Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінфіну №867 від 04.10.2016. Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.10.2016

м. Київ

N 867

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 жовтня 2016 р. за N 1382/29512

Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, а також з метою удосконалення казначейського обслуговування коштів державного бюджету

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року N 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за N 130/22662 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України (Литвиненко Л. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Маркарову О. С. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
казначейської служби України

Т. Я. Слюз

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
04 жовтня 2016 року N 867

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 жовтня 2016 р. за N 1382/29512

 

 

 

 

 

 

Зміни
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

1. Абзац перший пункту 3.8 розділу III після слів "помісячному плані використання бюджетних коштів," доповнити словами "довідці про зміни до кошторису за власними надходженнями у визначених законодавством випадках,".

2. У розділі V:

1) у пункті 5.2:

в абзаці четвертому слова "Виписка з рахунка відкритих асигнувань за узагальненими показниками" замінити словами "Зведена виписка з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального фонду Державного бюджету України";

в абзаці п'ятому слова "виписки про відкриття асигнувань" замінити словами "зведеної виписки з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального фонду Державного бюджету України";

2) у пункті 5.4:

в абзаці першому слова "виписку про відкриті асигнування" замінити словами і цифрами "виписку з рахунка (додаток 23)";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Розподіл відкритих асигнувань у розрізі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, складений на підставі виписки з рахунка та наданий розпорядниками нижчого рівня до органу Казначейства на паперових і електронних носіях, проводиться з урахуванням норм, зазначених у абзацах шостому - десятому пункту 5.2 та пункті 5.3 цього розділу.";

3) абзац другий пункту 5.5 викласти в такій редакції:

"Відповідні Головні управління Казначейства надають зведену виписку з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального фонду Державного бюджету України цим головним розпорядникам наступного робочого дня після зарахування асигнувань за формою згідно з додатком 21 до цього Порядку.".

3. У розділі VI:

1) в абзаці третьому пункту 6.3 слова "Виписка з рахунка відкритих асигнувань" замінити словами "Зведена виписка з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду Державного бюджету України";

2) в абзаці першому пункту 6.4 слова "виписки з рахунка відкритих асигнувань" замінити словами "зведеної виписки з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду Державного бюджету України".

4. У розділі VIII:

1) у пункті 8.1:

підпункт 8.1.2 викласти в такій редакції:

"8.1.2. Казначейство України отримує від Мінфіну України на паперових та електронних носіях помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами.

Казначейство України відображає в обліку розпис міжбюджетних трансфертів за їх видами та територіями у розрізі місцевих бюджетів (додатки 25 - 27).

Головні управління Казначейства, управління (відділення) Казначейства доводять витяги з розпису до відома відповідних місцевих фінансових органів та уповноважених органів на рівні місцевих бюджетів.

У разі внесення змін до розпису державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, Казначейство України відображає в обліку такі зміни.

Головні управління Казначейства, управління (відділення) Казначейства доводять повідомлення про зміни до розпису (додатки 28 - 30) до відповідних місцевих фінансових органів та уповноважених органів на рівні місцевих бюджетів.";

у підпункті 8.1.7:

в абзаці першому слова "виписка з рахунка відкритих асигнувань за узагальненими показниками" замінити словами "зведена виписка з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального/спеціального фонду Державного бюджету України";

абзац другий викласти в такій редакції:

"На підставі зведеної виписки з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального/спеціального фонду Державного бюджету України (у разі потреби в інформації щодо бюджетних зобов'язань місцевих бюджетів) головні розпорядники наступного робочого дня після її отримання надають на паперових та електронних носіях Казначейству України розподіли відкритих асигнувань (додаток 22) у розрізі уповноважених органів на рівні відповідних місцевих бюджетів.";

абзац четвертий після слів "у розрізі місцевих бюджетів" доповнити словами ", наданій мережі";

у підпункті 8.1.8:

в абзаці першому слова "виписку про відкриті асигнування" замінити словами і цифрами "виписку з рахунка (додаток 23)";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Згідно з умовами договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування уповноваженого органу Головне управління Казначейства, управління (відділення) Казначейства можуть складати платіжні документи на перерахування сум міжбюджетних трансфертів на рахунки для обліку надходжень місцевих бюджетів.";

2) в абзаці третьому підпункту 8.2.1 пункту 8.2 слово "територіальних" замінити словом "місцевих".

5. Додатки 21, 22 до Порядку викласти в новій редакції (додаються).

6. Доповнити Порядок після додатка 22 новим додатком 23, що додається.

У зв'язку з цим додатки 23 - 38 вважати відповідно додатками 24 - 39.

У тексті Порядку посилання на додатки 23 - 38 замінити посиланнями відповідно на додатки 24 - 39.

7. У додатку 36 до Порядку слово "(грн)" замінити словами "(грн, коп.)".

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

Зведена виписка з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального/спеціального фонду державного бюджету України

Розподіл відкритих асигнувань

Виписка з рахунка


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (16.11.2016)
Просмотров: 801
Всего комментариев: 0
avatar