Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №831 від 29.09.2009. Про затвердження Порядку використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 липня 2009 р. N 831

Київ

Про затвердження Порядку використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2010 року N 929,
від 2 листопада 2011 року N 1125,
від 19 вересня 2012 року N 868,
від 8 серпня 2016 року N 512,
від 8 лютого 2017 року N 59

Відповідно до статті 20 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

 

Інд. 31

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 р. N 831

 

 

 

ПОРЯДОК
використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин

(У тексті Порядку слова "Адміністрація Держприкордонслужби," в усіх відмінках виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 року N 59)

 

1. Цей Порядок визначає механізм передачі, перевезення, застосування, зберігання, відпуску, ведення обліку та знищення вилучених з незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, що є речовими доказами (далі - підконтрольні речовини), які вироком, ухвалою чи ухвалою суду або постановою слідчого або прокурора про закриття кримінального провадження вирішено передати органам, установам, закладам Держприкордонслужби, СБУ та Держмитслужби, навчальним закладам МВС, органам і підрозділам Національної поліції, що забезпечують дресирування службових собак для розшуку таких речовин (далі - уповноважені органи).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868,
від 08.02.2017 р. N 59)

2. До підконтрольних речовин належать рослини, включені до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789), та наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до таблиць II і III зазначеного переліку.

3. Уповноваженими органами є:

органи охорони державного кордону і Кінологічний навчальний центр Держприкордонслужби;

абзац третій пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 08.02.2017 р. N 59)

головні управління СБУ в Автономній Республіці Крим і м. Києві, управління СБУ в областях, м. Севастополі;

навчальні заклади МВС і СБУ;

митниці, зокрема регіональні, та Кінологічний центр Держмитслужби;

головні управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві;

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 59)

навчальні заклади (установи), які здійснюють підготовку поліцейських, та тренінгові центри Національної поліції.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 59)

4. Уповноважений орган повинен мати ліцензію на провадження відповідного виду діяльності, передбаченої Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 р. N 512)

5. Обсяг річної потреби уповноваженого органу в підконтрольних речовинах затверджує МВС, СБУ та Держмитслужби за його запитом, який надсилається до 1 грудня року, що передує року їх отримання.

Зазначений обсяг визначається виходячи з норм використання підконтрольних речовин у навчальних цілях з розрахунку на одного собаку на рік, які затверджуються спільним наказом МВС, СБУ і Держмитслужби.

6. Для отримання підконтрольних речовин уповноважені органи надсилають органові досудового розслідування запит за формою згідно з додатком 1.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

Підконтрольні речовини передаються уповноваженому органові на безоплатній основі у присутності не менш як двох визначених керівником органу досудового розслідування працівників, про що складається акт у трьох примірниках за формою згідно з додатком 2.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

Перший примірник акта залишається в органі досудового розслідування, решта надсилаються Держлікслужбі та уповноваженому органові, який отримав підконтрольні речовини.

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 р. N 929,
від 02.11.2011 р. N 1125,
від 19.09.2012 р. N 868,
від 08.08.2016 р. N 512)

Порядок передачі та перевезення підконтрольних речовин до уповноважених органів затверджується спільним наказом МВС, СБУ і Держмитслужби.

7. Підконтрольні речовини беруться на облік в уповноваженому органі в день передачі.

8. Підконтрольні речовини застосовуються для виготовлення уповноваженим органом навчальних зразків зазначених речовин (далі - навчальний зразок).

З метою встановлення ідентичності переданих підконтрольних речовин і навчальних зразків для кожної партії таких речовин виготовляється контрольний зразок, який зберігається в уповноваженому органі.

9. Зразки виготовляються у присутності комісії, що утворюється наказом керівника уповноваженого органу у складі заступника керівника, відповідальної за облік і зберігання підконтрольних речовин особи та інших посадових осіб такого органу (далі - комісія).

Результати виготовлення зразків оформляються актом за формою згідно з додатком 3.

10. Зразки упаковуються з метою запобігання їх псуванню чи викраденню.

Паковання зразків повинно містити ярлик, на якому зазначаються номер зразка, найменування органу, який його виготовив, найменування і вага (нетто, брутто) підконтрольної речовини, вид терезів (механічні, електронні), число, місяць, рік виготовлення зразка, реєстраційний номер переданих підконтрольних речовин згідно з журналом обліку, строк придатності зразка, підпис голови комісії. На ярлику паковання проставляється печатка органу, який виготовив зразок.

11. Навчальні зразки підлягають перепакуванню у присутності комісії не рідше одного разу на рік з метою збереження їх запахових властивостей.

Для визначення обсягу втрат підконтрольних речовин у результаті їх осідання на внутрішніх стінках паковання навчальні зразки зважуються до і після перепакування. Результати перепакування оформляються актом за формою згідно з додатком 4.

12. Порядок виготовлення, упакування зразків, перепакування навчальних зразків та встановлення ідентичності підконтрольних речовин і навчальних зразків, зокрема у разі їх перепакування або знищення, визначається МВС, СБУ і Держмитслужбою.

13. Відпуск навчальних зразків структурним підрозділам уповноваженого органу (далі - структурний підрозділ) здійснюється за наказом його керівника.

14. Керівник уповноваженого органу визначає осіб, відповідальних за ведення обліку, зберігання підконтрольних речовин і зразків.

15. Підконтрольні речовини і зразки зберігаються у замкнених вогнетривких сейфах або металевих шафах в окремому приміщенні (кімнаті), обладнаному відповідно до встановлених МВС вимог.

Порядок доступу до приміщень (кімнат), сейфів та металевих шаф, в яких зберігаються підконтрольні речовини і зразки, визначається керівником уповноваженого органу.

16. Облік підконтрольних речовин і зразків веде уповноважений орган у журналі за формою згідно з додатком 5, а облік відпуску та повернення навчальних зразків - структурний підрозділ у журналі за формою згідно з додатком 6.

Відомості про операції, пов'язані з передачею, перевезенням, застосуванням, зберіганням, відпуском та знищенням підконтрольних речовин і зразків в уповноваженому органі, а також з відпуском та поверненням навчальних зразків у структурному підрозділі, вносяться до журналу обліку в день їх проведення. Сторінки журналу обліку нумеруються, прошнуровуються, підписуються керівником уповноваженого органу та скріплюються печаткою.

17. Особа, відповідальна за ведення обліку і зберігання навчальних зразків у структурному підрозділі, відпускає зазначені зразки інспекторам-кінологам та керівникам занять з дресирування службових собак відповідно до затвердженого в установленому порядку плану такої підготовки. Після закінчення занять навчальні зразки підлягають поверненню зазначеній особі.

18. Навчальні зразки, строк придатності яких закінчився, або такі, що втратили свої запахові властивості через вплив фізичних і хімічних факторів, а також підконтрольні речовини, що залишилися після перепакування на внутрішніх стінках паковання, підлягають знищенню уповноваженими органами відповідно до Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. N 589 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 44, ст. 1477). Контрольний зразок знищується у такому самому порядку після знищення усієї кількості навчальних зразків, що належать до однієї партії підконтрольних речовин.

Знищення навчальних зразків структурними підрозділами забороняється.

Запит щодо передачі наркотичних засобів (психотропних речовин), які вилучені з незаконного обігу

Акт прийняття-передачі наркотичних засобів (психотропних речовин)

Акт виготовлення зразків наркотичних засобів (психотропних речовин)

Акт про перепакування зразків наркотичних засобів (психотропних речовин) та обсяг їх втрати

Журнал обліку відпуску та повернення навчальних зразків наркотичних засобів (психотропних речовин), що використовуються для дресирування


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (21.02.2017)
Просмотров: 877
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar