Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінфіну №1058 від 02.12.2016.Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів ДФС із СЛЕД


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.12.2016

м. Київ

N 1058

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2016 р. за N 1693/29823

Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи), форм акта про взяття проб (зразків) товарів та висновку

Відповідно до статей 347, 356, 357, 502, 515 - 517 Митного кодексу України, статті 84 Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, та з метою організації взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України під час проведення досліджень (аналізів, експертиз)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз);

Нормативи взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи);

форму акта про взяття проб (зразків) товарів;

форму висновку.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 року N 654 "Про затвердження Порядку взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи) та форми акта про взяття проб (зразків) товарів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 червня 2012 року за N 1071/21383.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю. П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Державній фіскальній службі України (Насіров Р. М.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-порталі ДФС.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України - керівника апарату Капінуса Є. В. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
02 грудня 2016 року N 1058

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2016 р. за N 1693/29823

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає послідовність та порядок виконання дій посадовими особами структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України (далі - органи ДФС) при направленні запитів про проведення досліджень (аналізів, експертиз), постанов про призначення експертиз у справах про порушення митних правил до Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС (далі - СЛЕД ДФС), а також проведення досліджень (аналізів, експертиз) експертами СЛЕД ДФС.

2. Дослідження (аналізи, експертизи) проводяться експертами СЛЕД ДФС за територіальним розподілом, установленим ДФС.

3. За письмовим зверненням керівника органу ДФС експерти СЛЕД ДФС можуть залучатися до взяття проб (зразків) товарів для проведення досліджень (експертиз).

4. Призначення досліджень (аналізів, експертиз) органами ДФС в інших експертних установах (організаціях) здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

II. Підстави для призначення досліджень (аналізів, експертиз)

1. Дослідження (аналізи, експертизи) під час здійснення податкового контролю, митного контролю та митного оформлення, у справах про порушення митних правил призначаються, якщо виникла потреба у послугах фахівців, які володіють спеціальними знаннями у галузях науки, мистецтва, техніки, економіки тощо.

Експертиза призначається у випадках, передбачених Податковим та Митним кодексами України.

2. Рішення про призначення експертизи у межах податкового контролю, проведення дослідження (аналізу, експертизи) під час здійснення митного контролю та митного оформлення оформлюється уповноваженою посадовою особою органу ДФС у вигляді запиту.

3. Рішення про призначення експертизи у справі про порушення митних правил оформлюється посадовою особою органу ДФС, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, у вигляді постанови.

4. Проведення експертизи із визначення вартості товарів здійснюється на підставі постанови про призначення експертизи у справі про порушення митних правил або запиту у межах здійснення податкового контролю.

III. Формування документації для проведення досліджень (аналізів, експертиз)

1. Запит про проведення дослідження (аналізу, експертизи) готується посадовою особою органу ДФС за формою, визначеною в додатку 1 до цього Порядку.

У запиті в обов'язковому порядку зазначаються підстава та мета направлення запиту, визначаються завдання для дослідження (аналізу, експертизи), а саме які характеристики товару (склад, фізичні, фізико-хімічні властивості тощо) необхідно перевірити або встановити.

Визначені у запиті завдання для дослідження (аналізу, експертизи) повинні відповідати меті направлення запиту.

2. До запиту додаються:

оригінал акта про взяття проб (зразків) товарів (у разі взяття проб (зразків) товарів);

копія акта про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу (у разі проведення);

копії інших супровідних документів, які подаються при здійсненні податкового або митного контролю (митна декларація, зовнішньоекономічний договір (контракт), інвойси, рахунки-фактури, накладні, сертифікати (висновки, реєстраційні посвідчення уповноважених державних органів, якщо такі видавались);

техніко-технологічна документація про склад, фізико-хімічні властивості товарів, інформація про основні технологічні стадії їх виробництва та призначення.

Достовірною техніко-технологічною документацією вважаються офіційно видані книги, стандарти, технічні умови, специфікації, каталоги, креслення, паспортні дані на виріб виробника.

3. До постанови про призначення експертизи у справі про порушення митних правил додаються завірені копії матеріалів справи, які стосуються предмета експертизи, та протокол про одержання проб і зразків для проведення експертизи у справі про порушення митних правил.

4. Питання, поставлені перед експертом у запиті про проведення дослідження (аналізу, експертизи) або постанові про призначення експертизи у справі про порушення митних правил, не повинні виходити за межі компетенції та спеціальних знань експерта.

5. Запит про проведення дослідження (аналізу, експертизи) або постанова про призначення експертизи у справі про порушення митних правил органу ДФС разом із супровідною документацією (матеріалами, що передаються у розпорядження експерта), пробами (зразками) товарів доставляються до СЛЕД ДФС посадовою особою органу ДФС або поштою.

Уповноважена посадова особа органу ДФС доставляє до СЛЕД ДФС проби (зразки) товарів, які заборонені до пересилання у поштових відправленнях.

IV. Взяття проб (зразків) товарів

1. Взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи) проводиться уповноваженими посадовими особами органу ДФС на підставі вмотивованого рішення керівника цього органу або особи, яка виконує його обов'язки, або постанови про взяття проб і зразків у справі про порушення митних правил.

2. Для проведення аналізу великогабаритних і технічно складних товарів (машини, технологічні лінії, промислові конструкції тощо) може надаватись тільки техніко-технологічна документація.

У випадках фактичної відсутності товару під час проведення податкового контролю, документальної виїзної перевірки для проведення аналізу може надаватися наявна супровідна та техніко-технологічна документація.

3. Проби (зразки) товарів, крім великогабаритних і технічно складних, беруться в мінімальній кількості у двох примірниках (досліджуваний та контрольний), кількість кожного з яких у одиницях виміру є достатньою для проведення дослідження (аналізу, експертизи) згідно з Нормативами взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи), наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2016 року N 1058 "Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи), форм акта про взяття проб (зразків) товарів та висновку".

4. Кожен із примірників (досліджуваний та контрольний) проби (зразка) товару упаковується та опломбовується (опечатується) окремо, обов'язково маркується маркувальною етикеткою, форму якої наведено в додатку 2 до цього Порядку.

У випадках взяття проб (зразків) одного найменування товару, але різних номерів артикулів, партій, серій, ці номери обов'язково зазначаються на маркувальних етикетках відібраних проб (зразків) товарів.

5. Якщо взяття контрольних проб (зразків) товарів з об'єктивних причин неможливе (одиничний товар, обмежена кількість, вміст поштового відправлення, об'єкт експертизи у справі про порушення митних правил тощо), проби (зразки) товарів беруться в одному примірнику (досліджуваному).

6. Взяття проб (зразків) товарів здійснюється з обов'язковим додержанням вимог міжнародних та національних стандартів, іншої нормативно-технічної документації, правил техніки безпеки та пожежної безпеки.

7. Посадова особа органу ДФС, яка вповноважена проводити взяття проб (зразків) товарів, повинна бути ознайомлена із вимогами міжнародних та національних стандартів, іншої нормативно-технічної документації щодо здійснення взяття проб (зразків) товарів.

8. Про взяття проб (зразків) товарів складається акт у трьох примірниках, форму якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2016 року N 1058 "Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи), форм акта про взяття проб (зразків) товарів та висновку".

Відомості про проби (зразки) товарів кожного відібраного найменування або виду, артикулу, серії товару наводяться в акті під окремим порядковим номером.

Мета взяття проб (зразків) товарів в акті повинна відповідати меті подання запиту.

Один примірник акта передається разом з відібраними пробами (зразками) товарів до СЛЕД ДФС, другий - залишається у справах органу ДФС, третій - у декларанта, платника податків або уповноваженої ними особи, стосовно якого здійснюється податковий або митний контроль.

9. У разі взяття проб (зразків) товарів згідно зі статтею 517 Митного кодексу України складається протокол про одержання проб і зразків, копія якого надається до СЛЕД ДФС разом із постановою про призначення експертизи у справі про порушення митних правил.

10. Відібрані проби (зразки) товарів повинні зберігатися та транспортуватися в умовах, що унеможливлюють доступ до них, забезпечують їх цілісність (збереження герметичності) та незмінність характеристик, за якими буде проводитися їх дослідження (експертиза).

11. У разі потреби посадові особи органу ДФС забезпечують експертам СЛЕД ДФС доступ до товарів, транспортних засобів та можливість їх огляду за місцем їх зберігання.

V. Приймання запитів (постанов) та проведення досліджень (аналізів, експертиз) в СЛЕД ДФС

1. Запит про проведення дослідження (аналізу, експертизи), постанова про призначення експертизи у справі про порушення митних правил разом із супровідними документами приймаються уповноваженими посадовими особами СЛЕД ДФС і реєструються в установленому порядку.

2. При виявленні порушень вимог розділів III, IV цього Порядку СЛЕД ДФС протягом 3 робочих днів після реєстрації запиту про проведення дослідження (аналізу, експертизи) або постанови про призначення експертизи у справі про порушення митних правил письмово інформує орган ДФС про виявлені порушення.

Орган ДФС усуває виявлені порушення у строк, що не перевищує 3 робочих днів з дня реєстрації листа СЛЕД ДФС, та повторно подає до СЛЕД ДФС необхідні матеріали (супровідну документацію, проби (зразки) товару).

3. Інформація про виявлені порушення вимог розділів III, IV цього Порядку заноситься до відповідного журналу обліку невідповідностей при реєстрації запитів про проведення досліджень (аналізів, експертиз) або постанов про призначення експертизи у справі про порушення митних правил органів ДФС, форма якого затверджується наказом СЛЕД ДФС.

Журнал обліку невідповідностей при реєстрації запитів про проведення досліджень (аналізів, експертиз) або постанов про призначення експертизи у справі про порушення митних правил органів ДФС ведеться уповноваженими посадовими особами СЛЕД ДФС, і до нього заносяться інформація про виявлені порушення, пропозиції щодо їх усунення, строки, прийняте за результатами досліджень (аналізів, експертиз) рішення.

4. Дослідження (аналізи, експертизи) проводяться експертом (експертами) СЛЕД ДФС на підставі письмового доручення керівництва СЛЕД ДФС або керівника її відокремленого підрозділу.

5. Експерт користується правами, визначеними статтею 84 Податкового кодексу України та статтею 502 Митного кодексу України, іншими актами законодавства, зокрема має право:

ознайомлюватися з матеріалами, які стосуються предмета експертизи;

заявляти клопотання перед органом ДФС про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для виконання завдань, поставлених у запиті про проведення дослідження (аналізу, експертизи) або постанові про призначення експертизи у справі про порушення митних правил;

відмовитися від надання висновку або відповіді на окреме (окремі) питання, якщо поданих матеріалів недостатньо або він не володіє необхідними знаннями для проведення дослідження (аналізу, експертизи).

6. При проведенні експертизи з метою визначення вартості товару, транспортного засобу у межах податкового контролю або у справі про порушення митних правил експерт за потреби проводить огляд товару, транспортного засобу за місцем їх зберігання.

Надання вільного доступу та забезпечення належних умов огляду таких товарів, транспортних засобів покладається на орган ДФС, який призначив проведення експертизи.

Виїзд експерта до місця зберігання таких товарів, транспортних засобів забезпечується органом ДФС, який призначив проведення експертизи, протягом 3 робочих днів з дня надходження до СЛЕД ДФС запиту або постанови.

Після огляду товарів, транспортних засобів за місцем їх зберігання орган ДФС, який призначив проведення експертизи, в той самий день забезпечує прибуття експерта на своє робоче місце.

Якщо при проведенні експертизи виникає потреба у визначенні характеристик товару (склад, фізичні, фізико-хімічні властивості тощо) шляхом проведення досліджень, орган ДФС, який здійснює податковий контроль, або посадова особа органу ДФС, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, забезпечує взяття проб (зразків) товарів, необхідних для проведення досліджень.

7. У разі виявлення експертом під час огляду проб (зразків) товарів порушень у частині цілісності (збереження герметичності) упакування, неправильного оформлення супровідної документації, СЛЕД ДФС протягом 3 робочих днів повідомляє орган ДФС про виявлені порушення.

Орган ДФС усуває виявлені порушення у строк, що не перевищує 3 робочих днів з дня реєстрації листа СЛЕД ДФС, та повторно подає до СЛЕД ДФС необхідні матеріали (супровідну документацію, проби (зразки) товару).

У разі невжиття заходів щодо усунення виявлених порушень, у зазначений строк СЛЕД ДФС протягом 3 робочих днів повідомляє орган ДФС про проведення часткового дослідження (аналізу, експертизи) або про відмову у його проведенні.

8. Дослідження (аналіз, експертиза) проб (зразків) товарів під час здійснення митного контролю та митного оформлення проводиться протягом 10 днів з дня їх надходження до СЛЕД ДФС. У разі потреби цей строк може бути продовжено за рішенням керівника СЛЕД ДФС, але не більше ніж на 20 днів.

Для продовження строку проведення дослідження (аналізу, експертизи) керівник самостійного структурного підрозділу з питань експертизи та досліджень готує клопотання на ім'я керівника СЛЕД ДФС, в якому обґрунтовує причину необхідності продовження строку проведення дослідження (аналізу, експертизи).

Рішення керівника СЛЕД ДФС за результатами розгляду клопотання керівника самостійного структурного підрозділу з питань експертизи та досліджень оформлюється шляхом проставлення на клопотанні резолюції "погоджено" або "не погоджено".

Про продовження строку проведення дослідження (аналізу, експертизи) СЛЕД ДФС повідомляється орган ДФС, який призначив таке дослідження (аналіз, експертизу) не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення керівником СЛЕД ДФС.

9. Експертиза у справі про порушення митних правил або у межах податкового контролю проводиться протягом 10 робочих днів з дня надходження до СЛЕД ДФС постанови про призначення експертизи у справі про порушення митних правил або запиту про проведення дослідження (аналізу, експертизи).

До цього строку не включається час проведення досліджень фізико-хімічних властивостей або інших характеристик проб (зразків) товарів та надання органом ДФС додаткових матеріалів (проб (зразків) товарів, супровідної документації).

Дослідження фізико-хімічних властивостей або інших характеристик проб (зразків) товарів проводиться протягом 10 днів з дня їх надходження до СЛЕД ДФС.

10. Дослідження (аналіз, експертиза) товарів, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, проводяться невідкладно.

11. Строк проведення досліджень (аналізів, експертиз) проб (зразків) призупиняється у разі наявності клопотання експерта перед органом ДФС, який призначив дослідження (аналіз, експертизу), про надання йому додаткових матеріалів.

Додаткові матеріали повинні бути надані у строк, що не перевищує 10 днів з дня отримання такого клопотання.

У разі ненадання додаткових матеріалів у зазначений строк керівник СЛЕД ДФС або особа, яка виконує його обов'язки, приймає рішення про проведення часткового дослідження (аналізу, експертизи) або про відмову у його проведенні.

Рішення керівника СЛЕД ДФС або особи, яка виконує його обов'язки, про відмову у проведенні дослідження (аналізу, експертизи) оформлюється шляхом направлення відповідного повідомлення органу ДФС, який призначив таке дослідження (аналіз, експертизу).

12. У разі наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють проведення дослідження (аналізу, експертизи), СЛЕД ДФС протягом 3 робочих днів з дня надходження запиту про проведення дослідження (аналізу, експертизи) або постанови про призначення експертизи у справі про порушення митних правил повідомляє орган ДФС із зазначенням причини відмови у проведенні дослідження (аналізу, експертизи).

13. У разі прийняття рішення про призначення додаткового або повторного дослідження (аналізу, експертизи) в іншій експертній установі (організації) орган ДФС повідомляє про це СЛЕД ДФС, зазначивши при цьому причини, що зумовлюють необхідність проведення такого дослідження (аналізу, експертизи), та найменування експертної установи (організації), яка буде його проводити.

Орган ДФС, який призначив проведення додаткового або повторного дослідження (аналізу, експертизи), інформує СЛЕД ДФС про результати такого дослідження (аналізу, експертизи) шляхом надання примірника копії висновку.

14. Під час проведення досліджень (аналізів, експертиз) експертами застосовуються методи досліджень та методики проведення експертиз, які визначені в нормативно-правових актах та нормативно-технічних документах (міжнародні та національні стандарти, технічні умови, правила, норми, положення, інструкції, рекомендації, переліки, науково-технічна та довідкова література, програмні продукти тощо).

Обрання методу (методики) проведення досліджень (експертиз) належить до компетенції експерта.

VI. Надання СЛЕД ДФС висновків за результатами проведених досліджень (аналізів, експертиз)

1. Проект висновку експерта (повідомлення про неможливість надання висновку) розглядається керівником самостійного структурного підрозділу з питань експертизи та досліджень і керівником СЛЕД ДФС (або його заступником).

Якщо при розгляді проекту висновку експерта буде встановлено, що дослідження (аналіз, експертиза) проведені з недотриманням методики проведення дослідження (аналізу, експертизи) або допущені технічні помилки, керівник самостійного структурного підрозділу з питань експертизи та досліджень, керівник СЛЕД ДФС (або його заступник) повертає проект висновку на доопрацювання.

2. За результатами дослідження (аналізу, експертизи) експерт готує письмовий висновок, форму якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2016 року N 1058 "Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи), форм акта про взяття проб (зразків) товарів та висновку". Термін "висновок", що вживається у цьому Порядку, тотожний терміну "протокол випробовування" у значенні, наведеному в пункті 10 розділу V національного стандарту ДСТУ ISO IEC 17025:2006 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій".

У разі проведення досліджень (аналізу, експертизи) під час здійснення податкового контролю, митного контролю та митного оформлення висновок складається у двох примірниках.

3. За результатами експертизи з метою визначення вартості товару, транспортного засобу, огляд яких проводився експертом за місцем їх зберігання, експерт готує письмовий висновок від свого імені за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

4. Результати дослідження (експертизи) чинні для наданих проб (зразків) товарів.

5. Якщо експерт під час дослідження (аналізу, експертизи) виявить обставини, що мають значення для податкового контролю, митного контролю та митного оформлення, справи про порушення митних правил, з приводу яких йому не було поставлено запитань, він має право включити їх до висновку.

6. Неврахування висновку, оформленого за запитом про проведення дослідження (аналізу, експертизи), або незгода з висновком, оформленим за постановою про призначення експертизи у справі про порушення митних правил, повинні бути обґрунтовані посадовою особою органу ДФС при прийнятті рішення.

7. Якщо при розгляді висновку експерта виникла потреба в отриманні додаткових відомостей щодо досліджуваної проби (зразка) товару, може бути призначено додаткове дослідження (аналіз, експертиза), яке доручається тому самому або іншому експерту.

8. У разі наявності підстав вважати висновок необґрунтованим або виникнення сумнівів у його правильності може бути призначено повторне дослідження (аналіз, експертиза), проведення якого доручається іншому експерту.

9. Рішення про призначення додаткового або повторного дослідження (аналізу, експертизи) під час здійснення податкового контролю, митного контролю та митного оформлення оформлюється уповноваженою посадовою особою органу ДФС у вигляді запиту про проведення дослідження (аналізу, експертизи).

10. Рішення про призначення повторної експертизи у справі про порушення митних правил оформлюється посадовою особою органу ДФС, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, у вигляді постанови про призначення експертизи у справі про порушення митних правил.

11. Для проведення додаткових або повторних досліджень (експертиз) використовуються залишки досліджених проб (зразків) товарів, які надавались для первинного дослідження (експертизи) (за наявності та достатньої для цього кількості).

12. У висновку, підготовленому за результатами повторного дослідження (аналізу, експертизи), зазначаються відомості про результати первинного дослідження (аналізу, експертизи), вказуються причини розбіжностей із висновками первинного дослідження (аналізу, експертизи), якщо такі розбіжності мали місце.

13. Висновок експерта СЛЕД ДФС доставляється до органу ДФС посадовою особою органу ДФС, яка отримує його в СЛЕД ДФС, з обов'язковою відміткою в реєстрі висновків, виданих за запитами про проведення дослідження (аналізу, експертизи) / постановами про призначення експертизи у справі про порушення митних правил органів ДФС, поштою або іншими засобами інформаційних технологій.

Форму реєстру висновків, виданих за запитами про проведення дослідження (аналізу, експертизи) / постановами про призначення експертизи у справі про порушення митних правил органів ДФС, наведено в додатку 4 до цього Порядку.

14. Орган ДФС, який призначив проведення дослідження (аналізу, експертизи), зобов'язаний повідомити декларанта, платника податків, стосовно якого здійснюється податковий контроль, митний контроль та митне оформлення, або уповноважену ними особу про результати дослідження (аналізу, експертизи) шляхом надання примірника висновку.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

Запит про проведення дослідження (аналізу, експертизи)

Маркувальна етикетка

Висновок експертизи та досліджень ДФС на підставі постанови про призначення експертизи у справі про порушення митних правил

Реєстр висновків, виданих за запитами про проведення дослідження (аналізу, експертизи) / постановами про призначення експертизи у справі


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (13.01.2017)
Просмотров: 886
Всего комментариев: 0
avatar