповідно до статті 87 Закону України «Про Національну поліцію» є підставою для звільнення його із займаної посади та розірвання Контракту.

10. Контракт з керівником поліції припиняється на підставі наказу Міністра внутрішніх справ України про звільнення з посади, виданого на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України щодо його звільнення з відповідної посади.

Контракт із заступниками керівника поліції припиняється у зв’язку із закінченням строку його дії, а також до закінчення строку дії Контракту – на підставі наказу Міністра внутрішніх справ України про звільнення особи з відповідної посади з підстав, визначених Законом України «Про Національну поліцію».

Контракт із керівниками територіальних органів поліції, з керівниками та заступниками керівників структурних підрозділів центрального органу управління поліції припиняється у зв’язку із закінченням строку дії Контракту, а також до закінчення строку його дії – на підставі наказу керівника поліції про звільнення особи з відповідної посади з підстав, визначених Законом України «Про Національну поліцію», погодженого Міністром внутрішніх справ України.

11. Днем припинення дії Контракту є:

день видання наказу про звільнення зі служби в поліції у порядку та з підстав, визначених Законом України «Про Національну поліцію», або дата, зазначена в наказі про звільнення зі служби;

день видання наказу про звільнення з посади у зв’язку з переміщенням відповідно до вимог статті 65 Закону України «Про Національну поліцію» або дата, зазначена в наказі про звільнення з посади;

день смерті (загибелі) поліцейського, а також визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення померлим чи недієздатним.

12. У разі припинення дії Контракту в примірнику Контракту, який зберігається в особовій справі поліцейського, робиться запис про підставу та дату припинення його дії. Поліцейський може подати свій примірник Контракту до підрозділу кадрового забезпечення відповідного органу поліції, у якому дублюється запис з примірника, що зберігається в його особовій справі.

13. Якщо законодавством України передбачено право продовження Контракту з особами, які обіймають відповідні посади, продовження Контракту здійснюється шляхом укладання нового Контракту, в тексті якого зазначається, що він укладений на продовження попереднього Контракту, та вказуються його реквізити.

Новий Контракт за згодою Сторін укладається за два місяці до закінчення строку дії попереднього Контракту і набирає чинності з дня його підписання Сторонами.

14. Ведення обліку укладених Контрактів, обчислення їх строків, своєчасне видання наказів про прийняття на службу та/або призначення на посаду, а також наказів про звільнення зі служби або з посади, переведення на інші посади, забезпечення укладання Контрактів покладаються на підрозділи кадрового забезпечення відповідного органу (підрозділу), закладу, установи поліції.

Директор Департаменту 
формування політики 
щодо підконтрольних 
Міністрові органів влади 
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар

 

Типова форма Контракту про проходження служби в поліції


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МВС (Приказы МВД) | Добавил: pekach (16.03.2017)
Просмотров: 906
Всего комментариев: 0
avatar