Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінсім’ї/МОН/МОЗ від 02.02.2007. Про затвердження Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського


Про затвердження Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту,
Міністерства освіти і науки України,
Міністерства охорони здоров'я України
від 2 лютого 2007 року N 302/80/49

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 березня 2007 р. за N 186/13453

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту,
 Міністерства освіти і науки України,
 Міністерства охорони здоров'я України
 від 3 серпня 2010 року N 2580/786/649,
 наказом Міністерства соціальної політики України,
 Міністерства освіти і науки України,
 Міністерства охорони здоров'я України
 від 25 жовтня 2016 року N 1219/1282/1131

Відповідно до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" та з метою врегулювання процесу вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей до сімейних форм виховання НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання (далі - Порядок), що додається.

2. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров'я довести зазначений Порядок до відома Міністерства молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служб у справах дітей, органів управління освітою, органів управління охорони здоров'я, керівників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та соціального захисту дітей.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства  країни
 у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України,
 Міністерства охорони здоров'я України від 03.08.2010 р. N 2580/786/649)

3. Директору Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини (Волинець Л. С.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 22.12.2004 N 959/634 "Про затвердження Порядку передавання закладами охорони здоров'я та навчальними закладами дітей, усиновлених громадянами України та іноземцями", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 січня 2005 року за N 23/10303.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до посадових обов'язків.

 

Міністр України у справах сім'ї,
молоді та спорту 

 
В. П. Корж 

Міністр освіти і науки України 

С. М. Ніколаєнко 

Міністр охорони здоров'я України 

Ю. В. Поляченко 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України
02.02.2007 N 302/80/49
(у редакції наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України
від 03.08.2010 N 2580/786/649)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 березня 2007 р. за N 186/13453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей до сімейних форм виховання

1. Цей Порядок поширюється на заклади й установи, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України (дитячі будинки та загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), Міністерства охорони здоров'я України (будинки дитини), Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту (притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка)) (далі - заклади) і підпорядковуються обласним, районним, міським управлінням (відділам) освіти, охорони здоров'я, службам у справах дітей.

2. Влаштування дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу здійснюється за наслідками прийнятих рішень відповідно до:

постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 905 "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей" (у разі передачі дитини у сім'ю усиновлювачів);

постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" (у разі встановлення опіки, піклування над дитиною);

постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 N 564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу" (у разі передачі дитини у дитячий будинок сімейного типу);

постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 N 565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю" (у разі передачі дитини у прийомну сім'ю).

3. При відрахуванні дитини із закладу в сім'ю усиновлювачі, опікуни, піклувальники, батьки-вихователі, прийомні батьки звертаються до адміністрації відповідного закладу з письмовою заявою (додатки 1, 2 до цього Порядку).

До заяви додаються:

копія рішення суду про усиновлення дитини (для усиновлювачів);

копія рішення суду про встановлення опіки, піклування над дитиною або копія рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про встановлення опіки, піклування над дитиною (для опікунів, піклувальників);

копія рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про створення дитячого будинку сімейного типу та передачу до нього на виховання і спільне проживання дітей або про передачу дитини до дитячого будинку сімейного типу (для батьків-вихователів);

копія рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про утворення прийомної сім'ї та передачу на виховання і спільне проживання дитини або про передачу дитини до прийомної сім'ї (для прийомних батьків);

ксерокопія паспорта кожного з усиновлювачів, опікунів, піклувальників, батьків-вихователів, прийомних батьків (при цьому надається оригінал паспорта).

4. Одночасно адміністрацією закладу усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам надаються оригінали документів дитини.

5. У разі виявлення в наданих документах розбіжностей щодо прізвища, імені, по батькові дитини, місця проживання тощо адміністрація відповідного дитячого закладу зобов'язана призупинити передання дитини до усунення (виправлення) цих розбіжностей.

6. Передача дитини здійснюється у присутності працівника служби у справах дітей за місцезнаходженням закладу.

У разі влаштування дитини в дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім'ю передача дитини здійснюється у присутності працівника служби у справах дітей та працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем створення такої сім'ї.

За фактом передачі дитини адміністрацією закладу у присутності усиновлювачів, опікунів, піклувальників, батьків-вихователів, прийомних батьків складається акт у чотирьох примірниках (додатки 3, 4 до Порядку). Один примірник акта залишається в закладі, другий примірник передається службі у справах дітей, третій - центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, четвертий - усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям та прийомним батькам.

 

Директор Державного
департаменту з усиновлення та
захисту прав дитини Міністерства
України у справах сім'ї,
молоді та спорту  

 
 
 
 
Л. В. Балим 

Директор департаменту
загальної середньої та
дошкільної освіти Міністерства
освіти і науки України  

 
 
 
О. В. Єресько 

Директор департаменту
материнства, дитинства
та санаторного забезпечення
Міністерства охорони
здоров'я України  

 
 
 
 
Р. О. Моісеєнко 


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (20.12.2016)
Просмотров: 654
Всего комментариев: 0
avatar