Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МСП №1622 від 28.12.2016. Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 25 березня 2002 року N 169


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2016

м. Київ

N 1622

 

Зареєстрований в Міністерстві юстиції України
23 січня 2017 р. за N 95/29963

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 25 березня 2002 року N 169

Відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 25 березня 2002 року N 169 "Про затвердження Порядку видачі довідки про чисельність працюючих інвалідів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2002 року за N 378/6666, такі зміни:

1) у назві та пункті 1 слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю";

2) Порядок видачі довідки про чисельність працюючих інвалідів, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 25 березня 2002 року N 169, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2002 року за N 378/6666, викласти у новій редакції, що додається.

2. Департаменту соціального захисту осіб з інвалідністю (О. Полякова) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Н. Федорович.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

В. Биковець

Директор Фонду
соціального захисту інвалідів

С. Артюх

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Голова ЦП УТОС

В. М. Більчич

Заступник голови УТОГ
з економічних питань

В. В. Шевчук

Голова правління Громадської
організації інвалідів "Всеукраїнська
асоціація працездатних інвалідів"

І. Антоненко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
25 березня 2002 року N 169
(у редакції наказу Міністерства соціальної політики України
від 28 грудня 2016 року N 1622)

Зареєстрований
в Міністерстві юстиції України
23 січня 2017 р. за N 95/29963

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок
видачі довідки про чисельність працюючих осіб з інвалідністю

1. Цей Порядок регулює видачу відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів (далі - відділення Фонду) довідок про чисельність працюючих осіб з інвалідністю (далі - довідка), які мають основне місце роботи на підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадської організації інвалідів, їх відокремлених підрозділах (далі - підприємство, організація), а також у фізичних осіб, які використовують найману працю, виходячи з середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу обчислюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року N 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за N 1442/11722 (зі змінами).

2. Підприємства, організації, а також фізичні особи, які використовують найману працю, для отримання довідки відповідно до свого місцезнаходження подають до відділення Фонду такі документи:

заяву за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;

звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за попередній рік за формою 10-ПІ, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 лютого 2007 року N 42, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 лютого 2007 року за N 117/13384;

список працюючих осіб з інвалідністю за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

У разі якщо підприємства, організації та фізичні особи зареєстровані менше року, звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів подається ними за весь період діяльності, але не менше ніж за один звітний квартал.

3. Подані документи реєструються в журналі реєстрації виданих довідок про чисельність працюючих осіб з інвалідністю за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

4. Відділення Фонду після опрацювання поданих документів протягом десяти днів після їх реєстрації видають довідку про чисельність працюючих осіб з інвалідністю за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку. Довідка видається підприємству, організації за період, вказаний у заяві.

У разі відмови у видачі довідки підприємству, організації надається обґрунтована відповідь щодо причин відмови.

Причинами відмови можуть бути:

подання підприємством, організацією документів не в повному обсязі;

оформлення документів неналежним чином;

виявлення недостовірних даних у поданих підприємством, організацією документах.

5. Відділення Фонду ведуть облік і забезпечують зберігання усієї документації щодо видачі довідок підприємству, організації та фізичній особі протягом трьох років з дати видачі довідки.

6. Відділення Фонду щокварталу подають інформацію щодо кількості довідок, наданих підприємствам, організаціям та фізичним особам до Фонду соціального захисту інвалідів.

7. Довідка видається безоплатно на підставі заяви фізичної особи, керівника або уповноваженого представника підприємства, організації.

8. Довідку в паперовому вигляді отримує фізична особа, керівник чи уповноважений представник підприємства, організації безпосередньо у відділенні Фонду, до якого було подано заяву про отримання довідки.

 

Директор Департаменту соціального
захисту осіб з інвалідністю

О. Полякова

Заява провидачу довідки про чисельність працюючих осіб з інвалідністю за період

Список працюючих осіб з інвалідністю

Журнал реєстрації виданих довідок про чисельність працюючих осіб з інвалідністю

Довідка про чисельність працюючих осіб з інвалідністю


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (20.02.2017)
Просмотров: 1021
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar