Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінмолодьспорту №4560 від 06.12.2016. Про внесення змін до деяких наказів Міністерства молоді та спорту України


МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.12.2016

м. Київ

N 4560

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2016 р. за N 1722/29852

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства молоді та спорту України

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка" (зі змінами) та від 22 лютого 2012 року N 116 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій" (зі змінами), наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 березня 2016 року N 808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за N 453/28583,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства молоді та спорту України від 13 січня 2014 року N 39 "Про затвердження форм документів, необхідних для проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2014 року за N 187/24964, такі зміни:

1) у заголовку та пункті 1 наказу слово "всеукраїнськими" виключити;

2) пункт 1 наказу доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Форму підсумкового висновку щодо реалізації проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка.".

2. Затвердити Зміни до форм документів, необхідних для проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 13 січня 2014 року N 39, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 січня 2014 року за N 187/24964, що додаються.

3. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства молоді та спорту України від 12 червня 2014 року N 1919 "Про затвердження Порядку подання творчих звітів про виконання програм (здійснення заходів) та підсумкових звітів про виконання договору та здійснення їх моніторингу", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2014 року за N 736/25513, слова "виконання програм (здійснення заходів)" замінити словами "реалізацію проекту, проведення заходу".

4. Затвердити Зміни до Порядку подання творчих звітів про виконання програм (здійснення заходів) та підсумкових звітів про виконання договору та здійснення їх моніторингу, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 12 червня 2014 року N 1919, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2014 року за N 736/25513, що додаються.

5. Департаменту молодіжної політики забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Міністр молоді та
спорту України

І. О. Жданов

 

Форма підсумкового висновку щодо реалізації проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
06 грудня 2016 року N 4560

 

 

Директор департаменту
молодіжної політики

І. І. Бєляєва

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
06 грудня 2016 року N 4560

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2016 р. за N 1722/29852

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ
до форм документів, необхідних для проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка

1. У заголовку та тексті Форми заяви на участь у конкурсі з визначення проектів, розроблених всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка, слово "всеукраїнськими" виключити.

2. У Формі опису проекту та кошторису витрат, необхідних для його реалізації:

1) пункт 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3 - 7 вважати відповідно пунктами 2 - 6;

2) абзац дев'ятий пункту 2 викласти у такій редакції:

"очікуваний результат (узагальнений висновок щодо реалізації проекту, соціально-економічні наслідки реалізації проекту, ефективність та корисність, гендерний вплив проекту на жінок та чоловіків, довгострокові наслідки проекту, можливість використання результатів проекту після його закінчення);";

3) пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Кошторис витрат на реалізацію проекту (починати з нового аркуша, зазначати лише витрати, необхідні безпосередньо для реалізації проекту):

N
з/п

Стаття витрат

Розрахунок витрат

Сума коштів, очікувана від Мінмолодьспорту, грн

Власний внесок організації, грн

Загальна сума коштів, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Оплата послуг залучених спеціалістів (вказується перелік спеціалістів)

Кількість залучених осіб

Кількість годин

Оплата за годину, грн

 

 

 

Всього за статтею

 

 

 

 

 

 

2

Нарахування

Сума

 

Відсоток

 

 

 

Всього за статтею

 

 

 

 

 

 

3

Оплата проїзду, добових, проживання та харчування учасників заходу

Кількість осіб

Кількість днів (раз)

Вартість за день (раз), грн

 

 

 

Всього за статтею

 

 

 

 

 

 

4

Оренда приміщень, територій, споруд, де проводиться захід (чи плата за їх користування (м 2))

Кількість одиниць

Кількість днів (годин) оренди

Вартість оренди за день (годину), грн

 

 

 

Всього за статтею

 

 

 

 

 

 

5

Транспортні послуги (із зазначенням виду транспортного засобу, км)

Кількість одиниць

Кількість годин (км)

Вартість за годину (км), грн

 

 

 

Всього за статтею

 

 

 

 

 

 

6

Оренда обладнання, оргтехніки (чи плата за користування ними), витрати на їх обслуговування (перелік та технічні характеристики)

Кількість одиниць, шт.

Кількість днів (годин) оренди

Вартість оренди за день (годину), грн

 

 

 

Всього за статтею

 

 

 

 

 

 

7

Послуги зв'язку (перелік)

Кількість одиниць (хв., шт.)

 

Вартість за одиницю, грн

 

 

 

Всього за статтею

 

 

 

 

 

 

8

Поліграфічні послуги (перелік та технічні характеристики)

Кількість одиниць, шт.

 

Вартість за одиницю, грн

 

 

 

Всього за статтею

 

 

 

 

 

 

9

Інформаційні послуги (перелік та технічні характеристики)

Кількість одиниць (хв., шт.)

 

Вартість за одиницю, грн

 

 

 

Всього за статтею

 

 

 

 

 

 

10

Канцелярські витрати (перелік)

Кількість одиниць, шт.

 

Вартість за одиницю, грн

 

 

 

Всього за статтею

 

 

 

 

 

 

11

Придбання призів, сувенірів (перелік)

Кількість одиниць, шт.

 

Вартість за одиницю, грн

 

 

 

Всього за статтею

 

 

 

 

 

 

12

Прокат костюмів та одягу (перелік)

Кількість одиниць, шт.

Кількість днів (годин)

Вартість за день (годину), грн

 

 

 

Всього за статтею

 

 

 

 

 

 

13

Інші витрати (перелік витрат)

Кількість одиниць

 

Вартість за одиницю, грн

 

 

 

Всього за статтею

 

 

 

 

 

 

 

Разом витрат за кошторисом

 

 

 

 

";

4) пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Перелік місцевих осередків громадської організації (за наявності) _____________________________________________________________________________________";
                                                           (П. І. Б. керівника осередку, місцезнаходження та номер телефону)

 

 

5) у тексті літери "М. П." замінити літерами та словами "М. П. (за наявності)".

3. Форму довідки, що надається організатором конкурсу з визначення проектів, розроблених всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка, викласти у такій редакції:

Форма довідки, що надається організатором конкурсу з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
06 грудня 2016 року N 4560

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2016 р. за N 1722/29852

 

ЗМІНИ
до Порядку подання творчих звітів про виконання програм (здійснення заходів) та підсумкових звітів про виконання договору та здійснення їх моніторингу

1. У заголовку, пунктах 1, 2 слова "виконання програм (здійснення заходів)" у всіх відмінках замінити словами "реалізація проекту, проведення заходу" у відповідних відмінках.

2. У пункті 3:

1) слово "всеукраїнськими" виключити;

2) слово "місячний" замінити цифрами та словом "15-денний".

3. У пункті 4:

1) в абзаці другому слова "виконання програми (здійснення заходу, реалізації проекту)" замінити словами "реалізації проекту, проведення заходу";

2) в абзаці третьому слова "виконання програми, здійснення заходу, реалізації проекту" замінити словами "реалізації проекту, проведення заходу".

4. У пункті 7:

1) у підпунктах 1, 2 слова "виконання програми (здійснення заходу) або реалізацію проекту" у всіх відмінках замінити словами "реалізацію проекту, проведення заходу" у відповідних відмінках;

2) підпункт 3 викласти у такій редакції:

"3) копія списків учасників, залучених до реалізації проекту, проведення заходу, які затверджуються керівником, за такою формою:

N
з/п

П. І. Б. учасників заходу, проекту

Найменування організації, посада

Місце проживання учасника заходу (населений пункт, адміністративно-територіальна одиниця), електронна пошта

Підпис учасника заходу, проекту

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

До учасників реалізації проекту, проведення заходу належать особи, які беруть безпосередню участь у заході, проекті;".

5. У пункті 8 слова "програм (заходів, проектів)" замінити словами "проектів та заходів".

6. У пункті 9 слова "виконання програм (здійснення заходів, реалізації проектів)" замінити словами "реалізацію проекту, проведення заходу".

7. У пункті 10:

1) в абзаці другому слова "виконання програм, заходів, проектів" замінити словами "реалізації проекту, проведення заходу";

2) в абзаці третьому слова "проведення програм, заходів, проектів" замінити словами "реалізації проекту, проведення заходу".

8. В абзаці другому пункту 12:

1) слова "проведення програм, здійснення заходів, реалізації проектів" замінити словами "реалізації проекту, проведення заходу";

2) слова "виконання програми (здійснення заходу, реалізації проекту) замінити словами "реалізації проекту, проведення заходу".

9. У пункті 13 слово "програм" виключити.

10. У пункті 14 слова "виконання програм (здійснення заходів, реалізації проектів)" замінити словами "реалізації проекту, проведення заходу".

11. У пункті 15 слово "програми," виключити.

12. У пункті 16:

1) в абзаці третьому слова "виконання програм (здійснення заходів, реалізації проектів)" замінити словами "реалізації проекту, проведення заходу;

2) в абзаці четвертому слово "програм," виключити.

13. Додатки 1 - 3 викласти у такій редакції:

Творчий звіт про реалізацію проекту, проведення заходу

Підсумковий звіт про виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів

Моніторинговий звіт


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (30.01.2017)
Просмотров: 687
Всего комментариев: 0
avatar