Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №367 від 04.06.2015 р. Порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 4 червня 2015 р. N 367

Київ

Про затвердження Порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 16 вересня 2015 року N 722

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 58, 31 липня 2015 р.)

Відповідно до підпунктів 1 і 4 пункту 12.6 статті 12 Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" та абзацу другого частини другої статті 10 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, що додається.

 

Прем'єр-міністр України
А. ЯЦЕНЮК

Інд. 72

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2015 р. N 367


ПОРЯДОК
в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

(У тексті Порядку після слів "територіальний орган ДМС" в усіх відмінках і формах числа доповнено словами "або територіальний підрозділ ДМС у Новотроїцькому чи Генічеському районі Херсонської області" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року N 722)


Загальні положення

1. Цей Порядок регулює питання перетину адміністративного кордону вільної економічної зони "Крим" під час в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї громадян України відповідно до Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України", а також іноземців та осіб без громадянства - з урахуванням вимог Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

контрольний пункт в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (далі - контрольний пункт) - спеціально виділена територія на автомобільному шляху, залізничній станції з комплексом будівель, спеціальних, інженерних, фортифікаційних споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види державного контролю і пропуск осіб, що в'їжджають на тимчасово окуповану територію України та виїжджають з неї, а також транспортних засобів, вантажів та іншого майна;

органи і служби, що здійснюють державний контроль у контрольних пунктах (далі - контрольні органи і служби), - підрозділи охорони державного кордону, територіальні органи ДФС.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Кримінальному процесуальному кодексі України, Митному кодексі України, Законах України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про прикордонний контроль", "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

3. В'їзд на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї здійснюються через контрольні пункти:

іноземців та осіб без громадянства - за паспортним документом та спеціальним дозволом, виданим територіальним органом ДМС або територіальним підрозділом ДМС у Новотроїцькому чи Генічеському районі Херсонської області;

громадян України - за умови пред'явлення будь-якого документа, визначеного статтею 5 Закону України "Про громадянство України" або статтею 2 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".

В'їзд на тимчасово окуповану територію України громадян України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється через контрольні пункти за умови пред'явлення паспорта громадянина України, або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або проїзного документа дитини з дотриманням вимог, передбачених для таких осіб пунктами 3 - 6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. N 57 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 92; 2010 р., N 65, ст. 2239).

Виїзд з тимчасово окупованої території України громадян України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється через контрольні пункти за умови пред'явлення паспорта громадянина України, або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або проїзного документа дитини у супроводі одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників чи в супроводі інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.09.2015 р. N 722)

Контрольні пункти

4. Контрольні пункти, в яких здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск осіб, що в'їжджають на тимчасово окуповану територію України або виїжджають з неї, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, не призначені для перетинання державного кордону. Перелік контрольних пунктів наведено в додатку 1.

5. Контрольні пункти працюють цілодобово. Робота контрольних пунктів може тимчасово припинятися за рішенням Голови Держприкордонслужби.

6. Порядок взаємодії контрольних органів і служб, загальний порядок та послідовність проведення всіх видів контролю в контрольних пунктах визначаються технологічною схемою пропуску осіб, що в'їжджають на тимчасово окуповану територію України або виїжджають з неї, транспортних засобів та вантажів, яка затверджується окремо для кожного такого пункту керівником органу охорони державного кордону, в зоні відповідальності якого розташовано контрольний пункт, за погодженням з керівником відповідного територіального органу ДФС, що діє в контрольному пункті.

7. У технологічній схемі пропуску осіб, що від'їжджають на тимчасово окуповану територію України або виїжджають з неї, транспортних засобів та вантажів через контрольні пункти визначаються:

місця або приміщення для проведення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, межі території контрольного пункту та зон прикордонного і митного контролю (режимна зона), зони сервісного обслуговування осіб і транспортних засобів, місця стоянки транспортних засобів, у тому числі тих, що затримані;

маршрути руху, місця стоянки і місця відстою транспортних засобів, поїздів (вагонів), що перевозять небезпечні вантажі, а також порядок дій у разі виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з військовою загрозою, масовими заворушеннями, вчиненням терористичного акту, перешкоджанням або блокуванням роботи контрольного пункту, а також у разі виникнення ситуацій техногенного або природного характеру;

загальний порядок та послідовність контрольних операцій щодо осіб, транспортних засобів та вантажів;

порядок допуску в контрольний пункт та в його режимну зону осіб, транспортних засобів та вантажів, порядок їх пересування.

8. Межі території контрольного пункту для залізничного сполучення визначаються та затверджуються за погодженням з керівником органу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого розташовано контрольний пункт, та керівником відповідного територіального органу ДФС наказом начальника залізниці, на території якої розташовано контрольний пункт.

Межі території контрольного пункту для автомобільного сполучення визначаються та затверджуються за погодженням з керівником відповідного територіального органу ДФС та органом місцевого самоврядування наказом керівника органу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого розташовано контрольний пункт.

9. Перед контрольним пунктом може створюватися зона сервісного обслуговування осіб і транспортних засобів у порядку, визначеному пунктом 24 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. N 751 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2265).

10. Проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням контрольних пунктів, покладається на Мінінфраструктури.

11. У контрольних пунктах не допускається використання символіки держави-окупанта, символіки тимчасово окупованої території чи її елементів.

Режим у контрольних пунктах

12. У контрольних пунктах органом охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого розташовано контрольний пункт, встановлюються режимні правила, що визначають порядок доступу в них осіб, які беруть участь у контролі та обслуговуванні осіб, транспортних засобів, відправленні з контрольних пунктів транспортних засобів, що в'їжджають на тимчасово окуповану територію України і виїжджають з неї.

13. У приміщення (на місце) та транспортні засоби, в яких перебувають особи, які пройшли перед в'їздом на тимчасово окуповану територію України перевірку документів, інші перевірки, що проводяться в ході прикордонного контролю, а також у приміщення (на місце) та транспортні засоби, в яких перебувають особи, які прибули з тимчасово окупованої території України і не пройшли такої перевірки та контролю, вхід іншим особам забороняється без дозволу уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону.

14. Працівники контрольних органів і служб під час виконання службових обов'язків у контрольних пунктах повинні мати при собі службові посвідчення та представницькі картки, а інші особи, які прибувають у службових справах до контрольного пункту, - спеціальну представницьку картку для тимчасового перебування, які використовуються у порядку, визначеному пунктом 21 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. N 751.

15. Додержання громадського порядку в контрольних пунктах забезпечується органами внутрішніх справ у взаємодії з іншими контрольними органами і службами, а в разі виникнення загрози злочинних та інших протиправних посягань - з відповідними підрозділами Національної гвардії.

16. Посадка осіб у транспортні засоби (висадка з них), а також завантаження (вивантаження) вантажів та іншого майна в контрольних пунктах проводиться з дозволу уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону і підрозділу територіального органу ДФС.

17. Особи і обслуговуючий персонал транспортних засобів після в'їзду на територію контрольних пунктів на вимогу уповноважених службових осіб контрольних органів і служб надають для огляду транспортні засоби, вантажі та інше майно.

18. Особи та обслуговуючий персонал транспортних засобів, що в'їхали на територію контрольних пунктів, мають право:

бути присутніми під час огляду транспортних засобів, вантажів, що їм належать, а також відбору зразків проб речовин і матеріалів, що їм належать, для проведення експрес-аналізу відповідними контрольними органами і службами;

отримувати від уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону та інших контрольних органів і служб усні роз'яснення в разі тимчасової відмови їм у в'їзді на тимчасово окуповану територію України та виїзді з неї.

19. Виїзд транспортних засобів з території контрольних пунктів здійснюється тільки з дозволу уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону.

20. Виконання законних вимог уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону та інших контрольних органів і служб у контрольних пунктах обов'язкове для всіх осіб, які в'їжджають на тимчасово окуповану територію України та виїжджають з неї.

Спеціальні дозволи

21. Спеціальний дозвіл видається в разі:

1) проживання на тимчасово окупованій території України близьких родичів або членів сім'ї одного з подружжя іноземця чи особи без громадянства, що підтверджується документами, виданими уповноваженими державними органами України;

2) розташування на тимчасово окупованій території України місця поховання близьких родичів або членів сім'ї одного з подружжя іноземця чи особи без громадянства, що підтверджується відповідними документами;

3) смерті близьких родичів або членів сім'ї одного з подружжя іноземця чи особи без громадянства, що проживали на тимчасово окупованій території України, що підтверджується відповідними документами;

4) наявності права власності на об'єкти нерухомості, які розташовані на тимчасово окупованій території України;

5) необхідності здійснення дипломатичних та консульських функцій, зокрема в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, провадження своєї діяльності іншими міжнародними урядовими організаціями, міжнародними неурядовими організаціями, неурядовими організаціями інших держав та незалежними правозахисними місіями. У такому разі спеціальний дозвіл видається виключно за клопотанням або погодженням з МЗС;

