Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МІУ №351 від 12.10.2016. Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України від 27 вересня 1993 року N 322


МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.10.2016

м. Київ

N 351

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 грудня 2016 р. за N 1681/29811

Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України від 27 вересня 1993 року N 322 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка та Переліку морських, річкових портів України, капітани яких мають право видавати посвідчення особи моряка"

Відповідно до статті 78 Кодексу торговельного мореплавства України, Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року N 460, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством України, а також спрощення процедури отримання посвідчення особи моряка

НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та тексті наказу Міністерства транспорту України від 27 вересня 1993 року N 322 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка та Переліку морських, річкових портів України, капітани яких мають право видавати посвідчення особи моряка", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 1993 року за N 148, слово ", річкових" виключити.

2. У заголовку Переліку морських, річкових портів України, капітани яких мають право видавати посвідчення особи моряка, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 27 вересня 1993 року N 322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 1993 року за N 149, слово ", річкових" виключити.

3. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 27 вересня 1993 року N 322, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 1993 року за N 148, що додаються.

4. Департаменту морського та річкового транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Є. Кравцова.

 

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Міністра
закордонних справ України

В. В. Пристайко

Заступник Міністра
внутрішніх справ України -
керівник апарату

О. В. Тахтай

Голова Служби
безпеки України

В. Грицак

Заступник Голови
Професійної спілки робітників
морського транспорту України

Г. Є. Кутянін

Перший заступник
Голови СПО роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
12 жовтня 2016 року N 351

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 грудня 2016 р. за N 1681/29811

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка

1. У розділі I:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Указу Президента України від 05 червня 1993 року N 194 "Про посвідчення особи моряка" і застосовується до запровадження оформлення і видачі посвідчення особи моряка з безконтактним електронним носієм.";

2) абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

"Капітан морського порту протягом двох робочих днів з дня надходження заявки на отримання посвідчення особи моряка направляє до відповідних регіональних органів Служби безпеки України повідомлення щодо отриманих заявок, а також щотижня інформує про видані посвідчення згідно з додатком 7 до цієї Інструкції.".

2. У розділі II:

1) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Посвідчення особи моряка є документом, що посвідчує особу. Посвідчення особи моряка оформляється і видається громадянину України, який може обіймати будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна) або працевлаштований на будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна), зареєстрованого в Україні чи в інших державах.

Посвідчення особи моряка може бути видано будь-якій особі, яка звернулася за посвідченням особи моряка та працює на борту судна, зареєстрованого в Україні, або яка перебуває на обліку осіб, які шукають роботу, в центрі зайнятості та може обіймати будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна).";

2) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Посвідчення особи моряка видаються капітанами морських портів України за заявою-анкетою моряка (заявника) згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

Заява-анкета на оформлення посвідчення особи моряка подається моряком (заявником) особисто у робочі дні протягом робочого дня.

Посвідчення особи моряка видається заявникові не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пізніше ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання.

Для оформлення посвідчення особи моряка подаються такі документи:

заява-анкета особи;

дві фотокартки заявника, які мають відповідати вимогам, викладеним в пункті 11 цього розділу;

паспорт громадянина України, посвідка на постійне проживання або паспортний документ іноземця;

переклад українською мовою сторінок паспортного документа іноземця, засвідчений у встановленому законодавством порядку;

посвідчення особи моряка, що підлягає обміну (за наявності);

документ, що підтверджує отримання морської освіти, або довідка з морського навчального закладу про отримання такої освіти для заявників, які навчаються в українських морських навчальних закладах; або

документ, що підтверджує працевлаштування на судні, чи документ про реєстрацію особи в Державній службі зайнятості України;

платіжний документ з відміткою про оплату послуги з видачі (термінової видачі, обміну) посвідчення особи моряка.

Оформлення посвідчення особи моряка може здійснюватися із застосуванням засобів інформаційних телекомунікаційних систем.";

3) пункти 15, 16 виключити.

У зв'язку з цим пункти 17 - 27 вважати відповідно пунктами 15 - 25.

3. У розділі III:

1) абзац перший пункту 17 викласти в такій редакції:

"17. У дипломно-паспортних підрозділах служб капітанів морських портів ведеться облік:";

2) пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. Капітани морських портів України, які мають право видавати посвідчення особи моряка, подають до Міністерства інфраструктури України річний звіт про надходження, видачу та залишок бланків посвідчень особи моряка (додаток 6) станом на 01 січня кожного року та заявку на замовлення (потребу) бланків посвідчень особи моряка.".

4. У розділі IV:

1) пункт 20 виключити.

У зв'язку з цим пункти 21 - 25 вважати відповідно пунктами 20 - 24;

2) у пункті 20:

слова "установах та на підприємствах" замінити словами "службі капітана морського порту";

3) у пункті 21 слова "морський, річковий порт" замінити словами "капітана морського порту".

5. У розділі V:

1) у пункті 22 слова "установи або підприємства" замінити словами "дипломно-паспортного підрозділу служби капітана морського порту";

2) підпункт "б" пункту 24 виключити.

У зв'язку з цим підпункт "в" вважати підпунктом "б".

6. У тексті Інструкції:

1) слова "Міністерство транспорту" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство інфраструктури" у відповідних відмінках;

2) слова ", річковий" та "і річковий" у всіх відмінках і числах виключити;

3) посилання на додатки 5 - 7 вважати відповідно посиланнями на додатки 4 - 6.

7. У додатках:

1) додаток 1 викласти в новій редакції, що додається;

2) назву додатка 2 викласти в такій редакції:

"Журнал видачі оформлених та продовжених посвідчень особи моряка";

3) додаток 4 виключити.

У зв'язку з цим додатки 5 - 7 вважати відповідно додатками 4 - 6;

4) назву додатка 6 після слова "залишок" доповнити словом "бланків";

5) доповнити Інструкцію новим додатком 7, що додається.

 

Директор Департаменту морського
та річкового транспорту

Р. Когут

Заява-анкета на оформлення (продовження строку дії) посвідчення особи моряка

Щотижнева інформація про видані посвідчення особи моряка (ПОМ)


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: advokat (13.01.2017)
Просмотров: 791
Всего комментариев: 0
avatar