Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МСП №1476 від 05.12.2016. Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2013 року N 316


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.12.2016

м. Київ

N 1476

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2016 р. за N 1726/29856

Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2013 року N 316

Відповідно до пункту 4 частини третьої статті 50 Закону України "Про зайнятість населення", з метою удосконалення порядку заповнення та подання роботодавцями інформації про попит на робочу силу (вакансії)

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2013 року N 316 "Про затвердження форми звітності N 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)" та Порядку її подання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 988/23520, виклавши форму звітності N 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)" та Порядок подання форми звітності N 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)" у новій редакції, що додаються.

2. Департаменту ринку праці та зайнятості (С. Кікіна) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Крентовську.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2017 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
служби статистики України

І. Жук

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

 

Форма N 3-ПН. Інформація про попит на робочу силу (вакансії)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
31 травня 2013 року N 316
(у редакції наказу Міністерства соціальної політики України
від 05 грудня 2016 року N 1476)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2016 р. за N 1726/29856

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
подання форми звітності N 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)"

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм подання форми звітності N 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)" (далі - форма N 3-ПН).

2. У цьому Порядку термін "роботодавець" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності", термін "вакансія" - у значенні, наведеному в Законі України "Про зайнятість населення", термін "базові центри зайнятості" - у значенні, наведеному в Положенні про державну службу зайнятості.

3. Форма N 3-ПН заповнюється роботодавцями та подається до базового центру зайнятості незалежно від місцезнаходження роботодавця.

4. Актуальність зазначених у формі N 3-ПН вакансій уточнюється базовим центром зайнятості не рідше ніж двічі на місяць під час особистої зустрічі з роботодавцем, у телефонному режимі або через засоби електронного зв'язку.

5. Форма N 3-ПН подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії. Датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.

6. Роботодавець визначає вид звітності - первинна або уточнювальна.

Первинна звітність подається з метою інформування про наявність попиту на робочу силу (вакансії).

Уточнювальна звітність подається в разі необхідності на заміну первинної та містить уточнення характеристик вакансії: умов праці, розміру заробітної плати, вимог до претендента тощо. При цьому не можуть бути змінені дані щодо кількості вакансій та назви професії (посади).

II. Порядок заповнення розділу I форми N 3-ПН

1. У розділі I форми N 3-ПН відображаються основні дані про вакансії.

У графі А вказується порядковий номер запису.

Під одним порядковим номером наводяться дані про загальну кількість вакансій за однойменними професіями з однаковими даними щодо оплати праці та місця проведення робіт. В інших випадках дані про вакансії відображаються під окремими порядковими номерами.

У графі 1 зазначається найменування професії (посади) відповідно до чинного Національного класифікатора України "Класифікатор професій".

У графі 2 наводиться кількість вакансій, що відповідають даним, відображеним у графах 1, 3, 4, 5, 6.

У графі 3 відображається розмір заробітної плати з урахуванням основної заробітної плати, премій, надбавок, інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

У графі 4 зазначається виключно розмір основної заробітної плати.

У графі 5 вказується місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село).

У графі 6 робиться запис "так", якщо у розділі II форми N 3-ПН надано додаткові коментарі, або запис "ні", якщо таких коментарів не надано.

2. Приклад заповнення розділу I з урахуванням усіх можливих випадків наведено у додатку до цього Порядку.

III. Порядок заповнення розділу II форми N 3-ПН

1. За наявності у роботодавців коментарів до вакансії заповнюється розділ II, у якому відображаються порядковий номер відповідного запису в розділі I, а також характеристики вакансій (умови праці, розмір заробітної плати та вимоги до претендентів).

У пункті 1 зазначається порядковий номер відповідного запису з розділу I та вказується кількість вакансій.

У пункті 2 наводиться загальна кількість осіб із числа громадян, що мають додаткові гарантії щодо сприяння працевлаштуванню (відповідно до статті 14 Закону України "Про зайнятість населення"), яких роботодавець може працевлаштувати. За бажанням роботодавця може проводитись деталізація категорій претендентів на вакансію з урахуванням категорій громадян, перелік яких наведений у статті 14 Закону України "Про зайнятість населення", а також внутрішньо переміщених осіб.

У пункті 3 зазначаються завдання, обов'язки, наводиться стислий опис робіт, які має виконувати працівник на робочому місці, а також зазначаються інші коментарі (за потреби).

У пунктах 4 - 6 із запропонованого переліку вибираються відповідно режим роботи, характер виконуваної роботи, умови праці та ставляться відповідні відмітки.

У пункті 7 із запропонованого переліку вибираються додаткові відомості щодо вакансії та ставляться відповідні відмітки.

У пунктах 8, 9 із запропонованого переліку вибираються відповідно освітні, освітньо-кваліфікаційні рівні, наукові ступені та ставляться відповідні відмітки.

У пункті 10 зазначаються спеціальність (спеціалізація) та/або галузь знань, професійна кваліфікація.

У пункті 11 вказується стаж роботи (в роках).

У пункті 12 зазначаються у довільній формі вимоги роботодавця стосовно додаткових умінь, знань, навичок.

2. Розділ II форми N 3-ПН підписується роботодавцем або уповноваженою ним особою окремо щодо кожної вакансії.

 

Директор Департаменту ринку
праці та зайнятості

С. Кікіна

 

Додаток
до Порядку подання форми звітності N 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)"
(пункт 2 розділу II)

 

 

 

 

 

Приклад заповнення розділу I форми N 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)".

I. ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ВАКАНСІЇ

N

Професія (посада)

Кількість вакансій

Розмір заробітної плати

Місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село)

Наявність коментарів у додатку
(так/ні)

усього
(у тому числі премії, надбавки, інші заохочувальні та компенсаційні виплати)

у тому числі основної

А

1

2

3

4

5

6

1

Слюсар-сантехнік

3

3500

1900

м. Київ

Так

2

Слюсар-сантехнік

1

3200

1700

м. Київ

Так

3

Слюсар-сантехнік

2

3200

1700

Київська обл., м. Васильків

Так

4

Маляр

1

3500

2000

м. Київ

Так

5

Маляр

1

3500

2000

м. Київ

Ні


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (30.01.2017)
Просмотров: 1336
Всего комментариев: 0
avatar