6) здійснення регулярних поїздок на тимчасово окуповану територію України, пов'язаних із трудовою діяльністю працівників залізниць;

7) необхідності провадження журналістської діяльності (виключно за клопотанням або погодженням з МІП);

8) необхідності проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи задоволення релігійних потреб (виключно за клопотанням або погодженням з Мінкультури);

9) проживання на тимчасово окупованій території України на підставі посвідки на постійне проживання, виданої в установленому законодавством порядку, іноземця або особи без громадянства, місце проживання яких зареєстровано в Автономній Республіці Крим або м. Севастополі;

10) необхідності взяття участі у заходах Меджлісу кримськотатарського народу.

(пункт 21 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.09.2015 р. N 722)

22. Спеціальний дозвіл оформляється територіальним органом ДМС або територіальним підрозділом ДМС у Новотроїцькому чи Генічеському районі Херсонської області на його бланку за місцем перебування іноземця або особи без громадянства на території України. Форму спеціального дозволу наведено в додатку 2.

Спеціальний дозвіл засвідчується підписом керівника територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС у Новотроїцькому чи Генічеському районі Херсонської області, або його заступника. До спеціального дозволу вклеюється фотокартка, що скріплюється печаткою зазначеного органу.

23. Для отримання спеціального дозволу іноземець або особа без громадянства подає до територіального органу ДМС:

1) заяву за формою згідно з додатком 3;

2) паспортний документ (після пред'явлення повертається);

3) документ, що підтверджує перебування на території України на законних підставах;

4) копію сторінки паспортного документа або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи з перекладом на українську мову, засвідченим у встановленому порядку;

5) такі документи, що підтверджують мету в'їзду на тимчасово окуповану територію України:

копії документів, що підтверджують родинні зв'язки іноземців або осіб без громадянства, а також місце проживання їх близьких родичів або членів сім'ї на тимчасово окупованій території України;

копію документа, що підтверджує смерть близьких родичів, які проживали на тимчасово окупованій території України;

документ, що підтверджує поховання близьких родичів або членів сім'ї на тимчасово окупованій території України;

документи, що підтверджують право власності на об'єкти нерухомості, які розташовані на тимчасово окупованій території України;

клопотання або погодження МЗС за умов, передбачених у підпункті 5 пункту 21 цього Порядку;

клопотання або погодження МІП за умов, передбачених у підпункті 7 пункту 21 цього Порядку;

клопотання або погодження Мінкультури за умов, передбачених у підпункті 8 пункту 21 цього Порядку;

посвідку на постійне проживання (після пред'явлення повертається), видану територіальним органом або підрозділом ДМС, та її копію з реєстрацією місця проживання іноземця або особи без громадянства в Автономній Республіці Крим або м. Севастополі;

клопотання Меджлісу кримськотатарського народу за умов, передбачених у підпункті 10 пункту 21 цього Порядку;

інші документи, що можуть підтвердити мету в'їзду на тимчасово окуповану територію України;

6) три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра.

Для видачі спеціального дозволу за умов, передбачених підпунктом 6 пункту 21 цього Порядку, Укрзалізниця після надходження звернення від адміністрацій іноземних залізниць подає до територіального органу ДМС в м. Києві списки іноземців та осіб без громадянства і документи, передбачені підпунктами 1, 4 і 6 цього пункту.

Для видачі спеціального дозволу за умов, передбачених підпунктом 10 пункту 21 цього Порядку, Меджліс кримськотатарського народу подає до територіального органу ДМС у Херсонській області клопотання та документи, передбачені підпунктами 1 і 6 цього пункту, та копію сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи та її переклад на українську мову.

Держприкордонслужба в установленому Мін'юстом та МВС порядку надає нотаріусам доступ до контрольних пунктів для вчинення нотаріальних дій щодо оформлення документів для виїзду з тимчасово окупованої території України.

(пункт 23 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.09.2015 р. N 722)

24. Спеціальний дозвіл видається іноземцям та особам без громадянства, які досягли 18-річного віку. Дані про неповнолітніх іноземців або осіб без громадянства вносяться до спеціальних дозволів, виданих їх батькам або законним представникам.

25. Видача спеціального дозволу або прийняття рішення про відмову в його видачі здійснюється начальником територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС у Новотроїцькому чи Генічеському районі Херсонської області, або його заступником у строк не більше п'яти робочих днів з моменту надходження всіх визначених цим Порядком документів.

26. Спеціальний дозвіл видається для одноразового або багаторазового в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї і є дійсним протягом зазначеного в заяві документально підтвердженого строку, який не може перевищувати дозволений строк перебування іноземця або особи без громадянства на території України та повинен враховувати строк, необхідний для виїзду за межі України (не менше трьох робочих днів).

Спеціальний дозвіл для одноразового в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї видається з підстав, визначених підпунктами 1 - 4, 7, 8, 10 пункту 21 цього Порядку.

(абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. N 722)

Спеціальний дозвіл для багаторазового в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї видається на один рік з підстав, визначених підпунктами 5, 6, 9 пункту 21 цього Порядку, а також іноземцям або особам без громадянства, що мають посвідку на постійне проживання в Україні і місце проживання яких зареєстровано в Автономній Республіці Крим або м. Севастополі.

(абзац третій пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. N 722)

27. Рішення про відмову у видачі іноземцю або особі без громадянства спеціального дозволу приймається в разі:

1) коли вони створюють загрозу національній безпеці держави або охороні громадського порядку, забезпеченню охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають на території України;

2) коли паспортний документ такого іноземця або особи без громадянства підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;

3) подання іноземцем або особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;

4) коли є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець або особа без громадянства має інші, ніж ті, що заявлені в заяві, підстави та мету в'їзду на тимчасово окуповану територію або якщо вони не надали підтвердження щодо підстав та мети в'їзду на тимчасово окуповану територію.

5) підпункт 5 пункту 27 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.09.2015 р. N 722)

28. Рішення про відмову в оформленні спеціального дозволу може бути оскаржене до ДМС або до суду.

29. Територіальні органи ДМС або територіальні підрозділи ДМС у Новотроїцькому чи Генічеському районі Херсонської області ведуть облік іноземців та осіб без громадянства, яким видано спеціальний дозвіл або відмовлено в оформленні такого дозволу.

30. Наявність спеціального дозволу не виключає проведення посадовими особами підрозділу охорони державного кордону в контрольних пунктах перевірки документів, що підтверджують мету в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Здійснення контролю під час в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

31. Контроль за в'їздом на тимчасово окуповану територію України та виїздом з неї осіб, транспортних засобів і переміщенням вантажів здійснюється в контрольних пунктах уповноваженими службовими особами контрольних органів і служб.

32. Паспортні та інші документи осіб перевіряються уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону з метою встановлення їх дійсності та приналежності відповідній особі. У ході перевірки використовують технічні засоби контролю для пошуку ознак підробки у документах.

33. Підроблені документи або такі, що належать іншим особам або використовуються для вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення, вилучаються уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону, про що приймається обґрунтоване письмове рішення, один примірник якого видається особі. Підроблені документи надсилаються відповідному правоохоронному органу для прийняття рішення в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України.

34. Під час здійснення процедури прикордонного контролю у контрольних пунктах уповноважені службові особи підрозділу охорони державного кордону використовують бази даних Держприкордонслужби, інші передбачені законом бази даних та виконують рішення судів, доручення уповноважених державних органів, що надаються Держприкордонслужбі відповідно до Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 р. N 280 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 31, ст. 1083), а також за результатами оцінки ризиків проводять опитування осіб з метою з'ясування наявності або відсутності підстав для відмови у в'їзді на тимчасово окуповану територію України та виїзді з неї.

35. Уповноважені службові особи підрозділу охорони державного кордону з урахуванням результатів оцінки ризиків можуть проводити повторну перевірку документів осіб, які в'їжджають на тимчасово окуповану територію України або виїжджають з неї.

36. Інформація про осіб, які в'їжджають на тимчасово окуповану територію України або виїжджають з неї, вноситься уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону до відповідної бази даних.

37. У паспортні документи та спеціальний дозвіл, що подаються іноземцями та особами без громадянства, які в'їжджають на тимчасово окуповану територію України або виїжджають з неї, службовими особами підрозділів охорони державного кордону проставляється спеціальна відмітка.

Форма відмітки встановлюється Адміністрацією Держприкордонслужби.

38. Уповноважені посадові особи підрозділу охорони державного кордону відмовляють у в'їзді на тимчасово окуповану територію України у разі, коли:

1) особа подала підроблений чи зіпсований документ, а також якщо її документи недійсні чи не відповідають встановленому зразку або належать іншій особі;

2) у базах даних Держприкордонслужби є інформація про заборону особі виїзду з України;

3) у паспортному документі іноземця або особи без громадянства відсутня відмітка про перетинання державного кордону або в них відсутня імміграційна картка;

4) у іноземця або особи без громадянства відсутній спеціальний дозвіл або закінчився строк дії такого дозволу;

5) в'їзд іноземця або особи без громадянства на тимчасово окуповану територію України суперечить інтересам забезпечення національної безпеки;

6) іноземець або особа без громадянства не змогли підтвердити мету свого в'їзду на тимчасово окуповану територію України;

7) особа порушила умови та порядок проходження контролю під час в'їзду на тимчасово окуповану територію України, митні правила, санітарні норми чи правила або не виконала законних розпоряджень чи вимог уповноважених службових осіб контрольних органів і служб, що здійснюють державний контроль у контрольних пунктах;

8) іноземець або особа без громадянства під час попереднього перебування на території України здійснили виїзд із неї не через контрольний пункт;

9) іноземець або особа без громадянства під час попереднього перебування на тимчасово окупованій території України здійснили виїзд із неї не через контрольний пункт.

39. Уповноважені посадові особи підрозділу охорони державного кордону відмовляють у виїзді з тимчасово окупованої території України в разі, коли:

1) іноземець або особа без громадянства подали підроблений чи зіпсований документ, а також якщо документи недійсні чи не відповідають встановленому зразку або належать іншій особі;

2) у базах даних Держприкордонслужби є інформація про заборону в'їзду до України іноземцю або особі без громадянства;

3) виїзд іноземця або особи без громадянства з тимчасово окупованої території України суперечить інтересам забезпечення національної безпеки, загрожує охороні здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб;

4) в іноземця або особи без громадянства відсутній спеціальний дозвіл;

5) особа порушила умови та порядок проходження контролю під час виїзду з тимчасово окупованої території України, митні правила, санітарні норми чи правила або не виконала законних розпоряджень чи вимог уповноважених службових осіб контрольних органів і служб, що здійснюють державний контроль у контрольних пунктах;

6) іноземець або особа без громадянства в'їхали на тимчасово окуповану територію України не через контрольний пункт;

7) іноземець або особа без громадянства під час попереднього перебування на тимчасово окупованій території України здійснили виїзд із неї не через контрольний пункт.

40. У разі наявності підстав для відмови особі у в'їзді на тимчасово окуповану територію України та виїзді з неї уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє їй у такому в'їзді/виїзді та приймає обґрунтоване письмове рішення із зазначенням причини відмови за формою згідно з додатком 4.

Один примірник рішення про відмову особі у в'їзді на тимчасово окуповану територію України та виїзді з неї видається особі, яка підтверджує своїм підписом на кожному примірнику факт отримання такого рішення. У разі відмови особи підписати таке рішення про це складається акт.

41. Рішення уповноваженої службової особи підрозділу охорони державного кордону про відмову у в'їзді на тимчасово окуповану територію України або виїзді з неї може бути оскаржене в установленому законом порядку.

42. Виконання законних вимог уповноважених службових осіб контрольних органів і служб у контрольних пунктах обов'язкове для всіх осіб, які в'їжджають на тимчасово окуповану територію України або виїжджають з неї.

43. Адміністрація залізничних та автомобільних вокзалів, станцій, пунктів продажу проїзних документів, а також обслуговуючий персонал транспортних засобів організовують і вживають своєчасних заходів до оповіщення про здійснення в контрольних пунктах прикордонного, митного та інших видів контролю та підготовки осіб, які в'їжджають на тимчасово окуповану територію України або виїжджають з неї, до здійснення в контрольних пунктах прикордонного, митного та інших видів контролю.

44. За порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, встановленого цим Порядком, особи притягуються до відповідальності згідно із законом.

 

Додаток 1
до Порядку


ПЕРЕЛІК
контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України / виїзду з неї

Контрольні пункти в'їзду на тимчасово окуповану територію України / виїзду з неї для автомобільного сполучення - "Каланчак", "Чаплина", "Чонгар"

Контрольні пункти в'їзду на тимчасово окуповану територію України / виїзду з неї для залізничного сполучення - "Херсон", "Мелітополь", "Вадим", "Новоолексіївка"

Додаток 2 до Порядку. Спеціальний дозвіл на в'їзд іноземця або особи без громадянства на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї

Додаток 3 до Порядку. Заява на видачу спеціального дозволу на в'їзд на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї

Додаток 4 до Порядку. Рішення про відмову особі у в'їзді на тимчасово окуповану територію України або виїзді з неї


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (09.06.2015)
Просмотров: 2702 | Теги: Порядок, въезд, правила, окупована територія, крым, Крим
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar